Arrangementer
Konference: Grøn Mobilitet: Fremtidens Transport i Danmark og EU
Konference: Community Power and Renewable Energy in Denmark and in the EU
Verdensspejlet, Aarhus Festuge: Folkecenteret til Stede!
Byg din egen 250 Watt Sol Generator
Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU
Workshop : Byg din egen solgenerator
Klesmermusik i verdensklasse gæster Thy
Konference om mikrovirksomheder
12. Fossil frie Thy konference
IRENEC 2016
RECEPTION
Preben Maegaard 80 år
Thy Masterclass 2015 på Folkecenter
Climate Innovation Day
WWEC2015
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2015
Miljøudfordringer i udviklingslande
IRENEC 2015
Tvindkraft fylder 40 år
Informationsmøde om investering i husstandsvindmøller og solcelleanlæg
Atomaffaldskonference
Præsentation af prisbilligt passivhus
Kommende arrangementer på Folkecenter i 2015
Husstandsvindmølle seminar
Passivhus for bygherrer
Heldags konference om solceller
Thy Masterclass 2014
Workshop om klimaforandringer på Folkecenter
Nordic Biogas konference 2014
ICSA 2014
Konference: 9. Fossil Frie Thy
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2014
Thy Mors på Rådhuspladsen
Konference 15. maj 2014 på Folkecenter
Frilandsmesse 2014
Kommende arrangementer på Folkecenter
Åben mølledag
Seminar om folkelig deltagelse i omstillingen til vedvarende energi
Energimessen.dk
Husum New Energy messe 2014
Åbning af Dansk Testcenter for Bioenergi
Åbning af klima- og miljøværksted
Incitament konference
Seminar om folkelig energi
Energi til Afrika
En verden af energi - energimesse
Thy Kammermusikfestival 2013 på Folkecenter
Aalborg Bæredygtighedsfestival 2013
Vedvarende energi og musik
Frilandsmesse 2013
Demonstration af energibesparende komfurer
5. konference Fossil Frie Thy og EU
Elbildag på Samsø
Limfjordsfortællinger 2013
Grobund aftenskole i København
Kommende arrangementer juni 2013
Åbent hus på Folkecenter
Konference: Vindmøller som løftestang
Kursus: Byg selv vindmølle
Energy Europe 2013
4. Fossil Frie Thy konference
Julefrokost på Folkecenter
Bølgeenergitræf november 2012
  Fossil Frie Thy 3. konference
Foredrag om solenergi
Husum New Energy Messen 2013
Parlamentarisk høring på Folkecenteret
Martin Lidegaard deltager
LS Stoker præsenterer ny 7,5 kW husstandsvindmølle
Åbent Hus
Konference: Fossil Frie Thy
Prebens Maegaards rejseaktiviteter
Solar Days 2012
Seminar den 14. april på Folkecenter
Bestyrelsesmøder på Folkecenteret
New Energy Husum Messe 2012
Bolig & indretningsmesse
Tour De Future
Stiftende generalforsamling i foreningen for solcelleejere
Folkecenter julefrokost 2011
Kursus i masseovn bygning.
IRENEC 2011
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds
Temamøde om husstandsvindmøller
Givskud energibevidst landsby
Åbent hus for solceller
Fokus på Vestafrika
Grøn Teknologi Tour 2011
Åben mølle dag
Energy Camp på Nordisk Folkecenter
Gratis kursus i solceller i Skanderborg
Folkecenter julefrokost 2010
Den Bæredygtige Familie
Husstandsvindmøller og solenergi
Åbent hus
Kursus i bygning af energibesparende lerkomfurer til udviklingslandene
Generalforsamling i støttekredsen 2010
Limfjordsfortællinger 2010
Husstandsmøller og solceller til private
Solcelle selvbyg
Ny ide om Ungdomscenter for vedvarende energi og klimaviden
Kursus i vedvarende energi
Solfanger selvbyg 2010
Folkecenter deltager i COP15
Thyholm Midtpunkt
Afrika konference
Skt. Hans aften 2009
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2009
Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne
Dansk-bosnisk dag på Folkecenteret
Hvem skal eje vindmøllerne?
Universitarium
LØS & LØB årsmøde 2009
Solfanger selvbyg 2009
LØS & LØB årsmøde på FC
PV EXPO 2009
Biokonference på Mors
Foredrag om små vindmøller
Husum vindenergi messe
Thy Masterclass 2008
Energiseminar: Vindmøllestrøm og decentral kraftvarme
Vindmøller - styring og overvågning
Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen
Generalforsamling 2008
Åbent hus - Aage Rosendal Nielsen
Husstands-el fra sol og vind
Solfanger selvbyg kursus 2008
Global opvarmning
Rejsearrangementer efteråret 2007
Balling skole
Abild skole
Åbent hus på FC
Hydrogen link workshop på FC
Thy Masterclass 2007
Planteolie kongres i Tyskland
Solfanger kursus
Solfanger teknisk møde
Solfanger selvbyg møde
Forskningens døgn 2007
Solfanger selvbyg
Raps-det-selv workshop's forår 2007
Biogas til Indien
15 franske politikere
Besøg på Poul la Cour museet
Dipal Barua modtager Den europæiske solpris
Reception hos Svend Auken
Odense tekniske skole
Ole Westergaard, Thisted kommune
Kursus i bæredygtig turisme
 Pressemeddelelser
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

Fossil Frie Thy 3. konference - emne: Affald

november 2012

 

 

Program for 3. dialog konference ”Fossil frie Thy” emnet affald:

Tid: torsdag den 29. november 2012 kl. 09:30 til 14:15
 
Sted: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgaardsvej 16, 7760 Hurup Thy.
 
Kl. 09:30 Velkomst ved Jane Kruse, informationsleder, Aktiv Vidensformidling, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.
 
Kl. 09:35 Preben Maegaard, forstander, Folkecenter, ”Håndtering af affald, den historiske baggrund, hvad sker der internationalt”.
 
Kl. 09:55 Bruno Sander Nielsen, chefkonsulent, Landbrug og Fødevarer, ”Landbrugets forpligtigelse for håndtering og samarbejde med affaldets-aktører i det danske samfund”.
 
Kl. 10:15 Inge Werther, konsulent, Dansk Kompetencecenter for Affald, DAKOFA, ”Affaldsanlæggenes rolle i håndtering af madaffald”.
 
Kl. 10:35 til 11:05
”Fossil frie Thy og lokal håndtering af affald”
Lars Toft Hansen, formand for Thisted Varmeforsyning
Morten Yde, formand, Landbo Thy
Torben Juul-Olsen, Teknisk direktør, Thisted kommune
 
Kl. 11:05 til 11:20 kaffepause
 
Kl. 11:20 Kent Skaaning, formand for Combigas, ”Decentrale biogasanlæg betyder væk med gylletransporten, sådan gør vi i Ringkøbing-Skjern Kommune”. 
 
Kl. 11:40 Bjarne Bro, miljøsagsbehandler, Billund kommune, ”Håndtering af madaffald / sortering til biogasanlæg”.
 
Kl. 12:00 Per Thostrup, agronom, Nordic BioEnergy, ”Erfaringer internationalt med fokus på Tyskland i håndtering af den grønne fraktion, separation og videre til biogas”.
 
Kl. 12:30 Frokost
 
Kl. 13:15 Thisted kommunes nabokommuner, hvordan vil I løse samfundets opgave med affald?
Arne Kirk, Natur og Miljøchef, Morsø kommune, ”Bud på hvordan Morsø kommune vil løse affaldsproblemet.”
Anders Holm, Udviklingschef, Lemvig Kommune, ”Høste plastaffald i havet til plast genbrug”.
 
Kl. 13:55 Arne Remmen, professor, Aalborg Universitet, ”Universitets rolle i fremtidens håndtering af affald”. 
 
Kl. 14:15 kaffe med kage. Der arrangeres rundvisning på Nordisk Folkecenter til konferencedeltagerne.

 

Billund kommune logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Combigas logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

DAKOFA logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Landbo Thy logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Landbrug og fødevarer logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Nordic Bio Energy logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

 

 

Thisted kommune logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Thisted Kraftvarme logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi logo

 

 

 

 

Thisted Bryghus logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi