Arrangementer
Konference: Grøn Mobilitet: Fremtidens Transport i Danmark og EU
Konference: Community Power and Renewable Energy in Denmark and in the EU
Verdensspejlet, Aarhus Festuge: Folkecenteret til Stede!
Byg din egen 250 Watt Sol Generator
Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU
Workshop : Byg din egen solgenerator
Klesmermusik i verdensklasse gæster Thy
Konference om mikrovirksomheder
12. Fossil frie Thy konference
IRENEC 2016
RECEPTION
Preben Maegaard 80 år
Thy Masterclass 2015 på Folkecenter
Climate Innovation Day
WWEC2015
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2015
Miljøudfordringer i udviklingslande
IRENEC 2015
Tvindkraft fylder 40 år
Informationsmøde om investering i husstandsvindmøller og solcelleanlæg
Atomaffaldskonference
Præsentation af prisbilligt passivhus
Kommende arrangementer på Folkecenter i 2015
Husstandsvindmølle seminar
Passivhus for bygherrer
Heldags konference om solceller
Thy Masterclass 2014
Workshop om klimaforandringer på Folkecenter
Nordic Biogas konference 2014
ICSA 2014
Konference: 9. Fossil Frie Thy
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2014
Thy Mors på Rådhuspladsen
Konference 15. maj 2014 på Folkecenter
Frilandsmesse 2014
Kommende arrangementer på Folkecenter
Åben mølledag
Seminar om folkelig deltagelse i omstillingen til vedvarende energi
Energimessen.dk
Husum New Energy messe 2014
Åbning af Dansk Testcenter for Bioenergi
Åbning af klima- og miljøværksted
Incitament konference
Seminar om folkelig energi
Energi til Afrika
En verden af energi - energimesse
Thy Kammermusikfestival 2013 på Folkecenter
Aalborg Bæredygtighedsfestival 2013
Vedvarende energi og musik
Frilandsmesse 2013
Demonstration af energibesparende komfurer
5. konference Fossil Frie Thy og EU
Elbildag på Samsø
Limfjordsfortællinger 2013
Grobund aftenskole i København
Kommende arrangementer juni 2013
Åbent hus på Folkecenter
Konference: Vindmøller som løftestang
Kursus: Byg selv vindmølle
Energy Europe 2013
  4. Fossil Frie Thy konference
Julefrokost på Folkecenter
Bølgeenergitræf november 2012
Fossil Frie Thy 3. konference
Foredrag om solenergi
Husum New Energy Messen 2013
Parlamentarisk høring på Folkecenteret
Martin Lidegaard deltager
LS Stoker præsenterer ny 7,5 kW husstandsvindmølle
Åbent Hus
Konference: Fossil Frie Thy
Prebens Maegaards rejseaktiviteter
Solar Days 2012
Seminar den 14. april på Folkecenter
Bestyrelsesmøder på Folkecenteret
New Energy Husum Messe 2012
Bolig & indretningsmesse
Tour De Future
Stiftende generalforsamling i foreningen for solcelleejere
Folkecenter julefrokost 2011
Kursus i masseovn bygning.
IRENEC 2011
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds
Temamøde om husstandsvindmøller
Givskud energibevidst landsby
Åbent hus for solceller
Fokus på Vestafrika
Grøn Teknologi Tour 2011
Åben mølle dag
Energy Camp på Nordisk Folkecenter
Gratis kursus i solceller i Skanderborg
Folkecenter julefrokost 2010
Den Bæredygtige Familie
Husstandsvindmøller og solenergi
Åbent hus
Kursus i bygning af energibesparende lerkomfurer til udviklingslandene
Generalforsamling i støttekredsen 2010
Limfjordsfortællinger 2010
Husstandsmøller og solceller til private
Solcelle selvbyg
Ny ide om Ungdomscenter for vedvarende energi og klimaviden
Kursus i vedvarende energi
Solfanger selvbyg 2010
Folkecenter deltager i COP15
Thyholm Midtpunkt
Afrika konference
Skt. Hans aften 2009
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2009
Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne
Dansk-bosnisk dag på Folkecenteret
Hvem skal eje vindmøllerne?
Universitarium
LØS & LØB årsmøde 2009
Solfanger selvbyg 2009
LØS & LØB årsmøde på FC
PV EXPO 2009
Biokonference på Mors
Foredrag om små vindmøller
Husum vindenergi messe
Thy Masterclass 2008
Energiseminar: Vindmøllestrøm og decentral kraftvarme
Vindmøller - styring og overvågning
Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen
Generalforsamling 2008
Åbent hus - Aage Rosendal Nielsen
Husstands-el fra sol og vind
Solfanger selvbyg kursus 2008
Global opvarmning
Rejsearrangementer efteråret 2007
Balling skole
Abild skole
Åbent hus på FC
Hydrogen link workshop på FC
Thy Masterclass 2007
Planteolie kongres i Tyskland
Solfanger kursus
Solfanger teknisk møde
Solfanger selvbyg møde
Forskningens døgn 2007
Solfanger selvbyg
Raps-det-selv workshop's forår 2007
Biogas til Indien
15 franske politikere
Besøg på Poul la Cour museet
Dipal Barua modtager Den europæiske solpris
Reception hos Svend Auken
Odense tekniske skole
Ole Westergaard, Thisted kommune
Kursus i bæredygtig turisme
 Pressemeddelelser
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

4. Fossil Frie Thy konference

december 2012

 

 

4. Konference, ”Fossil frie Thy” transport
Tid: torsdag, 28. februar 2013 kl. 09:30 til 15:30
Sted: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgaardsvej 16, 7760 Hurup Thy.

En dialogkonference, hvor udfordringen for en omlægning af transportsektorens forbrug fra fossil brændsel til vedvarende energi. Det er ambitionen med konferencen at inspirere til, at andre lokalsamfund i Danmark kan blive fossil frie også på transporten.  De mange indlæg der giver tanker, skal gøre at der skabes et pilotprojekt. Konferencen er arrangeret under Folkecenterets projekt Aktiv Vidensformidling.

Konferencen vil dække tre hovedområder:
Transportsektorens udfordringer at gå fra det fossil brændsel til sol, vind og biomasse. Brancheforeningerne giver oplæg og gør status.

Lokalområdets udfordringer og muligheder, oplæg fra lokale aktører.

Universiteternes og forskningens inddragelse.

1. Hovedområde: Transportsystemets omlægning til forbrug af vind, sol og biomasse i en kombination af omlægning af transportvaner og transportbesparelse. Teknologirådet har lavet fremskrivninger for Thy. Der er nok at tage fat på, den kollektive transport skal forøges og den individuelle biltransport skal formindskes.  Hvor ligger problemerne og hvor er løsningerne? Nationale og regionale aktører arbejder for at nå målene.
Kl. 09:30 Velkomst, Michael Plesner, forstander, Preben Maegaard, Jane Kruse, informationsleder, Aktiv Vidensformidling, Folkecenter

Kl. 09:50 Henrik D. Kristensen, Transportminister, ”Om samspillet mellem kollektiv og individuel transport. Kan vi være 100 % Vedvarende Energi kørende i år 2050?”.

Kl. 10:00 til 12:35. Nye brændstoffer til transport.

Kl. 10:00 Jonny Trapp Steffensen, senior manager, Bionaturgas Danmark A/S, ”Gas i transportsektoren”.

10:20 Ole Schleemann, underdirektør, Nordjyllands Trafikselskab, ”Nordjyllands trafikselskabs strategi for at den kollektive busdrift bliver fossil fri”.

Kl. 10:40 Christian Theisen Schmidt, konsulent, Dansk Energi Gas, Dansk Energi, ”Biler på gas, mulighederne og udfordringerne”.

Kl. 11:00 kaffepause

Kl. 11:15 Lærke Flader, branchechef, Dansk Elbil Alliance, Dansk Energi, ”Fremtidens biler kører på el. Hvornår ser vi at halvdelen af vores bilpark kører på el?”

Kl. 11:35 Aksel Mortensgaard, direktør, Partnerskabet for brint og brændselsceller, ”Brinten skal produceres og bilerne skal have brændselsceller”.

Kl. 11:55 Steen Vestervang, forskningskoordinator, Energi/Net.dk, ”VE-gasser til gasnettet”.

12:15 John Lindbom, formand, Dansk Taxa Råd, ”Taxa vil køre grønt”. Præsentation af Lars Kjeldtoft, formand Thisted taxaforening.

2. hovedområde: 12:35 til 12:55 De lokale aktørers arbejde for at gøre Thy fossil frit

Leif Gravesen, formand for Planter og Miljø, LandboThy ”Hvad skal landbrugets traktorer og andre maskiner have i tanken i fremtiden?”.

Egon Sørensen, formand, Thy Vognmandsforening 
 
12:55 til 13:45 Frokost

13:45 til 14:15 De lokale aktørers arbejde for at gøre Thy fossil frit (fortsættelse)
NN, Hanstholm fiskeriforening,

Birgitte Juhl, adm. direktør, Hanstholm Havn NLG Gas

NN, Arriva Tog A/S, Thisted Station

14:15 Rune Noack, chefkonsulent, DI Transport, ”Transportsektoren - grøn omstilling - mulighedernes land?”

14:35 til 14:55 De lokale aktørers arbejde for at gøre Thy fossil frit (fortsættelse)
Lene Kjelgaard Jensen, borgmester og Torben Juul Olesen, teknisk direktør, Thisted kommune, ”Kommunens indsats for at også transport kan udføres uden brug af fossilt brændstof”.

Leif Amby, projektingeniør, Daninco, Thisted, “Biogas til transport”

3.hovedområde: Universiteternes og forskningens inddragelse
15:00 Morten Skou Nicolaisen, postdoctoral Researcher, Aalborg Universitet, “Hvordan får man befolkningen med i omstillingen fra den ene type køretøjer til den anden. Og hvordan mindskes behovet for transport?” 

15:20 Afslutning, kaffe og kage. Udstillingen besøges

   

Læs mere om de 3 tidligere Fossil Frie Thy konferencer.

 

Se liste over udstillede el-køretøjer i forbindelse med konferencen.

 

Aalborg Universitet logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Dansk Elbil Alliance logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Dansk Energi logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

NT logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Landbo Thy logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Thisted kommune logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Daninco logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Dansk Taxi Råd logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 

 

 

Danmarks Cyklistforbund logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi logo

 

Thisted Bryghus logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi