Arrangementer
Konference: Grøn Mobilitet: Fremtidens Transport i Danmark og EU
Konference: Community Power and Renewable Energy in Denmark and in the EU
Verdensspejlet, Aarhus Festuge: Folkecenteret til Stede!
Byg din egen 250 Watt Sol Generator
Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU
Workshop : Byg din egen solgenerator
Klesmermusik i verdensklasse gæster Thy
Konference om mikrovirksomheder
12. Fossil frie Thy konference
IRENEC 2016
RECEPTION
Preben Maegaard 80 år
Thy Masterclass 2015 på Folkecenter
Climate Innovation Day
WWEC2015
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2015
Miljøudfordringer i udviklingslande
IRENEC 2015
Tvindkraft fylder 40 år
Informationsmøde om investering i husstandsvindmøller og solcelleanlæg
Atomaffaldskonference
Præsentation af prisbilligt passivhus
Kommende arrangementer på Folkecenter i 2015
Husstandsvindmølle seminar
Passivhus for bygherrer
Heldags konference om solceller
Thy Masterclass 2014
Workshop om klimaforandringer på Folkecenter
Nordic Biogas konference 2014
ICSA 2014
Konference: 9. Fossil Frie Thy
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2014
Thy Mors på Rådhuspladsen
Konference 15. maj 2014 på Folkecenter
Frilandsmesse 2014
Kommende arrangementer på Folkecenter
Åben mølledag
Seminar om folkelig deltagelse i omstillingen til vedvarende energi
Energimessen.dk
Husum New Energy messe 2014
Åbning af Dansk Testcenter for Bioenergi
Åbning af klima- og miljøværksted
Incitament konference
Seminar om folkelig energi
Energi til Afrika
En verden af energi - energimesse
Thy Kammermusikfestival 2013 på Folkecenter
Aalborg Bæredygtighedsfestival 2013
Vedvarende energi og musik
Frilandsmesse 2013
Demonstration af energibesparende komfurer
  5. konference Fossil Frie Thy og EU
Elbildag på Samsø
Limfjordsfortællinger 2013
Grobund aftenskole i København
Kommende arrangementer juni 2013
Åbent hus på Folkecenter
Konference: Vindmøller som løftestang
Kursus: Byg selv vindmølle
Energy Europe 2013
4. Fossil Frie Thy konference
Julefrokost på Folkecenter
Bølgeenergitræf november 2012
Fossil Frie Thy 3. konference
Foredrag om solenergi
Husum New Energy Messen 2013
Parlamentarisk høring på Folkecenteret
Martin Lidegaard deltager
LS Stoker præsenterer ny 7,5 kW husstandsvindmølle
Åbent Hus
Konference: Fossil Frie Thy
Prebens Maegaards rejseaktiviteter
Solar Days 2012
Seminar den 14. april på Folkecenter
Bestyrelsesmøder på Folkecenteret
New Energy Husum Messe 2012
Bolig & indretningsmesse
Tour De Future
Stiftende generalforsamling i foreningen for solcelleejere
Folkecenter julefrokost 2011
Kursus i masseovn bygning.
IRENEC 2011
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds
Temamøde om husstandsvindmøller
Givskud energibevidst landsby
Åbent hus for solceller
Fokus på Vestafrika
Grøn Teknologi Tour 2011
Åben mølle dag
Energy Camp på Nordisk Folkecenter
Gratis kursus i solceller i Skanderborg
Folkecenter julefrokost 2010
Den Bæredygtige Familie
Husstandsvindmøller og solenergi
Åbent hus
Kursus i bygning af energibesparende lerkomfurer til udviklingslandene
Generalforsamling i støttekredsen 2010
Limfjordsfortællinger 2010
Husstandsmøller og solceller til private
Solcelle selvbyg
Ny ide om Ungdomscenter for vedvarende energi og klimaviden
Kursus i vedvarende energi
Solfanger selvbyg 2010
Folkecenter deltager i COP15
Thyholm Midtpunkt
Afrika konference
Skt. Hans aften 2009
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2009
Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne
Dansk-bosnisk dag på Folkecenteret
Hvem skal eje vindmøllerne?
Universitarium
LØS & LØB årsmøde 2009
Solfanger selvbyg 2009
LØS & LØB årsmøde på FC
PV EXPO 2009
Biokonference på Mors
Foredrag om små vindmøller
Husum vindenergi messe
Thy Masterclass 2008
Energiseminar: Vindmøllestrøm og decentral kraftvarme
Vindmøller - styring og overvågning
Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen
Generalforsamling 2008
Åbent hus - Aage Rosendal Nielsen
Husstands-el fra sol og vind
Solfanger selvbyg kursus 2008
Global opvarmning
Rejsearrangementer efteråret 2007
Balling skole
Abild skole
Åbent hus på FC
Hydrogen link workshop på FC
Thy Masterclass 2007
Planteolie kongres i Tyskland
Solfanger kursus
Solfanger teknisk møde
Solfanger selvbyg møde
Forskningens døgn 2007
Solfanger selvbyg
Raps-det-selv workshop's forår 2007
Biogas til Indien
15 franske politikere
Besøg på Poul la Cour museet
Dipal Barua modtager Den europæiske solpris
Reception hos Svend Auken
Odense tekniske skole
Ole Westergaard, Thisted kommune
Kursus i bæredygtig turisme
 Pressemeddelelser
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

5. konference Fossil Frie Thy og EU

maj 2013

 

 

5. Konference, ”Fossil frie Thy og EU”
Tid: torsdag, 20. juni 2013 kl. 09:30 til 14:30
Sted: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgaardsvej 16, 7760 Hurup Thy.

NB: Konferencen har fundet sted og var en del af Folkecenterets 30 års jubilæum. Præsentationerne kan findes her.

Vi indbyder hermed til den femte i rækken af dialogkonferencer, hvor temaet har været omstillingen til vedvarende energi lokalt og globalt. Der har været indlæg og debat om de indlysende fordele for beskæftigelse, klima, miljø, udkants Danmark samt for samfundet som helhed. Det har været ambitionen med konferencerne at præsentere den nyeste viden og erfaringer, og dermed inspirere til, hvorledes andre lokalsamfund i Danmark kan blive fossil frie 100 %.

Debatarrangement: ”Hvem skal eje møllerne og energiforsyningen?” Et arrangement om hvad forskellige ejerformer betyder, og hvad der skal til af ændringer i Danmarks og EU’s regler for at fremme non-profit løsninger. Arrangeret i Thy af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og INFORSE-Europe.

Gennem indlæg og debat er der skabt en dialog mellem de forskellige pionerer, forskningen og myndigheder fra Thy, fra Danmark, fra Norden, fra Europa og fra den øvrige verden. I indlæggene bliver der lagt vægt på strategier og konkrete, vellykkede løsninger for at blive Fossil Frie.

Konferencen er arrangeret som led i Folkecenterets projekt Aktiv Vidensformidling.
 
Kl. 09:30 Velkomst, Jane Kruse, informationsleder, Aktiv Vidensformidling, Folkecenter

Kl. 09:40 Lone Dybkjær, tidligere MF og MEP, ”Vedvarende Energi har jeg arbejdet med fra dag 1 i Folketinget og senere Europaparlamentet”.

Kl. 10:00 Pernille Vigsø Bagge, MF (SF), ”Vedvarende Energi skaber nye arbejdspladser; også derfor skal der arbejdes med energispørgsmål”.

Kl. 10:20 Lene Kjeldgaard Jensen, borgmester Thisted kommune, ”Thisted som førende klimakommune”.

Kl. 10:40 Tryggvi Felixson, Nordisk Råd, ”Nordisk Råds politik for Fossil frie Norden”.

Kl. 11 Kaffepause

Kl. 11:15 Niels I. Meyer, professor emeritus, "Norden som foregangsregion for grøn omstilling i EU".

Kl. 11:35 Else Trærup, Leder af udviklingscenter i Burkina Faso, ”Og hvad gør vi i Afrika for at blive uafhængige af de fossile brændsler?”

Kl. 12 til 13 Frokost

Kl. 13:00 Lokale aktører for at gøre Thy fossil frit

Kl. 14:00 Pause, besøg på udstillingen: ”Vedvarende Energiinstallationer og energibesparelsesteknologi for 3. verdens lande”. 

Kl. 15:00 Reception, Folkecenteret 30 års jubilæum.
Talere: Lone Dybkjær, tidligere MP, MEP; Niels I. Meyer, professor emeritus; Ruth Kiwanuka, Uganda; Thorkil B. Olesen, formand for bestyrelsen, Kirsten Hasberg, TV producer og økonom; Morten Victor Petersen, Brancheforeningen for Husstandsvindmøller, Preben Maegaard, forstander emeritus

Ordet frit

Den 21. juni er der international konference, middag

Den 22. juni international ekskursion, jubilæumsmiddag

Den 23. juni gående udflugt til Oldtidshøjene.

++++++++++

Konferencen er støttet af Europanævnet.

Europanævnet, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Inforse logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 Landbo Thy logo

 

Thisted kommunes logo

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi logo