Arrangementer
Konference: Grøn Mobilitet: Fremtidens Transport i Danmark og EU
Konference: Community Power and Renewable Energy in Denmark and in the EU
Verdensspejlet, Aarhus Festuge: Folkecenteret til Stede!
Byg din egen 250 Watt Sol Generator
Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU
Workshop : Byg din egen solgenerator
Klesmermusik i verdensklasse gæster Thy
Konference om mikrovirksomheder
12. Fossil frie Thy konference
IRENEC 2016
RECEPTION
Preben Maegaard 80 år
Thy Masterclass 2015 på Folkecenter
Climate Innovation Day
WWEC2015
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2015
Miljøudfordringer i udviklingslande
IRENEC 2015
Tvindkraft fylder 40 år
Informationsmøde om investering i husstandsvindmøller og solcelleanlæg
Atomaffaldskonference
Præsentation af prisbilligt passivhus
Kommende arrangementer på Folkecenter i 2015
Husstandsvindmølle seminar
Passivhus for bygherrer
Heldags konference om solceller
Thy Masterclass 2014
Workshop om klimaforandringer på Folkecenter
Nordic Biogas konference 2014
ICSA 2014
Konference: 9. Fossil Frie Thy
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2014
Thy Mors på Rådhuspladsen
Konference 15. maj 2014 på Folkecenter
Frilandsmesse 2014
Kommende arrangementer på Folkecenter
Åben mølledag
Seminar om folkelig deltagelse i omstillingen til vedvarende energi
Energimessen.dk
Husum New Energy messe 2014
Åbning af Dansk Testcenter for Bioenergi
Åbning af klima- og miljøværksted
Incitament konference
Seminar om folkelig energi
Energi til Afrika
En verden af energi - energimesse
Thy Kammermusikfestival 2013 på Folkecenter
Aalborg Bæredygtighedsfestival 2013
Vedvarende energi og musik
Frilandsmesse 2013
Demonstration af energibesparende komfurer
5. konference Fossil Frie Thy og EU
Elbildag på Samsø
Limfjordsfortællinger 2013
Grobund aftenskole i København
Kommende arrangementer juni 2013
Åbent hus på Folkecenter
Konference: Vindmøller som løftestang
Kursus: Byg selv vindmølle
Energy Europe 2013
4. Fossil Frie Thy konference
Julefrokost på Folkecenter
Bølgeenergitræf november 2012
Fossil Frie Thy 3. konference
Foredrag om solenergi
Husum New Energy Messen 2013
Parlamentarisk høring på Folkecenteret
Martin Lidegaard deltager
LS Stoker præsenterer ny 7,5 kW husstandsvindmølle
Åbent Hus
Konference: Fossil Frie Thy
Prebens Maegaards rejseaktiviteter
Solar Days 2012
Seminar den 14. april på Folkecenter
Bestyrelsesmøder på Folkecenteret
New Energy Husum Messe 2012
Bolig & indretningsmesse
Tour De Future
Stiftende generalforsamling i foreningen for solcelleejere
Folkecenter julefrokost 2011
Kursus i masseovn bygning.
IRENEC 2011
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds
Temamøde om husstandsvindmøller
Givskud energibevidst landsby
Åbent hus for solceller
Fokus på Vestafrika
Grøn Teknologi Tour 2011
Åben mølle dag
Energy Camp på Nordisk Folkecenter
Gratis kursus i solceller i Skanderborg
  Folkecenter julefrokost 2010
Den Bæredygtige Familie
Husstandsvindmøller og solenergi
Åbent hus
Kursus i bygning af energibesparende lerkomfurer til udviklingslandene
Generalforsamling i støttekredsen 2010
Limfjordsfortællinger 2010
Husstandsmøller og solceller til private
Solcelle selvbyg
Ny ide om Ungdomscenter for vedvarende energi og klimaviden
Kursus i vedvarende energi
Solfanger selvbyg 2010
Folkecenter deltager i COP15
Thyholm Midtpunkt
Afrika konference
Skt. Hans aften 2009
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2009
Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne
Dansk-bosnisk dag på Folkecenteret
Hvem skal eje vindmøllerne?
Universitarium
LØS & LØB årsmøde 2009
Solfanger selvbyg 2009
LØS & LØB årsmøde på FC
PV EXPO 2009
Biokonference på Mors
Foredrag om små vindmøller
Husum vindenergi messe
Thy Masterclass 2008
Energiseminar: Vindmøllestrøm og decentral kraftvarme
Vindmøller - styring og overvågning
Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen
Generalforsamling 2008
Åbent hus - Aage Rosendal Nielsen
Husstands-el fra sol og vind
Solfanger selvbyg kursus 2008
Global opvarmning
Rejsearrangementer efteråret 2007
Balling skole
Abild skole
Åbent hus på FC
Hydrogen link workshop på FC
Thy Masterclass 2007
Planteolie kongres i Tyskland
Solfanger kursus
Solfanger teknisk møde
Solfanger selvbyg møde
Forskningens døgn 2007
Solfanger selvbyg
Raps-det-selv workshop's forår 2007
Biogas til Indien
15 franske politikere
Besøg på Poul la Cour museet
Dipal Barua modtager Den europæiske solpris
Reception hos Svend Auken
Odense tekniske skole
Ole Westergaard, Thisted kommune
Kursus i bæredygtig turisme
 Pressemeddelelser
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

 

Folkecenter julefrokost 2010

december 2010

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi afholder onsdag den 22. december kl. 14 - 18 julefrokost. Medlemmer af støttekredsen er inviterede.

Kære Støttekredsmedlemmer.

I år har vi sat 2 solcelleanlæg på 4 kW op. Det ene er tyndfilmsanlæg og det andet er mono krystallinsk. Anlæggene producerer aldeles tilfredsstillende og besøgene kan følge produktionen på opsatte udendørs skærme og via vores hjemmeside www.folkecenter.net. Vi har ligeledes gennemført 2 meget velbesøgte solcelle selvbyg kurser hen over sommeren. Vi skal igen 8. maj næste år have et kursus om samme emne. Der er så stor interesse for emnet, at vi vil forsøge at hente midler til 3 kurser mere.

Projektet ”Klimaløsninger Thy og Mors” blev afsluttet ved udgangen af marts. Der er blevet opbygget et fagligt vedvarende energi netværk i vores lokalområde og der arbejdes fortsat på at området kan blive 100 % vedvarende energi forsynet. På opvarmningsbehovet mangler der 15 % for at være helt forsynet med vedvarende energi, på elforbruget er vi allerede 100 % forsynet, men på transporten er vi slet ikke gået i gang med en omstilling fra den fossile energi til den solare fremtid. Med et indbyggertal på 72.000 personer er Thy & Mors det område i Europa, der er nået længst med hensyn til vedvarende energi brug.

Efter 3 dages konferencen 24. til 26. september og fejring af forstander Preben Maegaards 75 års fødselsdag blev der indsamlet et pengebeløb (75.000 DKK) til solcelleelektricitet til Mali, Vestafrika. Så nu kan 10 skoler få belysning til aftenundervisning for de voksne i 10 landsbyer. Fra Folkecenteret er vi de mange givere taknemlige for pengebeløbet og vil løbende informere via Folkecenterets hjemmeside om landelektrikernes arbejde med at sætte lys over Mali. 

I år har 10.000 besøgt Folkecenteret. Vi har 1,2 millioner der i år har været på vores hjemmeside for at hente informationer om energibesparelser og vedvarende energi. Besøgene er ca. 4,1 minut pr. gang. Centerets hjemmeside er helt i top vedr. Google rangliste. Oplæg uden for Folkecenteret i Danmark og internationalt, vi kalder os Folkecenterets rejsehold, har talt 46 gange for 5.696 personer. Vi giver også via telefonen råd og viden og det benyttede 540 sig af i år. Projektet er støttet af Dansk Energi og sikrer Folkecenterets økonomisk.

På Folkecenter er der fast 3 til 4 trainees fra hele verden for i en periode af 3 til 6 måneder opbygge viden inden for Folkecenterets kompetencer både praktisk og teoretisk. Vi har 22 på venteliste til at få et sådant studieophold.

Vi medsender pamfletten ”Tid til energidemokrati i Danmark”. I er velkomne til at få flere tilsendt.
Folkecenter vil gerne hermed takke for jeres opbakning til Folkecenterets arbejde for energibesparelser og vedvarende energi.

De bedste hilsner også fra Preben Maegaard der i disse dage er formand for en konference i Cairo.

Jane Kruse, informationsleder.