Arrangementer
Konference: Grøn Mobilitet: Fremtidens Transport i Danmark og EU
Konference: Community Power and Renewable Energy in Denmark and in the EU
Verdensspejlet, Aarhus Festuge: Folkecenteret til Stede!
Byg din egen 250 Watt Sol Generator
Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU
Workshop : Byg din egen solgenerator
Klesmermusik i verdensklasse gæster Thy
Konference om mikrovirksomheder
12. Fossil frie Thy konference
IRENEC 2016
RECEPTION
Preben Maegaard 80 år
Thy Masterclass 2015 på Folkecenter
Climate Innovation Day
WWEC2015
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2015
Miljøudfordringer i udviklingslande
IRENEC 2015
Tvindkraft fylder 40 år
Informationsmøde om investering i husstandsvindmøller og solcelleanlæg
Atomaffaldskonference
Præsentation af prisbilligt passivhus
Kommende arrangementer på Folkecenter i 2015
Husstandsvindmølle seminar
Passivhus for bygherrer
Heldags konference om solceller
Thy Masterclass 2014
Workshop om klimaforandringer på Folkecenter
Nordic Biogas konference 2014
ICSA 2014
Konference: 9. Fossil Frie Thy
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2014
Thy Mors på Rådhuspladsen
Konference 15. maj 2014 på Folkecenter
Frilandsmesse 2014
Kommende arrangementer på Folkecenter
Åben mølledag
Seminar om folkelig deltagelse i omstillingen til vedvarende energi
Energimessen.dk
Husum New Energy messe 2014
Åbning af Dansk Testcenter for Bioenergi
Åbning af klima- og miljøværksted
Incitament konference
Seminar om folkelig energi
Energi til Afrika
En verden af energi - energimesse
Thy Kammermusikfestival 2013 på Folkecenter
Aalborg Bæredygtighedsfestival 2013
Vedvarende energi og musik
Frilandsmesse 2013
Demonstration af energibesparende komfurer
5. konference Fossil Frie Thy og EU
Elbildag på Samsø
Limfjordsfortællinger 2013
Grobund aftenskole i København
Kommende arrangementer juni 2013
Åbent hus på Folkecenter
Konference: Vindmøller som løftestang
Kursus: Byg selv vindmølle
Energy Europe 2013
4. Fossil Frie Thy konference
Julefrokost på Folkecenter
Bølgeenergitræf november 2012
Fossil Frie Thy 3. konference
Foredrag om solenergi
Husum New Energy Messen 2013
Parlamentarisk høring på Folkecenteret
Martin Lidegaard deltager
LS Stoker præsenterer ny 7,5 kW husstandsvindmølle
Åbent Hus
Konference: Fossil Frie Thy
Prebens Maegaards rejseaktiviteter
Solar Days 2012
Seminar den 14. april på Folkecenter
Bestyrelsesmøder på Folkecenteret
New Energy Husum Messe 2012
Bolig & indretningsmesse
Tour De Future
Stiftende generalforsamling i foreningen for solcelleejere
Folkecenter julefrokost 2011
Kursus i masseovn bygning.
IRENEC 2011
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds
Temamøde om husstandsvindmøller
Givskud energibevidst landsby
Åbent hus for solceller
Fokus på Vestafrika
Grøn Teknologi Tour 2011
Åben mølle dag
Energy Camp på Nordisk Folkecenter
Gratis kursus i solceller i Skanderborg
Folkecenter julefrokost 2010
Den Bæredygtige Familie
Husstandsvindmøller og solenergi
Åbent hus
Kursus i bygning af energibesparende lerkomfurer til udviklingslandene
Generalforsamling i støttekredsen 2010
Limfjordsfortællinger 2010
Husstandsmøller og solceller til private
Solcelle selvbyg
Ny ide om Ungdomscenter for vedvarende energi og klimaviden
Kursus i vedvarende energi
Solfanger selvbyg 2010
Folkecenter deltager i COP15
Thyholm Midtpunkt
Afrika konference
Skt. Hans aften 2009
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2009
Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne
Dansk-bosnisk dag på Folkecenteret
Hvem skal eje vindmøllerne?
Universitarium
LØS & LØB årsmøde 2009
Solfanger selvbyg 2009
LØS & LØB årsmøde på FC
PV EXPO 2009
Biokonference på Mors
Foredrag om små vindmøller
Husum vindenergi messe
Thy Masterclass 2008
Energiseminar: Vindmøllestrøm og decentral kraftvarme
Vindmøller - styring og overvågning
  Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen
Generalforsamling 2008
Åbent hus - Aage Rosendal Nielsen
Husstands-el fra sol og vind
Solfanger selvbyg kursus 2008
Global opvarmning
Rejsearrangementer efteråret 2007
Balling skole
Abild skole
Åbent hus på FC
Hydrogen link workshop på FC
Thy Masterclass 2007
Planteolie kongres i Tyskland
Solfanger kursus
Solfanger teknisk møde
Solfanger selvbyg møde
Forskningens døgn 2007
Solfanger selvbyg
Raps-det-selv workshop's forår 2007
Biogas til Indien
15 franske politikere
Besøg på Poul la Cour museet
Dipal Barua modtager Den europæiske solpris
Reception hos Svend Auken
Odense tekniske skole
Ole Westergaard, Thisted kommune
Kursus i bæredygtig turisme
 Pressemeddelelser
 Nyt fra os selv
 Nyt fra den store verden
 Besøg på Folkecenteret

Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen.

 

Lørdag den 10. maj 2008 blev der afsløret en statue af Aage Rosendal Nielsen på Fjordvang, hvor Aage gennem mange år havde sit hjem og oprettede Verdensuniversitetet.

Kristian Dahlgaard har skabt skulpturen.

Forhenværende minister og formand for Folketinget, Erling Olsen, afslørede statuen i sin egenskab af formand for Scandinavian Seminar College, der er et af de mange initiativer, som Aage Rosendal Nielsen har startet.

Scandinavian Seminar College har gennem ca. 50 år medvirket til at sende mange amerikanere på folkehøjskoler i Skandinavien.

Læs Thisted Dagblads omtale her.

Læs MF Ole Vagn Christensens dagbogsnotat fra dagen nederst på siden.

 

 

Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen

Erling Olsen taler inden afsløringen.

Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen

Formanden for Skyum borgerforening Villy Thinggaard taler, i baggrunden ses Thisteds borgmester Erik Hove Olesen og MF Ole Vagn Christensen.

Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen

Statuen afsløres.

Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen

Et blik ud over gæsterne.

Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen

Erling Olsen og til højre Folkecenterets forstander Preben Maegaard, fotograferet ved SkibstedFjord på Folkecenteret.

 

Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen

Efter afsløringen af busten var der åbent hus på Folkecenteret, hvor der er en mindestue for Aage Rosendal Nielsen. Blandt deltagerne var Louise Graversen yderst til højre, som har kendt Aage.

MF Ole Vagn Christensens dagdogsnotat fra lørdag den 10. maj 2008:

Lørdag
Stod op og kunne se tilbage på en travl uge. Dagen gik med at mindes en af Thylands første ildsjæle, hvor vi er så heldige at have tre pionerer, landmanden Jens Kirk, operasangeren Hans Bakgård og ham, vi mindes i dag med et opsat monument i Skyum Bjerge af Aage Rosendal Nielsen - en stor humanist og manden bag Verdensuniversitetet i Thy. Han byggede sin grundidé om en mindsteløn til alle på jorden samt garanteret medlemskab af en sygekasse. Af en kontorchef i Justitsministeriet fik han blot stukket i næsen, at han var en selvbestaltet nar. Efter at Aage havde sundet sig på den bemærkning og gået rundt i de københavnske gader, lykkedes det ham at få det negative vendt til noget positivt. Verdensuniversitetet begyndte at hverve elever, godtfolk og nye lærere, men ideerne var lidt sære; thi elever og godtfolk skulle have penge, og lærerne skulle betale for deres senge. Som forfatteren skrev i sin bog om Aage, burde han have været mindre selvbestaltet på det administrative område. Det var ikke her, han havde sin styrke! Dette blev senere fortalt og bekræftet af dagens vært, Erling Olsen, som kunne fortælle, at da selskabet Scandinavian Seminar College afslørede, at de havde ladet kunstneren Kristian Dahlgaard udføre en skulptur af Aage, blev han meget fornærmet og udtalte, at i stedet for det pjat, burde de have givet ham en bil. Når Verdensuniversitetet fik den skæbne, som det fik, bunder det i ildsjælens mangler på det administrative område sammenkædet med tidernes ugunst og Aages alvorlige sygdom sommer og efterår 1990. Universitetet havde fortjent en bedre skæbne. Ved rejsens endemål fra atelieret hos Bente Merrild og til opsættelsen i Skyum Bjerge, sad vi tre personer - Preben Maegaard, som direkte havde ladet sig inspirere af Aage ved at føre hans tanker videre som det bærende element med det resultat, at der i dag på Nordisk Folkecenter er en mindestue over Aage. Ved siden af Preben sad kunstneren Erland Knudsøn Madsen, som gjorde kunsten acceptabel selv over for slagteriarbejdere, og så sad jeg selv som den, der havde ladet mig inspirere af de tre forannævnte første store ildsjæle efter krigen i min tillidsmandsgerning på slagteriet, i mit kommunale virke samt i Folketinget. Herudover sad borgmester Erik Hove Olesen og vore koner ved bordet - Preben dog uden sin Jane. Det blev til udveksling af minder om Aage og alle var enige om, at Aages gode ideer og eksperimenter lever i bedste velgående i dag. Med tiden er nye ildsjæle spiret frem. En god og åndfuld lørdag fandt sin afslutning i skæret fra den nedgående sol over Thy.