EUX Herning

 

Den 6. marts 2016 havde vi besøg af en gruppe elever fra EUX på Herningsholm Efterskole.

Ud over en rundvisning, hvor eleverne blev klogere på vedvarende energi, fik de også lov at testkøre vores elcykler.

 

 

 

 

Silkeborg Tekniske Skole

september 2015

 

Silkeborg Tekniske Skole afholdt mandag den 31. august studiedag på Nordisk Folkecenter.

Også el køretøjerne på to- og tre hjul blev afprøvet.

Læs mere om Silkeborg Tekniske Skole.

 

Silkeborg Tekniske Skole holder studiedag på Folkecenter

 

Stepping Friskole

maj 2015

 

Stepping Friskole fra Kolding kommune besøgte torsdag den 21. maj 2015 Nordisk Folkecenter

Ca. 100 elever fra 6 – 12 år lærte om vedvarende energi og energibesparelser, som et led i deres emneuge om energi og miljø.

Læs mere om Stepping Friskole

 

Stepping Friskole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Stepping Friskole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Tingvoll sol og bioenergisenter

University College Nordjylland

marts 2015

 

University College Nordjylland besøgte 19. marts 2015 Folkecenteret med en gruppe elever på ca. 50 personer.

Eleverne var både danskere og udlændige fra det meste af Europa.

Læs mere om University College Nordjylland.

 

University College Nordjylland besøger Nordisk Folkecenter

 

University College Nordjylland besøger Nordisk Folkecenter

februar 2015

 

Onsdag og torsdag 11. og 12. februar 2015 havde Folkecenteret besøg fra Norge.

Nordmændene ønskede at få inspiration til deres daglige arbejde, idet de alle arbejder med vedvarende energi, eller fornybar energi, som det kaldes i Norge.

 

Nordmændene arbejder for Tingvoll sol og bioenergisenter.

Læs mere om Tingvoll sol og bioenergisenter
 

 

Tingvoll sol og bioenergisenter besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Tingvoll sol og bioenergisenter besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Energiteknologer fra UCN

januar 2015

 

En gruppe som studerer til energiteknologer besøgte tirsdag den 13. januar 2015 Folkecenteret

De studerende opholder sig til dagligt på University College Nordjylland i Aalborg, men denne dag var de kommet til Folkecenter for at få praktisk erfaring med at opsætte solceller på forskellige typer af tage.

Læs mere om uddannelsen til energiteknolog.

 

Energiteknologer fra UCN besøger Nordisk Folkecenter

 

Energiteknologer fra UCN besøger Nordisk Folkecenter

 

Energiteknologer fra UCN besøger Nordisk Folkecenter

 

Farstrup skole

januar 2015

 

Farstrup skole besøgte onsdag den 14. januar 2015 Nordisk Folkecenter

Eleverne fik en rundvisning og så forskellige former for vedvarende energi på en kold og blæsende januar dag.

Læs mere om Farstrup skole

 

Farstrup skole besøger Nordisk Folkecenter

Farstrup skole besøger Nordisk Folkecenter.

 

Humlum skole

november 2014


Humlum skole kom på besøg hos Nordisk Folkecenter torsdag den 20. november med to klasser

Humlum skole fik en rundvisning, hvor de forskellige former for vedvarende energi og spiste derefter deres medbragte madpakker inde i varmen.

Læs mere om Humlum skole.
 

 

Humlum skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Humlum skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Humlum skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Tre besøg på Folkecenter

november 2014

 

Tirsdag den 11. november havde vi besøg af tre forskellige grupper, som alle ønskede at vide mere om vedvarende energi og energibesparelser

Onsild Idrætsefterskole
Den første gruppe bestod af en klasse fra Onsild Idrætsefterskole. Eleverne skulle på en tur rundt i Thy for at se på de mange forskellige vedvarende energi installationer, som er i området.

Læs mere om Onsild Idrætsefterskole

Silkeborg Tekniske Skole
Silkeborg Tekniske Skole har flere gange været på Nordisk Folkecenter for at se vedvarende energi i praksis.

Læs mere om Silkeborg Tekniske Skole 

 

Aalborg Universitet
Endelig fik en gruppe studerende på kandidatuddannelsen i Sustainable Energy Planning and Management ved Aalborg Universitet en rundvisning på Folkecenteret for en engelsktalende gruppe.

Læs mere om Aalborg Universitet
 

 

Tre besøg på Nordisk Folkecenter

Silkeborg Tekniske Skole besøger Folkecenter.

Tre besøg på Nordisk Folkecenter

 

Tre besøg på Nordisk Folkecenter

Aalborg Universitet besøger Folkecenter.

Tre besøg på Nordisk Folkecenter

 

Tre besøg på Nordisk Folkecenter

Onsild Idrætsefterskole besøger Folkecenter.

 

Besøg af vindmølleveteraner og -interesserede

november 2014

 

 

Der var besøg den 28. oktober af tre ingeniører fra Aarhus, som havde udtrykt særlig interesse i at se de vertikalakslede vindmøller, som bliver testet på Folkecenterets prøvestation for små vindmøller.

De blev vist rundt af den ansvarlige ingeniør for prøvestationen, Tonny Brink (yderst til højre). I den lille delegation deltog også en pioner indenfor vindkraft, ingeniør Benny Bjergbæk, (nr. 2 fra venstre).

De andre deltagere er også pensionerede ingeniører. Benny var omkring 1980 med til lokalt indenfor det såkaldte Godrum projekt at fremstille en 22 kW Smedemestermølle, som blev stillet op ved Hampen i nærheden af Silkeborg. Det var en vindmølletype, som var ingeniørmæssigt designet af forløberen til Folkecenteret, NIVE. Designet af uafhængige leverandører af vinger, styring, tårn mv. fik stor betydning for den efterfølgende, meget succesrige danske vindmølleindustri.

 

Besøg af vindmølleveteraner og -interesserede på Nordisk Folkecenter

 

Besøg af vindmølleveteraner og -interesserede på Nordisk Folkecenter

 

Asmildkloster landbrugsskole

oktober 2014

 

Asmildkloster landbrugsskole var torsdag den 28. oktober på en heldags ekskursion til Thy for at se og opleve vedvarende energi

Først besøgte eleverne fra Asmildkloster Det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild og derefter et gårdbiogasanlæg i Nors.

 

Til sidst besøgte eleverne Nordisk Folkecenter for at se vedvarende energi generelt.

Læs mere om Asmildkloster landbrugsskole

 

Asmildkloster landbrugsskole besøger Nordisk Folkecenter

 

Asmildkloster landbrugsskole besøger Nordisk Folkecenter

 

Akademie für Nachhaltige Entwicklung

oktober 2014

 

En gruppe fra Akademie für Nachhaltige Entwicklung, der er baseret i det østlige Tyskland besøgte fredag den 17. og lørdag den 18. oktober Nordisk Folkecenter

Akademie für Nachhaltige Entwicklung er en NGO, der blev stiftet i 2001 med det formål at fremme en bæredygtig udvikling.

Gruppen fik en rundvisning på Folkecenteret og desuden var de på en ekskursion til Hanstholm Varmeværk, hvor de så en 10 MW el-kedel, som anvendes til at konvertere vindmøllestrøm til varme.

Dermed kan strømmen fra vindmøller lagres som varme i stedet for at blive solgt billigt i perioder, hvor der er overskud af strøm.

På 44 decentrale kraftvarmeværker i Danmark er der installeret elkedler med en samlet effekt på ca. 405 MW. (Oktober 2014).

Hanstholm Varmeværk
Fjernvarmen i Hanstholm kommer fra seks forskellige kilder: Elkedel, naturgaskedler, gasmotorer, varmepumpe, bioolie og restvarme fra fiskeindustrien. I 2015 tages desuden et flisanlæg i brug.

Fordeling af energikilder på Hanstholm Varmeværk
Varmepumpe, bioolie: 56,2 procent

Restvarme fra industrien: 29,8 procent

Elkedel: 12 procent

Naturgasmotor: 1,1 procent

Naturgaskedel: 0,9 procent

I 2015 idriftsættes fliskedel på 4,7 MW

Links
Akademie für Nachhaltige Entwicklung

Hanstholm Varmeværk

Maskinmester bladet oktober 2014

 

Akademie für Nachhaltige Entwicklung besøger Nordisk Folkecenter

 

Akademie für Nachhaltige Entwicklung besøger Nordisk Folkecenter og Hanstholm Varmeværk

El-kedel på Hanstholm Varmeværk.

 

Sevel Senior Klub

oktober 2014

 

 

Sevel Senior Klub besøgte torsdag den 9. oktober 2014 Nordisk Folkecenter for at få inspiration til energibesparelser ved hjælp af vedvarende energi.

Sevel er en meget aktiv landsby med mange foreninger og et stort lokalt engagement.

Læs mere om Sevel.

Sevel Senior Klub besøger Nordisk Folkecenter

 

Sevel Senior Klub besøger Nordisk Folkecenter

 

Farstrup skole

oktober 2014

 

Hanstholm Asylcenter

oktober 2014

 

 

Hanstholm asylcenter besøgte tirsdag den 7. oktober 2014 Nordisk Folkecenter for at se og lære om mulighederne for vedvarende energi og energibesparelser.

Læs mere om Hanstholm Asylcenter.

 

Hanstholm asylcenter besøger Nordisk Folkecenter

 

Hanstholm asylcenter besøger Nordisk Folkecenter

 

Farstrup skole besøgte onsdag den 1. oktober 2014 Nordisk Folkecenter.

Eleverne fik fremvist flere muligheder for vedvarende energi og energibesparelser.

Læs mere om Farstrup skole.
 

 

Farstrup skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Farstrup skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Japansk gruppe

 

Vindmølleoperatøruddannelsen

august 2014

 

Skjern Tekniske Skole besøgte mandag den 18. august 2014 Nordisk Folkecenter med et hold fra vindmølleoperatøruddannelsen

Vindmølleoperatøruddannelsen er en 2 årig erhvervsuddannelse som er målrettet folk der ønsker at arbejde på en vindmøllefabrik.

Eleverne på uddannelsen er i aldersgruppen 20 – 50 år. Det er typisk folk der i en årrække har arbejdet som ufaglærte på en vindmøllefabrik, eller kommer fra helt andre brancher, men ønsker sig en fremtid inden for mølleproduktion.

Lærlingeuddannelsen er en kombination af ca. 30 ugers skolegang og praktik hjemme på fabrikken. I løbet af uddannelsen får de mulighed for at komme rundt på store dele af virksomheden.

En faglærer fra vindmølleoperatøruddannelsen udtaler at de har haft en spændende dag og de vil gerne gentage besøget med nuværende og kommende hold.

Rundvisningen omhandlede blandt andet:
Fremtidens energiforsyning

Bæredygtighed

Fremtiden for vindenergi, herunder husstandsmøller kontra investering i store møller,

Vindmøllernes historie,

Nye energiformer


Læs mere om vindmølleoperatøruddannelsen på Skjern Tekniske Skole

 

Vindmølleoperatøruddannelsen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Vindmølleoperatørudannelsen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

juni 2014

 

Tirsdag den 24. juni besøgte en gruppe japanere Folkecenteret.

Gruppen fik først et foredrag af forstander emeritus Preben Maegaard og derefter en rundvisning på Folkecentret.

Efter besøget på Folkecentret skulle den japanske gruppe besøge fjernvarmeværket i Ørnhøj og Lemvig biogasanlæg.

 

Japansk besøg på Folkecenteret

 

Japansk besøg på Folkecenteret

 

Japansk besøg på Folkecenteret

 

Japansk besøg på Folkecenteret

 

Japansk besøg på Folkecenteret

 

Gruppe fra Sydfyn

 

Meister Consultants Group

juni 2014

 

Onsdag den 11. juni 2014 besøgte en amerikansk gruppe Nordisk Folkecenter

Gruppen var på en studierejse i Tyskland og Danmark for at studere vedvarende energi.

Amerikanerne ønskede at lære om teknologi og politik indenfor vedvarende energy, som kunne inspirere og måske overføres til USA.

Læs mere om Meister Consultants Group

 

 

Meister Consultants Group besøger Nordisk Folkecenter

Meister Consultants Group besøger Nordisk Folkecenter.

juni 2014

 

En gruppe fra Sydfyn besøgte onsdag den 4. juni 2014 Nordisk Folkecenter.

Gruppen fik en guided tur på Folkecenteret i flot solskinsvejr.

 

Gruppe fra Sydfyn besøger Nordisk Folkecenter

 

Simpson College, Iowa

maj 2014


Søndag den 11. Maj besøgte en gruppe fra Simpson College fra afdelingen for biologi og miljøvidenskab Nordisk Folkecenter

Først blev gruppen vist rundt på selve Folkecenteret og derefter gik turen til Folkecenterets vindmølle i Hanstholm, som man kan klatre op i.

 

Derefter var der et besøg ved et biogasanlæg på en gård i Thy og til sidst besøgte gruppen Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild.

Læs mere om Simpson College Iowa

 

Simpson College, Iowa besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Simpson College, Iowa besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

 

Hvidebækskolen

maj 2014

 

En 8. klasse fra Hvidebækskolen var på lejrskole og var i den anledning på besøg på Nordisk Folkecenter.

Se Hvidebækskolens hjemmeside

 

Hvidebækskolen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Hvidebækskolen besøger Nordisk Folkecenter.

 

Vordingborg skole

april 2014

 

En 10. klasse fra Vordingborg skole var 23. – 25. april 2014 på lejrskoleophold på Nordisk Folkecenter

Vordingborg skole fik først en rundvisning og dagen efter var der først gruppearbejde og derefter en bustur til Folkecenterets vindmølle i Hanstholm, som eleverne fik mulighed for at klatre op i.

Gruppearbejdet havde fokus på brint, vindenergi, solceller, e-mobilitet og ulandsteknologi.

 

Vordingborg skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Eleverne fik mulighed for at prøve elcykler.

Vordingborg skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Undervisning i brintteknologi.

 

Nordsolar

april 2014


Nordsolar er en forening af solinstallatører I den nordlige del af Tyskland

Nordsolar har mere end 40 medlemmer og over 30 år erfaring med solteknologi (både solvarme og solceller).

Nordsolar har eksisteret i over 20 år og to gange om året afholdes der møder, hvor medlemmerne udveksler erfaringer.

Nordsolar er medlem af den tyske solforening BSW, som samarbejder om at påvirke den politiske udvikling i Tyskland til fordel for solenergi.

Næsten hvert år arrangerer Nordsolar en “Nordsolar Tour” for at lære mere om solteknologi i andre lande i Europa.
 

På deres ture besøger gruppen forhandlere, producenter, installatører og foreninger.

Nordsolar gruppen har tidligere besøgt Portugal, Spanien, Mallorca, Sverige, Østrig, Italien, Holland, Malta, Tyrkiet og England.

I år har gruppen valgt at besøge Danmark og herunder blandt andet Folkecenter.

Links
Nordsolar

BSW

 

Nordsolar besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Nordsolar besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

 

Sandmoseskolen

marts 2014

 

Sandmoseskolen besøgte Nordisk Folkecenter tirsdag den 25. marts 2014

Sandmose skolen uddanner anlægsgartnere og greenkeepere og har i den forbindelse kurset: “Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg”.

 

Som et led i uddannelsen kommer Sandmose skolens elever til Nordisk Folkecenter for at opleve vedvarende energi og energibesparelser i praksis.

Læs mere om Sandmose skolen

 

Sandmoseskolen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Sandmoseskolen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

 

Hanstholm Asylcenter

marts 2014

 

Hanstholm Asylcenter besøgte torsdag den 6. marts 2014 Nordisk Folkecenter med et hold af ni asylansøgere

Hanstholm Asylcenter kommer med jævne mellemrum på besøg på Folkecenter, så asylansøgere kan lære om vedvarende energi og energibesparelser.

Læs mere om Hanstholm Asylcenter

 

Hanstholm Asylcenter besøger Nordisk Folkecenter

 

Fachhochschule Flensburg

februar 2014

 

Onsdag den 19. februar 2014 fik Nordisk Folkecenter besøg af en gruppe fra Flensburg Fachhochschule og den tyske ingeniør forening (VDI - Verein Deutscher Ingenieure)

 

Gruppen var på studietur i Danmark og kom i den anledning forbi Folkecenteret for at studere forskellige former for vedvarende energiteknologier.

Læs mere om
Fachhochschule Flensburg

VDI - Verein Deutscher Ingenieure

 

Fachhochschlue Flensburg og VDI Verein Deutsche Ingenieure besøger Nordisk Folkecenter

Fachhochschlue Flensburg og VDI - Verein Deutsche Ingenieure besøger Nordisk Folkecenter.

 

Skivehus skole

februar 2014


52 8. klasses elever fra Skivehus skole besøgte den 5. februar Nordisk Folkecenter

Eleverne havde haft energi som tema og havde taget udgangspunkt i materialet "Energi på lager" fra DTU.

På Nordisk Folkecenter fik eleverne en rundvisning og generel viden om vedvarende energi.

Læs mere om Skivehus skole

Læs mere om Energi på lager fra DTU

 

Skivehus skole besøger Nordisk Folkecenter

Skivehus skole har solceller på tagene.

 

Under One Roof

januar 2014

 
Torsdag den 16. januar 2014 havde Nordisk Folkecenter besøg af firmaet Under One Roof Global

Under One Roof er et nyetableret firma, som har til formål at tilbyde billige og miljøvenlige boliger til lande med voksende økonomier.

 

 

Under One Roof var på Folkecenteret for at lære om offgrid løsninger til boliger og mindre lokalområder, det vil sige at boligen/landsbyer/byområder kan være selvforsynende med el og varme ved hjælp af solceller, solvarme, små vindmøller etc.

Under One Roof besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Under One Roof besøger Nordisk Folkecenter.

 

Teknisk skole Silkeborg

december 2013

 

Mandag den 9. december 2013 besøgte Teknisk skole Silkeborg Nordisk Folkecenter.

Eleverne fra Teknisk skole Silkeborg så og lærte om fremtidens energiforsyning, der skal komme fra forskellige former for vedvarende energi.

Læs mere om Teknisk skole Silkeborg.

 

Teknisk skole Silkeborg besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Teknisk skole Silkeborg besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Besøg fra Lunds Universitet

november 2013


En gruppe studerende fra Lunds universitet besøgte mandag den 25. november 2013 Nordisk Folkecenter

Besøget var arrangeret af Thisted kommune. Derfor startede besøget med, at René Østergaard, der er projektleder i kommunen, holdt oplæg om Thisted som klimavenlig region.

Efter foredraget var der rundvisning på Folkecenteret, hvor der blandt andet var mulighed for at prøve el-cykler og andre el-køretøjer.

Se oplægget Welcome to Thisted - a climate friendly region

Læs mere om Lunds Universitet
 

 

Besøg fra Lunds Universitet, Nordisk Folkecenter

 

Besøg fra Lunds Universitet, Nordisk Folkecenter

 

Besøg fra Lunds Universitet, Nordisk Folkecenter

 

Studiebesøg fra Indonesien

november 2013

 

En gruppe fra Indonesien var 23. – 24. november 2013 på studieophold på Folkecenteret for at lære mere om små vindmøller

Den tyske NGO Artefact havde arrangeret et studiebesøg i Danmark for en indonesisk gruppe, som skulle lære mere om husstandsvindmøller.

Gruppen fik først en guided tour på Folkecenterets område med særlig fokus på prøvestationen for husstandsvindmøller.

Derefter var der ekskursion til den lokale producent af husstandsvindmøller, Thymøllen.

Links
Artefact

Thymøllen
 

 

Studiebesøg fra Indonesien på Nordisk Folkecenter

 

Studiebesøg fra Indonesien på Nordisk Folkecenter

Efterskolen Solgården

oktober 2013

 

Efterskolen Solgården er en kristen efterskole, der er placeret ved Tarm i Vestjylland

Et hold fra Solgården Efterskolen besøgte tirsdag den 29. oktober 2013 Nordisk Folkecenter som et led i en studiedag om vedvarende energi.

Elevernes program bestod af besøg på en prøvestation for store vindmøller og et biogasanlæg.

Læs mere om Efterskolen Solgården.

 

Efterskolen Solgården besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Aalborg Universitet

oktober 2013

 

En gruppe fra Aalborg Universitet besøgte torsdag den 24. oktober 2013 Nordisk Folkecenter

De studerende fra Aalborg Universitet besøgte først Nordisk Folkecenter, hvor de så forskellige former for vedvarende energi og derefter tog de til Hanstholm for at besøge DanWec, hvor de lærte om bølgeenergi.

Læs mere om Aalborg Universitet

Læs mere om DanWec

 

Aalborg Universitet besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Aalborg Universitet besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

 

AOF Skive

oktober 2013

 

Torsdag den 17. oktober 2013 besøgte AOF skive Nordisk Folkecenter

Kursisterne fra AOF Skive så solceller, vindmøller, grøn spildevandsrensning og meget andet inden for vedvarende energi.

Læs mere om AOF Skive.
 

 

AOF Skive besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

AOF Skive besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

 

Fredrikshavn Boligforening

Kaospiloter

oktober 2013

 

En gruppe af Kaospilot studerende besøgte Folkecenteret lørdag den 21. september.
Her er en email, de skrev til os

Kære Jane,
Det var en sand fornøjelse at møde dig og Preben på Folkecenteret.

Tak for den meget varme gæstfrihed og oplysende tur.

De studerende, Rebecca, Andy, Haotian og jeg er alle meget interesserede i vedvarende energi og i at finde måder at opbygge mere bæredygtige samfund.

Derfor kørte vi fra Århus til Thisted for at besøge og lære om Folkecenteret.

Vi nød virkelig turen og blev fascineret af vind-og solenergi test / læring stedet, som I har oprettet til alles fordel.

Det var også meget interessant at høre jeres bemærkninger om vedvarende energi i form af traditionelt energiforbrug, kulturelle forskelle, politisk beslutningstagning og individuelle tankegang.  

Den kendsgerning, at indbyggerne i Thisted har udnyttet jeres arbejde og bygget et selvforsynende samfund er et vidnesbyrd om dit arbejde.

Vi er også glade for at se, at Folkecenteret fungerer som et fyrtårn i hele verden, der deler denne vigtige budskab og de teknologier, der kommer med det.

Prebens historier fra Nordkorea var særligt fængslende.

Tak igen for at dele jeres meget specielle plads i verden med os, og vi håber at besøge jer igen i fremtiden.

Alt det bedste,
Robert, Rebecca, Andy, Haotian

P.S. Jeg har også lagt om turen på vores Green Idea House site.

Læs mere om uddannelsen til KaosPilot.

 

september 2013

 

Frederikshavn boligforenings repræsentantskab var lørdag den 28. september på tur til Nordisk Folkecenter

På vejen til Nordisk Folkecenter så de blandt andet testcenter for havvindmøller i Østerild og nationalpark Thy.
Frederikshavn boligforening energirenoverer i stor stil og har i det hele taget en meget ambitiøs energipolitik.  

Læs mere om Frederikshavn Boligforening.

 

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter.

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Svankjær Efterskole

september 2013

 

Tirsdag den 3. september 2013 besøgte Svankjær Efterskole Nordisk Folkecenter for at lære mere om forskellige former for vedvarende energi.

Læs mere om Svankjær Efterskole

 

 

Svankjær Efterskole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Svankjær Efterskole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

 

Vindmølleoperatøruddannelsen

august 2013


20 personer fra vindmølleoperatøruddannelsen besøgte mandag den 26. august 2013 Nordisk Folkecenter som et led i deres uddannelse

Målet med uddannelsen til vindmølleoperatør er at få et bredt kendskab til alle dele, der indgår i en vindmølle.

Vindmølleoperatører arbejder primært med montage af forskellige delkomponenter til vindmøller, såsom hydraulik og el-kredsløb.

Uddannelsen til vindmølleoperatør tager 2 år, heraf 20 ugers grundforløb samt 20 uger på skole på hovedforløbet.

Læs mere om uddannelsen til vindmølleoperatør på Uddannelsescenter Ringkøbing – Skjern.

 

Vindmølleoperatøruddannelsen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Vindmølleoperatøruddannelsen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Vindmølleoperatøruddannelsen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Martec

maj 2013

 

Et hold fra Martec var fredag den 24. maj på besøg på Folkecenteret som et led i deres uddannelse.

Martec i Frederikshavn er et uddannelsescenter for maritime uddannelser som eksempelvis maskinmestre.

Desuden kan man på Martec blive uddannet Energiteknolog, der er 2-årig og uddanner i, hvordan man kan foretage tekniske energibesparende foranstaltninger i boliger og industri.

Læs mere om Martec.

 

Martec Frederikshavn besøger Nordisk Folkecenter

Martec besøger Nordisk Folkecenter.

Brovst AMU center

april 2013

 

Brovst Amu center har flere uddannelser inden for det grønne område; anlægsgartner og greenkeeper.  

Som et led i deres uddannelse besøgte de tirsdag den 30. april 2013 besøgte de Nordisk Folkecenter.

Læs mere om Brovst AMU center
 

 

Brovst AMU center besøger Nordisk Folkecenter

Brovst AMU center besøger Nordisk Folkecenter.

Hurup skole

april 2013

 

Hurup skole besøgte i uge 17 og 18 2013 Nordisk Folkecenter med flere hold.

Hurup skole har et udvekslingsprogram med en skole i Spanien og en gruppe elever fra Mallorca besøgte derfor Folkecenteret.

Læs mere om Hurup skole

 

Hurup skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Hurup skole med spanske udvekslingsstuderende besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

 

Øster Jølby Friskole

april 2013

 

Øster Jølby Friskole besøgte onsdag den 24. april 2013 Nordisk Folkecenter

Øster Jølby Friskoles 6. og 7. klasser fik en rundvisning, hvor de så forskellige former for vedvarende energi og muligheder for energibesparelser.

Læs mere om Øster Jølby Friskole

 

Øster Jølby Friskole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Øster Jølby Friskole besøger Nordisk Folkecenter for vedvarende energi.

Galtrup Efterskole

april 2013

 

Galtrup Efterskole besøgte fredag den 19. april 2013 Nordisk Folkecenter.

Galtrup Efterskole var ramt af lockout og havde derfor behov for alternativ undervisning og det kunne de få på Folkecenteret.

Læs mere om Galtrup Efterskole

 

Galtrup Efterskole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Galtrup Efterskole i Folkecenterets biodome.

 

Hanherreds Ungdomsskole og EUC Nordvest

april 2013

 

Hanherreds Ungdomsskole og EUC Nordvest var på rundvisning på Nordisk Folkecenter torsdag den 18. april 2013.

Hanherreds Ungdomsskole og EUC Nordvest havde et fælles projekt, hvor elever fra de to skoler blev undervist sammen i en kortere periode.

Hanherreds Ungdomsskole vil spare på energien og derfor var de på besøg på Folkecenteret, hvor de kunne hente inspiration til energibesparelser.

Tak for rundvisningen, det er et meget interessant sted I har her, udtaler en lærer.

Læs mere om Hanherreds Ungdomsskole

EUC Nordvest

 

Hanherreds Ungdomsskole og EUC Nordvest besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Hanherreds Ungdomsskole og EUC Nordvest besøger Nordisk Folkecenter

 

 

Nøvlingskov Efterskole

april 2013

 

Nøvlingskov Efterskole besøgte mandag den 8. april 2013 Nordisk Folkecenter

En 10. klasse fra Nøvlingskov Efterskole blev vist rundt på Folkecenteret, hvor de så fremtidens løsninger på energispørgsmålet.

Tak for rundvisningen, det var meget interessant, udtaler en elev.

Læs mere om Nøvlingskov Efterskole

 

Nøvlingskov Efterskole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Nøvlingskov Efterskole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Vordingborg skole

marts 2013

 

Vordingborg skoles 10. klassecenter var i uge 11, 2013 på besøg på Nordisk Folkecenter

Vordingborg skoles 10. klassecenter var på et tre dages besøg og fik først en rundvisning på Folkecenteret og derefter en dag med ekskursioner til forskellige steder relateret til vedvarende energi.

Først gik turen til Wave Star Energy, som er en imponerende bølgeenergimodel, der ligger ved Hanstholm havn.

Derefter var eleverne oppe i Folkecenterets vindmølle i Hanstholm.

Så gik turen videre til landsbyen Nors, hvor brødrene Jens og Ejnar Kirk driver et gårdbiogasanlæg.

Endelig sluttede turen af med et besøg på Thisted Varmeforsyning, hvor der blev set på geotermi, halmfyring og koncentreret solenergi, CSP.

Links
Vordingborg skole 10. klassecenter

Danwec

Nors biogas

Thisted Varmeforsyning

 

 

 Vordingborg skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Wave Star bølgeenergimodel ved Hanstholm.

Vordingborg skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Folkecenterets vindmølle i Hanstholm.

Vordingborg skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gårdbiogasanlæg i Nors.

Vordingborg skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

CSP ved Thisted varmeforsyning.

Vordingborg skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Danish Institute for Study Abroad – DIS

februar 2013

 

DIS - Dansk Institut for Study Abroad er en non-profit uddannelsesinstitution med beliggenhed i København.

DIS tilbyder studieophold for amerikanske bachelorstuderende.

Siden 1959 har DIS haft som mission at tilbyde kulturel udveksling mellem danskere og amerikanere. 

 

En del af pensum består i studieture og en af disse er som regel til Nordisk Folkecenter, hvor vedvarende energi studeres i teori og praksis.

Læs mere om DIS

Se Preben Maegaards præsentation til DIS

 

DIS besøger Nordisk Folkecenter

DIS besøger Nordisk Folkecenter.

 

 

Hanstholm Asylcenter

februar 2013

 

Hanstholm Asylcenter kommer jævnligt til Nordisk Folkecenter for at give asylansøgerne en grundlæggende viden om vedvarende energi.

Tirsdag den 5. februar 2013 bestod gruppen af personer fra Syrien, Iran og Rusland.

Læs mere om Hanstholm Asylcenter.

 

Hanstholm Asylcenter besøger Nordisk Folkecenter

Hanstholm Asylcenter besøger Nordisk Folkecenter.

 EUX Herning

 

Den 6. marts 2016 havde vi besøg af en gruppe elever fra EUX på Herningsholm Efterskole.

Ud over en rundvisning, hvor eleverne blev klogere på vedvarende energi, fik de også lov at testkøre vores elcykler.

 

 

 

 

Silkeborg Tekniske Skole

september 2015

 

Silkeborg Tekniske Skole afholdt mandag den 31. august studiedag på Nordisk Folkecenter.

Også el køretøjerne på to- og tre hjul blev afprøvet.

Læs mere om Silkeborg Tekniske Skole.

 

Silkeborg Tekniske Skole holder studiedag på Folkecenter

 

Stepping Friskole

maj 2015

 

Stepping Friskole fra Kolding kommune besøgte torsdag den 21. maj 2015 Nordisk Folkecenter

Ca. 100 elever fra 6 – 12 år lærte om vedvarende energi og energibesparelser, som et led i deres emneuge om energi og miljø.

Læs mere om Stepping Friskole

 

Stepping Friskole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Stepping Friskole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Tingvoll sol og bioenergisenter

University College Nordjylland

marts 2015

 

University College Nordjylland besøgte 19. marts 2015 Folkecenteret med en gruppe elever på ca. 50 personer.

Eleverne var både danskere og udlændige fra det meste af Europa.

Læs mere om University College Nordjylland.

 

University College Nordjylland besøger Nordisk Folkecenter

 

University College Nordjylland besøger Nordisk Folkecenter

februar 2015

 

Onsdag og torsdag 11. og 12. februar 2015 havde Folkecenteret besøg fra Norge.

Nordmændene ønskede at få inspiration til deres daglige arbejde, idet de alle arbejder med vedvarende energi, eller fornybar energi, som det kaldes i Norge.

 

Nordmændene arbejder for Tingvoll sol og bioenergisenter.

Læs mere om Tingvoll sol og bioenergisenter
 

 

Tingvoll sol og bioenergisenter besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Tingvoll sol og bioenergisenter besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Energiteknologer fra UCN

januar 2015

 

En gruppe som studerer til energiteknologer besøgte tirsdag den 13. januar 2015 Folkecenteret

De studerende opholder sig til dagligt på University College Nordjylland i Aalborg, men denne dag var de kommet til Folkecenter for at få praktisk erfaring med at opsætte solceller på forskellige typer af tage.

Læs mere om uddannelsen til energiteknolog.

 

Energiteknologer fra UCN besøger Nordisk Folkecenter

 

Energiteknologer fra UCN besøger Nordisk Folkecenter

 

Energiteknologer fra UCN besøger Nordisk Folkecenter

 

Farstrup skole

januar 2015

 

Farstrup skole besøgte onsdag den 14. januar 2015 Nordisk Folkecenter

Eleverne fik en rundvisning og så forskellige former for vedvarende energi på en kold og blæsende januar dag.

Læs mere om Farstrup skole

 

Farstrup skole besøger Nordisk Folkecenter

Farstrup skole besøger Nordisk Folkecenter.

 

Humlum skole

november 2014


Humlum skole kom på besøg hos Nordisk Folkecenter torsdag den 20. november med to klasser

Humlum skole fik en rundvisning, hvor de forskellige former for vedvarende energi og spiste derefter deres medbragte madpakker inde i varmen.

Læs mere om Humlum skole.
 

 

Humlum skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Humlum skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Humlum skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Tre besøg på Folkecenter

november 2014

 

Tirsdag den 11. november havde vi besøg af tre forskellige grupper, som alle ønskede at vide mere om vedvarende energi og energibesparelser

Onsild Idrætsefterskole
Den første gruppe bestod af en klasse fra Onsild Idrætsefterskole. Eleverne skulle på en tur rundt i Thy for at se på de mange forskellige vedvarende energi installationer, som er i området.

Læs mere om Onsild Idrætsefterskole

Silkeborg Tekniske Skole
Silkeborg Tekniske Skole har flere gange været på Nordisk Folkecenter for at se vedvarende energi i praksis.

Læs mere om Silkeborg Tekniske Skole 

 

Aalborg Universitet
Endelig fik en gruppe studerende på kandidatuddannelsen i Sustainable Energy Planning and Management ved Aalborg Universitet en rundvisning på Folkecenteret for en engelsktalende gruppe.

Læs mere om Aalborg Universitet
 

 

Tre besøg på Nordisk Folkecenter

Silkeborg Tekniske Skole besøger Folkecenter.

Tre besøg på Nordisk Folkecenter

 

Tre besøg på Nordisk Folkecenter

Aalborg Universitet besøger Folkecenter.

Tre besøg på Nordisk Folkecenter

 

Tre besøg på Nordisk Folkecenter

Onsild Idrætsefterskole besøger Folkecenter.

 

Besøg af vindmølleveteraner og -interesserede

november 2014

 

 

Der var besøg den 28. oktober af tre ingeniører fra Aarhus, som havde udtrykt særlig interesse i at se de vertikalakslede vindmøller, som bliver testet på Folkecenterets prøvestation for små vindmøller.

De blev vist rundt af den ansvarlige ingeniør for prøvestationen, Tonny Brink (yderst til højre). I den lille delegation deltog også en pioner indenfor vindkraft, ingeniør Benny Bjergbæk, (nr. 2 fra venstre).

De andre deltagere er også pensionerede ingeniører. Benny var omkring 1980 med til lokalt indenfor det såkaldte Godrum projekt at fremstille en 22 kW Smedemestermølle, som blev stillet op ved Hampen i nærheden af Silkeborg. Det var en vindmølletype, som var ingeniørmæssigt designet af forløberen til Folkecenteret, NIVE. Designet af uafhængige leverandører af vinger, styring, tårn mv. fik stor betydning for den efterfølgende, meget succesrige danske vindmølleindustri.

 

Besøg af vindmølleveteraner og -interesserede på Nordisk Folkecenter

 

Besøg af vindmølleveteraner og -interesserede på Nordisk Folkecenter

 

Asmildkloster landbrugsskole

oktober 2014

 

Asmildkloster landbrugsskole var torsdag den 28. oktober på en heldags ekskursion til Thy for at se og opleve vedvarende energi

Først besøgte eleverne fra Asmildkloster Det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild og derefter et gårdbiogasanlæg i Nors.

 

Til sidst besøgte eleverne Nordisk Folkecenter for at se vedvarende energi generelt.

Læs mere om Asmildkloster landbrugsskole

 

Asmildkloster landbrugsskole besøger Nordisk Folkecenter

 

Asmildkloster landbrugsskole besøger Nordisk Folkecenter

 

Akademie für Nachhaltige Entwicklung

oktober 2014

 

En gruppe fra Akademie für Nachhaltige Entwicklung, der er baseret i det østlige Tyskland besøgte fredag den 17. og lørdag den 18. oktober Nordisk Folkecenter

Akademie für Nachhaltige Entwicklung er en NGO, der blev stiftet i 2001 med det formål at fremme en bæredygtig udvikling.

Gruppen fik en rundvisning på Folkecenteret og desuden var de på en ekskursion til Hanstholm Varmeværk, hvor de så en 10 MW el-kedel, som anvendes til at konvertere vindmøllestrøm til varme.

Dermed kan strømmen fra vindmøller lagres som varme i stedet for at blive solgt billigt i perioder, hvor der er overskud af strøm.

På 44 decentrale kraftvarmeværker i Danmark er der installeret elkedler med en samlet effekt på ca. 405 MW. (Oktober 2014).

Hanstholm Varmeværk
Fjernvarmen i Hanstholm kommer fra seks forskellige kilder: Elkedel, naturgaskedler, gasmotorer, varmepumpe, bioolie og restvarme fra fiskeindustrien. I 2015 tages desuden et flisanlæg i brug.

Fordeling af energikilder på Hanstholm Varmeværk
Varmepumpe, bioolie: 56,2 procent

Restvarme fra industrien: 29,8 procent

Elkedel: 12 procent

Naturgasmotor: 1,1 procent

Naturgaskedel: 0,9 procent

I 2015 idriftsættes fliskedel på 4,7 MW

Links
Akademie für Nachhaltige Entwicklung

Hanstholm Varmeværk

Maskinmester bladet oktober 2014

 

Akademie für Nachhaltige Entwicklung besøger Nordisk Folkecenter

 

Akademie für Nachhaltige Entwicklung besøger Nordisk Folkecenter og Hanstholm Varmeværk

El-kedel på Hanstholm Varmeværk.

 

Sevel Senior Klub

oktober 2014

 

 

Sevel Senior Klub besøgte torsdag den 9. oktober 2014 Nordisk Folkecenter for at få inspiration til energibesparelser ved hjælp af vedvarende energi.

Sevel er en meget aktiv landsby med mange foreninger og et stort lokalt engagement.

Læs mere om Sevel.

Sevel Senior Klub besøger Nordisk Folkecenter

 

Sevel Senior Klub besøger Nordisk Folkecenter

 

Farstrup skole

oktober 2014

 

Hanstholm Asylcenter

oktober 2014

 

 

Hanstholm asylcenter besøgte tirsdag den 7. oktober 2014 Nordisk Folkecenter for at se og lære om mulighederne for vedvarende energi og energibesparelser.

Læs mere om Hanstholm Asylcenter.

 

Hanstholm asylcenter besøger Nordisk Folkecenter

 

Hanstholm asylcenter besøger Nordisk Folkecenter

 

Farstrup skole besøgte onsdag den 1. oktober 2014 Nordisk Folkecenter.

Eleverne fik fremvist flere muligheder for vedvarende energi og energibesparelser.

Læs mere om Farstrup skole.
 

 

Farstrup skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Farstrup skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Japansk gruppe

 

Vindmølleoperatøruddannelsen

august 2014

 

Skjern Tekniske Skole besøgte mandag den 18. august 2014 Nordisk Folkecenter med et hold fra vindmølleoperatøruddannelsen

Vindmølleoperatøruddannelsen er en 2 årig erhvervsuddannelse som er målrettet folk der ønsker at arbejde på en vindmøllefabrik.

Eleverne på uddannelsen er i aldersgruppen 20 – 50 år. Det er typisk folk der i en årrække har arbejdet som ufaglærte på en vindmøllefabrik, eller kommer fra helt andre brancher, men ønsker sig en fremtid inden for mølleproduktion.

Lærlingeuddannelsen er en kombination af ca. 30 ugers skolegang og praktik hjemme på fabrikken. I løbet af uddannelsen får de mulighed for at komme rundt på store dele af virksomheden.

En faglærer fra vindmølleoperatøruddannelsen udtaler at de har haft en spændende dag og de vil gerne gentage besøget med nuværende og kommende hold.

Rundvisningen omhandlede blandt andet:
Fremtidens energiforsyning

Bæredygtighed

Fremtiden for vindenergi, herunder husstandsmøller kontra investering i store møller,

Vindmøllernes historie,

Nye energiformer


Læs mere om vindmølleoperatøruddannelsen på Skjern Tekniske Skole

 

Vindmølleoperatøruddannelsen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Vindmølleoperatørudannelsen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

juni 2014

 

Tirsdag den 24. juni besøgte en gruppe japanere Folkecenteret.

Gruppen fik først et foredrag af forstander emeritus Preben Maegaard og derefter en rundvisning på Folkecentret.

Efter besøget på Folkecentret skulle den japanske gruppe besøge fjernvarmeværket i Ørnhøj og Lemvig biogasanlæg.

 

Japansk besøg på Folkecenteret

 

Japansk besøg på Folkecenteret

 

Japansk besøg på Folkecenteret

 

Japansk besøg på Folkecenteret

 

Japansk besøg på Folkecenteret

 

Gruppe fra Sydfyn

 

Meister Consultants Group

juni 2014

 

Onsdag den 11. juni 2014 besøgte en amerikansk gruppe Nordisk Folkecenter

Gruppen var på en studierejse i Tyskland og Danmark for at studere vedvarende energi.

Amerikanerne ønskede at lære om teknologi og politik indenfor vedvarende energy, som kunne inspirere og måske overføres til USA.

Læs mere om Meister Consultants Group

 

 

Meister Consultants Group besøger Nordisk Folkecenter

Meister Consultants Group besøger Nordisk Folkecenter.

juni 2014

 

En gruppe fra Sydfyn besøgte onsdag den 4. juni 2014 Nordisk Folkecenter.

Gruppen fik en guided tur på Folkecenteret i flot solskinsvejr.

 

Gruppe fra Sydfyn besøger Nordisk Folkecenter

 

Simpson College, Iowa

maj 2014


Søndag den 11. Maj besøgte en gruppe fra Simpson College fra afdelingen for biologi og miljøvidenskab Nordisk Folkecenter

Først blev gruppen vist rundt på selve Folkecenteret og derefter gik turen til Folkecenterets vindmølle i Hanstholm, som man kan klatre op i.

 

Derefter var der et besøg ved et biogasanlæg på en gård i Thy og til sidst besøgte gruppen Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild.

Læs mere om Simpson College Iowa

 

Simpson College, Iowa besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Simpson College, Iowa besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

 

Hvidebækskolen

maj 2014

 

En 8. klasse fra Hvidebækskolen var på lejrskole og var i den anledning på besøg på Nordisk Folkecenter.

Se Hvidebækskolens hjemmeside

 

Hvidebækskolen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Hvidebækskolen besøger Nordisk Folkecenter.

 

Vordingborg skole

april 2014

 

En 10. klasse fra Vordingborg skole var 23. – 25. april 2014 på lejrskoleophold på Nordisk Folkecenter

Vordingborg skole fik først en rundvisning og dagen efter var der først gruppearbejde og derefter en bustur til Folkecenterets vindmølle i Hanstholm, som eleverne fik mulighed for at klatre op i.

Gruppearbejdet havde fokus på brint, vindenergi, solceller, e-mobilitet og ulandsteknologi.

 

Vordingborg skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Eleverne fik mulighed for at prøve elcykler.

Vordingborg skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Undervisning i brintteknologi.

 

Nordsolar

april 2014


Nordsolar er en forening af solinstallatører I den nordlige del af Tyskland

Nordsolar har mere end 40 medlemmer og over 30 år erfaring med solteknologi (både solvarme og solceller).

Nordsolar har eksisteret i over 20 år og to gange om året afholdes der møder, hvor medlemmerne udveksler erfaringer.

Nordsolar er medlem af den tyske solforening BSW, som samarbejder om at påvirke den politiske udvikling i Tyskland til fordel for solenergi.

Næsten hvert år arrangerer Nordsolar en “Nordsolar Tour” for at lære mere om solteknologi i andre lande i Europa.
 

På deres ture besøger gruppen forhandlere, producenter, installatører og foreninger.

Nordsolar gruppen har tidligere besøgt Portugal, Spanien, Mallorca, Sverige, Østrig, Italien, Holland, Malta, Tyrkiet og England.

I år har gruppen valgt at besøge Danmark og herunder blandt andet Folkecenter.

Links
Nordsolar

BSW

 

Nordsolar besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Nordsolar besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

 

Sandmoseskolen

marts 2014

 

Sandmoseskolen besøgte Nordisk Folkecenter tirsdag den 25. marts 2014

Sandmose skolen uddanner anlægsgartnere og greenkeepere og har i den forbindelse kurset: “Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg”.

 

Som et led i uddannelsen kommer Sandmose skolens elever til Nordisk Folkecenter for at opleve vedvarende energi og energibesparelser i praksis.

Læs mere om Sandmose skolen

 

Sandmoseskolen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Sandmoseskolen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

 

Hanstholm Asylcenter

marts 2014

 

Hanstholm Asylcenter besøgte torsdag den 6. marts 2014 Nordisk Folkecenter med et hold af ni asylansøgere

Hanstholm Asylcenter kommer med jævne mellemrum på besøg på Folkecenter, så asylansøgere kan lære om vedvarende energi og energibesparelser.

Læs mere om Hanstholm Asylcenter

 

Hanstholm Asylcenter besøger Nordisk Folkecenter

 

Fachhochschule Flensburg

februar 2014

 

Onsdag den 19. februar 2014 fik Nordisk Folkecenter besøg af en gruppe fra Flensburg Fachhochschule og den tyske ingeniør forening (VDI - Verein Deutscher Ingenieure)

 

Gruppen var på studietur i Danmark og kom i den anledning forbi Folkecenteret for at studere forskellige former for vedvarende energiteknologier.

Læs mere om
Fachhochschule Flensburg

VDI - Verein Deutscher Ingenieure

 

Fachhochschlue Flensburg og VDI Verein Deutsche Ingenieure besøger Nordisk Folkecenter

Fachhochschlue Flensburg og VDI - Verein Deutsche Ingenieure besøger Nordisk Folkecenter.

 

Skivehus skole

februar 2014


52 8. klasses elever fra Skivehus skole besøgte den 5. februar Nordisk Folkecenter

Eleverne havde haft energi som tema og havde taget udgangspunkt i materialet "Energi på lager" fra DTU.

På Nordisk Folkecenter fik eleverne en rundvisning og generel viden om vedvarende energi.

Læs mere om Skivehus skole

Læs mere om Energi på lager fra DTU

 

Skivehus skole besøger Nordisk Folkecenter

Skivehus skole har solceller på tagene.

 

Under One Roof

januar 2014

 
Torsdag den 16. januar 2014 havde Nordisk Folkecenter besøg af firmaet Under One Roof Global

Under One Roof er et nyetableret firma, som har til formål at tilbyde billige og miljøvenlige boliger til lande med voksende økonomier.

 

 

Under One Roof var på Folkecenteret for at lære om offgrid løsninger til boliger og mindre lokalområder, det vil sige at boligen/landsbyer/byområder kan være selvforsynende med el og varme ved hjælp af solceller, solvarme, små vindmøller etc.

Under One Roof besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Under One Roof besøger Nordisk Folkecenter.

 

Teknisk skole Silkeborg

december 2013

 

Mandag den 9. december 2013 besøgte Teknisk skole Silkeborg Nordisk Folkecenter.

Eleverne fra Teknisk skole Silkeborg så og lærte om fremtidens energiforsyning, der skal komme fra forskellige former for vedvarende energi.

Læs mere om Teknisk skole Silkeborg.

 

Teknisk skole Silkeborg besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Teknisk skole Silkeborg besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Besøg fra Lunds Universitet

november 2013


En gruppe studerende fra Lunds universitet besøgte mandag den 25. november 2013 Nordisk Folkecenter

Besøget var arrangeret af Thisted kommune. Derfor startede besøget med, at René Østergaard, der er projektleder i kommunen, holdt oplæg om Thisted som klimavenlig region.

Efter foredraget var der rundvisning på Folkecenteret, hvor der blandt andet var mulighed for at prøve el-cykler og andre el-køretøjer.

Se oplægget Welcome to Thisted - a climate friendly region

Læs mere om Lunds Universitet
 

 

Besøg fra Lunds Universitet, Nordisk Folkecenter

 

Besøg fra Lunds Universitet, Nordisk Folkecenter

 

Besøg fra Lunds Universitet, Nordisk Folkecenter

 

Studiebesøg fra Indonesien

november 2013

 

En gruppe fra Indonesien var 23. – 24. november 2013 på studieophold på Folkecenteret for at lære mere om små vindmøller

Den tyske NGO Artefact havde arrangeret et studiebesøg i Danmark for en indonesisk gruppe, som skulle lære mere om husstandsvindmøller.

Gruppen fik først en guided tour på Folkecenterets område med særlig fokus på prøvestationen for husstandsvindmøller.

Derefter var der ekskursion til den lokale producent af husstandsvindmøller, Thymøllen.

Links
Artefact

Thymøllen
 

 

Studiebesøg fra Indonesien på Nordisk Folkecenter

 

Studiebesøg fra Indonesien på Nordisk Folkecenter

Efterskolen Solgården

oktober 2013

 

Efterskolen Solgården er en kristen efterskole, der er placeret ved Tarm i Vestjylland

Et hold fra Solgården Efterskolen besøgte tirsdag den 29. oktober 2013 Nordisk Folkecenter som et led i en studiedag om vedvarende energi.

Elevernes program bestod af besøg på en prøvestation for store vindmøller og et biogasanlæg.

Læs mere om Efterskolen Solgården.

 

Efterskolen Solgården besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Aalborg Universitet

oktober 2013

 

En gruppe fra Aalborg Universitet besøgte torsdag den 24. oktober 2013 Nordisk Folkecenter

De studerende fra Aalborg Universitet besøgte først Nordisk Folkecenter, hvor de så forskellige former for vedvarende energi og derefter tog de til Hanstholm for at besøge DanWec, hvor de lærte om bølgeenergi.

Læs mere om Aalborg Universitet

Læs mere om DanWec

 

Aalborg Universitet besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Aalborg Universitet besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

 

AOF Skive

oktober 2013

 

Torsdag den 17. oktober 2013 besøgte AOF skive Nordisk Folkecenter

Kursisterne fra AOF Skive så solceller, vindmøller, grøn spildevandsrensning og meget andet inden for vedvarende energi.

Læs mere om AOF Skive.
 

 

AOF Skive besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

AOF Skive besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

 

Fredrikshavn Boligforening

Kaospiloter

oktober 2013

 

En gruppe af Kaospilot studerende besøgte Folkecenteret lørdag den 21. september.
Her er en email, de skrev til os

Kære Jane,
Det var en sand fornøjelse at møde dig og Preben på Folkecenteret.

Tak for den meget varme gæstfrihed og oplysende tur.

De studerende, Rebecca, Andy, Haotian og jeg er alle meget interesserede i vedvarende energi og i at finde måder at opbygge mere bæredygtige samfund.

Derfor kørte vi fra Århus til Thisted for at besøge og lære om Folkecenteret.

Vi nød virkelig turen og blev fascineret af vind-og solenergi test / læring stedet, som I har oprettet til alles fordel.

Det var også meget interessant at høre jeres bemærkninger om vedvarende energi i form af traditionelt energiforbrug, kulturelle forskelle, politisk beslutningstagning og individuelle tankegang.  

Den kendsgerning, at indbyggerne i Thisted har udnyttet jeres arbejde og bygget et selvforsynende samfund er et vidnesbyrd om dit arbejde.

Vi er også glade for at se, at Folkecenteret fungerer som et fyrtårn i hele verden, der deler denne vigtige budskab og de teknologier, der kommer med det.

Prebens historier fra Nordkorea var særligt fængslende.

Tak igen for at dele jeres meget specielle plads i verden med os, og vi håber at besøge jer igen i fremtiden.

Alt det bedste,
Robert, Rebecca, Andy, Haotian

P.S. Jeg har også lagt om turen på vores Green Idea House site.

Læs mere om uddannelsen til KaosPilot.

 

september 2013

 

Frederikshavn boligforenings repræsentantskab var lørdag den 28. september på tur til Nordisk Folkecenter

På vejen til Nordisk Folkecenter så de blandt andet testcenter for havvindmøller i Østerild og nationalpark Thy.
Frederikshavn boligforening energirenoverer i stor stil og har i det hele taget en meget ambitiøs energipolitik.  

Læs mere om Frederikshavn Boligforening.

 

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter.

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Frederikshavn Boligforening besøger Nordisk Folkecenter

 

Svankjær Efterskole

september 2013

 

Tirsdag den 3. september 2013 besøgte Svankjær Efterskole Nordisk Folkecenter for at lære mere om forskellige former for vedvarende energi.

Læs mere om Svankjær Efterskole

 

 

Svankjær Efterskole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Svankjær Efterskole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

 

Vindmølleoperatøruddannelsen

august 2013


20 personer fra vindmølleoperatøruddannelsen besøgte mandag den 26. august 2013 Nordisk Folkecenter som et led i deres uddannelse

Målet med uddannelsen til vindmølleoperatør er at få et bredt kendskab til alle dele, der indgår i en vindmølle.

Vindmølleoperatører arbejder primært med montage af forskellige delkomponenter til vindmøller, såsom hydraulik og el-kredsløb.

Uddannelsen til vindmølleoperatør tager 2 år, heraf 20 ugers grundforløb samt 20 uger på skole på hovedforløbet.

Læs mere om uddannelsen til vindmølleoperatør på Uddannelsescenter Ringkøbing – Skjern.

 

Vindmølleoperatøruddannelsen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Vindmølleoperatøruddannelsen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Vindmølleoperatøruddannelsen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Martec

maj 2013

 

Et hold fra Martec var fredag den 24. maj på besøg på Folkecenteret som et led i deres uddannelse.

Martec i Frederikshavn er et uddannelsescenter for maritime uddannelser som eksempelvis maskinmestre.

Desuden kan man på Martec blive uddannet Energiteknolog, der er 2-årig og uddanner i, hvordan man kan foretage tekniske energibesparende foranstaltninger i boliger og industri.

Læs mere om Martec.

 

Martec Frederikshavn besøger Nordisk Folkecenter

Martec besøger Nordisk Folkecenter.

Brovst AMU center

april 2013

 

Brovst Amu center har flere uddannelser inden for det grønne område; anlægsgartner og greenkeeper.  

Som et led i deres uddannelse besøgte de tirsdag den 30. april 2013 besøgte de Nordisk Folkecenter.

Læs mere om Brovst AMU center
 

 

Brovst AMU center besøger Nordisk Folkecenter

Brovst AMU center besøger Nordisk Folkecenter.

Hurup skole

april 2013

 

Hurup skole besøgte i uge 17 og 18 2013 Nordisk Folkecenter med flere hold.

Hurup skole har et udvekslingsprogram med en skole i Spanien og en gruppe elever fra Mallorca besøgte derfor Folkecenteret.

Læs mere om Hurup skole

 

Hurup skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Hurup skole med spanske udvekslingsstuderende besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

 

Øster Jølby Friskole

april 2013

 

Øster Jølby Friskole besøgte onsdag den 24. april 2013 Nordisk Folkecenter

Øster Jølby Friskoles 6. og 7. klasser fik en rundvisning, hvor de så forskellige former for vedvarende energi og muligheder for energibesparelser.

Læs mere om Øster Jølby Friskole

 

Øster Jølby Friskole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Øster Jølby Friskole besøger Nordisk Folkecenter for vedvarende energi.

Galtrup Efterskole

april 2013

 

Galtrup Efterskole besøgte fredag den 19. april 2013 Nordisk Folkecenter.

Galtrup Efterskole var ramt af lockout og havde derfor behov for alternativ undervisning og det kunne de få på Folkecenteret.

Læs mere om Galtrup Efterskole

 

Galtrup Efterskole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Galtrup Efterskole i Folkecenterets biodome.

 

Hanherreds Ungdomsskole og EUC Nordvest

april 2013

 

Hanherreds Ungdomsskole og EUC Nordvest var på rundvisning på Nordisk Folkecenter torsdag den 18. april 2013.

Hanherreds Ungdomsskole og EUC Nordvest havde et fælles projekt, hvor elever fra de to skoler blev undervist sammen i en kortere periode.

Hanherreds Ungdomsskole vil spare på energien og derfor var de på besøg på Folkecenteret, hvor de kunne hente inspiration til energibesparelser.

Tak for rundvisningen, det er et meget interessant sted I har her, udtaler en lærer.

Læs mere om Hanherreds Ungdomsskole

EUC Nordvest

 

Hanherreds Ungdomsskole og EUC Nordvest besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Hanherreds Ungdomsskole og EUC Nordvest besøger Nordisk Folkecenter

 

 

Nøvlingskov Efterskole

april 2013

 

Nøvlingskov Efterskole besøgte mandag den 8. april 2013 Nordisk Folkecenter

En 10. klasse fra Nøvlingskov Efterskole blev vist rundt på Folkecenteret, hvor de så fremtidens løsninger på energispørgsmålet.

Tak for rundvisningen, det var meget interessant, udtaler en elev.

Læs mere om Nøvlingskov Efterskole

 

Nøvlingskov Efterskole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Nøvlingskov Efterskole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Vordingborg skole

marts 2013

 

Vordingborg skoles 10. klassecenter var i uge 11, 2013 på besøg på Nordisk Folkecenter

Vordingborg skoles 10. klassecenter var på et tre dages besøg og fik først en rundvisning på Folkecenteret og derefter en dag med ekskursioner til forskellige steder relateret til vedvarende energi.

Først gik turen til Wave Star Energy, som er en imponerende bølgeenergimodel, der ligger ved Hanstholm havn.

Derefter var eleverne oppe i Folkecenterets vindmølle i Hanstholm.

Så gik turen videre til landsbyen Nors, hvor brødrene Jens og Ejnar Kirk driver et gårdbiogasanlæg.

Endelig sluttede turen af med et besøg på Thisted Varmeforsyning, hvor der blev set på geotermi, halmfyring og koncentreret solenergi, CSP.

Links
Vordingborg skole 10. klassecenter

Danwec

Nors biogas

Thisted Varmeforsyning

 

 

 Vordingborg skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Wave Star bølgeenergimodel ved Hanstholm.

Vordingborg skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Folkecenterets vindmølle i Hanstholm.

Vordingborg skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gårdbiogasanlæg i Nors.

Vordingborg skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

CSP ved Thisted varmeforsyning.

Vordingborg skole besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Danish Institute for Study Abroad – DIS

februar 2013

 

DIS - Dansk Institut for Study Abroad er en non-profit uddannelsesinstitution med beliggenhed i København.

DIS tilbyder studieophold for amerikanske bachelorstuderende.

Siden 1959 har DIS haft som mission at tilbyde kulturel udveksling mellem danskere og amerikanere. 

 

En del af pensum består i studieture og en af disse er som regel til Nordisk Folkecenter, hvor vedvarende energi studeres i teori og praksis.

Læs mere om DIS

Se Preben Maegaards præsentation til DIS

 

DIS besøger Nordisk Folkecenter

DIS besøger Nordisk Folkecenter.

 

 

Hanstholm Asylcenter

februar 2013

 

Hanstholm Asylcenter kommer jævnligt til Nordisk Folkecenter for at give asylansøgerne en grundlæggende viden om vedvarende energi.

Tirsdag den 5. februar 2013 bestod gruppen af personer fra Syrien, Iran og Rusland.

Læs mere om Hanstholm Asylcenter.

 

Hanstholm Asylcenter besøger Nordisk Folkecenter

Hanstholm Asylcenter besøger Nordisk Folkecenter.