Back to index

 

Energistyrelsen

September 2009

 

En delegation fra Folkecenteret var tirsdag den 18. august 2009 på besøg hos Energistyrelsen i anledning af besøg af en canadisk gruppe.

Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til produktion, transport og udnyttelse af energi, og dens indvirkning på klimaet.

Opgaven er at sikre de juridiske og politiske rammer for pålidelig, økonomisk overkommelig og ren energiforsyning i Danmark.

Energistyrelsen engagerer sig nationalt og internationalt i produktion, forsyning og forbrug af energi - samt bestræbelserne på at reducere udledningen af drivhusgasser.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976, og er under Klima-og Energiministeriet.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside her.

Folkecenter besøger Energistyrelsen

 

 

Back to index

 

Dansk Energi

September 2009

 

Tirsdag den 18. august 2009 havde Nordisk Folkecenter arrangeret et besøg for en canadisk gruppe ved Dansk Energi.

Dansk Energi er en kommerciel og faglig organisation for danske energiselskaber. Det administreres og finansieres af medlemsvirksomhederne, primært elselskaber.

Dansk Energi er et mødested for tre medlemsforeninger:

Net-selskaber - en forening for elnet og transmissionsselskaber (69 selskaber).

 

Forhandlere - en forening for handel med elektricitet virksomheder (27 selskaber).

Produktionsselskaber - en forening for el-produktion selskaber (14 selskaber).

Dansk Energi tager sig af sine medlemsvirksomheder interesser og arbejder dermed for at forbedre vilkår og konkurrence.

Læs mere på deres hjemmeside her.

 

 

Nordisk Folkecenter besøger Dansk Energi

 

Nordisk Folkecenter besøger Dansk Energi

 

 

Back to index

 

Middelgrundens Vindmøllelaug

September 2009

 

Mandag den 17. august have Folkecenteret arrangeret et besøg for canadiske energidirektører og bestyrelsesmedlemmer til Middelgrundens Vindmøllelaug.

Middelgrundens Vindmøllelaug er en offshore vindmøllefarm med 20 stk. 2 MW vindmøller.

Energiselskabet DONG ejer de ti af møllerne og de sidste ti er ejet af 7.000 privatpersoner.

Læs mere om Middelgrundens vindmøllelaug her.

Middelgrundens Vindmøllelaug, Nordisk Folkecenter

 

Middelgrundens Vindmøllelaug, Nordisk Folkecenter

 

 

Back to index

 

Ole Hækkerup

september 2009

 

Mandag den 17. august 2009 besøgte en delegation fra Folkecenteret Socialdemokraternes energiordfører Ole Hækkerup.

 

 

 

Se Ole Hækkerups hjemmeside her.

Folkecenteret besøger Ole Hækkerup

Fra venstre Preben Maegaard og Ole Hækkerup.

 

Folkecenteret besøger Ole Hækkerup

Fra venstre ses: Ole Vagn Christensen MF (S), Ole Hækkerup MF (S), Preben Maegaard og Arne Jensen, Dansk Metal og medlem af Folkecenterets bestyrelse.

 

 

Back to index

 

Hélène Pelosse

august 2009

 

Franskmanden Hélène Pelosse er blevet valgt til den første generaldirektør for det internationale agentur for vedvarende energi IRENA.

 

Folkecenterets leder, Preben Maegaard besøgte august 2009 Pelosse i Frankrig sammen med Jose Etchevery fra York University i Canada og Galal Osman fra Egypten for at diskutere World Wind Energ Institute, WWEI.

 

 

 

Hélène Pelosse, Nordisk Folkecenter

Hélène Pelosse, kilde: http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france_159/france-in-the-world_6820/new-global-challenges_6907/dossiers_6919/irena-puts-the-spotlight-on-renewable-energy_13228.html

 

 

Back to index

 

Besøg fra Vestafrika

September 2009

 

Folkecenteret fik den 4. og 5. august 2009 besøg af Valter Mutt fra Sverige.

Valter Mutt har i flere år set frem til at besøge Nordisk Folkecenter og nu var det et godt tidspunkt, fordi kernekraftdebatten igen er under opsejling i Sverige – stærke særinteresser vil, med henvisning til klimaforandringerne, ophæve den beslutning, der blev vedtaget i 1980 ved en folkeafstemning, om at afvikle kernekraften.
Valter Mutt arbejder dels for stiftelsen Green Forum og dels som omverdensanalytiker for Miljøpartiets EU-parlamentariker Carl Schlyter og i årene 2000-2005 sad han i Miljøpartiets partistyrelse.

 

Toussaint Hinvi, som er ordførende politiker i Benins grønne parti (Les Verts du Bénin), fulgte med til Folkecenteret. Han har tidligere arbejdet med skovbeskyttelse i Benin nu et mindre konsulentfirma indenfor miljøjura og er medinitiativtager til naturbeskyttelsesorganisationen Benin Nature. I de senere år har han interesseret sig for teknologioverførsel og finansiering af vedvarende energi til Vestafrika. Under sit besøg i Sverige vil han derfor lære mere om mikrofinansiering.

Valter Mutt besøger Nordisk Folkecenter

 

 

Back to index

 

Nekrolog. En VE veteran er død.

Af Preben Maegaard, august 2009

 

”Båring Asperup Andelsenergi" var i de tidlige 1980ere et varmt energipolitisk tema, og det sørgede nu afdøde Erik Kristensen for. Der var tale om energimæssig nytænkning med lokal selvforsyning med vedvarende energi fra biogas, vind, sol m.v. Erik havde inddraget rådgivere, universitetsforskere, organisationerne, de lokale i sognet og erhvervslivet i, hvad der kunne være blevet verdens første 100 % vedvarende energisamfund. Båring med dets stærke højskoletradition var et oplagt sted, og man havde tilmed fået tilsagn om tilskud på 9,2 mio kroner.

Men Erik havde overset noget. Den nye naturgasledning skulle gå lige igennem sognet, og selv om han havde lokal opbakning og spillede på alle de Radikales tangenter, stod den daværende energiminister Poul Nielson fast. Selvforsynende landsbyanlæg kunne accepteres i Nordjylland, men ikke direkte ovenpå naturgasrørene. Og derved blev det.

Men der var andre veje at gå. Nogle snakker; andre handler. Erik satte sig i spidsen for et lokalt vindmøllelaug, han kørte troligt hver dag på arbejde i sin Ellert og hjemme på Samsøvej 9 blev der installeret solvarme med varmeveksler lige ved siden af naturgasfyret. I det hjem kendte man forskel på et solbad og et NG-bad, koste hvad det ville.

Eriks netværk indenfor VE-verdenen var stort. Som god kammerat, all-round indenfor vedvarende energi, og som politisk kontakt til Christiansborg lærte vi hurtigt på Folkecenteret at ”bruge” Erik. Var man kørt fast i systemet, var det en god ide at ringe til ham. Jeg har haft medarbejdere, som brugte de sene aftentimer på at vende med Erik, hvad der kunne gøres. Fandt han en indgangsvinkel, var de Radikale og især Lone Dybkjær sat på sagen, og der begyndte at ske noget. 

Også den decentrale kraftvarme fik han placeret politisk. Vi havde lavet en video om erfaringerne i Holland; den fik Erik vist for Bilgrav, daværende energiminister, på et Nyborg Strand møde, og han blev overbevist. Få år senere var der et par tusinde MW kraftvarme i Danmark. En af de mange talere ved sammenkomsten i Båring forsamlingshus sagde det sådan, at undertiden så det ud, som om de Radikales gruppeværelse var køkkenbordet på Samsøvej!

Nu er en glad, opmuntrende og vidende stemme forstummet. Lis, som har gjort hele turen med, sidder alene med minderne om et langt, aktivt liv, der også bragte dem rundt i den ganske verden. De var et godt par, gode at gæste. De havde stadig mange ideer og planer om fremtiden. Men det satte kræften en stopper for. Erik døde på en smuk sommerdag hjemme på Samsøvej omgivet af familien. 

Endnu måneden forinden var han sammen med Lis til generalforsamling på Folkecenteret. Vi tænkte stadig, han klarer det nok, for viljen til at leve var stærk. Men det gode menneske fik ikke lov til at blive gammel. Hvor dejligt ville det ikke have været, at have Erik iblandt os i mange år endnu.

 

Billedtekst: Erik Kristensen satte sig i spidsen for det lokale vindmøllelaug. Møllen ses henover Asperup kirke, hvor han ligger begravet.

Erik Kristensen, Nordisk Folekcenter 

 

 

Back to index

 

EDA tour

august 2009

 

I uge 34 2009 var Folkecenteret under ledelse af direktør Preben Maegaard med en delegation fra Ontario af direktører og bestyrelsesmedlemmer på en tre dags studietur i Danmark for at se lokale integrerede energiløsninger.

Delegationen kom også til Thy, hvor der var besøg på kraftvarmeværket i Thisted. Her gjorde driftsleder Jørgen Skaarup et stort indtryk på de besøgende ved at dokumentere, at man har så godt styr på dioxinudslippet, at det ligger 50 gange under det tilladte. 

I Canada har man ikke affaldsforbrænding med den begrundelse, at man ikke kan rense tilstrækkeligt for dioxin og andre skadelige udslip. Man aflagde også et hastigt besøg på halmvarmeværket og geotermien.

Desuden var delegationen på besøg hos Thy-Mors Energi, hvor teknisk chef Peter Meldgaard demonstrerede hvorledes man kan håndtere 100% elforsyning med fluktuerende energiformer som vindenergi.

Under besøget, hvor det ikke blæste ret meget, leverede vindmøllerne i Thy alligevel mere strøm end der blev forbrugt i industrien, landbruget, institutionerne og husholdningerne tilsammen. Den slags gør indtryk!

Man så også på nye avancerede el-målere.

De canadiske direktører ønskede at hente flere erfaringer fra Thy-Mors Energi, hvilket resulterede i, at Peter Meldgaard blev inviteret til Ontario, provinsen, hvor halvdelen af Canadas befolkning bor.

Besøget i Thy fortsatte på Dragsbæk Maltfabrik, hvor direktør Claes Fuglsang meget sagligt sammenkædede maltproduktion og energiforbrug.

Eftersom udgifterne til energi er højere end lønudgifterne er det særlig vigtigt ved maltproduktion at anvende energieffektive løsninger.

Her har naturgasbaseret kraftvarme hidtil været det mest konkurrencedygtige, men efter i 2009 at kunne købe overskudsvarme fra affaldsforbrændingen i Thisted, var man på maltfabrikken meget tilfreds med omstillingen om sommeren til den nye form for energiforsyning.

Folkecenteret havde koordineret og aftalt de mange besøg på energianlæg og hos myndigheder rundt om i Danmark. Derfor var det naturligt, at det canadiske besøg sluttede på Folkecenteret, hvor der også blev spist middag og holdt taler inden delegationen kørte til Aalborg, hvorfra de næste morgen fortsatte hjem til Toronto.

I sammenkomsten om aftenen mødtes de canadiske gæster med repræsentanter fra kommunen, energiselskaberne, fagforeninger mv.

 

Se turens program her.

EDA tour Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

EDA tour Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

EDA tour Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

EDA tour Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

EDA tour Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

EDA tour Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

EDA tour Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

EDA tour Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

 

Back to index

 

En vindmølle hjemme i haven

august 2009

 

TV2 Nyhederne bragte tirsdag den 25. august 2009 om aftenen et indslag om små vindmøller.

En familie fra Nordjylland fortalte, at de var blevet selvforsynende med elektricitet og desuden kunne sælge deres overskudsproduktion til el-nettet.

Deres vindmølle er en 11kW Gaia vindmølle.

Folkecenterets informationschef, Jane Kruse, medvirkede i udsendelsen og udtalte, at reglerne for opstilling af husstandsvindmøller har været alt for besværlige.

TV2 har opstillet en liste med følgende krav:

1) Maksimal højde på 25 meter fra fundament til øverste vingetip, rotordiameter på op til 13 meter og maksimal effekt på 25 kilowatt

2) Afstanden til nabobebyggelsens opholdsareal skal afpasses, således at støjbelastningen 59 meter fra denne ikke overstiger 45 dB, som svarer til "hjemmefred"

3) Afstand til egne bygninger må normalt ikke overstige 25 - 30 meter

4) Afstand til kirker og større skov (over 20 ha) skal være mindst 300 meter

5) Afstand til fortidsminder og strandarealer skal være mindst 100 meter

6) Afstand til større søer og åer skal være mindst 150 meter

7) Afstand til naboskel skal være mindst 9 meter

8) Afstand til vej skal være mindst 25 meter

Se indslaget fra TV2 Nyhederne her.

Se Gaia-Winds hjemmeside her.

 

 

Back to index

 

Vækstforum besøger Klimaløsninger Thy & Mors

august 2009

 

Mandag den 24. august 2009 fik Klimaløsninger Thy & Mors besøg af Gro Willumsen fra Vækstforum.

 

Formålet med besøget var at diskutere strategi og udvikling af projektet.

Vækstforum besøger Klimaløsninger Thy & Mors

 

 

Back to index

 

Thy Masterclass 2009

august 2009

 

 

Back to index

 

MF Anne Grete Holmsgaard

august 2009

 

 

Back to index

 

Felix Pedersen udstiller på Folkecenteret

august 2009

 

I uge 34 fik Folkecenteret besøg af en canadisk delegation, som ønskede inspiration til omstilling til vedvarende energi.

Folkecenterets direktør, Preben Maegaard, viste dem rundt i Danmark.

 

Felix Pedersen er en dansk billedkunstner som i forbindelse med delegationens besøg udstillede nogle af sine værker på Folkecenteret.

Se Felix Pedersens hjemmeside her.

 

Felix Pedersen udstiller på Folkecenteret

 

Felix Pedersen udstiller på Folkecenteret

 

Felix Pedersen udstiller på Folkecenteret

 

Felix Pedersen udstiller på Folkecenteret

 

Felix Pedersen udstiller på Folkecenteret

 

Felix Pedersen udstiller på Folkecenteret

 

Felix Pedersen udstiller på Folkecenteret

 

Mandag den 24. august 2009 fik Folkecenteret besøg af MF for Socialistisk Folkeparti Anne Grete Holmsgaard.

Se Anne Grete Holmsgaard hjemmeside her.

 

Anne Grete Holmsgaard besøger Nordisk Folkecenter

Her viser Folkecenterets leder Anne Grete Holmsgaard Folkecenterets integrerede varmesystem, der kombinerer de forskellige former for vedvarende energi.

 

Anne Grete Holmsgaard besøger Nordisk Folkecenter

Her ses fra venstre medlem af Folkecenterets bestyrelse Thorkild Boye Olesen, Jose Etcheverry York Universitet i Canada, Anne Grete Holmsgaard og Mogens Kruse fra SF.

 

Lørdag den 22. august 2009 blev Nordisk Folkecenters SkibstedFjord bygning brugt til klassisk koncert i Thy Masterclass' regi.

SkibstedFjord er meget velegnet til koncerter på grund af dens ottekantede udformning.

Thy Masterclass er en årlig begivenhed, hvor unge talentfulde klassiske musikere bliver præsenteret ved en række koncerter i Thy.

Læs mere her.

 

Thy Masterclass 2009, Nordisk Folkecenter

 

Thy Masterclass 2009, Nordisk Folkecenter

 

Thy Masterclass 2009, Nordisk Folkecenter

 

Thy Masterclass 2009, Nordisk Folkecenter

 

Thy Masterclass 2009, Nordisk Folkecenter

 

Back to index

 

EasyWind

August 2009

 

Tirsdag den 18. august satte det tyske firma EasyWind deres husstandsvindmølle op på Folkecenterets prøvemark for små vindmøller som demonstrationsmodel.

EasyWind møllen kan på årsbasis producere ca. 10. - 15.000 kWh, afhængigt af vindforholdene.

Prisen er 25.000€ plus moms, installation er inkluderet i prisen.

Easywind har mere end 25 års erfaring med vindmølleproduktion.

EasyWinds model fåes med både betonfundament og jordspyd. Jordspyd er en slags store skruer på 1,5 - 2 meter som bliver banket ned i jorden. Anvendelsen af jordspyd muliggør en meget hurtig opsætning af vindmøllen.

Jordspydene kan ses her.

Opstillingen af vindmøllen tog ca. syv timer og allerede samme aften var møllen klar til at producere elektricitet.

Læs mere på EasyWinds hjemmeside her

EasyWind, Nordisk Folkecenter

 

EasyWind, Nordisk Folkecenter

 

EasyWind, Nordisk Folkecenter

 

 

EasyWind, Nordisk Folkecenter

 

EasyWind, Nordisk Folkecenter

 

EasyWind, Nordisk Folkecenter

 

EasyWind, Nordisk Folkecenter

 

EasyWind, Nordisk Folkecenter

 

EasyWind, Nordisk Folkecenter

 

EasyWind, Nordisk Folkecenter

 

EasyWind, Nordisk Folkecenter

 

EasyWind, Nordisk Folkecenter

 

EasyWind, Nordisk Folkecenter

 

EasyWind, Nordisk Folkecenter

 

EasyWind, Nordisk Folkecenter

 

EasyWind, Nordisk Folkecenter

 

 

 

Back to index

 

Zürich University of Applied Sciences

juli 2009

 

Mandag den 20. juli 2009 fik Folkecenteret besøg af Andreas Schönborn, som underviser i biologi på Zürich University of Applied Sciences.

Med sig havde han Katerina Diakova, fra University of Bohemia, som studerer biologi. De var kommet for at se Folkecenterets biologiske rensning af spildevand og diskutere mulighederne for studieophold på Folkecenteret.

Se hjemmesiden for Zürich University of Applied Sciences her.

Og University of Bohemia her.

Biologisk spildevandsrensning, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Back to index

 

Common Sense interviewer Preben Maegaard

juli 2009

 

Lørdag den 4. juli 2009 besøgte Arne Storrønningen Folkecenteret for at interviewe Preben Maegaard.

Arne Storrønningen er ansvarlig redaktør for tidsskriftet Folkevett (Common Sense), der er Norges største uafhængige miljø- og solidaritetsmagasin med ca. 22.000 abonnenter.

Bladet udgives af Framtiden i våre hender, som er en norsk miljø- og solidaritetsorganisation stiftet af Erik Dammann i 1974.

Framtiden i våre hender er Norges største medlemsbaserede miljø- og solidaritetsorganisation. De har omkring 23.000 medlemmer, et informationscenter i Oslo med omkring 20 hel- og deltidsansatte, 23 lokale grupper i Norge, og associerede søster virksomheder i Sverige, England, USA, Kenya, Tanzania, Cameroun, Sierra Lione, Ghana, India, Pakistan, Sri Lanka, organiseret i Future on our hands international network.

I december tager de med 1.000 norske miljøaktivister med skib fra Oslo til København for at deltage i det internationale klimatopmøde i København.

Hjemmeside magasinet Folkevett:  www.folkevett.no.

Hjemmeside til udgiverorganisationen Framtiden i våre hender: www.framtiden.no.

 

 

Back to index

 

Besøg af amerikansk lærer

juni 2009

 

 

Back to index

 

Besøg fra Leuphana universitet

juli 2009

 

I uge 27 havde Folkecenteret besøg af tre studerende fra Leuphana universitet, som ønskede at lære mere om grøn spildevandsrensning.

De studerende Jan-Frederic Meyer, Wiebke Rohrdanz og Annemarie Lemuth var blevet anbefalet at besøge Folkecenteret af deres professor Arthur Mennerich.

 

De studerende var især interesserede i planten Azolla, som de ikke kunne finde i Tyskland. Folkecenteret har rigeligt af denne plante og de fik en spandfuld med hjem.

Læs mere om Folkecenterets grønne spildvandsrensning her.

Læs mere om Leuphana universitet her.

Azolla, Nordisk Folkecenter

 

Nordisk Folkecenter fik i uge 26 besøg af Liza Eaton, som er lærer på Odyssey School i Denver, Colorado.

Hun havde fået et stipendium til at rejse til Europa og lære mere om vedvarende energi og energibesparelser.

Liza Eaton kom cyklende fra København og fortsatte efter sit ophold på Folkecenteret til Tyskland og Holland.

Liza og hendes mands inspirationsrejse varer i alt seks uger og derefter skal hun videregive hvad hun har lært til sine elever.

 

 

Amerikansk besøg, Nordisk Folkecenter

 

 

Back to index

 

 

Back to index

 

EU Baltic Sea Strategy Conference

juni 2009

 

I perioden 10. - 12. juni 2009 deltog Folkecenteret i konferencen

EU Baltic Sea Strategy Conference på øen Gotland, Sverige.

I forbindelse hermed blev der udarbejdet en brochure over de projekter som Folkecenteret har deltaget i omkring Østersøen.

Se brochuren her.

 

 

Nordisk Folkecenter deltager i EU Baltic Sea Strategy Conference

Konferencen fandt sted i Gotlands nye smukke konferencecenter.

Nordisk Folkecenter deltager i EU Baltic Sea Strategy Conference

Her ses Folkecenterets udstillingsstand.

Nordisk Folkecenter deltager i EU Baltic Sea Strategy Conference

Indblik et konferencecenteret.

Nordisk Folkecenter deltager i EU Baltic Sea Strategy Conference

Preben Maegaard talte på speakers corner om projektet Klimaløsninger Thy og Mors.

Nordisk Folkecenter deltager i EU Baltic Sea Strategy Conference

Der var lejlighed til at møde forskellige ledende embedsmænd, blandt andet denne kvinde, som er direktør i EU.

Nordisk Folkecenter deltager i EU Baltic Sea Strategy Conference

Konferencen havde samlet delegerede fra alle lande ved Østersøen.

Nordisk Folkecenter deltager i EU Baltic Sea Strategy Conference

Generaldirektøren for EUs regionsprogram diskuterer med Preben Maegaard.

Nordisk Folkecenter deltager i EU Baltic Sea Strategy Conference

 

Nordisk Folkecenter deltager i EU Baltic Sea Strategy Conference

Peben Maegaard hilser på Gotlands guvernør Marianne Samuelsson.

Nordisk Folkecenter deltager i EU Baltic Sea Strategy Conference

Visby på Gotland har flere kirkeruiner. De står som et minde om danskernes nedbræding af kirkerne på Gotland for 350 år siden.

Nordisk Folkecenter deltager i EU Baltic Sea Strategy Conference

 

Nordisk Folkecenter deltager i EU Baltic Sea Strategy Conference

Der var festmiddag i det historiske Visby.

Nordisk Folkecenter deltager i EU Baltic Sea Strategy Conference

Festlighederne kulminerede med en lokal ildkunstner.

Nordisk Folkecenter deltager i EU Baltic Sea Strategy Conference

Gotland satser hårdt på vedvarende energi. Der er ankommet en ladning vindmøllevinger fra Danmark.

 

Nordisk Folkecenter deltager i EU Baltic Sea Strategy Conference

Den 800 år gamle bymur kan stadig ses omkring Visby, her indgår den som en del af et hus.

Nordisk Folkecenter deltager i EU Baltic Sea Strategy Conference

 

 

Back to index

 

 

 

Back to index

 

Anlægsvært til gårdbiogasprojekt søges

juni 2009

 

 

Økologisk husdyrbedrift søges som vært for et udviklings- og demonstrationsprojekt for et omkostningseffektivt gårdbiogasanlæg i Region Nordjylland eller Region Midtjylland.

Størrelsen af anlægget vil svare til 10 – 30 m3 per døgn af flydende og/eller fast husdyrgødning, som forventes at ville være den primære biomasse for anlægget.

Regeringens ”Aftale om Grøn Vækst, af 16. juni 2009” åbner op for muligheden for fra 2010 at søge anlægstilskud på 20% af investeringen. Vilkår i øvrigt skal afklares senere.

Henv.:
Søren Lindholt
Tlf.: 9795 6600
Email: sl@@.comfolkecenter.dk

 

 

Back to index

 

World Environment Day 2009

juni 2009

 

5. juni 2009 blev verdens miljø dag afholdt i Uganda, festlighederne fandt sted i Kayunga distriktet og JEEP deltog.

JEEP personalet udholdt den brændende sol for at viderebringe deres budskab til deltagerne. Udstillingen blev overværet af regeringens embedsmænd / organer, ngo'er, skolebørn og mange andre.

Det var en farverig begivenhed organiseret af den nationale miljøorganisation. Mange forskellige ting blev udstillet, lige fra solenergi til andre energibesparende teknologier.

JEEPs hovedvægt var lagt på at slå til lyd for brug af solenergi, og dette blev opnået, da en række solapparater blev solgt. Sekretæren i ministeriet for vand gjorde et godt eksempel ved at købe et solsystemet med to pærer.

Ved slutningen af dagen blev JEEP tildelt en pris for at være den bedste udstiller.

Læs mere om World Environment Day her.

 

World Environemnt Day 2009, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

World Environemnt Day 2009, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

World Environemnt Day 2009, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Back to index

 

Besøg hos Goldwind

juni 2009

 

 

Besøg hos Goldwind

Dr. Anil Kane, præsident for WWEA, World Wind Energy Association, og Preben Maegaard tidligere præsident for WWEA aflagde besøg den 22. maj 2009 hos Kinas førende vindmølleproducent, Goldwind www.goldwind.cn. Virksomheden har produktionsanlæg forskellige steder i Kina. Det var det helt nye hovedkvarter i den sydøstlige del af Beijing, som man besøgte. Her sker slutmontage af Goldwinds gearløse vindmølle på 1,5 MW med PMG generator. Designet stammer fra Vensys i Tyskland, hvor Goldwind ejer 80% af aktiekapitalen. Goldwind er i Kina ved at udvikle en 2 MW og en 3 MW vindmølle med PMG generator.

Selv om Goldwind er en ret ny virksomhed, har den 33% af det hurtigt voksende kinesiske marked, som fordoblede den installerede effekt fra 6.000 MW i 2007 til 12.000 MW i 2008 (Danmark har 3.200 MW). Goldwind har hidtil produceret 600 kW vindmøller af Jacobs design og 750 kW møller af Repower design. Virksomheden er på vindmøllernes top ti liste. Man er endnu ikke begyndt at eksportere. Under besøget hos Goldwind var der lejlighed til at se 4 stk. 1,5 MW vindmøller blive afsendt til opstilling i Jiangsu provinsen.

 

Back to index

 

12. CHITECH konference i Beijing

juni 2009

 

 

12. CHITECH konference i Beijing

Den 12. Chitech konference blev afholdt i Beijing 24. til 25. maj 2009. Konferencen fandt sted i ”The Great Hall of the People”, som udgør den ene side af Tiananmen pladsen (Den himmelske freds plads). Se http://da.wikipedia.org/wiki/Folkets_Store_Hal.

Preben Maegaard var inviteret til at tale om integration af store mængder vindelektricitet i specielt lokale net. Erfaringerne fra Thy, hvor elforsyningen er 100% vedvarende energi, blev brugt som case.

Konferencen havde en omfattende mediedækning. Deltagelse kunne udelukkende ske pr. invitation. På konferencen præsenterede Preben Maegaard, hvorledes man i Thy har opnået 100% forsyning med vedvarende energi til elektricitet og 85% af opvarmningen kommer fra biomasse. Desuden har omstillingen ført til ny beskæftigelse og forbedret lokal økonomi. Teknologisk er det en bedrift at kunne håndtere store mængder fluktuerende elektricitet; yderligere udbygning er mulig og er planlagt, så også en del af transporten kan ske på vedvarende energi til stor gavn for klima og miljø.
 

 

 

Back to index

 

Besøg hos Himin Solar Energy Group, Dezhou

Juni 2009

 

Under Local Renewables 2009 konferencen i Freiburg i april inviterede direktøren for Himin koncernen, Huang Jing, Preben Maegaard til Dezhou for at se en af verdens største producenter af vakuumrør til solvarmeanlæg. Besøget fandt sted den 23./24. maj 2009. Det fuldautomatiske produktionsanlæg, hvor der dagligt fremstilles 40.000 vakuumrør, har Himin Solar selv udviklet, www.himin.com. Virksomheden fremstiller et komplet sortiment af solvarmeanlæg og komponenter hertil samt solceller. Man er i gang med at udvikle solkøleanlæg, hvor det potentielle verdensmarked er overordentlig stort. Derudover laver man specialprodukter som solcelleskulpturer, vejbelysning med solceller og små vindmøller. Man har 7.000 ansatte.

Med kort varsel blev i Dezhou arrangeret en 1-times konference med 650 deltagere, hvor Preben Maegaard præsenterede, hvorledes man i Thy har opnået 100% forsyning med vedvarende energi til elektricitet og 85% af opvarmningen kommer fra biomasse. Desuden har omstillingen ført til ny beskæftigelse og forbedret lokal økonomi. Teknologisk er det en bedrift at kunne håndtere store mængder fluktuerende elektricitet; yderligere udbygning er mulig og er planlagt, så også en del af transporten kan ske på vedvarende energi til stor gavn for klima og miljø.

Virksomheden ligger i ”China Solar Valley”, hvor tusindvis er beskæftiget i solenergiindustrien. 10 km vej har solcellebelysning; direktør Huang Jing er ved at opføre et Solar-beboelsesområde til 7.000 indbyggere med et parkanlæg med mange former for solarkitektur og –kunst. Et hotel til 500 gæster er allerede opført samt en ny 12 etages administrationsbygning med den meget iøjnefaldende sol-måne hvælving, der leverer solvarme og sol-elektricitet til komplekset.

Huang Jing, der også er vicepræsident for ISES, International Solar Energy Society www.ises.org, er ikke specielt fokuseret på pris-ydelses forholdet ved solenergianlæg. Han har succes med at gøre solenergi til et højstatus produkt på linje med designermøbler og andre produkter, som brugerne tillægger høj værdi, og som de er stolte af at eje og bruge.

I september 2010 skal i Dezhou, som har 400.000 indbyggere, afholdes en international solenergikonference, som skal finde sted i Himin Solars faciliteter, hvoraf nogle endnu ikke er opført. Se www.chinasolarcity.cn.

 

 

Back to index

 

Konference i Changzhou

juni 2009

 

 

Konference i Changzhou
Preben Maegaard forstander på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi var inviteret til at være key-note taler på en teknologisk konference den 18. maj 2009 i Changzhou i Jiangsu provinsen i Kina. På konferencen præsenterede han, hvorledes man i Thy har opnået 100% forsyning med vedvarende energi til elektricitet og 85% af opvarmningen kommer fra biomasse. Desuden har omstillingen ført til ny beskæftigelse og forbedret lokal økonomi. Teknologisk er det en bedrift at kunne håndtere store mængder fluktuerende elektricitet; yderligere udbygning er mulig og er planlagt, så også en del af transporten kan ske på vedvarende energi til stor gavn for klima og miljø.

Changzhou er en moderne industriby med 3,5 million indbyggere. Byen ligger i Yangtse flodens delta. Se mere på http://changzhou.jiangsu.net. Jiangsu provinsen har 75 millioner indbyggere. Nanjing er hovedstaden.

Til den endags konference, som foregik i et nyt, stort konferencecenter, var inviteret energispecialister fra Japan, Tyrkiet, Indien, Tyskland, England og Danmark.

Byen ønsker at udvikle sine high-tech industrier. Der er allerede en betydelig industri for solenergianlæg. Kina producerer 90 % af alle solvarmeanlæg globalt og er også blevet førende indenfor solceller. Der findes underleverandører til vindmølleindustrien og en vindmøllefabrik, New Energy United. Her fremstilles 200 vindmøller om året på 1,5 MW. Man har egen vingefremstilling. Gearløse møller på 1,5 MW og 2,5 MW er under udvikling med eksperthjælp fra professor Friedrich Klinger, Saarbrücken, Tyskland.

På konferencen blev også udstillet flere slags elbiler og el-busser, hvor Kina satser på at få en globalt førende rolle.

 

 

Back to index

 

Møde hos CWEA

juni 2009

 

 

Møde hos CWEA
HE Dexin, Præsident for CWEA, Chinese Wind Energy Association, www.cwea.org.cn var i 2001 med til at stifte World Wind Energy Association, www.wWindea.org. Under opholdet i Beijing i maj 2009 var Preben Maegaard, WWEA’s første præsident, inviteret ind for at se CWEA’s nye kontorfaciliteter.

Et emne for mødet den 21. maj 2009 var naturligt nok en vurdering af Kinas voldsomme ekspansion inden for vindenergi. Da CWEA og WWEA i 2004 i Beijing i fællesskab afholdt World Wind Energy Conference, WWEC 2004, var vindkraft stort set ikke-eksisterende i Kina. Det indgik i planlægningen af konferencen i november 2004, som begge parter ønskede, skulle blive en succes, at Kina skulle spille ud med attraktive opstillingsvilkår for vindmøller. Gennem CWEA’s indflydelse på det højeste politiske niveau i Kina blev der i løbet af sommeren 2004 skabt så gunstige rammer for vindenergi i Kina, at stort set hele den internationale vindmølleindustri deltog i WWEC 2004 udstillingen på 4.500 m2.

Kina forlanger, at mindst 70 % af en vindmølles fremstilling skal være af kinesisk oprindelse. Det har ført til, at næsten alle internationale vindmølleproducenter har bygget egne fabrikker i Kina; dertil er der kommet en kinesisk ”domestic”, vindmølleindustri, som i 2008 forsynede 65 % af hjemmemarkedet for vindmøller. Der oplyses at være 70 producenter af vindmøller på mere end 1 MW, heraf er 6 til 8 markedsdominerende. To producenter, Goldwind og Sinovel, var i 2007 og 2008 på vindmøllebranchens internationale top ti liste.

He Dexin og Preben Maegaard drøftede også fremtiden for husstandsmøller op til 25 kW, en ny industriel sektor i hurtig vækst. Kina har arbejdet mere intenst med denne teknologi end noget andet land i verden og har et stort antal producenter. Preben Maegaard præsenterede Folkecenterets 3. version af kataloget over husstandsmøller. En yderligere registrering af de kinesiske producenter blev drøftet i denne sammenhæng.
 

 

 

Back to index

 

Preben Maegaard i Kina, maj 2009

juni 2009

Folkecenterets forstander Preben Maegaard var i maj 2009 i Kina, hvor han har været flere gange inden for de seneste år med henblik på teknologi transfer.

Læs mere om solenergi i Kina her.

 

 

Møde på Nanjing universitet og hos Jiangsu Planning and Reform Commission

Tirsdag den 19. maj var Preben Maegaard inviteret til ”Institute of Macro Economics” på Nanjing University. Sammen med professor Gu Weidong planlægger Preben Maegaard en konference om ”Non-Grid Wind Energy” 24. – 26. september 2009. Preben Maegaard repræsenterer WWEI, World Wind Energy Institute, www.wwei.nu.

Non-Grid er et lokalt el-net. Professor Gu Weidong har tidligere udviklet projektet „Dongtai Green City“ projektet, som er et 100.000 MW vindkraftprojekt i Yangtse flodens delta. Det meget store vindenergiprojekt med en kapacitet svarende til den samlede globale vindenergi i 2007 skal levere energi til stålværker, aluminiumsfabrikker, elektrokemiske fabrikker m.v. til forsyning af Kina og verdensmarkedet. Tidligere var der 200.000 vindmøller i deltaet til saltproduktion.

Der var også møde med vicedirektøren, Qu Futian, for ”Jiangsu Planning and Reform Commission”. Jiangsu provinsen har 75 millioner indbyggere og er en af de højst udviklede i Kina med alle former for industri. Provinsen har talrige producenter af solenergianlæg og nogle vindmøllefabrikker. Man betragter vedvarende energi som et industrielt vækstområde, som Jiangsu vil satse endnu mere på.

Sidste frist for indsendelse af paper til ”Non-Grid” konferencen er 10. august 2009.

 

 

Back to index

 

3 x Ole på Folkecenteret

Maj 2009

 

De tre socialdemokratiske politikere Ole Vagn Christensen (MF), Ole Christensen (MEP) og Ole Christensen medlem af Thisted byråd og formand for omsorgsudvalget besøgte fredag den 22. maj 2009 Folkecenteret.

Anledningen var valget til EU parlamentet søndag den 7. juni, hvor den ene Ole Christensen stiller op. I den forbindelse er Ole Christensen ude for at orientere sig om, hvad der foregår i hans valgkreds og besøger derfor mange virksomheder og institutioner i Nordjylland.

Alle tre gange Ole lægger stor vægt på de små og mellemstore virksomheder, der er grundstenene i dansk erhvervsliv, da Danmark er kendetegnet ved at have få store virksomheder, men til gengæld mange mindre og mellemstore.

En væsentlig styrke ved de mindre virksomheder er, at de er hurtige til at omstille sig til forandringer i samfundet, eksempelvis de forandringer der sker i forbindelse med energi og klima i disse år.

Ole Christensen oplyste, at EU er den første region, som har sat sig bindende mål for energi og miljø, de såkaldte tre gange tyve mål.

Det vil sige:

- 20 % CO2 reduktion

- 20 % mere vedvarende energi

- 20 % energieffektivitet

Alle tre mål skal nås inden år 2020.

På længere sigt har EU det overordnede mål at blive helt CO2 neutralt.

Se MEP Ole Christensens hjemmeside her.

Se MF Ole Vagn Christensens hjemmeside her.

Læs mere om EU parlamentsvalget her.

 

3 gange Ole besøger Folkecenteret

 

3 gange Ole besøger Folkecenteret

 

3 gange Ole besøger Folkecenteret

 

 

Back to index

 

Den egyptiske vindmølle

Af Daniel Allen, maj 2009

 

 

Dette er en kort artikel om livet for den Vestas 55 kW vindmølle, som vi kærligt har givet kælenavnet "Den egyptiske vindmølle".

Møllen kom først til os på grund af den første runde af nedtagning af vindmøller i Danmark i år 1992, den blev købt til en pris af, hvad jern var værd på det tidspunkt. Den blev placeret i vores museum som udstilling sammen med andre ældre vindmøller til præsentation af vindkraftens historie.

Møllen var udstillet indtil slutningen af vinteren 2008, hvor en beslutning blev taget om at renovere møllen som et konkret projekt for en delegation på 16 egyptiske ingeniører, der i løbet af en måned skulle lære både teori og praktiske færdigheder i forhold til vindindustrien.

Sådan begyndte det andet liv for denne vindmølle. Møllen skulle tages fra hinanden i sektioner for at være i stand til at fjerne den fra museet. Det blev derefter placeret i vores værksted, hvor den over næste måned blev skilt ad, renset, malet og nye dele var bestilt.

I slutningen af marts ankom de egyptiske ingeniører. Otte af dem var mekaniske ingeniører, der arbejdede på at samle vindmøllen og tårnet. De øvrige otte var elektroniske ingeniører og deres opgave var at genopbygge det oprindelige styresystem.

Folkecenteret besluttede at fjerne 55 kW generatoren og erstatte den med en 37 kW generator.

De ønskede at lave vindmøllen til en god lav vindmaskine for at hjælpe vores 75 kW vindmølle til at lave nok energi til vores varmesystem under lav vind betingelser. Så når vinden er stærk nok til at 75 kW møllen leverer nok strøm til varmesystemet, vil 37 kW vindmøllen stoppe. I vintermånederne vil dette give vores varmesystem mulighed for at brænde pellets i vores pelletfyr.

I slutningen af april var alle mænd klar og med hjælp fra en kran, fik vi opsat det nyeste medlem til vores vindmølle teststation og med stramningen af den sidste bolt jublede vi alle.

Dette er imidlertid ikke enden på historien. Mekanisk var vindmøllen klar, men fra starten havde vi problemer med vores leverandør af komponenter og design til kontrolsystemet. Så desværre kunne møllen ikke køre denne dag. I løbet af det næste år, med en masse frem og tilbage snak og forsinkelser besluttede vi at vælge et andet selskab til at forsyne os med et kontrolsystem.

Vi går frem i tiden til maj 2009, hvor vi endelig har installeret vores nye styresystem med kun et par mindre problemer og vi er klar til at starte vindmøllen.

Men, som livet ofte gør, har moder natur besluttet at træde til og forårsage en forsinkelse. I løbet af foråret, da vi var ved at lægge sidste hånd på vindmøllen besluttede et par allike fugle (en art af små krager) at gøre vindmøllen til deres hjem, og skabe en familie i centrum af vores vindmølle.

Vi, der arbejder med vindkraft, hører mange gange den fejlopfattelse, at vindmøller dræber mange fugle, men her har vi mulighed for at rede en familie af fugle, blot ved at forsinke driften af vores vindmølle med et par uger.

Så vi på Folkecenteret ser frem til denne dag i de næste par uger, når nyt liv vil opstå fra vores vindmølle, såvel som ny vedvarende energi.

 

 

 

Den egyptiske vindmølle, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Den egyptiske vindmølle, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Den egyptiske vindmølle, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Den egyptiske vindmølle, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Den egyptiske vindmølle, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Back to index

 

Konference i Freiburg

Maj 2009

 

Folkecenterets forstander Preben Maegaard var i perioden den 27. - 29. april 2009 inviteret til at deltage i Local Renewables konferencen i Freiburg, Tyskland.

Læs mere om konferencen her.

 

 

Back to index

 

Ny energilov i Canada

april 2009

 

Der er netop vedtaget en ny energilov i Ontario delstaten i Canada, som Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har været med til at inspirere.

Loven ligner meget den lovgivning der var i Danmark i 1980erne og 1990erne, idet alle former for vedvarende energi kan slutte sig til energinettet.

Samtidig er de garanteret mindste priser i 20 år frem, hvilket skaber sikkerhed for investorer.

Målet med loven er blandt andet at styrke industrien omkring vedvarende energi og skabe arbejdspladser i lokalområdet.

Energiministeren i Ontario, George Smitherman, var i juli måned 2008 på besøg på Folkecenteret og på studietur i Thy og på Mors, hvilket gav inspiration til den nye energilov.

Læs en canadisk avisartikel og se lovudkastet her.

 Besøg af Ontarios energiminister

Her ses George Smitherman med brillerne i hånden, mens han diskuterer biogas med den lokale landmand Jens Kirk.

 

 

 

Back to index

 

Thy og Mors i klimafront

april 2009

 

Thy og Mors kommuner og deres indsats for vedvarende energi er temaet for Vækstforum Nordjyllands magasin ZOOM nr. 1 2009.

Thy og Mors beskrives som Europas førende på klimaområdet, idet 100 % af elektriciteten stammer fra vedvarende energi og det samme er gældende for 85 % af varmeforsyningen.

Thy og Mors er unikke fordi klimaløsningerne er båret frem af lokale ildsjæle.

Energikrisen i 1970erne blev startskuddet til at en række enkeltpersoner og organisationer, som NIVE og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, der igennem årtier har kæmpet for at udvikle vedvarende energi.

Læs samtlige numre af magasinet ZOOM her.

 

 

Back to index

 

Steve Smiley

april 2009

 

En amerikansk fabrikantgruppe under ledelse af Steve Smiley var på besøg på Nordisk Folkecenter i uge 10 2009.

Steve Smiley er en amerikansk energikonsulent, som gennem mange år har haft tilknytning til Folkecenteret.

Steve Smiley har gang i flere forskellige projekter, se blandt andet hans hjemmeside for Heron Wind Manufacturing her.

 

Steve Smiley besøger Folkecenteret

 

Steve Smiley besøger Folkecenteret

Birger Kyhn fra Hanstholmmøllen mødte første gang Steve Smiley i 1980, hvor Smiley havde inviteret seks danske eksperter til Homer, Alaska for at opsætte en 11 kW mølle på 11 dage.

Steve Smiley besøger Folkecenteret

Birger Kyhn deltog i dette projekt, som blev koordineret af Preben Maegaard. Steve Smiley besøgte Danmark for at diskutere køb af et antal brugte vindmøller til opstilling i Michigan.

Steve Smiley besøger Folkecenteret

Fabrikanterne fra Michigan var også oppe i Folkecenterets 525 kWs møllen i Hanstholm, hvorefter turen fortsatte til en vindmøllepark i Aggersund.

Steve Smiley besøger Folkecenteret

Ved Aggersund kunne fabrikanterne i bidende kulde tage brugte vindmøller i øjesyn. En af deltagerne i delegationen driver et vognmandsfirma med 60 store lastbiler var derfor interesseret i logistikken i transport af vindmøller.

 

 

Back to index

 

Victor vindmølle

april 2009

 

Firmaet Viumhus, der ejes og ledes af Morten Petersen, har opstillet en vindmølle til afprøvning hos Folkecenteret.

Se Viumhus' hjemmeside her.

 

Victor vindmølle, Nordisk Folkecenter

 

Victor vindmølle, Nordisk Folkecenter

Victor vindmøllen er på 5 kW, har PMG generator, pitchregulerede glasfiber vinger og kan forsyne en almindelig husstand med elektricitet.

Victor vindmølle, Nordisk Folkecenter

 

Victor vindmølle, Nordisk Folkecenter

TV Midt-Vest var til stede under opstillingen af vindmøllen og Morten Petersen fortalte om det store projekt i at få folk på landet til at opstille deres egen vindmølle.

Victor vindmølle, Nordisk Folkecenter

Victor vindmøllen har en original løsning på opstilling af møllen uden kran.

Victor vindmølle, Nordisk Folkecenter

Her ses møllen, som er produceret i Kina, klar til afprøvning.

 

 

Back to index

 

Jim Stjerne Hansen 60 år.

April 2009

 

Jim Stjerne Hansen 60 år, Nordisk Folkecenter

Formand for DS Håndværk og Industri, dagens 60-års fødselar Jim Stjerne Hansen, ses i midten.

 

Den 2. april 2009 afholdt DS Håndværk og Industri reception for sin formand Jim Stjerne Hansen.

Han fyldte 60 år og det blev fejret med deltagelse af DS's mange venner og forretningsforbindelser.

DS er en førende arbejdsgiverforening, som tidligere hed Dansk Smedemesterforening.

Folkecenteret som blev stiftet i 1983 har haft forbindelse til DS helt tilbage til 1978. I dag repræsenterer Jørgen Christensen DS i Folkecenterets bestyrelse og Jens Jensen er formand valgt af støttekredsen.

Jens Jensen var tidligere formand for DS energiudvalg og er en af de virkelige veteraner inden for dansk vedvarende energi. Han knyttede samtidig meget tidligt forbindelse til erhvervslivet.

Læs mere om DS her.

 

 

Jim Stjerne Hansen 60 år, Nordisk Folkecenter

Fra venstre ses Preben Maegaard, direktør for DS Lars Bode og Jens Jensen.

 

Jim Stjerne Hansen 60 år, Nordisk Folkecenter

Til højre ses næstformanden i DS Henning N. Nielsen.

Jim Stjerne Hansen 60 år, Nordisk Folkecenter

Til højre ses Håndværksrådets formand Niels-Erik Lundvig.

Jim Stjerne Hansen 60 år, Nordisk Folkecenter

Her er Folkecenterets repræsentanter foran den skulptur af trævinger, som Folkecenteret har foræret DS.

Jim Stjerne Hansen 60 år, Nordisk Folkecenter

Jens Jensen var igennem mange år medlem af hovedbestyrelsen og energiudvalget i DS industri.

 

 

Back to index

 

Konference i Pécs, Ungarn

April 2009

 

Folkecenterets forstander Preben Maegaard var i uge 12 inviteret til konference om vedvarende energi i Pécs i Ungarn.

Konferencen havde overskriften Vedvarende Energi mod fattigdom, læs mere om konferencen her.

 

Pécs er valgt som Europæisk kulturhovedstad i år 2010 og er en meget smuk by, hvilket fremgår af de nedenstående billeder.

Læs mere om Pécs her.

 

Konference i Pécs, Ungarn

Preben Maegaard holder foredrag på universitet i Pécs, som er et af Europas ældste, grundlagt i 1367.

Konference i Pécs, Ungarn

 

Konference i Pécs, Ungarn

Til højre ses en tidligere trainee på Folkecenteret, Zoltan Vass, som i dag er leder af vindenergiafdelingen i et større firma i Ungarn.

Konference i Pécs, Ungarn

Hotellet hvor konferencens deltagere boede.

 

 

Konference i Pécs, Ungarn

I Pécs er det en tradition, at elskende par viser deres tilknytning til hinanden og til samfundet ved at sætte en hængelås et offentligt sted og eventuelt skrive noget på den.

Konference i Pécs, Ungarn

 

Konference i Pécs, Ungarn

Pécs har en af Europas ældste domkirker, som her ses badet i aftenens lys.

Konference i Pécs, Ungarn

Konferencens deltagere mødtes til en reception under jorden.

 

 

Back to index

 

Besøg af professor Kudrja.

April 2009.

 

Folkecenteret havde i uge 14 besøg af professor Stepan Kudrja fra Ukraine. Han er leder af Department of Utilisation of Renewable Energy Sources, Institute of Electrodynamics, som er Ukraines førene institut for vedvarende energi.

Det er femte gang han besøger Folkecenteret. Under besøget blev der blandt andet aflagt besøg hos Thy-Mors Energi, hvor professor Kudrja ved selvsyn kunne konstatere at den pågældende dag var Thy selvforsynende med elektricitet fra vinden selv om det ikke blæste mere end 8- 9 meter i sekundet. Der var oven i købet et overskud af lokalt produceret el.

Under opholdet meldte professor Kudrja sig som medlem af WWEI, se www.wwei.nu og vil i fremtiden kunne tilbyde undervisning til internationale studerende. Jane Kruse og Preben Maegaard blev af professor Kudrja inviteret til en konference for vedvarende energi i Nikolajev på Krim den 14. september 2009.

Under besøget var professor Kudrja ledsaget af sin kone Tanya og ingeniør Reinhard Jungmann fra EUROSOLAR, Berlin.

Professor Kudrja besøger Folkecenteret

Ved besøget hos Thy-Mors Energi viser displayet hvor meget vindenergi, der produces den pågældende dag.

Professor Kudrja besøger Folkecenteret

Professor Stepan Kudrja ses til højre og i midten Preben Maegaard.

 

 

Back to index

 

Vedligeholdelse af vindmølle

marts 2009

 

En trainee på Folkecenteret kan både få teoretisk viden og praktisk erfaring.

De følgende billeder viser trainees på Folkecenteret, som arbejder med vindmøller for at få praktisk erfaring.

 

 

Vedligeholdelse af vindmølle, Nordisk Folkecenter

Trainees arbejder sammen om at opsætte en lille vindmølle.

 

Vedligeholdelse af vindmølle, Nordisk Folkecenter

En vindmølle på 55 kW, som er blevet nedskalleret til en husstandsvindmølle på 25 kW får et tjek.

 

 

Back to index

 

Energiregion Møre og Tingvoll kommune

marts 2009

 

Folkecenteret fik den 25. og 26. marts 2009 besøg af en gruppe fra Norge, der ønskede at se hvordan vedvarende energi kan integreres i et større lokalområde.

Nordmændene kom fra Energiregion Møre og Tingvoll kommune.

 

 

Nordmænd besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Besøg på Hurup kraftvarmeværk, hvor driftsleder Torben Nielsen fremviser det nye anlæg for den norske gruppe. Se Energi Hurups hjemmeside her.

Nordmænd besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Jens Kirk fortæller om sit biogasanlæg, som han fik installeret i februar 2008 med en reaktor på 3.000m3 og en kraftvarmeenhed på 320 kW el.

Nordmænd besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Udviklingen i biogassystemet kan følges på computer.

Nordmænd besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Til sidst var der besøg på Nr. Vorupør kraftvarmeværk, som er baseret på naturgas.

 

 

Back to index

 

En soltekniker i Uganda

Marts 2009

 

Ole Stein og jeg mødte Sande første gang, da vi i februar 2007 var rundt for at beslutte placeringen af JEEPs solar installationer, og så har jeg senere talt med ham, når jeg har været i Wabutungulu.

Da Niels Ansø og jeg traf ham i december 2008, spurgte jeg ham, om han ikke kunne skrive lidt om, hvad det havde betydet for ham at være med i projektet. Det gjorde han så et par dage før han skulle træde frem og fortælle ved ”Go Solar for Wealth and Health” konferencen den 19. februar:

Wabutungulu Solar Project
16. februar 2009

Ang.: En kortfattet rapport vedr. SOLAR fra 2007 til dato.

JEEP Uganda har aktiviteter i Luwero District i Zirobwe Subcounty. Kyetume Parish i landsbyen Wabutungulu kom med den idé, at der skulle introduceres et nyt projekt, nemlig et SOLAR projekt. De bad de lokale ledere bane vejen, så der kunne gennemføres folkeoplysning indenfor SOLAR. Lokalsamfundet blev gjort parat, så JEEPs personale kunne gennemføre oplysningsarbejdet. Fra starten havde lokalsamfundet ingen viden om SOLAR.

Efter oplysningsrunden blev indbyggerne interesserede. De stillede spørgsmål, og de blev rigtigt godt besvaret.

Som resultat lovede JEEP Uganda at åbne et SOLAR projekt i landsbyen Wabutungulu. De bad også lokalsamfundet udpege en SOLAR bestyrelse og SOLAR teknikere. Derefter blev disse mennesker valgt, og SOLAR teknikerne blev sendt af sted til undervisning. Efter denne uddannelse blev installationerne udført, og vi begyndte at arbejde.

For at skabe sikkerhed omkring pengene kom vi frem til den overbevisning, at vi skulle åbne en konto, og vi åbnede en konto i SAO Bank, Zirobwe afdeling. Derfor bringer vi alle de penge, vi indsamler, til banken.

Projektet har gavnet lokalsamfundet. Før var folk nødt til at bevæge sig over lange afstande for at komme til at oplade deres mobiltelefon, og det betød også forbrug af penge til transport.

Folks indtægt er steget, fordi de kan sælge deres varer op til kl. 22, hvor de tidligere plejede at forlade markedspladsen meget før.

Der er formindskede chancer for tyveri på grund af sikkerhedslyset, som giver mulighed for, at hele handelspladsen skinner. Vores handelsplads er nu én af de pladser, som har mest udvikling, på grund af SOLAR.

Lokalsamfundet har også haft fordel af, at SOLAR ”fire fly” lampen nu kan købes.

På grund af det store behov for sikkerhedslys, satte bestyrelsen sig ned og besluttede at udvide systemet ved også at opsætte sikkerhedslys på den anden side af vejen.

Desuden har vi to skoler i nabolaget, Wabutungulu Primary School og Kyetume Primary School, og én af disse skoler hjælper vi med SOLAR lygter til deres lektielæsning eller aften studier.

Alt i alt takker vi JEEP Uganda for den tid, de giver, og det arbejde, de gør, for vores lokalsamfund og også for deres optimale samarbejde.

Må den almægtige Gud bevare jer
Hilsen
Sande William, Wabutungulu
SOLAR tekniker

Efter Sande havde skrevet dette brev, forsøgte jeg at få ham til at fortælle, hvad det har betydet for ham selv, og han sagde:

”Jeg er blevet kendt og populær. Folk kommer og spørger mig, hvordan SOLAR virker. Det er blevet et helt studie. De vil gerne vide, hvordan det virker.

Tidligere vidste jeg ikke noget om det, men det gør jeg nu. Dengang måtte jeg også vente måske tre dage for at få min telefon opladet her i Wabutungulu hos frisøren, som har en generator. Nu tager det kun én time, eller også måtte jeg tage de 6 miles til Zirobwe. Nu kan jeg bedre tage mig af mine private gøremål.

Folk har tillid til mig, for jeg undgår at lave fejl. Jeg har også selv købt en fire fly lampe, så behøver jeg ikke købe lampeolie, som plejede at koste mig 30.000 Uganda shillings (100 DKK) om måneden.

Jeg er lærer (Lene: frivillig lærer, ikke på lønningslisten), men i dag tog en anden min klasse, fordi min aktivitet her i dag var vigtig. Jeg underviser også børnene i solenergi, og de kan se det i praksis.”

Lene Høgh
16. februar 2009
 

 

 

Olielampe, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Her ses en hjemmelavet olielampe, som er meget forurenende og sundhedsskadelig. Den består af en gammel tomatdåse og en væge.

 

Back to index

 

Venezuelas charge d'affaire

marts 2009

 

Torsdag den 26. februar 2009 besøgte Venezuelas charge d'affaire i Danmark, Roger Corbacho Moreno, Folkecenteret.

Besøget var arrangeret af Klimaløsninger Thy & Mors.

 

Til venstre ses Roger Corbacho Moreno, til højre Folkecenterets leder Preben Maegaard.

Venezuelas charge d'affaire besøger Folkecenteret

 

Back to index

 

Bliv trainee i Uganda

Februar 2009

 

Folkecenteret i Uganda, Joint Energy and Environmental Programs (JEEP), søger efter tekniske personer som trainees.

JEEP kan tilbyde en oplevelse for livet i Afrikas perle, Uganda, som både har smuk natur og er beboet af varm og generøse mennesker.

Arbejdet på JEEP vil for det meste bestå af at vedligeholde solceller, hjælpe og uddanne mennesker inden for solenergi og generelt være en del af dagligdagen hos JEEP.

Kontakt JEEP Folkecenter for yderligere information:

Joint Energy and Environment Projects (JEEP)
Postal Address: 4264 Kampala Uganda, East Africa
Tel: +256 414 568 300
Mobile: +256 772 468 662
           +256 772 481014
Email: jeep_energy@@.comyahoo.com 
         info@@.comjeepfolkecenter.org
Website: www.jeepfolkecenter.org
Kyanja,7kms Gayaza Road

 

Back to index

 

Solenerg Workshop

Februar 2009

 

Den 19. februar 2009, afholdt Joint Energy and Environment Projects (JEEP) i samarbejde med Centre for Research in Energy and Energy Conservation (CREEC) en én dags sol workshop med temaet "Go solar for wealth and health".

Workshoppen fandt sted på Makerere University i konferencesalen for levnedsmiddelvidenskab og -teknologi og havde 117 deltagere.

I workshoppen deltog blandt andre, embedsmænd, ngo'er (både lokale og internationale), studerende, den private sektor og medierne.

Talerne var;
Mr. Preben Maegaard - direktør for Nordisk Folkecenter (international status for solceller)

Dr. Izrael Pereira da Silva - direktør CREEC (CREEC’s rolle i forbindelse med fremme af solenergi i Uganda)

Ruth Kiwanuka - CEO JEEP (JEEP's uddannelsesmodul & MC)

Andrew Kibuuka – Informationsmedarbejder ved JEEP og James Kakusya - JEEP ingeniør (Oversigt over JEEP’s solenergi projekt, succeser og udfordringer)

William Sande - lokal elektriker (solenergi i landdistrikter og husholdninger)

Santore - LC 3 formanden i Ajia amt, Arua (solenergi i landdistrikter og husholdninger)

Boldewyn Sloet - BASE Technology (solenergiselskabers rolle)

Bob Kazungu – Developing Energy Enterprise Project (DEEP)

Workshoppen var interaktiv og deltagerne fik en chance for at stille spørgsmål og udtrykke deres synspunkter.

Kommissæren for energi Mr. Rugumayo fik en chance for at give regeringens holdning til vedvarende energi. Det var her, han roste Jeep for dets indsats i solenergi. Han sagde, at det var sådanne initiativer, der nedsatte byrden for regeringen. Han opfordrede til at samarbejde med det offentlige i stedet for at kritisere regeringen.

En udstilling af solenergi udstyr var også på programmet. Der var flere, der kom for at se de forskellige apparater og mulighederne for solenergi.

Workshoppen samlede forskellige involverede parter i energisektoren og ved udgangen af dagen var meget delt og lært.

 

Solar Energy Workshop JEEP 2009

Folkecenterets direktør, Preben Maegaard, holder tale.

Solar Energy Workshop JEEP 2009

Til højre ses Dr. da Silva fra CREEC.

Solar Energy Workshop JEEP 2009

Gruppefoto af deltagerne.

Solar Energy Workshop JEEP 2009

Ruth Kiwanuka, leder af JEEP Folkecenter bliver interviewet til NTV.

Solar Energy Workshop JEEP 2009

Kommissæren for energi taler.

Solar Energy Workshop JEEP 2009

Informationsmedarbejder ved JEEP, Andrew Kibuuka og ingeniør James Kakusya, taler.

Solar Energy Workshop JEEP 2009

Udstilling af solenergiudstyr var også en del af konferencen.

Solar Energy Workshop JEEP 2009

 

Solar Energy Workshop JEEP 2009

 

Solar Energy Workshop JEEP 2009

 

 

 

Back to index

 

Praktikumsbericht

februar 2009

 

Folkecenteret modtager trainees fra hele verden, som bor og arbejder på Folkecenteret i en periode af ca. 3 - 12 måneder.

Under deres ophold på Folkecenteret arbejder de studerende med meget forskellige opgaver, som alle er relaterede til vedvarende energi på en eller anden måde.

 

En del af deres arbejde er at skrive en opgave om opholdet.

Ingeniørstuderende Daniel Sprenger fra Tyskland har skrevet en rapport om sit ophold på Folkecenteret, som kan læses her.

 

Back to index

 

MF Margrethe Vestager

februar 2009

 

Mandag den 2. februar 2009 besøgte formand for Nordisk Folkecenter Jens Jensen og forstander Preben Maegaard gruppeformand og klima- og energiordfører for Det Radikale Venstre, Margrethe Vestager.

På mødet blev der diskuteret to emner: Det internationale energi agentur IRENA og en forstærket indsats for vedvarende energiløsninger i Danmark.

Mødet var blevet bragt i stand af Ove Koch, medlem af Folkecenterets bestyrelse.

Læs mere om Det Radikale Venstre her.

Nordisk Folkecenter besøger MF Margrethe Vestager

Fra venstre ses Folkecenterets forstander Preben Maegaard, MF Margrethe Vestager og Helene Imer Eskildsen, politisk konsulent for det Radikale Venstre.

Nordisk Folkecenter besøger MF Margrethe Vestager

Til højre ses formanden for Folkecenterets bestyrelse Jens Jensen.

 

Back to index

 

Skt. Petersborg Polytekniske Universitet

Januar 2009

 

I september - oktober 2008 var et hold fra Skt. Petersborg Polytekniske Universitet på kursus på Folkecenteret for at lære om vindmølleteknologi.

 

Opholdet var arrangeret i samarbejde med Inwent i Tyskland, som er en tysk udviklingsorganisation.

Læs mere om Inwent her.

Se universitetets hjemmeside her.

 

Skt. Petersborg Polytekniske Universitet besøger Nordisk Folkecenter

 

Skt. Petersborg Polytekniske Universitet besøger Nordisk Folkecenter

 

Skt. Petersborg Polytekniske Universitet besøger Nordisk Folkecenter

 

Skt. Petersborg Polytekniske Universitet besøger Nordisk Folkecenter

 

Skt. Petersborg Polytekniske Universitet besøger Nordisk Folkecenter

 

Skt. Petersborg Polytekniske Universitet besøger Nordisk Folkecenter

 

Skt. Petersborg Polytekniske Universitet besøger Nordisk Folkecenter

 

Skt. Petersborg Polytekniske Universitet besøger Nordisk Folkecenter

 

Skt. Petersborg Polytekniske Universitet besøger Nordisk Folkecenter

 

Skt. Petersborg Polytekniske Universitet besøger Nordisk Folkecenter

 

Skt. Petersborg Polytekniske Universitet besøger Nordisk Folkecenter

 

 

 

Back to index

 

Folkecenterets julefrokost 2008

januar 2009

 

Folkecenteret afholdt sin traditionsrige julefrokost fredag den 19. december 2008.

Neden for ses billeder af nogle af de mange gæster.

 

Folkecenterets julefrokost 2008

 

Folkecenterets julefrokost 2008

 

Folkecenterets julefrokost 2008

 

Folkecenterets julefrokost 2008

 

Folkecenterets julefrokost 2008

 

Folkecenterets julefrokost 2008

 

Folkecenterets julefrokost 2008

 

Folkecenterets julefrokost 2008

 

Folkecenterets julefrokost 2008

 

Folkecenterets julefrokost 2008

 

 

 

Back to index

 

MF Mette Gjerskov

Januar 2009.

 

Folkecenteret var tirsdag den 20. januar 2009 på besøg hos Folketingsmedlem for Socialdemokraterne Mette Gjerskov.

Mette Gjerskov er klima- og energiordfører for Socialdemokraterne og sidder desuden i miljøudvalget.

På mødet blev der foretaget en politisk drøftelse vedrørende en omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi.

MF for Socialdemokraterne og medlem af Folkecenterets bestyrelse Ole Vagn Christensen havde formidlet kontakten.

Se Mette Gjerskovs hjemmeside her.

Mette Gjerskov og Folkecenteret

Preben Maegaard og Mette Gjerskov.

Mette Gjerskov og Folkecenteret

Fra venstre ses Mete Gjerskov, Ole Vagn Christensen og Preben Maegaard.

 

 

Back to index

 

Folkecenteret deltager i IRENAs stiftende møde

Januar 2009

 

Preben Maegaard og Jane Kruse fra Folkecenteret deltager i IRENAs stiftende generalforsamling den 26. januar 2009 i Bonn.

 

Se præsentation af IRENA her.

Vedvarende energi potentiale, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Back to index

 

Billeder fra JEEP nov-dec 2008.

Januar 2009.

 

I november-december 2008 var Lene Høgh og Niels Ansø fra Nordisk Folkecenter på besøg i Uganda.

Se billederne nedenfor.

 

JEEP Uganda 2008

Solceller installeret på et offentligt sted, hvor hele lokalsamfundet kan få glæde af lyset. Man kan læse, lave lektier, gøre forretninger eller bare mødes med de andre for at tale med dem.

JEEP Uganda 2008

 

 

JEEP Uganda 2008

JEEPs personale gør et solcellepanel klar til opsætning.

JEEP Uganda 2008

 

JEEP Uganda 2008

 

 

JEEP Uganda 2008

Dette er JEEPs vagtmænd, som passer på solcellerne og JEEPs øvrige ejendom om natten. De har også en vagthund.

JEEP Uganda 2008

 

JEEP Uganda 2008

Ingeniør Niels Ansø studerer solcellelamper og batterier, der bliver opladet af solen.

JEEP Uganda 2008

 

JEEP Uganda 2008

 

JEEP Uganda 2008

 

 

JEEP Uganda 2008

Et møde i en lokal solkomite, hvor et af medlemmerne er kvinde.

JEEP Uganda 2008

En skole med mottoet: uddannelse er lys.

JEEP Uganda 2008

Udover at arbejde med solenergi bygger JEEP også energibesparende komfurer.

 

 

Back to index

 

Canadiere på Folkecenteret

Januar 2009

 

Rob og Michelle Avis fra Canada var trainees på Folkecenteret i seks måneder i 2007-2008. De er begge ingeniører og i dag arbejder Michelle for et stort ingeniørfirma, mens Rob har sit eget firma inden for vedvarende energi. Se Robs hjemmeside her

Mens de var på Folkecenteret skrev den lokale avis en artikel om dem, se her og det samme gjorde en canadisk avis, se her.

Læs mere om Rob og Michelle’s oplevelser i Danmark, USA og Mexico her.

En anden canadisk trainee på Folkecenteret på samme tid var ingeniør Melissa Valgardson, som også har en blog på Internettet om sine oplevelse her

Melissa arbejder nu med vindmøller for et canadisk energiselskab.

Folkecenteret har i de sidste år haft fornøjelsen af flere andre canadiere: Dan Allen, Katie Christensen, Brent Crowhurst og Raphael Shay og forhåbentlig mange flere i de kommende år.

Brent studerer til elektronik ingeniør på University of Waterloo i Canada og deltager desuden i Solar Decathlon.

Raphael arbejder for iCAST, som er en amerikansk organisation, der arbejder med bæredygtige løsninger i lokalsamfundene.

 

 

Back to index

 

MF Per Ørum Jørgensen og Tage Leegaard besøger Folkecenteret

Januar 2009.

 

Fredag den 9. januar 2009 besøgte folketingsmedlem for De Konservative Per Ørum Jørgensen og den lokale konservative tillidsmand Tage Leegaard Nordisk Folkecenter.

De to konservative blev vist rundt på Folkecenteret og derefter var der diskussion om Folkecenterets fremtid, Klimaløsninger Thy & Mors og IRENA.

 

Per Ørum udtalte blandt andet:

"De penge, der blev givet til Bjørn Lomborg ville være givet meget bedre ud til Nordisk Folkecenter".

Se Per Ørum Jørgensens hjemmeside her.

Læs mere om Tage Leegaard her.

 

Fra venstre ses Jane Kruse, Tage Leegaard og Per Ørum Jørgensen.

Per Ørum Jørgensen, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Back to index

 

Stig Vindeløv in memoriam.

Januar 2009.

 

Danmarks pioner inden for bølgekraft og mangeårig formand for bølgekraftforeningen, Stig Vindeløv, er død, 25. december 2008.

Læs Folkecenterets forstanders mindeord nedenfor og se desuden Bølgekraftforeningens hjemmeside her.

Stig Vindeløv in memoriam.
Af Preben Maegaard, forstander, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Sdr. Ydby, 7760 Hurup Thy

Når Danmark i dag er førende indenfor bølgekraft, skyldes det mere end nogen anden enkeltperson Stig Vindeløv. Han var manden, der i begyndelsen af 1990erne fik de mange slumrende opfindere og iværksættere frem i lyset, fik dem organiseret og tilførte dem selvtillid. Senere kom der også statslige bevillinger, som satte skub i udviklingen.

I løbet af de næste tre til fem år vil der sikkert ske et kommercielt gennembrud for bølgeenergien, hvorved også de vældige kræfter, som findes i bølgerne i oceanerne, kan blive tæmmet og anvendt i menneskenes tjeneste til fremstilling af ren energi. Men nogen skal tage det første skridt og her blev Stig samlingspunktet for pionererne på området.

Stig har haft et afvekslende liv. Som ung eventyrer fløj han jetjager i Texas. Efter et alvorligt flystyrt, der kostede ham førligheden, valgte han lærergerningen. Han var lærer i Nordsjælland, deltog i kommunalpolitik og fik et ordinært liv som de fleste med hus, børn og bil.

Men han ville bruge sin tid og iderigdom på noget andet. I moden alder rykkede Stig teltpælene op og kom til Thy i slutningen af 1980erne. Jeg har siden været tæt inde på livet af ham på i hvert fald tre felter: Som ansat på Folkecenteret, i statsligt udvalgsarbejde og 14 års samarbejde indenfor den unge bølgekraftsektor.

Han henvendte sig til mig, om vi på Folkecenteret kunne bruge sådan en som ham. Det kunne vi. På det tidspunkt havde vi et stærkt team af dygtige ingeniører og udviklere og Stig fandt sin rolle. Han kom konstant med nye impulser og ideer og havde et glimrende håndelag til hurtigt at få omsat ideerne til modeller, der kunne afprøves i praksis. Det var vigtigt at finde ud af om en idé duede eller skulle skrottes, så vi kunne komme videre.

I løbet af nogle år begyndte han at udvikle de ideer og det netværk, der skulle blive afgørende for resten af hans liv og virke, indtil døden satte en brat stopper for det juledag 2008. Ikke noget med otium og at hvile på laurbærrene her. Han var konstant aktiv med planer om opfindelser indenfor vindkraft, pillefyr, cykler med sejl og på el, men mest af alt bølgeenergimaskiner. Mange af ideerne har han taget med sig i døden, men endnu for nogle få uger siden blev vi på Folkecenteret inviteret til generalprøve på en helt ny opfindelse, som Stig havde udviklet sammen med en af sine disciple, ingeniør Øjvind Boltz. Ingen kan i dag sige, om netop den maskine engang vil vise sig at være den løsning, som vil skaffe bølgeenergien det definitive gennembrud.

Men vi skal lidt tilbage i tiden til noget, der ikke er kendt i offentligheden. I begyndelsen af 1990erne sagde Stig gang på gang til mig, at han havde på fornemmelsen, at rigtig mange opfindere tumlede med ideer om maskiner, der kunne omsætte bølgernes kraft til nyttig energi. De baksede med primitive modeller derhjemme i badekaret eller ved en havnemole.

Jeg opmuntrede Stig til, at vi skulle invitere til et træf på Folkecenteret, hvor opfinderne kunne mødes, præsentere deres ideer og udveksle erfaringer. Vi regnede med, at der nok ville komme en ti stykker; der kom næsten 40! Hermed var bølgekraftnetværket skabt, som senere blev til en regulær forening. Den har siden fra sekretariatet, som lejede sig ind på Folkecenteret, organiseret den fælles indsats for bølgekraft i Danmark og givet landet en førende rolle internationalt set.
 Stig var selvskreven som formand; han var den centrale og samlende skikkelse i foreningen, som han med ildhu, dygtighed og smidighed førte igennem mange omskiftelser fra det første ret kaotiske netværk til den seriøse organisation, der repræsenterede bølgekraften i statslige udvalg, i medierne og ved konferencer i mange lande. Han fik skrevet ud til medlemmerne, fik afholdt det årlige bølgetræf og gav plads til nye initiativer.

Det ligger i sagens natur, at hver enkelt af de mange opfindere troede så meget på deres egen opfindelse, at han ville blive bølgekraftens Edison. Men hvor skjulte denne Edison sig? Det gjaldt om at finde en projektmodel, så hver enkelt opfinder fik chancen, hvad enten man var uformuende eller mangemillionær. Efter flere mislykkede eksperimenter med bølgekraftmaskiner i Danmark og udlandet med store statslige bevillinger til etablerede institutter, var vi nødt til at gå nye veje.
Tidspunktet kom i 1996, hvor der i et politisk forlig blev afsat 40 millioner kroner til de kommende års forsøg med bølgeenergi; dejlig mange penge men samtidig småpenge i forhold til, hvad der andre steder er blevet sat over styr i de såkaldt professionelle forsøg. Der blev nedsat et udvalg for bølgeenergi under Energistyrelsen med prof. dr. tech. Niels I. Meyer som formand. I udvalget sad tre medlemmer fra institutterne, mens vi var tre fra den folkelige sektor.

Stig havde en helt klar mening med udvalgets arbejde. Vi skulle støtte og fremme ”den folkelige ingeniørånd” indenfor bølgekraften. Det vakte stor usikkerhed blandt udvalgsmedlemmerne fra institutterne, om dette nu også var noget, man kunne forsvare at bruge skatteydernes penge på. Løsningen blev som Stig gerne ville have det. Hver opfinder kunne via Bølgekraftforeningen hos Stig få bevilget 50.000 kroner til at bygge en model. Den kunne opfinderne så afprøve på Folkecenterets nyopførte prøvestation i Helligsø. De mest vellykkede opfindelser kunne senere hos Energistyrelsen få omkring 300.000 kroner til mere professionelle modeller og afprøvninger. Nogle få af opfindelserne fik efter en omhyggelig vurdering væsentligt større tilskud fra staten til en tredje fase.

Summa summarum af dette forløb er, at vi i 2001 ved at mobilisere den folkelige ingeniørånd globalt set fik bragt Danmark i front indenfor bølgekraften, ligesom vi 20 år tidligere havde gjort det indenfor vindenergien. Det var ikke pengepungens størrelse, men opfindelsernes kvalitet og opfindernes dygtighed, ildhu og udholdenhed, der var afgørende for succes.

I dag er der nogle få typer danske bølgekraftmaskiner, som nyder international anerkendelse. Det pinte Stig, at udviklingen af 8 til 10 andre lige så lovende opfindelser i 2001 blev sat på stand-by af regeringen, som nedlagde bølgeenergiudvalget, hvorved megen værdifuld viden gik tabt.

Vi nød på Folkecenteret megen gavn af Stig som underviser indenfor bølgeenergi både for danske og udenlandske studerende. Han kendte ned i detaljen alle eksisterende bølgeenergimaskiner i verden, deres stærke og svage sider samt deres udviklingspotentiale. Han øste generøst af sin enorme viden. Når den gamle lærer rigtig kom op i ham, var han i bedste forstand den selvbestaltede professor, der evnede at gøre det komplicerede enkelt og begribeligt. Mange er Stig taknemmelig for, at han gav dem en grundlæggende indsigt i bølgeenergiens teori og praksis.
Stig var et ydmygt, flittigt og nøjsomt menneske. Han brugte uden tanke for egen vinding alle sine kræfter til gavn for menneskeheden, også selv om hans personlige liv ikke altid var en dans på roser. Han havde træben, men trodsede det ved konsekvent at lade bilen stå. Skulle han til møde i København kom cyklen med i toget, så han kunne transportere sig rundt i hovedstaden. Mange har mødt ham på cykel i Thys stride vestenvind selv på mørke vinterdage. Andre ville også være slået ud af ikke i mange år at have forbindelse til sine børn. Men Stig bed det i sig og holdt ud ved at arbejde for det, der gav livet mening trods alt.

Stig var dybt foruroliget over det moderne industrisamfunds kurs mod en økologisk katastrofe, men personligt gjorde han, hvad han kunne for at skabe praktiske løsninger på fremtidens energiforsyning. Allerede i 1980erne indså han, at ved solens, vindens og bølgernes kraft kunne vi frembringe al den energi, der skulle til for erstatte kullene og olien, som mere end noget andet skaber de accelererende klimaændringer, foruden at de en dag også slipper op.

Stig havde på egen krop oplevet, at selv efter årtiers forskning og udvikling er bølgekraften endnu ikke kommerciel. Så der er ingen tid at spilde! Det bedste minde over Stig vil være en videreførelse af hans livsværk og vision om den folkelige ingeniørånd som den bærende kraft for den fortsatte udvikling af bølgeenergien og vedvarende energi i øvrigt.

 

 

Back to index

 

God jul 2008 fra Klimaløsninger Thy og Mors

December 2008.

 

År 2008 er nu veloverstået for Klimaløsninger Thy og Mors, som har haft et travlt år med mange møder og andre aktiviteter.

Klimaløsninger Thy og Mors har på kort tid opbygget et stort netværk af virksomheder, organisationer og enkeltpersoner i Thy og på Mors, som arbejder for vedvarende energi og energibesparelser.

Desuden har der været besøg af en lang række politikere, heriblandt klima- og energiminister Connie Hedegaard.

Læs mere om december måneds arbejde her.

 

 

Klimaløsninger Thy og Mors

 

 

Back to index

 

Besøg i Nanjing

December 2008.

 

Folkecenterets forstander Preben Maegaard var i november-december 2008 på besøg i Nanjing i Kina.

Rejsen havde flere formål - dels besøg på Kinas største vindmøllegear fabrik

og dels skulle Preben Maegaard holde forelæsninger og undervise kinesiske studerende.

Se billederne nedenfor.

 

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

Preben Maegaard i Nanjing

 

 

 

Back to index