Back to index

 

Torsten Schack Pedersen.

 

Medlem af Folketinget for det liberale parti Venstre Torsten Schack Pedersen besøgte mandag den 31. marts 2008 Folkecenteret for at høre nærmere om vedvarende energi i Thy og på Mors som forberedelse til klimatopmødet i København i november 2009.

Den integrerede fremtid

Informationsansvarlig på Folkecente­ret Jane Kruse viste Torsten Schack Pedersen centerets integrerede energi­system. Systemet er primært baseret på vindmølleenergi, men integrerer også solceller og biomasse til at lave el og varme.

Systemet er fuldt automati­seret og den naturlige integration af vedvarende energikilder betyder, at der på intet tidspunkt bliver hentet strøm fra det etablerede elnet. Det integrere­de system er UDVIKLET AF Folkecen­teret OG LEVERET AF Thy Varme Tek­nik, Thyholm El og Samsø Elektro.

Se pressemeddelelsen i anledningen af hans besøg her.

Se hans hjemmeside her.

 

 

Torsten Schack Pedersen besøger Nordisk Folkecenter

 

Back to index

 

Møller i modvind.

Af Nicolaj Stenkjær, marts 2008.

Nyhedsmagasinet Mandag Morgen har i udgaven fra 10. marts 2008 en artikel om vindmøllernes voldsomme vækst i Kina.

Forstanderen for Folkecenteret Preben Maegaard er citeret.

Han fortæller blandt andet, at indtil 2004 var der ingen som anså Kina for et betydeligt marked med hensyn til vindmøller.

Men i 2004 var Maegaard i sin egenskab som præsident for verdensorganisationen for vindenergi WWEA med til at arrangere World Wind Energy Conferencen i Kinas hovedstad Beijing.

Maegaard forventede ikke nogen stor interesse, men allerede flere måneder før konferencen fandt sted måtte han melde alt optaget.

Siden da er væksten øget år for år og Kina er i dag det land i verden, hvor markedet vokser hurtigst og det kinesiske firma Goldwind er i dag den 10. største vindmølleproducent i verden.

Alt tyder således på at Kina i årene fremover vil være den dominerende vindmølle nation i verden.

Læs mere på Mandag Morgens hjemmeside her.

 

Back to index

 

Nyt fra JEEP marts 2008.

Af Nicolaj Stenkjær, marts 2008.

Ruth Kiwanuka, som er koordinator for JEEP Folkecenter har sendt os disse nyheder, den 14. marts 2008:

Vi har meget travlt og er til tider meget trætte, men vi er glade for at se tingene i bevælgelse.

Vi har været i Tororo fra den 3. - 7. og har givet lys til landsbyerne Nyakol og Gwaragwara.

Vi var nødt til at vente til mørket faldt på for virkeligt at kunne se lyset og hvordan folk reagerede på det.

Kvinderne i Gwaragwara, som normalt var gået hjem efter at have solgt tomat og tørrede fisk tog ikke hjem før kl. 20.30 - 21. Så lyset hjalp øjeblikkeligt.

I Nyakol var der over 50 elever i klassen den samme aften for at læse. Emma, en ung mand, der arbejder frivilligt for JEEP, fortalte dem at de nu ville få bedre karakterer, fordi de kunne læse i flere timer.

Vi fra Kampala (en stor by i Uganda) følte os lige så lykkelige som landsbybeboerne. Vi følte os som læger, der succesfyldt havde opereret en patient.

Hurra for JEEP!

 

Læs mere om JEEP her.

 

 

JEEP Folkecenter

 

 

Back to index

 

Frits Sørensens begravelse.

Af Nicolaj Stenkjær, marts 2008.

Flaget var på halv i Sdr. Omme en vindstille vinterdag i februar 2008.

Frits Sørensen, mangeårig organisationsmand og en af forudsætningerne for Folkecenterets etablering, er død og skal bisættes.

Som formand for Dansk Smedeforening var han den første danske erhvervsleder fra en organisation, som gik til politikerne på Christiansborg og sagde, at vedvarende energi var et vigtigt fremtidigt erhvervsområde, som der skulle gøres noget for. Det var i 1978.

Frits Sørensen støttede i alle årene Folkecenteret organisatorisk og praktisk. Sammen med Dansk Smedemesterforening gennemførte Folkecenteret i 1980erne en lang række projekter indenfor vindmøller og biogasanlæg. Frits var drivkraften i dette samarbejde. 
Vækstlaget for vedvarende energi lå i de mindre virksomheder, var han overbevist om. Og eftertiden har givet ham ret. I mange analyser er det blevet omtalt, at Danmark fik en vedvarende energiindustri med vækst nede fra og smedene fik deres andel af de mange tusinde arbejdspladser.

Han var vognkaptajn, da Folkecenterets store udstillingsbus i 1990 præsenterede vedvarende energi for tusindvis af østeuropæere, fra Rostock til Skt. Petersborg, en tur Frits senere mindedes med begejstring.

Han slog sig senere ned på Mors med eget smedeværksted. Her byggede han en 22 kW vindmølle for Folkecenteret, som er i drift med nye vinger 15 år senere. Det viste hans evne til at kunne lave godt håndværk.

Også i pensionisttilværelsen beholdt han det organisatoriske sværd hævet.

Først fra sin private bopæl i Sdr. Omme, hvor han var født, gjorde han sig til talsmand for pensionisternes interesser under sloganet, "Ældre hjælper ældre", som senere blev overskriften for et bredere samvirke af pensionistforeninger med adresse på den tidligere station i Sdr. Omme. Her fik han også sine sidste år plaget af en svagelighed og sygdom, som ikke passede til hans temperament.

Han ville meget og han nåede meget. Han var en god ven; der blev lyttet til hvad Frits sagde.

Vi vil savne ham og ære hans minde.

Jens Jensen, formand for Folkecenteret, holdt i kirken en mindetale over Frits med tak for de mange år, de i venskab havde arbejdet sammen til fremme af de mindre virksomheders interesser.

 

Frits Sørensen in memoriam

Jens Jensens tale ved bisættelsen

Email fra Frits Sørensen

 

 

Frits Sørensens begravelse, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Frits Sørensens begravelse, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Frits Sørensens begravelse, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Frits Sørensens begravelse, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Frits Sørensens begravelse, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Frits Sørensens familie med de to døtre i forgrunden.

 

Frits Sørensens begravelse, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Frits Sørensens begravelse, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Back to index

 

Klimaløsninger Thy og Mors.

Af Nicolaj Stenkjær, april 2008.

Folkecenteret har fra år 2008 iværksat et nyt projekt: Klimaløsninger Thy og Mors.

Projektet har det internationale klimatopmøde i 2009 som milepæl, og skal synliggøre Thy-Mors som den vedvarende energis og klimaløsningernes kraftværk.

Samtidig skal de mange skjulte reserver i erhvervslivet iværksættes, så der skabes udvikling og arbejdspladser indenfor et nyt globalt vækstområde.

Region Nordjylland og lokale instanser har tildelt midler til markedsføring og erhvervsmæssig udvikling af Thy-Mors.

Thisted kommune er allerede næsten selvforsynende med vedvarende energi. Ca. 82% af elektriciteten og ca. 85% af varmeforsyningen kommer fra vedvarende energi. Men kommunen har som mål at komme op på 100% i løbet af en kortere årrække.

Se Thisted kommunes informationsmateriale om kommunens indsats for vedvarende energi her.

Se projektets hjemmeside her.

 

 

Klimaløsninger Thy og Mors, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Back to index

 

Shake Your Planet!

 

To nyuddannede ingeniører fra Frankrig står bag et projekt, der hedder "Shake Your Planet!"

Formålet med projektet er, at identificere og fremme bæredygtige løsninger for miljøet.

Projektet er støttet af Metro avisen, msn.com og flere special magasiner, som løbende bringer artikler om ingeniørerne og de steder de besøger.

De kom til Folkecenteret for at få information om brint til transport, solfangere og generelt for at se, hvordan et europæisk center for vedvarende energi fungerer.

Læs mere på deres hjemmeside her.

 

 

Shake Your Planet! besøger Folkecenteret

 

 

Back to index

 

Nordjylland viser vejen med vedvarende energi.

 

Tirsdag den 12. februar 2008 var Folkecenterets direktør Preben Maegaard i TV Midt-Vests program Magasin Nordjylland.

Programmet varede en time og havde Preben Maegaard, Morsøs borgmester Egon Plejdrup, energiforsker ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen, MF og energi- og klimaordfører for de konservative Per Ørum Jørgensen samt teknisk direktør ved Naturgas Midt-Vest Søren Hylleberg Sørensen, som paneldeltagere i en diskussion om vedvarende energi.

Energiforsker Brian Mathiesen udtalte blandt andet, at Danmark kun er selvforsynende med naturgas til år 2016 og at det derfor er nødvendigt med en omstilling til vedvarende energi.

Et af diskussionsemnerne var brint, som der var bred enighed om var for dyrt på nuværende tidspunkt. Derfor foreslog Brian Mathiesen, at man skulle satse på elbiler, som er langt mere økonomisk effektive.

Preben Maegaard fremhævede, at omstillingen til vedvarende energi ikke var et praktisk problem, men et politisk problem. Forstået på den måde at de tekniske løsninger allerede eksisterer, men at politikerne ikke har lavet de nødvendige rammer for vedvarende energi. 

Se TV Midt-Vests indslag her.

 

Back to index

 

Britta Thomsen (MEP) besøger Folkecenteret.

 

Mandag den 4. februar 2008 fik Folkecenteret besøg af medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne Britta Thomsen.

Britta Thomsen er blandt andet medlem af Europaparlamentets industri- og energiudvalg og har blandt sine mærkesager at kæmpe for vedvarende energi.

Se hendes web side her.

Læs Thisted Dagblads omtale her.

Se TV Midt-Vests indslag om hendes besøg her.

 

Britta Thomsen (MEP) besøger Folkecenteret

Britta Thomsen indledte sit besøg på Folkecenteret med at besøge Wave Star ved Folkecenterets Prøvestation for bølgeenergi. Fra venstre ses informationschef ved Folkecenteret Jane Kruse, Britta Thomsen (MEP) og Ole Vagn Christensen (MF).

Britta Thomsen (MEP) besøger Folkecenteret

Derefter var der møde på Folkecenteret med en gennemgang af Folkecenterets udbygningsplaner og nye projektmuligheder. I mødet deltog også forhenværende driftsleder ved Thisted Varmeforsyning Jens Roesgaard, som ses til venstre.

Britta Thomsen (MEP) besøger Folkecenteret

Der var også mulighed for at se de sidste tekniske landvindinger på Folkecenteret. Der er tale om et kombineret anlæg, der leverer el og varme til Folkecenteret på basis af el, solceller, planteolie og vind.

Britta Thomsen (MEP) besøger Folkecenteret

Derefter var der møde hos Thy-Mors Energi , hvor TV2 nyhederne rapporterede fra Britta Thomsens besøg. Til venstre ses Ole Vagn Christensen, Britta Thomsen og Peter Melgaard fra Thy-Mors Energi. Britta Thomsen var imponeret over at 75% af elforsyningen i Thisted kommune kommer fra vindmøller. Det er rekord for en kommune og det vil gøre et stort indtryk på hendes politiske kolleger i EU. Her forestiller mange sig, at 10% er det maksimalt opnåelige.

Britta Thomsen (MEP) besøger Folkecenteret

Derefter møde hos Thisted kommune. Fra venstre ses Thisteds borgmester Erik Hove Olesen, direktør for Sjørring Maskinfabrik Mogens Nielsen. Med ryggen til den nye driftsleder af Thisted Varmeforsyning Søren Højmose Damgaard, Peter Melgaard, Britta Thomsen, Jens Roesgaard, Ole Vagn Christensen, erhvervs- og udviklingschef i Thisted kommune Jan Krogh og Preben Maegaard leder af Nordisk Folkecenter.

Britta Thomsen (MEP) besøger Folkecenteret

På mødet var der en drøftelse af hvordan man fremmer kendskabet til fortsat udbygning af Thisted kommune når det gælder udnyttelse af vedvarende energi. Der blev lagt planer for kontakt til EU politikerne, samt hvorledes Thisted kommune kan indgå i et europæisk netværk af byer med høj andel af vedvarende energi til el og varme.

Britta Thomsen (MEP) besøger Folkecenteret

Britta Thomsen besøgte også borgmesterkontoret for Morsø kommune, hvor borgmester Egon Plejdrup tog imod. I det møde deltog Preben Maegaard, Ole Vagn Christensen og Jane Kruse.

Egon Plejdrup forklarede om Morsø kommunes planer for vedvarende energi. Herunder om at komme videre med geotermisk energi, store biogasanlæg, flere vindmøller og endvidere udnyttelse af spildvarme til fjernvarme.

Britta Thomsen (MEP) besøger Folkecenteret

Dagen sluttede med et besøg på Tousgaard, hvor gårdejer Jens Kirk fremviste sig nyindviede gårdbiogas anlæg.

Britta Thomsen (MEP) besøger Folkecenteret

 

Britta Thomsen (MEP) besøger Folkecenteret

Her ses en 340 kW MAN biogasmotor.

Britta Thomsen (MEP) besøger Folkecenteret

 

 

Back to index

 

Planteolie løsninger i Mali, Afrika.

 

Back to index

 

 

Af Nicolaj Stenkjær, februar 2008.

 

Biobrændstoffer er et vigtigt emne især i den sydlige del af verden på grund af klimaændringerne.

Potentialet for en uafhængig økonomi, lokale økonomiske og sociale fordele er næsten uden grænser, men der er også en en mindre god side ved biobrændstoffer.

Mange biobrændstof projekter eksporterer brændstof til den industrialiserede verden, hvilket fører til monokulturel produktion og afbrænding af regnskove for at skabe marker til at producere olie på.

Mali Folkecenter har en vision om biobrændstoffer som et bæredygtigt CO2 neutralt brændstof, der kan give økonomiske fordele til lokalbefolkningen uden at skade skovene.

For at virkeliggøre denne vision har Mali Folkecenter startet et Jatropha olie projekt i landsbyen Garolo i det sydlige Mali.

Tre generatorer på hver 100 kW er blevet installeret og konverteret til at køre på ren planteolie og 1.000 hektarer i kommunen er blevet tilsået med Jatropha. Dette vil producere rigeligt med olie til projektet.

Elektriciteten produceret af generatorerne vil forandre leveforholdene i landsbyen fundamentalt.

Små forretninger kan have elektrisk værktøj, der vil være lys, køleskabe og fryser og så videre. Elektricitet giver forbedrede levefohold, skaber jobs og den lokale økonomi bliver generelt forbedret.

Læs mere om dette her.

 

 

Mali planteolie

 

Back to index

 

Ny pris til Preben Maegaard.

 

Lørdag den 2. februar 2008 modtog Folkecenterets leder Preben Maegaard endnu en pris.

Der er tale om æresbevisningen Fuglenes Årspris 2007.

Begrundelsen lyder:

"Prisen tilfalder dig for dit utrættelige, ihærdige og enestående engagerede arbejde for vedvarende energi og energibesparelser ved Folkecenteret".

Der er ikke tale om en pengegave, men en hædersbevisning.

Prisoverrækkelsen fandt sted ved de Frie Fugles 25 års jubilæumsmiddag 2. februar 2008 kl. 17 i Kulturhus Indre By.

Læs mere om De frie fugle her.

Læs deres pressemeddelelse her.

 

De frie fugle, Preben Maegaard Nordisk Folkecenter

Alice Olsen holder laudatio for Preben Maegaard.

De frie fugle, Preben Maegaard Nordisk Folkecenter

 

De frie fugle, Preben Maegaard Nordisk Folkecenter

 

Back to index

 

Besøg ved Thisteds borgmester.

Af Nicolaj Stenkjær, januar 2008.

Tirsdag den 29. januar 2008 var fire af Folkecenterets trainees blevet inviteret til at besøge Thisteds borgmester Erik Hove Olesen.

Invitationen var et resultat af at de havde hjulpet borgmesteren med hans tale ved overrækkelsen af Solprisen i Berlin, november 2007.

Mødet varede en time og startede med at borgmesteren fortalte om Thisted kommune med særligt henblik på kommunens satsning på vedvarende energi.

Han kunne blandt andet oplyse at Thisted kommune er blevet inviteret til Hamborg i marts måned for at give viden og inspiration til hvordan tyskerne kan øge deres andel af vedvarende energi.

Dette er sket i forlængelse af overrækkelsen af solprisen i Berlin sidste år.

Derefter var der rundvisning på kommunen og borgmesteren fik overrakt en lille vindmølle model, som bliver drevet af solceller.

Folkecentereret siger mange tak for at Thisteds borgmester tog sig tid til at tage imod os.

Se Thisted kommunes hjemmeside her.

 

 

Besøg ved Thisteds borgmester

Mødet blev indledt i byrådssalen, hvor borgmesteren fortalte om Thisted kommune.

Fra venstre ses Jeanette Lund fra Thisted kommune, Michelle Avis, Melissa Valgardson, Rashad Rafique, Jessica Grove-Smith, Erik Hove Olesen Thisted borgmester og Jan Krogh erhvervs- og udviklingschef i Thisted kommune.

Besøg ved Thisteds borgmester

Thisteds borgmester står foran Solprisen.

Besøg ved Thisteds borgmester

Borgmesteren fik overrakt en lille vindmølle model som gave og tak for besøget.

Besøg ved Thisteds borgmester

Ved indgangen til Thisted kommune.

 

Back to index

 

Folkecenteret på YouTube.

Af Nicolaj Stenkjær, januar 2008.

Folkecenteret er også repræsenteret på YouTube.

For tiden, januar 2008, er der to videoer fra Folkecenteret:

En med Folkecenterets elbil og en fra Folkecenterets biodome.

Klik her og se videoerne.

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Back to index

 

Olieindustrien betaler for vores ophold på Folkecenteret.

 

 

Rob og Michelle Avis er trainees på  Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

De er blevet interviewet af den lokale avis Nordjyske, der ville vide mere om baggrunden for deres ophold.

 

Michelle Avis

Michelle Avis

Læs artiklen her.

 

 

 

Rob Avis

Rob Avis

 

 

Back to index

 

Ny artikel af Preben Maegaard.

 

Kraftvarme i Danmark 1990 - 2001.

 

 

Forstanderen for Nordisk Folkecenter, Preben Maegaard, har sammen med ingeniør Rob Avis skrevet en artikel om historien bag kraftvarmeværkerne (CHP) i Danmark og den betydning det har for vedvarende energi i Danmark og i resten af verden.

Andre lande drage nytte af de danske erfaringer, både de ting der gik godt og de der gik dårligt.

Læs artiklen her (på engelsk).

 

 

CHP i Danmark, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Kraftvarmeværk i Viborg.

 

Back to index

 

JEEP Uganda

Af Nicolaj Stenkjær, 2014.

JEEP Folkecenters personale 2015

JEEP Folkecenters personale, 2015.

JEEP Folkecenter er en Ugandisk ikke statslig organisation (NGO), som blev dannet i 1983 på baggrund af tørken og den efterfølgende sultkatastrofe i Etiopien. Etiopiens katastrofe var et resultat miljøproblemer og derfor blev JEEP dannet for at forhindre den samme situation i at opstå i Uganda. Siden da har JEEP arbejdet for at forhindre miljøødelæggelser og bevare naturens ressourcer.

JEEP har været i kontakt med Nordisk Folkecenter siden 1996, var partner med Mellemfolkeligt Samvirke (MS) i perioden 1999-2005 og blev et Folkecenter i 2005.

De to Folkecentre er i jævnlig kontakt og sender løbende medarbejdere på inspirationskursus hos hinanden.

JEEP Folkecenter tilbyder en række forskellige aktiviteter, hvoraf de væsentligste er:
- bygning af energibesparende lerkomfurer
- foredrag og kursusvirksomhed
- installation af solenergi

Læs mere om JEEP Folkecenter på deres hjemmeside http://jeepfolkecenter.org/

 

Det er muligt at se billeder fra Folkecenterets aktiviteter Panoramio.

Se billeder fra Folkecenterets aktiviteter over hele kloden her.

 

Brochurer om JEEP Folkecenter

Til kamp mod fattigdom og klimaforandringer

Træ og sol i ugandiske lokalsamfund

Generel brochure om JEEP

Capacity Building of JEEP Folkecenter, Uganda 

Solar Energy to Uganda - a working method

 

Artikler om JEEP Folkecenter

Nyt om KAL og EAP projekterne december 2016

Midtvejsevaluering på KAL projektet

Dagbog fra Uganda

Projekt rykker på energifronten i Uganda

JEEP 10 år

Nyt fra KAL projektet - juni 2015

EAP projekt i Uganda

Nyt fra KAL projektet - januar 2015

Nyt fra Folkecenterets KAL projekt i Uganda

Opstart af nyt projekt i Uganda

Nyt Uganda projekt

Træ og sol projekt nyt

Solenergihistorier

JEEP Folkecenters 30 års jubilæum

Solceller til skoler i Kasese

Soltørring i ulande

Træplanteskoler og solenergi

Hus bygget af flasker

Solcellelamper til fattige i Afrika

Energibesparende komfurer til ulande

Lys i Afrika

Solcelleinstallation i Wabutungulu

Briketter til u-lande

Energy Shops i Uganda

Solar PV in Uganda opens the doors

World Environment Day 2009

Go Solar Report

En soltekniker i Uganda

Bliv trainee i Uganda

Solenergi workshop

Billeder fra JEEP nov-dec 2008

Olielamper versus LED lys

Energy Saving Stoves

JEEP Solar Energy Project marts 2008 - september 2008

Foredrag om solenergi

Billeder fra JEEP august 2008

Trainee i Uganda på JEEP Folkecenter

Energy Security in Africa with Renewable Energy

Energy for Development

Improving People's Livelihoods through the Use and Promotion of Solar Energy

JEEP hjemmeside

INSABA

Billeder fra JEEP maj 2008

The Energy Shop

JEEP Solar Energy Project - oktober 2007 - marts 2008

World Environmental Day

Improving lives of families in Uganda using solar energy

Nyt fra JEEP april 2008

Nyt fra JEEP marts 2008

 

Power point præsentation om JEEP Folkecenter

Climate Change in Uganda af Paul Muganga

Præsentation: Kapacitetsopbygning af JEEP

 

 

 

 

 

 

JEEP Uganda

Bygningen er Jeeps kontor (undervisningslokale), til højre ses et overdækket areal til bygning af miljørigtige ovne og til venstre solpanel demonstrationsområdet.

JEEP Uganda

Fra venstre ses Miriam og Ruth Kiwanuka, der er leder af JEEP Uganda. 

JEEP Uganda

Jeep har en stor have med traditionelle lægeplanter. Store internationale firmaer kommer for at udnytte lægeplanterne i form af piller. Der ligger et stort arbejde i at indsamle viden om lægeplanterne og bevare dem inden de forsvinder.

 

JEEP Uganda

Installation af solpanel til demonstrationsbrug.

JEEP Uganda

Her ses ler/mudder komfurer som Jeep underviser i at bygge og anvende korrekt. De er energibesparende i forhold til de traditionelle 3 sten.

 

Back to index

 

Maegaard.net.

 

Folkecenterets forstander, Preben Maegaard har fået lavet en personlig hjemmeside med artikler, interviews og meget mere.

 

Klik her og se den.

Preben Maegaard

 

Back to index

 

1,8 mio. kr. til klimasekretariat på Folkecenteret.

 

Nordisk Folkecenter i forbindelse med kllimatopmødet i København i 2009 arbejdet på at etablere et klima sekretariat, Klimaløsning Thy-Mors.

Klimasekretariatet skal gøre Thy og Mors til et udstillingsvindue for vedvarende energi og energibesparelser.

Thisted kommune har det som mål at blive selvforsynende med vedvarende energi inden topmødet i 2009, så det er oplagt at et sådant sekretariat netop er placeret i Thisted kommune.

Derfor har Vækstforum Nordjylland givet en forventet bevilling på 1,8 mio. kr. til projektet.

Læs Thisted Dagblads artikel om dette her.

Læs mere om Vækstforum Nordjylland her.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Back to index

 

WWEI kursus i Egypten.

 

 

WWEI har netop afsluttet første del af et uddannelsesprogram i Cairo, Egypten.

Efter den succesfulde afslutning af det 3 uger lange vindenergi program for AOI i Cairo tog Preben Maegaard, direktør for WWEI Danmark, til Cairo for at overrække uddannelsesbeviserne til de studerende.

Uddannelsesprogrammet var arrangeret af WWEI Danmark, der er den internationale udddannelsesafdeling af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i samarbejde med WWEI i Egypten repræsenteret ved professor, dr. ingeniør Galal Osman.

Der blev også taget gruppefotos af de studerende såvel som ledere.

Uddannelsesprogrammet blev fejret med en middag med WWEI som vært. Middagen fandt sted på restaurant Andrew.

Vi så også hvordan håndlavet brød bliver tilberedt og bagt i en traditionel ovn.

Læs mere om AOI kurset her.

 

 

 

 

WWEI kursus i Egypten

Ved afslutningen af uddannelsesprogrammet inviterede formanden for AOI, generalløjtnant Hamdy Weheba til sit kontor for at diskutere de fremtidige perspektiver indenfor vindenergi.

WWEI kursus i Egypten

Inden diplomerne blev uddelt til de studerende talte Preben Maegaard om historien bag moderne vindenergi og fokuserede på successen indtil 2007. Mange flere lande planlægger at integrere vindenergi i den fremtidige energiforsyning og har skabt et stort behov for ny produktionskapacitet over hele verden.

WWEI kursus i Egypten

Atef Abd El Rahman Ahmed Salem, Preben Maegaard og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Ahmed Mohamed Khatab Azab, Preben Maegaard og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Ghada Mohamed Awad El Guindy, Preben Maegaard og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Hossam Adb El Hameed Aashour, Preben Maegaard og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Hebat Allah Mohamed Yousry, Preben Maegaard og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Hesham Mohamed Ahmed Diab, Preben Maegaard og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Howaida Mohamed Abd El Salam, Preben Maegaard og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Preben Maegaard, Marianne Mamdouh Kamal Ibrahim og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Preben Maegaard, Maged Fadel Abd Elhady Ali og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Preben Maegaard, Mamdoh Mohamady Ibrahim El Sayed og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Preben Maegaard, Mogeeb Alrahman Abd El Rahman og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Preben Maegaard, Mohamed El Sayed Abd El Hamid og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Preben Maegaard, Mohamed Bahaa El Din Bakry og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Preben Maegaard, Mohamed Ahmed Aid og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Preben Maegaard, Menasseh Sobhy Kerious Atia og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Preben Maegaard, Rania Afify Khalil Afifi og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Preben Maegaard, Raafat Ibrahim Mohamed Gohar og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Preben Maegaard, Reda Mohamed Ali Shaaban og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Preben Maegaard, Samah El Arabi Mohamed Ahmed og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Preben Maegaard, Sadek Salah Shaaban El Sayed og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Preben Maegaard, Tamer Mohamed Abdallah El Mahdy og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Preben Maegaard, Tarek Mohamed Khairy og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Preben Maegaard, Usama Abd El Hakim Abd El Satar og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

Preben Maegaard, Ahmed Mohamed Zein El Abdin og Galal Osman.

WWEI kursus i Egypten

 

WWEI kursus i Egypten

Gruppe fotos taget udenfor A.I.A.T. træningscentret.

WWEI kursus i Egypten

WWEI kursus i Egypten

WWEI kursus i Egypten

Uddannelsesprogrammet blev fejret med en middag med WWEI som vært. Middagen fandt sted på restaurant Andrew.

WWEI kursus i Egypten

 

WWEI kursus i Egypten

 

WWEI kursus i Egypten

 

WWEI kursus i Egypten

 

WWEI kursus i Egypten

 

WWEI kursus i Egypten

 

WWEI kursus i Egypten

 

WWEI kursus i Egypten

 

WWEI kursus i Egypten

 

WWEI kursus i Egypten

 

WWEI kursus i Egypten

 

Back to index

 

TV Midt-Vest besøger Folkecenteret.

 

Tirsdag den 20. november kom TV Midt-Vest til Folkecenteret for at høre om peak oil og fremtidens transportformer.

Resultatet af optagelserne kunne ses på TV Midt-Vest kl 19.30 onsdag den 21. november.

Se TV Midt-Vests hjemmeside her.

Se indslaget her, klik først på TV Midt-Vest og derefter på det indslaget der hedder "Lyse udsigter for alternativ brændstof".

TV Midt-Vest besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

TV Midt-Vests journalist og kameramand interviewer Folkecenterets informationschef Jane Kruse foran deres egen bil.

TV Midt-Vest besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Jane Kruse demonstrerer Folkecenterets brint fyldestation - den første i Danmark.

TV Midt-Vest besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Her ses den første brint bil i Danmark, bagagerummet er optaget af en tank til brint.

TV Midt-Vest besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Denne lille bil er en dansk produceret Kewett el-bil.

TV Midt-Vest besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Jane Kruse foran en skematisk fremstilling af brintproduktionen.

TV Midt-Vest besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Back to index

 

 

 

Back to index

 

WWEI får ordre.

 

 

WWEI Danmark, der er en uddannelses sektion under Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, har underskrevet en kontrakt med The Arab Organisation for Industrialization (A.O.I.).

WWEI Egypten er den lokale samarbejdspartner.

Kontrakten drejer sig om et trænings program indenfor vindenergi, som finder sted i Egypten med danske lærere.

Preben Maegaard havde i forbindelse med underskrivelsen af aftalen mulighed for at redegøre for den globale udvikling indenfor vindenergi sektoren.

Egypten har et stort behov for ny produktionskapacitet, idet landet har et stort potentiale vedrørende vindenergi.

Preben Maegaard havde mulighed for at møde generalløjtnant Hamdy Weheba som er formand for A.O.I.

Kontrakten blev underskrevet af den ledende direktør for A.O.I. dr. Nabil Salama.

Læs mere om A.O.I. her.

Læs Thisted Dagblads artikel om sagen her.

 

 

 

WWEI får ordre

Kontrakten er underskrevet af Dr. Nabil Salama og Preben Maegaard.

WWEI får ordre

På dette foto ses fra venstre: Professor, Dr. ingeniør Galal Osman, WWEI i Egypten, Dr. Salama, Preben Maegaard og A.O.I. teknisk direktør Dr. ingeniør Amr Abdel Kader.

 

 

WWEI får ordre

 

WWEI får ordre

Formanden for A.O.I. Generalløjtnant Hamdy Weheba og Preben Maegaard.

WWEI får ordre

Dr. Salama, Preben Maegaard, Generalløjtnant Hamdy Weheba og Dr. Galal Osman.

WWEI får ordre

Dr. ingeniør Amr Abdel Kader, Preben Maegaard, direktør for A.I.A.T. (træningsafdelingen af A.O.I.), Dr. ingeniør Kamal M. Abdel Rahman Hassan og Dr. Galal Osman.

 

Back to index

 

Folkecenteret rådgiver Cuba om energibesparelser.

 

Det latinamerikanske land Cuba er i gang med at omlægge sit energiforsyning fra fossile brændsler produceret på store centrale kraftværker til vedvarende energiformer producedret på lokale kraftværker.

Samtidig er der en omfattende kampagnen for energibesparelser i gang.

Det er helt i Folkecenterets ånd og derfor har Folkecenterets leder Preben Maegaard bistået cubanerne med vejledning.

Læs mere om Cubas program for vedvarende energi og energibesparelser her.

Læs artiklen her.

Energibesparelser på Cuba, Nordisk Folkecenter

 

Back to index

 

CO2 lagring - CCS.

 

Miljø organisationen NOAH indbyder 31. oktober 2007 kl. 18.30 - 21.30 til debatmøde om CO2 lagring i Danmarks og EUs klimapolitik.

CO2 lagring kaldes på engelsk for Carbon Capture and Storage (CCS).

Læs mere om mødet på NOAHs hjemmeside her.

Folkecenterets leder, Preben Maegaard er inviteret med til debatmødet og har i den anledning skrevet følgende artikel.

I artiklen omtales EREF, European Renewable Energies Federation, og deres forsvar for feed-in tariff ordningen,som har gjort Tyskland førende indenfor vedvarende energi.

Læs mere om EREF her.

Artikel af Preben Maegaard, oktober 2007.

CO2-lagring og CCS bør diskuteres kritisk og i et bredere perspektiv. Men hvorfor bringe det i forbindelse med CDM?

Derfor disse få kommentarer:

Når man sætter CCS på dagsordenen, er det i en forventning om, at også i fremtiden vil energiforsyningen være baseret på fossile brændsler. Dermed debatterer man på de dominerende energiselskabers og den fossile energiindustris forudsætninger. Det vil de være meget tilfredse med. Så længe verdensoffentligheden har positive forventninger til CCS, vil man fjerne fokus fra vedvarende energi.

Der er massive økonomiske interesser, der internationalt arbejder for at fortsætte med fossile brændsler. Til gengæld arbejder de centrale energiselskaber ikke for en omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi, medmindre de bliver presset hertil af regeringerne. De vil helst være fri.

Går energiselskaberne endelig ind for vedvarende energi, er det stort set kun i form af store vindmøllerparker. Der er eksempler fra de seneste år fra Danmark og UK, herunder Horns Rev II, at når energiselskaber som RWE, E.ON og Dong Energy opstiller vindmølleparker til havs, er det til væsentligt højere priser, end der normalt bliver betalt for vindmøllestrøm. Det er prisen for at få dem med og demonstrerer samtidig at vedvarende energi bliver unødigt dyrt. Det vil i sig selv blive brugt som et argument imod vedvarende energi.

Bortset fra store vindmølleparker vil omstillingen til vedvarende energi være decentral. Vedvarende energi rummer store uudnyttede potentialer, også på det økonomiske plan, men de vil først blive åbenlyse, såfremt der på globalt plan sker en massiv omstilling. Og det går meget langsomt og sker kun i nogle få lande.

Det er ikke Kyoto-protokollens principper med kvotehandel og grønne certifikater, der fører til en forstærket udbygning med vedvarende energi, sådan som vi har set det i nogle enkelte førende lande som Tyskland, Spanien, Østrig, Japan og tidligere Danmark med variationer afhængig af om vi taler om vindenergi, solvarme, solceller eller biomasse.

Det er også vigtigt at drøfte, om CCS som teknologi er veludviklet eller har mulighed for at blive det. Eller vil det gå med CCS som med atomkraften, som næsten alle lande i perioden 1975 til 1980 skrinlagde som en lovende mulighed? Det var efter at samfundene havde investeret uanede milliarder i atomkraften som fremtidens billige, sikre og rigelige energiform. Det var rent spild og forsinkede omstillingen til vedvarende energi.

Jeg finder det problematisk, at man vil blande en debat om CCS sammen netop med en debat om Kyoto-protokollen, kvotehandel og CDM. Hvis man endelig ville diskutere CCS i en bredere energimæssig sammenhæng, ville det være hensigtsmæssigt at drøfte centrale versus decentrale løsninger; fossile brændsler versus vedvarende energi; og endelig vedvarende energi i industrilandene versus vedvarende energi i udviklingslandene. Men ikke specielt CDM.

CDM og lignende ordninger blev jo netop en del af et større aftalesystem, der gjorde det muligt for industrilandene at beskytte de dominerende europæiske energiselskabers interesser indenfor atomkraft og fossile brændsler med uigennemskuelige mekanismer. Derved har de rige lande kunnet smyge sig udenom selv at skulle omstille til vedvarende energi.

Systemet med grønne certifikater, CDM mv. blev præsenteret for EU-kommissionen i 1998 af EURELECTRIC, de store elselskabers interesseorganisation (EdF, RWE, E.ON, ENEL), som naturligvis ikke har nogen som helst interesse i at decentrale energiformer, herunder især vedvarende energi, skulle vinde frem. Dermed var dagsordenen sat men ikke på den vedvarende energis vilkår.

Dengang var det vanskeligt at gennemskue, hvad kvotehandelen ville føre til. Ikke mindst Ingeniøren har påpeget problemerne ved kvotehandel, som skævvrider, lukker op for mange former for svindel, er bureaukratisk og viser flere og flere helt utilsigtede konsekvenser, såsom at el-besparelser i et EU-land uden videre kan føre til merforbrug i et andet. Og der er mange andre problemer.

Lige nu forbereder stærke kræfter i EU-kommissionen at få afskaffet den eneste succesrige implementeringsform for vedvarende energi, feed-in princippet. Se vedhæftede, som er udsendt af EREF, hvor jeg er i bestyrelsen. Feed-in princippet har de store energiselskaber altid været imod, fordi det fører til en ny decentral energisektor, som tager markedsandele fra de eksisterende centrale energiselskaber.

Feed-in princippet i kombination med vedvarende energi som lokal offentlig forsyningsvirksomhed ligesom fjernvarmeværker og vandværker er vejen frem. Vedvarende energi, herunder store vindmøller, som privat business vil være fordyrende og skabe social ulighed. Det vil forsinke omstillingen fra de fossile brændsler, hvilket alt tyder på, at kvotehandel også vil.

Venlig hilsen
Preben Maegaard

 

Back to index

 

Ny brochure - Aktiv vidensformidling.

 

Folkecenteret arbejder konstant på at give den bedst mulige information om vedvarende energi og energibesparelser til så mange som muligt, både i Danmark og udlandet.

Vi modtager telefonopkald, emails og får besøg næsten hver dag året rundt og har desuden mange besøgende på vores hjemmeside.

Derudover udarbejder vi blandt andet også brochurer og har netop færdiggjort den seneste: "Aktiv vidensformidling. Vedvarende energi og energibesparelser."

Download brochuren her i PDF format.

 

Små vindmøller, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Back to index

 

Folkecenteret omtalt i canadisk avis.

 

Folkecenterets to canadiske trainees er blevet interviewet af en avis fra deres hjemby Calgary.

Rob og Michelle Avis er begge færdiguddannede ingeniører, som har taget et år fri for at arbejde og studere på Folkecenteret.

Michelle Avis

Michelle Avis

Til dagligt arbejder de i olieindustrien, men de er på Folkecenteret for at lære om vedvarende energi.

I artiklen fortæller de om hvordan det er at være på Folkecenteret. Læs artiklen om Rob og Michelle Avis her (på engelsk).

 

Rob Avis

Rob Avis

 

 

Back to index

 

Tysk TV besøger Folkecenteret.

 

Den tyske TV station Norddeutscher Rundfunk, NDR, besøgte mandag den 8. oktober 2007 Folkecenteret.

Årsagen var de indledende undersøgelser til et TV program på 45 minutter om Limfjordsregionen.

Programmet NordseeReport sætter i november fokus på landet omkring Limfjorden.

I de 45 minutter er der flere indslag om turist attraktioner i Nordjylland, herunder blandt andet Folkecenteret.

Tirsdag den 9. oktober var der optagelser til programmet på Folkecenteret.

Læs mere om NDR her.

 

Tysk TV besøger Folkecenteret

Redaktøren Susanne Wachhaus fra NDR taler med Preben Maegaard lederen af Folkecenteret inden optagelserne.

Tysk TV besøger Folkecenteret

Optagelserne er i fuld gang.

Tysk TV besøger Folkecenteret

 

Back to index

 

Ung Aalborg.

 

Onsdag den 3. oktober var Ung Aalborg, Aalborg Ungdomsskole, på besøg på Folkecenteret.

Anledningen var at Aalborg Ungdomsskole planlægger en international miljøkonference for unge.

De 350-400 unge kommer fra ungdomsorganisationer over hele verden, som i de to første uger af juli 2008 skal holde konference angående global miljø og behovet for vedvarende energi.

Læs mere om Aalborg Ungdomsskole her.

Aalborg Ungdomsskole samarbejder med den internationale organisation Caretakers of the Environment International om konferencen.

Læs mere om dem her.

 

 

Ung Aalborg besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Back to index

 

Danmarks første brint tankstation.

 

Danmarks første brint tankstation blev onsdag den 3. oktober 2007 indviet på Nordisk Folkecenter.

I det følgende kan ses billeder fra opsætningen og indvielsen af tank stationen.

Læs Ingeniørens omtale her.

Se Thisted Dagblads artikel her.

Se DR TVs indslag her.

Læs Folkecenterets pressemeddelelse her.

 

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Ingeniør Ole Stein fra Folkecenteret klipper den røde snor til Danmarks første brint tank station.

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Onsdag den 26. september 2007 ankommer containeren hvori brint tankstationen skal opbevares.

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Brint tankstationen gøres klar.

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Projektleder på Folkecenteret civilingeniør Ole Stein gennemlæser kontrakten for brint tankstationen. Til venstre ses brint tankene og midt i billedet selve dispenseren.

 

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Dette og de følgende billeder er fra selve indvielsen den 3. oktober 2007.

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Folkecenterets leder Preben Maegaard taler ved indvielsesceremonien.

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Direktøren for h2logic taler.

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Pressen var talstærkt repræsenteret, her ses et TV hold fra DR.

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Ole Stein gør klar til at klippe den røde snor.

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Ole Stein demonstrerer tank stationen.

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Ole Stein viser dispenseren til brinten.

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Interesserede tilskuere får fremvist anlægget.

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Her ses et overblik over vejen fra produktionen af strøm ved vindmøller til forbrændingen af brint i motoren.

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Preben Maegaard bliver interviewet til DR. I baggrunden ses Folkecenterets brint bil. Det var den første i Danmark der blev bygget om til at køre på brint.

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Efter indvielsen var der workshop om mulighederne for brint i Folkecenterets konferencelokaler i SkibstedFjord.

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Preben Maegaard holdt en indledende tale om Folkecenteret og brintens rolle i fremtidens energiforsyning.

Danmarks første brint tankstation, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Folkecenteret var vært ved et mindre traktement.

 

Back to index

 

Konference i Slovenien.

 

I perioden 27. - 29. september 2007 fandt konferencen "Time for Action - Sustainable Consumption and Production in Europe" sted i Ljubljana, Slovenien.

Konferencen var arrageret af European Environment Agency i samarbejde med det slovenske miljøministerium. 

 

Folkecenterets leder Preben Maegaard har i de seneste år fokuseret på det internationale arbejde for vedvarende energi og har derfor deltaget i en del konferencer.

Han var inviteret til Slovenien for at holde tale om vedvarende energi.

Læs mere om konferencen her.

 

Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Back to index

 

Marianne Jelved besøger Folkecenteret.

 

Fredag den 21. september 2007 besøgte den tidligere leder af Det Radikale Venstre, Marianne Jelved Folkecenteret.

Hun var ledsaget af Bo Fink, der er den lokale kandidat til Folketinget for Det Radikale Venstre og desuden tidligere medlem af Folkecenterets bestyrelse.

Jelved er valgt i region Nordjylland, som Thisted kommune nu er en del af, og derfor fandt hun det relevant med et besøg på Nordisk Folkecenter.

Hun blev vist rundt på Folkecenteret for at se de forskellige installationer. Hun var nysgerrig efter at høre om Det Radikale Venstres rolle i Folkecenterets tilblivelse og senere udvikling.

Det var Lone Dybkjærs særlig indsats som i 1983 bragte etableringen af Folkecenteret på finansloven.

 

 

De Radikale var i styregruppen for Vedvarende Energi med til at sikre fremgang for vedvarende energi med særligt fokus på inddragelse af mindre virksomheder.

Der var også en diskussion om det succesrige program fra 1990erne og fremover, som den daværende radikale energiminister Jens Bilgrav-Nielsen var ansvarlig for.

De sidste 5 års politiske erfaringer viser at der i Folketinget skal skabes de fornødne rammebetingelser og at markedet ikke i sig selv fører til fremgang for vedvarende energi.

Derfor er det en betingelse for at Folkecenterets udviklingsarbejde kan føre til produktion i virksomhederne at der føres den rigtige politik.

Læs mere om Det Radikale Venstre her.

Marianne Jelved og Bo Fink besøger Nordisk Folkecenter

 

 

Back to index

 

Kristendemokraterne på Folkecenteret.

Fredag den 14. september 2007 besøgte Kristendemokraternes leder Bodil Kornbek Folkecenteret.

Kornbek er for nylig valgt til leder af Kristendemokraterne, det tidligere Kristeligt Folkeparti.

Inden for vedvarende energi har Kristendemokraterne foreslået at der fremover skal etableres solfangere på alt nybyggeri udenfor

 

fjernvarmeområderne, hvor der ikke anvendes anden vedvarende energi. Desuden vægter de forskning i solceller højt og går ind for at vindenergi skal være mere konkurrencedygtig over for energi produceret på fossile brændsler.

Se Kristendemokraternes hjemmeside her.

 


 

Bodil Kornbek

 

Back to index

 

Danmarks sociale forum 2007.

 

Den 28. - 30. september finder Danmarks sociale forum 2007 sted i København.

Folkecenterets leder Preben Maegaard taler lørdag den 29. om vedvarende energi lokalt og globalt med særligt fokus på Europa samt kampen om ressourcerne.

Danmarks sociale forum er en årlig begivenhed, hvor græsrødder af forskellig slags mødes for at diskutere deres visioner for verdens fremtid.

Preben Maegaard deltog i "Økologisk bæredygtighed, seminar serie om energi og miljø", se programmet her.

Se Danmarks sociale forums hjemmeside her.

 

Danmarks sociale forum, 2007

Fra venstre ses Niels I. Meyer, Preben Maegaard, Brian Vad Mathiesen og Gunnar Boye Olesen. 

 

Back to index

 

Energitjenestens ledermøde.

 

Den 10. - 11. september 2007 har Energitjenesten afholdt ledermøde på Nordisk Folkecenter.

Energitjenesten og Folkecenteret giver begge gratis og uvildig information om

energibesparelser og vedvarende energi.

Læs mere om Energitjenesten her.

 

Energistyrelsen besøger Folkecenteret

 

Energitjenestens ledermøde på Folkecenteret

 

Back to index

 

Besøg på bølgekraftstationen.

 

Folketingets energipolitiske udvalg var tirsdag den 28. august 2007 på besøg på Folkecenterets Prøvestation for Bølgeenergi.

 

Folkecenterets medarbejder Sergio Oceransky havde lejlighed til at uddele brochurer, som det fremgår af billederne.


Energipolitisk udvalg besøger Folkecenterets Prøvestation for Bølgeenergi

 

Energipolitisk udvalg besøger Folkecenterets Prøvestation for Bølgeenergi

 

Back to index

 

24 Nordjyske.

 

24Nordjyske besøgte Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi mandag den 27. august for at interviewe forstander Preben Maegaard om fremtidens energiforsyning.

Desuden ønskede journalisterne at se hvad der foregik på Folkecenteret, som de havde hørt meget om.

Indslaget kan ses på 24Nordjyske i den nærmeste fremtid, formentlig allerede tirsdag den 28. august.

 

Se 24Nordjyskes hjemmeside her.


24Nordjyske på Nordisk Folkecenter

 

Back to index

 

Energiblog.dk

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har netop lanceret en debatside for vedvarende energi og energibesparelser.

Formålet er at styrke debatten om energiforhold i Danmark.

Se Energiblog.dk her.

Folkecenterets Hanstholm mølle

 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling i

 Nordisk Folkecenters Støttekreds

Mandag, den 27. august 2007 kl. 15.00

på Nordisk Folkecenter med følgende dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent, stemmetæller og referent.

2.    Ændring af vedtægter som vedtaget på ordinær generalforsamling lørdag, den 23. juni 2007.

3.    Eventuelt.

Med venlig hilsen

Jens Jensen

Formand

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Kammersgårdsvej 16 . DK-7760 Hurup Thy

www.folkecenter.net . info@@.comfolkecenter.dk

Tlf. +45 97 95 66 00 . Fax. +45 97 95 65 65

 

 

 

Back to index

 

Brev til miljøminister Connie Hedegaard.

 

 

 

 

Til

Miljøminister Connie Hedegaard                                     

-----------------------------------------

Kære Connie Hedegaard!

Nedenstående har jeg i hovedtræk sendt til en række medlemmer af Folketinget.

 

DER OPNÅS BESPARELSER OG ACCEPT VED AT GØRE STORE VINDMØLLER TIL LOKAL FORSYNINGSVIRKSOMHED

 

Du påtænker at give økonomisk kompensation til kommuner, der opstiller store vindmøller. Oveni forskellige andre ordninger vil det gøre fremstillingen af vindelektricitet unødigt dyrere end tilfældet er i dag.

 

Derfor er der grund til af omkostningsmæssige årsager men også for at opnå lokal accept af de store vindmøller at se på nye ejer- og organisationsformer, som supplement til eller erstatning af de nuværende. Løsningen er at indføre ejer- og organisationsformer, som svarer til, hvad man i forvejen opererer med indenfor samfundets infrastruktur. Der er brug for ”normalisering” af vindkraften ved at gøre den til lokal, offentlig forsyningsvirksomhed, hvorved den bliver forankret, hvor den hører hjemme.

 

 

Som bosiddende i Thy og med mange kontakter indenfor sektoren oplever jeg en voksende modstand imod vindmøllerne – også fra folk som går ind for vindkraft. Det er meget uheldigt. Vi kan naturligvis ikke gennemføre en langsigtet omstilling til vedvarende energi med modstand fra den mest berørte del af befolkningen, når det gælder placering, størrelse og ejerskab. Det drejer sig jo ikke bare om på kort sigt at skaffe plads til et par hundrede MW. Der skal opstilles flere tusinde store vindmøller i de kommende år, og derfor skal vi have langsigtede, generelt accepterede løsninger.

 

Mange af modstanderne har været medlemmer af et vindmøllelaug og haft et idealistisk forhold til vindenergi. Nu oplever de, at finansielle investorer, som ingen tilknytning har til lokalsamfundet, rykker ind, og det giver modstand. Vindmøller er jo ikke længere til selvforsyning og derfor er det tiden at gøre vindenergi til en del af det offentlige forsyningssystem - vel at mærke med lokal forankring og ejerskab. Det vil skabe den nødvendige forståelse og accept; planer om landsplandirektiver og kompensation til kommunerne vil kunne skrinlægges.

 

Offentlig forsyningsvirksomhed kender vi i Danmark fra hundredvis af forbrugerejede fjernvarmeværker, vandforsyningen og andre dele af samfundets infrastruktur, som er ejet og drevet af kommunale værker, forsyningsselskaber eller lokale energiselskaber. Det er der en lang række fordele ved. Der skal ikke ydes kompensation, der sker ikke kapitalisering og der skal ikke lokkes med fortjeneste til investorerne. Generelt er der ro omkring de initiativer, som tages i kommunerne og af de lokale forsyningsselskaber. Man må også forvente, at det vil være tilfældet ved udbygningen med vedvarende energi, når beslutningerne tages lokal tæt på borgerne og med deres inddragelse, hvilket i sig selv vil styrke det lokale demokrati. Det modsatte sker, når staten gennemtvinger, at selskaber som Vattenfall, DONG Energy og andre investorer udefra kommer ind i lokalsamfundene med deres store vindmøller.

 

Der er også et økonomisk aspekt. Med en 2 MW vindmølle som eksempel er nedenfor vist fire omkostningsarter, som er afgørende for produktionsprisen for vindmøllestrøm. De tre af disse, vindmøllegrundene, skrotningsbeviserne og kompensation til kommunerne, er omkostninger ved fremstilling af vindelektricitet, som kan reduceres eller elimineres ved politisk at bestemme, at vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed. Omkostningerne vedr. 2.) og 3.) kan naturligvis svinge fra sted til sted, men svarer meget godt til, hvad der foregår i praksis.

 

 

Mio. kroner, 2 MW vindmølle

Private investorer

Off.forsynings-virksomhed

  1. Vindmølle inkl. nettilslutning
  2. Vindmøllegrund
  3. Skrotningsbeviser
  4. Kompensation til kommunen

16

 3

 5

 ?

16

0,05

----

----

Samlet investering

24 (?)

16,05

 

Ser vi på punkt 2) ovenfor, skal der ved offentlig forsyningsvirksomhed efter samfundets eksisterende regler betales en ulempegodtgørelse til jordejeren på 30.000 til 50.000 kroner, således som vi kender det ved højspændingsmaster og vandværksboringer. Der er således en besparelse på omkring 3 millioner kroner pr. vindmølle ved at "afkapitalisere" dette område. Til en 2 MW vindmølle skal opkøbes 1 MW skrotningsbeviser, pkt. 3). De koster, viser mange eksempler, ofte det samme som nyprisen på de 12 til 18 år gamle vindmøller, som bliver nedtaget. Der er her regnet med, at skrotningsbeviserne allerede er opkøbt, og at lokale forsyningsselskaber ikke skal konkurrere med private for at kunne opstille vindmøller.

 

At fortsætte som hidtil, vil gøre vedvarende energi dyrere end nødvendigt i forhold til elektricitet fra fossile brændsler. Vindmøller er jo ikke, som tidligere, beregnet til selvforsyning. For at opnå bred opbakning i lokalsamfundet skal man sikre sig, at de store vindmøller gøres til lokal forsyningsvirksomhed, hvorved de økonomiske fordele tilfalder lokalsamfundet og ikke landsdækkende energiselskaber.

 

Når man betragter vindkraft som privat investering, fører de politisk aftalte afregningspriser til kapitalisering af vindmøllegrunde og skrotningsbeviser, hvilket naturligvis skal betales over afregningsprisen for vindmøllestrøm. Som det fremgå af ovenstående opstilling, vil vindmøller opstillet som offentlig forsyningsvirksomhed føre til markant lavere investeringer, end når vindelektricitet fremstilles kommercielt, som tilfældet overvejende er i dag. Der er ca. 8 millioner kroner pr. vindmølle, som ikke skal indregnes i afregningsprisen på vindmøllestrøm.

 

Også når det gælder kapitalomkostninger, vil der være betydelige økonomiske fordele ved at lade lokale forsyningsselskaber eje vindmøllerne. Private investorer stiller krav om positiv likviditet i vindmøllelånets løbetid, som typisk er 8 til 10 år. Afregningsprisen skal tage højde for den korte afdragsperiode, hvorfor man behøver omkring 60 øre/kWh. Denne fordyrelse har man ikke indenfor energisektoren i øvrigt, hvor man kan opererer med 20 eller 30 års lavtforrentede lån, så også på dette område er der behov for en ”normalisering” for at få omkostningerne ved vindelektricitet ned.

 

Til sikring af finansieringen skal der være statsligt garanterede afregningspriser svarende til lånets afdragsperiode, samt krav om at det lokale forsyningsselskab ikke kan sælge vindmøllerne til kommerciel drift. I denne prismodel er der elementer fra aftalerne om havmøller i Danmark samt fra den meget succesrige udbygning med vedvarende energi i Tyskland. Her finder man således halvdelen af alle Europas vindmøller. Den tyske lovgivning for vedvarende energi belaster ikke statskassen med en krone, har skabt over 300.000 nye arbejdspladser og blev godkendt af EU i 2001.

 

Vindmøller vil være en hjørnesten i fremtidens energiforsyning. Samfundet har en klar interesse i vindkraft og det problem bør løses i Folketinget. Det skal være ordninger, som skaber ro om udbygningen med de store vindmøller. Erfaringerne fra andre lande viser, at man i praksis ikke kan gennemføre udbygning med vindkraft i stor målestok, medmindre man finder løsninger, der er acceptable for den berørte lokalbefolkning. Den politiske løsning skal ikke bare føre nogen testmøller og 150 MW ny vindkraft men være langsigtede og holdbare og bane vej for ordninger, der er accepteret af befolkningen. Her er løsningen forankring i lokalsamfundene.

 

Jeg vil gerne uddybe disse forslag.

 

Med venlig hilsen

Preben Maegaard

 

august 2007.

 

Back to index

 

Generalforsamling 2007.

 

Lørdag den 23. juni 2007 afholdt Folkecenterets støttekreds generalforsamling. 

Mødet gik godt og sluttede først sent på natten.

Læs bestyrelsesformandens beretning her.

 

Generalforsamling i Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energis støttekreds 2007

Før generalforsamlingen var deltagerne inviteret til frokost.

 

Back to index

 

Samarbejdsaftale med Aalborg Universitet.

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har indgået en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet.

Den 15. juni 2007 blev aftalen underskrevet på Aalborg Universitet. Bestyrelsen for Folkecenteret fik en rundvisning på fire institutter af relevans for samarbejdet.

Derefter var der et arrangement med taler og aftalen blev underskrevet i overværelse af journalister, fotografer, bestyrelse og medarbejdere på AAU.

Underskrivelsen var en opfølgning på et møde, der fandt sted 23. januar, hvor formanden for Aalborg Universitet, Frank Jensen MF, sammen med tre andre ledende medarbejdere besøgte Folkecenteret.

Se billeder fra Aalborg Universitets besøg på Folkecenteret 23. januar 2007 her.

Se Aalborg Universitets hjemmeside her.

Se selve samarbejdsaftalen i PDF format her.


De følgende billeder er taget af Alice Bonde, der er redaktør på AAUs blad Uglen.

Samarbejdsaftale Aalborg Universitet og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi


 

Samarbejdsaftale Aalborg Universitet og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Samarbejdsaftale Aalborg Universitet og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Samarbejdsaftale Aalborg Universitet og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Samarbejdsaftale Aalborg Universitet og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Under besøget i Aalborg fik Folkecenterets bestyrelse fremvist flere tekniske afdelinger og forskellige former for energiteknikker.

Samarbejdsaftale Aalborg Universitet og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Blandt andet blev det særlige byggefundament til offshore vindmøller, der nærmest suger sig ned i havbunden, fremvist.

Samarbejdsaftale Aalborg Universitet og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Back to index

 

Bladet Metals redaktion.

 

Bladet Metal er i gang med en artikelserie om energi og derfor besøgte de Folkecenteret den 18. juni 2007 for at få inspiration.

Informationschef Jane Kruse viste bladets redaktion rundt på Folkecenteret og imens diskuterede de vedvarende energi.

Se Dansk Metals hjemmeside her.

 

Metal besøger Folkecenteret