Youth for understanding 2007.

 

 

For fjerde år i træk havde Folkecenteret i uge 23 besøg af en gruppe amerikanske college studerende. De kom fra fire forskellige colleges: Hillsborough, Crowder, Iowa Central og Harford.

De studerende tilbragte to dage på Folkecenteret og to dage med besøg på vedvarende energi installationer i lokalområdet, som de kunne se i fuld skala.

Formålet med opholdet var at lære om vedvarende energi og hvordan det kan omsættes til praksis i deres hjemland USA.

Ray Beets, en af lederne på turen, udtaler:

 

"Igen i år har vi fået en god forståelse for hvordan vi med vedvarende energi kan ændre vores afhængighed af fossile brændsler. På de mange steder vi besøgte så vi hvorledes vedvarende energi kan integreres. Vores studerende tager nu hjem med en stor viden om hvordan man kan ændre energiforsyningen til vedvarende energi."

De studerende var i Danmark som et led i Youth for Understandings program for mellemfolkelig forståelse.

Det er YFU, der har stået for koordinationen på studieturen og alle de unge bor privat hos værtsfamilier.

Læs mere om Youth for Understanding her.

 

Youth for understanding på Folkecenteret

Besøg ved Tvind møllen.

Youth for understanding på Folkecenteret

 

Youth for understanding på Folkecenteret


 

Youth for understanding på Folkecenteret

Folkecenterets leder Preben Maegaard med amerikaneren Ray Beets.

Youth for understanding på Folkecenteret

Folkecenterets leder Preben Maegaard med amerikaneren Stanley Kollar.
 

Youth for understanding på Folkecenteret

Folkecenterets informationschef Jane Kruse med Stanley Kollar.

Youth for understanding på Folkecenteret

Besøg på Prøvestationen for vindmøller ved Høvsøre.

Youth for understanding på Folkecenteret


 

Youth for understanding på Folkecenteret

 

Ny informationsbygning ved Prøvestationen for Bølgeenergi.

 

Folkecenter for Vedvarende Energi er i færd med at opføre en informationsbygning ved Prøvestationen for Bølgeenergi.

Bygningen vil være åben for alle interesserede og vil give information

om bølgekraften historisk og udviklingsmuligheder i fremtiden.

Læs mere om bølgeenergi her.

 

Informationsbygning, Prøvestationen for Bølge Energi, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

WWEI er startet.

 

Onsdag den 16. maj 2007 startede det første hold elever på World Wind Energy Institute, WWEI.

Der var mødt tre elever op, men flere vil støde til senere.

WWEI er et træningsprogram, som består af syv læresteder på fem kontinenter, der på 10 måneder skal give de studerende indsigt i vedvarende energi.

Eleverne starter på Folkecenteret og rejser efter tre måneder videre til de øvrige undervisningssteder.

Til august vil der så starte et nyt hold elever på Folkecenteret.

Læs mere om WWEI her.

 

WWEI 2007

Fra venstre ses Sergio Oceransky, WWEI sekretær, Tupac Diaz, underviser, Soraya Naseem, elev, Ken Schwantje, elev, Andrea Kraj, elev. Siddende er Ole Stein, underviser, Preben Maegaard, underviser og Jane Kruse, underviser.

Yongqian Liu.

 

12. og 13. maj 2007 fik Folkecenteret besøg af Yongqian Liu fra Kina.

Han er direktør for The Asian Wind Energy Training Centre og kom til Folkecenteret for at drøfte uddannelsesprogrammer indenfor vedvarende energi og energisparelser. 

The Asian Wind Energy Training Centre er en del af Wordwind Energy Institute, som starter deres uddannelsesprogram 15. og 16. maj 2007.

Læs mere om The Asian Wind Energy Training Centre og World Wind Energy Institute (WWEI) her.


 

 

Yongqian Liu på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Yongqian Liu og Preben Maegaard, direktør på Folkecenteret.

Yongqian Liu på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

European Sustainable Energy Forum 2007.

 

I perioden 2. - 6. juli afholdes der en konference i Luzern i Schweitz om vedvarende energi.

Folkecenterets direktør Preben Maegaard er blandt talerne og skal fortælle om "Erfaringerne med off-shore vindmølleparker i Danmark" torsdag den 5. juli.

Udover taler vil der være en udstilling af energi effektive produkter.

Se konferencens hjemmeside her.

Læs mere om denne og andre konferencer her.

 


Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Besøg af Cubas nye ambassadør.

 

Onsdag den 7. marts 2007 fik Folkecenteret besøg af Cubas nye ambassadør i Danmark, hans excellence Guillermo Vázquez Moreno.

Ambassadøren drøftede samarbejde indenfor vedvarende energi mellem Cuba og Folkecenteret med Preben Maegaard.

Derefter var der fælles frokost i Folkecenterets konferencebygning SkibstedFjord.

På billedet nedenfor ses til venstre Cubas ambassadør i Danmark, Guillermo Vázquez Moreno, og til højre Folkecenterets leder Preben Maegaard.

Senere på eftermiddagen lavede DR's Carl Horslund en radioudsendelse med ambassadøren.


Cubas ambassadør besøger Folkecenteret

Kapitler af Vindkraftens historie i Danmark,
3. årgang, 2007.

 

3. årgang af Kapitler af vindkraftens historie i Danmark, er netop udkommet.

Der er tale om et hæfte på 30 sider med fire artikler:

Byernes vindmøller har ikke efterladt mange spor, af Benny Christensen.

Det teknologiske og oplysende kraftcentrum i Askov, af Povl-Otto Nissen.

RICHMOND propelmøller under 2. verdenskrig - Et arkiv fra en omrejsende kølemontør, af Jytte Thorndahl.

Nogle af ideerne, der forsvandt undervejs, af Preben Maegaard.

Hæftet er udgivet af: Elmuseet, Poul la Cour Museet, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og Danmarks Vindkrafthistoriske Samling.

Pris 30 DKK inklusiv forsendelse.

Bestil her:

+45 9795 6600, eller

info*folkecenter.dk.


Kapitler af vindkraftens historie, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Vindenergi tegne konkurrence.

 

På World Wind Energy konferencen, WWEC2006, i Delhi november 2006, blev der givet priser til indiske skoleelever, som deltog i en vindenergi tegne konkurrence, som blev arrangeret af NGO'en DEEKSHA, www.deeksha.net, på vegne af WWEC2006.

Direktøren for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Preben Maegaard, præsident for WWEA 2001 til 2005, var til stede ved konferencen og gav en officiel tale til de unge kunstnere ved tegne konkurrencens præmie overrækkelse.

Preben Maegaard tog personligt billeder af børnenes tegninger mens de blev udstillet på konferencen. Disse fotos er formentlig de eneste billeder der er tilgængelige for en større offentlighed på Internettet.

Nedenfor er et eksempel, men mange flere af de smukke tegninger kan ses ved at klikke her.

 

Vindmølletegninger, WWEC2006

Energitjenesten Århus.

 

Mandag den 26. februar 2007 besøgte to personer fra Energitjenesten i Århus Folkecenteret.

Hensigten var at drøfte fælles aktiviteter og hvordan man bedst muligt koordinerer dem i fremtiden.

Energitjenesten giver, i lighed med Folkecenteret, gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi. Målet er at få alle til at spare på energien, til gavn for os selv, pengepungen og miljøet.

Læs mere om Energitjenesten her.

 

Energitjenesten Århus besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Muligt fransk Folkecenter?

 

Torsdag den 15. februar fik Folkecenteret besøg af to franskmænd fra regionen Midi-Pyrénées i Frankrig.

Besøgets anledning var, at franskmændene gerne vil starte et

informationskontor for vedvarende energi, som er inspireret af Folkecenteret.

Læs mere om Midi-Pyrénées her.

 

Jacques Del Arco Aguirre besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Bogpræsentation på Nørrebro.

 

4. oktober 2006 afholdt Ydre Nørrebros Kultur Bureau (YNKB) reception i afledning en bogpræsentation.

Bogen der blev præsenteret var Byvandringer 1968 og indeholder 314 fotos fra Ydre Nørrebro, Østerbro, Høje Gladsaxe, Albertslund og Rødovre ved Finn Thybo Andersen og et essay af Preben Maegaard: Bykulturen ved vejs ende – omstilling af samfundet til vedvarende energi og bæredygtighed.

Udgivelsen er støttet af Kunstrådets Fagudvalg for Billedkunst.

Se Ydre Nørrebro Kultur Bureaus hjemmeside her.

Bogen kan købes ved YNKB eller på Folkecenteret.

På billedet nedenfor ses Preben Maegaard yderst til højre og Finn Thybo Andersen er manden i den blå skjorte.

 

Byvandringer 1968, Bykulturen ved vejs ende, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Formanden for Aalborg Universitet Frank Jensen MF (S) besøger Folkecenteret.

 

Mandag den 22. januar 2007 kom formanden for Aalborg Universitet, Frank Jensen MF (S), for at besøge Folkecenteret.

Formålet var at drøfte en udvidelse af det allerede eksisterende samarbejde mellem Nordisk Folkecenter og Aalborg Universitet.

Frank Jensen udtaler blandt andet:

"Vi mener, at den erfaring, som er oparbejdet på Folkecenteret gennem flere år stadig er værdifuld."

Folkecenteret afholdt ved samme lejlighed et ekstra ordinært bestyrelsesmøde.

Se Aalborg Universitets hjemmeside her.

Læs Nordjyskes artikel om besøget her.

 

 

Frank Jensen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Fra venstre ses Eskild Holm Nielsen lektor ved Institut for samfundsudvikling og planlægning, John D. Sørensen fra Institut for Byggeri og anlæg, Frank Jensen formand for Aalborg Universitets bestyrelse, Frede Blaabjerg dekan ved Institut for ingeniører, naturvidenskab og sundhedsvidenskab, MF Ole Vagn Christensen og Folkecenterets direktør Preben Maegaard.

 

Frank Jensen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Folkecenterets informationschef Jane Kruse viser rundt på Folkecenteret.

Frank Jensen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Folkecenteret er selvforsynende med elektricitet fra disse vindmøller.

Frank Jensen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Frank Jensen bliver præsenteret for Folkecenterets brint bil.

Frank Jensen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Frank Jensen ved Gedser vindmøllen.

Frank Jensen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Frank Jensen ved transportable solceller.

Frank Jensen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Nogle af Folkecenterets solceller fremvises.

Frank Jensen besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Preben Maegaard præsenterer Folkecenterets bestyrelse for Frank Jensen.

Afslutningsrapport vedr. fysiske rammer.

 

Folkecenteret har netop skrevet en rapport vedrørende projektet "Fysiske rammer".

Der er tale om et projekt under Danskenergi-net med det formål at forbedre de fysiske rammer på Folkecenteret.

Rapporten er i tekst og billeder og beskriver de forbedringer der er blevet foretaget på Folkecenterets fysiske rammer i perioden 1. maj 2005 - 30. juni 2006.

Det overordnede formål i henhold til bevillingsbeskrivelsen var:

"at skabe de fremtidige fysiske rammer for Folkecenterets aktiviteter for information om energibesparelser og alternative energiløsninger."

Læs rapporten i PDF format her.

 

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Information om husstandsmøller.

 

Folkecenteret har gennem mange år informeret om små vindmøller også kaldet husstandsmøller.

Hvad er en husstandsmølle?

Hvorfor små vindmøller?

Hvor mange husstandsmøller i Danmark?

Tilslutning til elnettet

Godkendelse af husstandsmøller

Hvor kan en husstandsmølle sættes op?

Afregning for den del af elproduktionen, der sælges

Hvornår er en husstandsmølle rentabel for ejeren?

Husstandsmølleejernes erfaringer

Yderligere oplysninger

Alt dette og meget bliver besvaret i et Faktablad fra Danmarks Vindmølleforening.

 

Læs mere her.


Husstandsmøller, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Husstandsmølle

Rejsebrev fra Mali.

 

Folketingsmedlem Anne Grete Holmsgaard (SF) aflagde i februar 2005 besøg i Mali, hvor hun også besøgte Mali Folkecenter. Sammen med lederen af afdelingen i Mali, Ibrahim Togola, var Anne Grete Holmsgaard ude i en af de landsbyer, hvor der er kommet solelektricitet til skolen, klinikken, vandforsyning mv.  
 
Mali Folkecenter
 

Hun fortæller om indtrykkene fra besøget i et rejsebrev, som kan læses her.

 

 


 

Mali Folkecenter

Ny artikel af Preben Maegaard.

 

Folkecenterets direktør Preben Maegaard har fået offentliggjort en artikel i Grønne Familiers blad Grøn hverdag, oktober måned 2006.

Artiklen handler om den nødvendige omstilling fra fossil energi til vedvarende energi.

Fænomenet peak oil omtales også.

Peak oil er betegnelsen for at verdens produktion af olie er ved have nået sit maksimum, som det fremgår af nedenstående figur.

Læs mere om peak oil her.

Se Grønne Familiers hjemmeside her.

Læs artiklen her som PDF fil.

 

Peak oil

Biogas udvikling i Japan.

 

Den 11. oktober 2006 fik Folkecenteret besøg af en gruppe japanere, som ønskede at drøfte muligheden for udvikling af biogas i deres hjemland.

Folkecenteret har stor erfaring inden for dette område og har tidligere medvirket til biogasprojekter i Japan - se her.

Gruppen bestod af dr. ing. Yukimasa Ogawa fra Obayashi Corporation, dr. Kazunori Awaji fra Nagoya University, dr. Tadatsugu Tanaka præsident for The Japan Association of Rural Resource Recycling Solutions (JARUS), ph.d. Yoshiyasu Okiniwa Senior Researcher ved JARUS og Yoshiteru Nakagawa fra Nantan City.

 

Japansk besøg på Folkecenteret angående biogas

Amerikansk TV hold på Folkecenteret.

 

I uge 42 2006 har Folkecenteret besøg af et amerikansk TV hold, som søger viden om baggrunden for den satsning på vedvarende energi, der har været i Danmark.

De ønsker at vide, hvordan og hvorfor de politiske beslutninger er blevet

taget i Danmark og derfor har de interviewet Folkecenterets direktør Preben Maegaard.

Udover Folkecenteret besøger journalisterne blandt andet Vestas.

 

Amerikansk TV hold på Folkecenteret

Preben Maegaard indstillet til Nordisk Råds natur-og miljøpris.

 

Folkecenterets leder, Preben Maegaard er blevet indstillet til Nordisk Råds natur- og miljøpris.

Temaet for årets pris er klimaforandring og klimatilpasning. Juryen har haft 27 kandidater at vælge imellem, og deraf er 11 blevet nomineret af bedømmelseskomiteen.

Prisen tildeles en person eller organisation, som på et tidligt stadie har gjort opmærksom på og spredt kundskab om klimaforandringer ved eksempelvis at have udviklet metoder til at konstatere forandringerne, er gået ud i den offentlige debat, eller har anvist løsninger til en reduktion af klimaskadelig miljøforurening, eller vist andre muligheder for klimatilpasning og beredskab vedrørende omfattende miljøforandringer.

Vinderen offentliggøres torsdag den 5. oktober 2006 klokken 15.00.

Prisen er på 350.000 danske kroner.

Læs mere her. 

Begrundelsen for at nominere Preben Maegaard lyder blandt andet:

"Preben Maegaard har fungeret som pioner inden for udviklingen af vedvarende energi i Danmark fra midten af 70erne. Som leder af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi sikrer han, at de involverede lærer at løse globale klimaudfordringer gennem praktisk anvendelse af lokalt forankret miljøteknologi. Centret har bla. engageret sig i udvikling af vindmølleteknologi, har fungeret som international virksomhed, hvor trainees fra ulande har haft læringsforløb for at få erfaring med vedvarende energiteknologi, og har gennemført informationskampagner i Østeuropa."

Atter liv på Folkecenteret.

 

Der er atter liv på Folkecenteret konstateres det i en artikel fra Thisted Dagblad 23. september 2006.

Artiklen fortæller om de trainees der opholder sig på Folkecenteret for at lære mere om vedvarende energi.

De fire trainees i artiklen udtrykker stor tilfredshed med at være på Folkecenteret, selvom det ikke er muligt at betale dem lommepenge, som det var tilfældet tidligere.

Læs mere i Thisted Dagblad her og her.

 

Trainees på Folkecenteret

Information om biogas.

 

19. september 2006 blev Folkecenteret opsøgt af tre gymnasieelever fra Thisted gymnasium.

De havde søgt forgæves på internettet efter information om biogas, og kom derfor til Folkecenteret for at få hjælp.

 

Eleverne skal som et led i deres biologiundervisning skrive opgave om industrielle gæringsprocesser.

De udtrykte stor glæde over at kunne se tingene med egne øjne og hvordan et biogasanlæg fungerer i praksis.

Læs mere om Thisted gymnasium her.


Information om biogas på Folkecenteret

2 nye rapporter fra Folkecenteret.

 

To franske trainees ved Folkecenteret, Alain Jolly og Maxime Coyo, har skrevet to rapporter som et led i deres ophold på Folkecenteret.

Rapporterne har titlerne "Solar and wind energy combined for the African house" og "Energy efficiency of buildings".

Emnerne er en kombinering af sol- og vindenergi, samt energibesparelser.

Rapporterne kan frit downloades fra vores publikations- og downloadsliste, klik her.

 

Solceller på Folkecenteret

Bestyrelsesmøde på Folkecenteret.

 

25. august 2006 afholdt Folkecenterets bestyrelse det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde inviteret amtsborgmester for Nordjylland, Orla Hav. Orla Hav er fra 1. januar 2007 formand for regionsrådet i Nordjylland.

 

Folkecenterets bestyrelse august 2006

Forskningspenge til Folkecenteret.

 

Folkecenteret har fået bevilget DKK 1.170.000 fra amtet og EU's udviklingsfond.

Pengene skal gå til Folkecenterets Prøvestation for Bølgeenergi, som skal udbygges og opdateres.

Desuden skal Folkecenterets prøvetankanlæg for brint udbygges, så det kan godkendes som brinttankstation.

Læs Thisted Dagblads artikel om bevillingen her.

 

Brintbil fra Folkecenteret

Professor Luigi Fusco Girard.

 

16. august 2006 kom professor i arkitektur Luigi Fusco Girard fra University of Naples Federico II for at besøge Folkecenteret.

Han er professor i arkitektur og miljøøkonomi og kom især for at se SkibstedFjord og studere bygningsintegrerede solceller, men også for at forøge sin viden om vedvarende energi generelt.

Læs mere om University of Naples Federico II her.

Professor Luigi Fusco på Folkecenteret

 

Professor Luigi Fusco på Folkecenteret

Decentral kraftvarme til Hviderusland.

 

Konsulentfirmaet Rambøll deltager i et Verdensbank projekt i Hviderusland, der handler om at fremme decentral kraftvarme.

I den anledning kom en gruppe hviderussere den 15. august 2006 på besøg på Folkecenteret. De ønskede at se, hvordan teorierne fungerer i praksis.

Læs mere om Rambøll her.

Decentral kraftvarme til Hviderusland

 

Decentral kraftvarme til Hviderusland

Kinesisk professor besøgte Folkecenteret.

 

14. august 2006 besøgte professor Juan Dai fra Kunming University of Science and Technology Folkecenteret.

Hun kom for at få mere viden om vedvarende energi, som er et område i kraftig vækst i Kina i disse år.

Læs mere om Kunming University her.

Juan Dai på Folkecenteret

 

Juan Dai på Folkecenteret

Kunstakademiets Arkitektskole.

 

10. august 2006 fik Folkecenteret besøg af Nee Rentz-Petersen, som er Phd. stipendiat fra Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Hun kom for at få information om vandrensning, luftrensning, aquakulturer samt dikepond systemer.

Læs mere om Kunstakademiets Arkitektskole her.

Grøn spildevandsresning på Folkecenteret

 

Grøn spildevandsresning på Folkecenteret

Østrigsk delegation fra Styria provinsen.

 

1. juni 2006 fik Folkecenteret besøg af en delegation fra den østrigske provins Styria.

 

Delegationen bestod af medlemmer af det regionale parlament i Styria, personer fra den østrigske ambassade i Danmark, samt embedsmænd fra kontoret for energi i Styria.

 

Delegationen besøgte Folkecenteret, fordi de var intereserede i at opleve vedvarende energiformer i praksis, og netop på Folkecenteret kan der ses en lang række forskellige former for vedvarende energi.

 

Se Styria provinsens hjemmeside her.

 

Østrigsk delegation fra Styria provinsen på Folkecenteret

 

Østrigsk delegation fra Styria provinsen på Folkecenteret

 

Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI).

 

Den 16. maj fik Folkecenteret besøg af en japansk delegation fra CRIEPI.

Delegationen blev vist rundt på Folkecenteret og hørte et foredrag af Folkecentrets forstander Preben Maegaard.

CRIEPI har siden sin etablering i 1951 arbejdet for gennem forskning og udvikling at sikre en stabil elektricitetsforsyning.

Se CRIEPI's hjemmeside her.

 

CRIEPI på Folkecenteret

Rundt om Preben Maegaard ses Akira Nakaoka, Yukio Inoue, Hiroyuki Hatta, Yoshihara Toshiro, Masami Ashizawa og Ichiro Higashi. 

CRIEPI på Folkecenteret

Jane Kruse fra Folkecenteret viste den japanske delegation rundt.

Youth for understanding (YFU).

 

I hele uge 21 2006 havde Folkecenteret besøg af 25 amerikanske udvekslingsstuderende.

Gruppen var på studietur til Folkecenteret for at lære om vedvarende energi og hvordan det kan omsættes til praksis i deres hjemland USA.

Eleverne skulle se Folkecenteret og en række energianlæg placeret rundt omkring i Thy.

De studerende er i Danmark som et led i Youth for Understandings program for mellemfolkelig forståelse.

Det er YFU, der har stået for koordinationen på studieturen og alle de unge bor privat hos værtsfamilier.

Læs mere om Youth for Understanding her.

 

Youth for understanding på Folkecenteret

Bosnien-Hercegovinas ambassadør på Folkecenteret.

 

17. - 18. maj fik Folkecenteret besøg af Bosnien-Hercegovinas ambassadør, Sead Maslo og hans kone.

Besøget omhandlede et samarbejde om vedvarende energi og bæredygtige energiformer til brug i Bosnien-Hercegovina.

 

Blandt andet blev det diskuteret om der skal opstartes et informationscenter inden for vedvarende energi i Bosnien-Hercegovina, efter samme model som Folkecenteret.

Læs Thisted Dagblads artikel om besøget her.

 

Bosnien-Hercegovinas ambassadør på Folkecenteret

Fra venstre ses Haris Nuhanovic, Preben Maegaard, Sead Maslo, Merima Maslo og Jane Kruse.

 

Bosnien-Hercegovinas ambassadør på Folkecenteret

 

Bosnien-Hercegovinas ambassadør på Folkecenteret

Folkecenterets biolog Haris Nuhanovic fortæller om biodomen.

 

Bosnien-Hercegovinas ambassadør på Folkecenteret

 

Bosnien-Hercegovinas ambassadør på Folkecenteret

Bosnien-Hercegovinas ambassadør i samtale med Thisted Dagblads journalist Carsten Hougaard.

Forskningens døgn.

 

Fredag den 5. maj blev der afholdt Forskningens døgn over hele landet, og Folkecenteret var også repræsenteret.

Forskningens Døgn er en årlig landsdækkende begivenhed, som skal vække interesse og forståelse for forskningens metoder, processer og resultater hos den brede befolkning. Forskningens Døgn 2006 varede fra fredag den 5. maj kl. 12.00 og til lørdag den 6. maj kl. 12.00. Årets undertitel var ”På sporet af fremtiden”.

Læs mere her

Forskningens døgn på Folkecenteret

 

Forskningens døgn på Folkecenteret

10. klasse fra Vordingborg på studieophold.

 

En 10. klasse fra Vordingborg var på studieophold på Folkecenteret i perioden 3. - 5. maj 2006.

Udover at besøge Folkecenteret så eleverne også vindmøller i Hanstholm, biogasanlæg i Skinnerup og Folkecenterets prøvestation for bølgeenergi.

Desuden har eleverne fået en række spændende opgaver inden for spildevandsrensning og planteolie, som de kunne regne på.

Vordingborg skole på Folkecenteret

 

Vordingborg skole på Folkecenteret

 

Vordingborg skole ved Hanstholmmøllen

 

Vordingborg skole ved test-site til bølgeenergi

Franske studerende

 

25. april 2006 kom to franske ingeniørstuderende på besøg på Folkecenteret.

De er trainees ved Aalborg Universitet i seks måneder, hvor de især beskæftiger sig med bølgeenergi.
 

Til venstre ses Jens Peter Kofoed, som er assisterende professor, M. Sc. ved Aalborg universitet, afdelin for civilingeniør, hydraulik og kystingeniør laboratoriet.

Se hans hjemmeside her.

 

Franske trainees på Folkecenteret

Japanske miljøstuderende

 

De to japanske udvekslingsstuderende Kazuaki Hosokawa fra Nara og Shiho Hirai fra Osaka opholder sig i Danmark som udvekslingsstuderende på Aarhus universitet. De studerer Environmetal Studies og skal være i Danmark i et år.

Som et led i deres studier besøgte de Folkecenteret 9. april - 10. april 2006. Deres hjemmeuniversitet er Kobe University, hvor de studerer på det tværkulturelle fakultet. Se Kobe Universitys hjemmeside her.

 

 

 

Japanske miljøstuderende

Sydafrikansk studiebesøg

 

Ingeniør Johan Theron og hans kone fra Johannesburg i Sydafrika var på studietur til Danmark for at få viden om biomasse specielt til transport på planteolie og udnyttelsen af affald fra dyrene til omsætning til biogas. Johan Theron fokuserede specielt på olie planten Jatropha og ville gerne have oplysninger om oliens egnethed til brug for erstatning af diesel.

Folkecenteret videregav sine erfaringer fra Mali i Vestafrika med Jatropha planten. Sammen aflagde vi besøg hos biogasvært Jens Kirk, Tovsgård i Thy for at høre landmanden fortælle om sine 10 års erfaringer med drift af et biogasanlæg.

 

Johan Theron og kone på Folkecenteret

Landmanden som energiproducent

 

22. marts 2006 var Folkecenteret repræsenteret ved en temadag om vedvarende energi på Dalum Landbrugsskole.

Folkecenteret gav generel information inden for dette emne og fremviste desuden en af vores biler, som kører på planteolie.

Landmanden som energiproducent

 

Landmanden som energiproducent

Teknologi transfer til Cuba.


Folkecenterets forstander Preben Maegaard har været i Cuba i perioden 15. - 20. februar 2006. Folkecenteret har siden 1992 samarbejdet med det tekniske universitet CUJAE i Havana vedrørende forskning og uddannelse inden for vedvarende energi. Preben Maegaard holdt to foredrag for 300 deltagere om viden inden for teknologi transfer og den internationale situation inden for vedvarende energi og blev inden afrejsen hædret med en medalje på universitetet. Cuba har igangsat et 100 MW program for vindenergi som led i en decentralisering af landets elforsyning. Man har i den forbindelse købt 21 stk decentrale kraftværker hos MAN-B&W i Frederikshavn. Preben Maegaard var inviteret af Council of State for at drøfte strategier for udbygningen, måleprogrammer og leverandørmuligheder.
 

Vindmølle

Besøg i Kina 2. – 9. februar 2006


I perioden 2. – 9. februar 2006 har Folkecenterets forstander Preben Maegaard besøgt flere kinesiske statsvirksomheder, med henblik på teknologitransfer inden for vindmøller i megawatt størrelsen. Besøget var en opfølgning på et indledende besøg i 2005. Folkecenteret koordinerer et dansk konsortium indenfor udvikling af store vindmøller. Besøget var succesfuldt og en kinesisk delegation vil besøge Folkecenteret i marts måned i år med henblik på et nærmere samarbejde.
 

 

Besøg på Ingeniørhøjskolen i København

 

 

7. februar 2006 var Folkecenteret repræsenteret ved European Project Semester på Ingeniørhøjskolen i København, hvor vi holdt et kort oplæg om Folkecenteret og hvilke arbejdsområder vi beskæftiger os med.

Senere på dagen var der en diskussion med en gruppe studerende fra Spanien, Tyskland og Letland. De studerende skal skrive en opgave om biogas og herunder blandt andet finde en brugbar metode til at rense biogas på.

Folkecenteret er valgt som projektvært på dette projekt og den afsluttende rapport vil indgå i Folkecenterets vidensopbygning om biogas.

Besøg Ingeniørhøjskolen her.

biogas

 

Deltagelse i Det Sociale Forum

 

 

Den 4/2 2006 var Folkecenteret repræsenteret ved Danmarks Sociale Forum på Frederiksberg gymnasium i København, hvor Folkecenterets informationsmedarbejder Jane Kruse holdt et foredrag med emnet:

Solen som fremtidens energikilde.

Læs om Det Sociale Forum her.

 

 

Planlægningsmøde på "Engineering College of Copenhagen" - 30. august 2005

 

 

Vi har deltaget i planlægningsmøde på "Engineering College of Copenhagen" den 30. august 2005. 4 internationale ingeniørstuderende skal indtil udgangen af 2005 deltage i et Folkecenter teknologitransfer projekt. Fhv. Lektor Verner Fogh koordinerer på vegne af IHK og Nicola Mendini for Folkecenteret.

 

 

1.000 liter PPO ankom på Folkecenteret

 

Fredag aften den 2. september 2005 modtog vi 1.000 liter PPO (ren planteolie). "Tankbilen" var en 1 tons lastbil med container og pumpe.

Olieleverandøren, Niels Erik Mortensen, Sønderhå, har allerede to Täby oliepressere kørende i døgndrift.

Niels Erik Mortensen

 

Regeringens sparekniv rammer Folkecenteret

Over én nat rykkede Folkecenterets placering på "Dødslisten" fra kategorien "For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver" til "For følgende bortfalder den offentlige støtte".


 

Evalueringsrapport om Folkecenterets arbejde i årene 1991-2000, samt Folkecenterets kommentarer hertil.
Evaluering af Folkecenteret blev afsluttet i december 2001. Den blev udført af NIRAS A/S for Energistyrelsen. Fra flere sider har vi fået oplyst, at evalueringsrapporten ikke kunne rekvireres i Energistyrelsen. Ifølge De Bergske Blade får evalueringen karakteren 11 på 13 skalaen (ug minus). Den redegør for Folkecenterets erhvervsrettede aktiviteter.

Folkecenterets kommentarer til evalueringsrapporten

Hele evalueringsrapporten

 

Debat om Folkecentret i Folketingssalen

Debat i forbindelse med besvarelse af

I forbindelse med Bendt Bendtsen´s mundtlige besvarelse af spørgsmål nr. S 1085 og S 1086 gav han tilsagn om at fremskaffe en oversigt over danske virksomheder inden for førkommercielle VE-teknologier, som Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har udført forsøg og udviklingsopgaver i samarbejde med. Det udarbejdede notat kan læses her:
NOTAT: Tilskud fra Energiforskningsprogrammet (EFP) til forsknings- og udviklingsprojekter i 2001 (12/3 02)

I forbindelse med Bendt Bendtsen´s mundtlige besvarelse af spørgsmål nr. S 593 i Folketinget den 30. januar 2002 vedrørende bortfald af driftstilskuddet til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi gav han over for hr. Kristen Touborg (SF) tilsagn om at få udarbejdet en oversigt over energiforskningen inden for bølgeenergi, solceller og brint. Det udarbejdede notat kan læses her:
NOTAT: Danske forskningsmiljøer for nye vedvarende energiteknologier (20/2 02)

 

Minister spørgsmål i Folketinget vedr. Folkecenteret
Link til spørgsmål og svar findes længere nede i dette dokument (opdateret 26/2 2002).

 

Den vedvarende energi skæres drastisk ned. DR Miljømagasinet, 15/2 2002
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi mister hele sin bevilling på otte millioner kroner på den nye finanslov, og et storstilet solcelle-projekt - Sol1000 - bliver heller ikke til noget på grund af kursændringen i danske energipolitik.

 

Håndværksrådet: Regeringen fører energipolitik med hovedet under armen, Information, 12/2 2002 Af EBBE SØNDERRIIS 
Håndværksrådet kritiserer Bendt Bendtsens energipolitik i skarpe vendinger

 

Danmark kan blokere for Kyoto, Information,12/2 2002, af Steffen Fog
Dansk enegang i ratificeringen af Kyoto-aftalen risikerer at tage resten af EU som gidsel og skade det globale miljø, mener Verdensnaturfonden

 

Danmark går mod strømmen. Information, 11/2 2002 Af EBBE SØNDERRIIS
Strøm fra vedvarende kilder er i vækst, men i Danmark skærer Bendt Bendtsen ned på støtten – stik mod EU‘s anbefalinger.

 

Danmark er ikke bæredygtigt Information, 7/2 2002, af Ebbe Sønderriis
Danmark er langt nede på listen fra World Economic Forum over lande, der er rustet til bæredygtig udvikling.

 

Heftige Proteste gegen die Dänische Regierung: Stopp der Förderungen für erneuerbare Energie ruft ausländische Unterstützer auf den Plan
ECOreporter.de 8/2 2002 by Jörg Weber

 

Dänische Regierung stoppt alle nationalen Programme für erneuerbare Energien
drei Offshore-Windparks werden voraussichtlich nicht gebaut

ECOreporter.de 6/2 2002 af Jörg Weber

 

Energipolitikken mødes af kritik Berlingske Tidende 4/2 2002. Af Louise Wendt Jensen
Interesseorganisationer og forskningsinstitutter fra hele verden raser over kursskiftet i den danske energipolitik og bombarderer de danske politikere med breve.

 

Stop energi-massakren Information 4/2 2002, af Ulrik Dahlin.
Udenlandske protester må hjælpe den vedvarende energibranche, som er blevet ’massakreret’, siger centerleder

 

International appel om støtte til den danske vedvarende energibranche
Disaster for Danish Renewable Energy
 
New Government stops all national renewable energy programmes

On January 29 2002, the new liberal/conservative Danish government presented the draft budget for 2002 and the coming years. All R&D programmes, financial support, committees, government agencies etc that for 20 years have been crucial in the development of renewable energy will immediately be cancelled or dissolved. The government will spend the money saved (20 million EURO) on hospitals and senior citizens

 

Massiv interesse fra udlandet for den nye Danske energipolitik på Vedvarende Energi området 
Folkecenteret har taget initiativ til at informere udlandet om den drastiske kursændring i Dansk energipolitik på Vedvarende Energi området. Det har givet mange bekymrede tilbagemeldinger. Vi har samlet en del at disse tilbagemeldingerne som er udformet som henvendelserne til danske Folketingsmedlemmer og medier.
 

 

Nedlagt uden at vide det. Politiken 2/2, af Jesper Tornbjerg
VK-regeringens forslag til finanslov har ført til de første fyringer. Folkecenteret og Forum for Energi og Udvikling har mistet det offentlige tilskud med tilbagevirkende kraft fra 31/12 2001.

 

Forslag til Finanslov for 2002 (som fremsat i januar 2002)

8.64 Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser [369]

8.64.01 Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) [369]

Følg behandlingen af finanslovsforslaget

 

Folkecenteret i Thy afskediger 15. Regeringen har lukket for kassen.
Den 11. januar blev regeringens såkaldte dødsliste offentliggjort. Til manges overraskelse var Folkecenteret nu med på listen over centre som mister hele det offentlige tilskud. Dagen før stod Folkecenteret på mediernes uofficielle dødsliste "kun" til regulering. Siden har Folkecenteret fået at mærke at pengekassen er blevet lukket med tilbagevirkende kraft fra d. 1. januar 2002. Der er aldrig kommet noget officielt brev som forklarer situationen. Som resultat af denne usikre situation er 15 medarbejdere på Folkecenteret nu blevet afskediget.
Indslag om Folkecenteret på TV2 midt/vest d. 27/1 2002

 

Giv visionen vinger - bliv medlem af Folkecenterets støttekreds
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi blev oprettet i 1983 for at bane vej for en øget anvendelse af vedvarende energi gennem en decentral indsats. Vi udfører forsøg, udvikling og formidling med mindre og mellemstore virksomheder som den primære målgruppe.

Centeret udvikler anlæg til lokal energiforsyning med vedvarende energi og en dansk energiproduktion, udfører forsøg og fremmer oplysnings- og vidensformidling om vedvarende energi.

Læs mere (link)

 

Folkecenteret havde foretræde for Folketingets EnergiPolitiske Udvalg, EPU
Onsdag d. 23/1 modtog Folketingets Energipolitiske udvalg en deputation fra Folkecenteret. EPU´s møde havde den pågældende dag følgende dagsorden.

 

Svar fra Økonomi- og Erhvervsminister, Bendt Bendtsen (K), på § 20-spørgsmål nr. S 367 stillet af Martin Lidegaard (RV).
I svaret hedder det bl.a. at "Vedvarende energikilder er imidlertid nu så udbredt, at regeringen mener, at den direkte løbende støtte til centret skal ophøre".
Læs hele  svaret fra Bendt Bendtsen (K) (21/1 02)

 

Sydthy Kommune bakker op om Folkecenteret.
I et brev opfordrer Sydthy Kommunes borgmester Arne Hyldal og kommunaldirektør Poul Erik Bach, på vegne af kommunalbestyrelsen, regeringen til fortsat at yde driftstilskud til Folkecenteret.
Læs brevet
 

 

Politikere vil bevare jysk energicenter, Politiken.dk 19/1 og Politiken 20/1, af Jesper Tornbjerg
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er på regeringens "dødsliste", men får støtte og ros fra VK-medlemmer af Folketingets Energiudvalg.

 

Center efterlyser forklaring på dødsdom , Netavisen Infopaq 18/1 2002

 

Advokat ind i sag om nedlæggelse af råd , Netavisen Infopaq 18/1 2002
Folkecenteret har ikke fået udbetalt penge for januar 2002, penge som egentlig var bevilget i følge den finanslov, der gælder til en ny er vedtaget. "Et tilskud kan ikke bortfalde med tilbagevirkende kraft", mener Folkecenterets advokat, Poul Gudberg, som mener at der er grundlag for en sag.

 

"Elefantkys til Inger Støjberg" og meget mere i Thisted Dagblad 17/1 2002
Dagens udgave af Thisted Dagblad er præget af gårdsdagens besøg af Venstre politikerne MF Inger Støjberg, Borgmester Arne Hyldahl og den lokale partiformand Jørgen Christensen, og præget af Folkecenterets placering på den såkaldte "dødsliste" set i forhold til de mange resultater som Folkecenteret har præsteret, resultater som også understreges i evalueringsrapporten af Folkecenteret fra oktober 2001. Læs

  • "Elefantkys til Inger Støjberg" , af Villy Dall, tlf. 99199415
  • "Brandalarm var falsk ..." , Kommentar af Villy Dall.
  • "Nyvalgt ud i lokalt politisk stormvejr", af Villy Dall
  • "Resultaterne er skabt", af Villy Dall
  • "Amtet tager ikke over", af Villy Dall
  • "Kommunen bakker op om Folkecenteret", af Villy Dall
  • "Et spørgsmål om stil", af Villy Dall

(Disse artikler er ikke tilgængelige i elektronisk form).
 

Citat fra evaluringsrapport om Folkecenteret, Oktober 2001.
Gårdbiogasanlæg: FC har været meget aktiv i udviklingen generelt og har videreudviklet "smedemesteranlægget" til det i dag mest udbredte anlægs-koncept i Danmark. Anlægs-konceptet vurderes at stå over-for et kommercielt gennembrud. FC’s indsats indenfor udviklingen af gårdbiogasanlæg må betegnes som en succes. FC har været meget vedholdende omkring udviklingsarbejdet, på trods af at man til tider har stået meget alene med sin tro på mulighederne i teknologien. FC’s rolle i udviklingen af gård-anlæggene anerkendes i interessentmiljøet, som én udtrykte det: "hvis ikke det havde været for FC, var der ikke noget der hed gårdbiogas i Danmark i dag"

Evalueringsrapporten, som er udarbejdet af NIRAS, foreligger i Energistyrelsen. Rapporten afventer forelæggelse for Det Energipolitiske Udvalg.

 

 

Minister spørgsmål i Folketinget

§ 20-spørgsmål nr. S 1222  Til økonomi- og erhvervsministeren. (7/3 02)
Om, hvor mange der har nydt god af Folkecenterets basisforskning i vedvarende energi.
Stillet af: Ole Vagn Christensen (S).
Besvaret 14/3 02

§ 20-spørgsmål nr. S 1087  Til økonomi- og erhvervsministeren. (22/2 02)
Om Danmarks eksport af vedvarende energiteknologi berøres af udenlandsk kritik af nedskæringer af energiforskningen.
Stillet af: Ole Vagn Christensen (S).
Besvaret 27/2 02

§ 20-spørgsmål nr. S 1086  Til økonomi- og erhvervsministeren. (22/2 02)
Om mindre og mellemstore virksomheder, der med konkurrenceevnepakken bringer vedvarende energiformer frem til kommercielt niveau.
Stillet af: Ole Vagn Christensen (S).
Besvaret 27/2 02

§ 20-spørgsmål nr. S 1085  Til økonomi- og erhvervsministeren. (22/2 02)
Om udvikling af vedvarende energi får høj prioritet i lov om statstilskud til forskning og udvikling på energiområdet.
Stillet af: Ole Vagn Christensen (S).
Besvaret 27/2 02

§ 20-spørgsmål nr. S 816 Til økonomi- og erhvervsministeren. (7/2 02)
Om tilskuddet til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.
Stillet af: Ole Vagn Christensen (S).
Besvaret 15/2 02

§ 20-spørgsmål nr. S  815 Til økonomi- og erhvervsministeren. (7/2 02)
Om den praktiske forskning, teknologioverførsel og innovation.
Stillet af: Ole Vagn Christensen (S).
Besvaret 15/2 02

§ 20-spørgsmål nr. S  814 Til økonomi- og erhvervsministeren. (7/2 02)
Om hvilke ordninger, regeringen henviser Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi til at søge finansiering.
Stillet af: Ole Vagn Christensen (S).
Besvaret 15/2 02

§ 20-spørgsmål nr. S 741Til økonomi- og erhvervsministeren. (5/2 02):
Om at Nordvestjydsk Folkecenter for Vedvarende Energi lukker.
Stillet af Keld Albrechtsen (EL).
Besvaret 20/2 02

§ 20-spørgsmål nr. S 649 Til økonomi- og erhvervsministeren. (29/1 02)
Om udbytte af forskningsprojekter hos Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.
(Gentagelse af § 20-spørgsmål nr. S 486 pga. uklart svar heraf)
Stillet af Kristen Touborg (SF).
Læs svaret fra Bendt Bendtsen (K) (6/2 02)

§ 20-spørgsmål nr. S 596 Til økonomi- og erhvervsministeren. (25/1 02)
Om Energistyrelsens tilbageholdelse af udbetaling til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.
Stillet af: Ole Vagn Christensen (S).
Læs svaret fra Bendt Bendtsen (K) (1/2 02)

§ 20-spørgsmål nr. S 595 Til økonomi- og erhvervsministeren. (25/1 02)
Om Nordisk Folkecenter får fjernet sine basisbevillinger.
Stillet af: Ole Vagn Christensen (S). 
Besvaret i Folketingssalen (30/1 02)

§ 20-spørgsmål nr. S 594 Til økonomi- og erhvervsministeren. (25/1 02)
Om Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.
Stillet af: Ole Vagn Christensen (S).
Besvaret i Folketingssalen (30/1 02)

§ 20-spørgsmål nr. S 593 Til økonomi- og erhvervsministeren. (25/1 02)
Om Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.
Stillet af: Ole Vagn Christensen (S). 
Besvaret i Folketingssalen (30/1 02)

§ 20-spørgsmål nr. S 486 Til økonomi- og erhvervsministeren. (17/1 02)
Om Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.
Stillet af Kristen Touborg (SF).
Læs svaret fra Bendt Bendtsen (K) (28/1 02)

§ 20-spørgsmål nr. S 485 Til økonomi- og erhvervsministeren. (17/1 02)
Om tilskuddet til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.
Stillet af Kristen Touborg (SF). 
Læs svaret fra Bendt Bendtsen (K) (28/1 02)

§ 20-spørgsmål nr. S 463 Til økonomi- og erhvervsministeren. (17/1 02).
Om at fjerne støtten til Nordjysk Folkecenter for Vedvarende Energi.
Stillet af Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) 
Læs svaret fra Bendt Bendtsen (K) (28/1 02)

§ 20-spørgsmål nr. S 367 Til økonomi- og erhvervsministeren. (16/1 02)
Om den offentlige bevilling til Nordisk Folkecenter for vedvarende Energi.
Stillet af Martin Lidegaard (RV).
Læs svaret fra Bendt Bendtsen (K) (21/1 02)

 

Vindmølleforskere kæmper mod dødsliste , Netavisen Infopaq 16/1 2002

 

Folkecenterets kamp for fremtiden (link)
De Bergske Blade d. 16/1 2002. Synspunkt af Ian Jordan.

 

PRESSEMEDDELELSE - Tema: Nævn, udvalg, centre
Onsdag morgen den 16. januar 2002 rejser to juniorforskere på Folkecenteret, Lars Keller og Juan Quemada til Christiansborg for at overrække 179 medlemmer af Folketinget et brev "Erhvervsrettet Innovationscenter for Vedvarende Energi på Dødslisten" sammen med bogen "Energien fra Thy" og støtteerklæringer fra presse og erhvervsliv.

 

En uheldig kartoffel på dødslisten
De Bergske Blade 15/1 2002, Synspunkt af Preben Maegaard, Forstander Folkecenteret.
Læs også lederen i Thisted Dagblad fra samme dag.

 

Regeringens officielle "dødsliste":
Mere velfærd og mindre bureaukrati - sanering af råd, nævn, udvalg og centre

 

Center får støtte: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi mister sin offentlige støtte på 8 millioner kroner om året, men støttes af konservativ politiker.
Indslag om Folkecenteret på TV2 midt/vest d. 12/1 2002

 

En sund øvelse, der er gået for vidt: Kristeligt Folkeparti´s Ole M. Nielsen udtaler følgende i en presseudtalelse:
Det er en meget dårlig idé at skære i Naturrådet, Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, Nordisk Folkecenter for vedvarende energi, Transportrådet og Den Grønne Fond, som blandt andet støtter Det Økologiske Råd. Jeg er heller ikke altid enig med anbefalingerne fra disse råd, men det forhindrer mig da ikke i at sætte pris på deres saglige bidrag”, siger Ole M. Nielsen.
Presseudtalelse fra Kristeligt Folkeparti d. 11/1 2002

 

Samfundet får meget for pengene:
Konservative politikere, Else Theill Sørensen, MF(K), og Lissie Bundgaard besøgte Folkecenteret.
Thylands Avis d. 9/1 2002 (link).

 

ENERGIEN FRA THY - FRA DET LOKALE TIL DET GLOBALE
Ny bog om de seneste ti års aktiviteter på Folkecenteret.

 

 


Sidst redigeret 29-06-2005 11:10


Articles related to "Disaster for Danish Renewable Energy"

 

In German
Dänische Regierung plant drastische Kürzung der Ausgaben für erneuerbare Energien und Wasserstoff.
HyWeb - Gazette
11/2 2002 by MA

Heftige Proteste gegen die Dänische Regierung: Stopp der Förderungen für erneuerbare Energie ruft ausländische Unterstützer auf den Plan
ECOreporter.de 8/2 2002 by Jörg Weber

Dänische Regierung stoppt alle nationalen Programme für erneuerbare Energien - drei Offshore-Windparks werden voraussichtlich nicht gebaut
ECOreporter.de 6/2 2002 by Jörg Weber

 

In English
Danish government plans to drastically reduce renewable energy and hydrogen spendings
HyWeb - Gazette 11/2 2002 by MA

Uncertain future for Danish renewable energy
Environment Daily 1155, 11/02/02

Denmark accused of "killing renewables"
Environment Daily 1150, 04/02/02

 

In Danish
Håndværksrådet: Regeringen fører energipolitik med hovedet under armen , Information,12/2 2002 Af EBBE SØNDERRIIS 
Håndværksrådet kritiserer Bendt Bendtsens energipolitik i skarpe vendinger

Danmark kan blokere for Kyoto, Information,12/2 2002 , af Steffen Fog
Dansk enegang i ratificeringen af Kyoto-aftalen risikerer at tage resten af EU som gidsel og skade det globale miljø, mener Verdensnaturfonden

Storbritannien vil hente 20 pct. af energien fra alternativ energi
Jyllands-Posten: 12/2 2002

Danmark går mod strømmen.   Information, 11/2 2002 Af EBBE SØNDERRIIS
Strøm fra vedvarende kilder er i vækst, men i Danmark skærer Bendt Bendtsen ned på støtten – stik mod EU‘s anbefalinger

Energipolitikken mødes af kritik 
Berlingske Tidende 4/2 2002. Af Louise Wendt Jensen

Stop energi-massakren
Information 4/2 2002,
by Ulrik Dahlin.

Danmark er ikke bæredygtigt 
Information, 7/2 2002, by Ebbe Sønderriis

 

 


If you know articles related to this topic, please send a link to support4RE@@.comfolkecenter.dk


4/3 2005

Flaget hejst på Folkecenteret!

Med en fornyet bevilling kan Folkecenter videreføre tyve års indsats indenfor energibesparelse, vedvarende energi og integrerede energiløsninger som vejen frem til fremtidens bæredygtige samfund. Bevillingen kommer fra ELFOR’s nye energisparepulje. Herfra modtager Folkecenteret 4,5 millioner kroner i 2005 og 2,5 millioner i hvert af årene frem til 2008.

Bevillingen skal styrke energibesparelser og alternative løsninger for energianvendelse i husholdninger, erhvervslivet såvel som indenfor den offentlige sektor. Med de nye midler vil der komme en øget indsats for en bredspektret oplysning og  uddannelsesvirksomhed. Det vil i praksis føre til flere besøg af studiegrupper og kurser. Med de mange slags test- og demonstrationsanlæg er Folkecenteret det eneste sted i Danmark, der kan fremvise alle former for vedvarende energi.

Yderligere oplysninger kan få hos Preben Maegaard, forstander, på 9795 6600 eller 2127 6677. Email pm*folkecenter.dk og preben*maegaard.net

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Folkecenteret ligger i Sydthy i et smukt landskab med udsigt ud over Skibsted Fjord og nær Danmarks største Oldtidskirkegård. Her mødes fortiden med vor tids udfordringer. Folkecenteret blev oprettet i 1983. Formålet har fra starten været i samarbejde med erhvervslivet at udvikle, demonstrere og informere om  fremtidens energiformer, energibesparelser og rationel anvendelse af energi. Der er på de 6 hektar en mangfoldighed af lavenergihuse med plusenergihus, biodome, halmhus og et underjordisk kursuscenter på 700 m2 med solceller. Test- og demonstrationsanlæggene omfatter: Et dusin store og små vindmøller, 15 forskellige typer solvarmeanlæg og 14 slags solcelleanlæg, hvoraf nogle er integreret i bygningerne, andre er fritstående. De er i drift og leverer el og varmt vand til dagligt brug. Halmhuset er autonomt. Det forsynes med el og varme fra to små vindmøller og et stort batterilager. På transportsiden kan vi fremvise hele brintkæden: Vindmølle på 75 kW, et 20 kW elektrolyseanlæg og en Ford Focus, der kører på brint. Vi har flere elbiler og en lille rapsoliemølle, der forsyner dieselbilerne med miljøvenligt brændstof. Spildevandet renses grønt på fire forskellige forsøgsanlæg. Biodomen er et levende eksempel på kredsløbet mellem jordbrug og akvabrug. I den nyopførte hal udstilles en ny generation bølgekraftanlæg og avancerede mangepol-generatorer samt mange slags vindmøller såsom Gedser-mølle 1 fra 1942, de første Risager-møller, historiske Sonebjerg-, Vestas-, Bonus- og Smedemestermøller. Udendørs er udstillet 40 vindmøllevinger af forskellige slags, fra 1 meter til 31 meters længde. Skulpturer og anden kunst bringer budskab om en jord med ny energi. Skilte viser vej rundt i området. Hjemmesiderne, www.folkecenter.net og www.folkecenter.dk  har righoldige informationer om vedvarende energi på dansk og engelsk og ikke mindre end 40.000 besøg hver måned!
 

9/2 2005

VEDVARENDE ENERGI SOM DEN FREMTIDIGE JOBMASKINE

Af Preben Maegaard, forstander, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Vicepræsident for EUROSOLAR, Den Europæiske Forening for Vedvarende Energi.

I valgkampen 2005 har man fuldstændig overset, hvad en massiv satsning på miljø og vedvarende energi kan betyde for ny industriel udvikling og beskæftigelse. På disse felter kan vi i Danmark skabe arbejdspladser, der ikke den næste dag flytter østpå. Vi skabte indtil januar 2002 næsten 30.000 arbejdspladser og en eksport på 30 milliarder kroner, heraf det meste i vindmølleindustrien. Det er store tal i forhold til de mål for beskæftigelsen de kommende år, som politikerne opererer med. Men der sker ingenting. Efter VK trådte til, er dynamikken indenfor miljø- og energisektoren reelt sat over styr.

I dag sker udviklingen indenfor vedvarende energi i Tyskland, både når det gælder den teknologiske udvikling og de politiske strategier og lovgivning. Derfor er Tyskland i dag er et godt forbillede, ligesom Danmark var det for Tyskland for 15 år siden. De tog ved lære af os. I Tyskland er på få år skabt 150.000 nye arbejdspladser indenfor vedvarende energi, som blomstrer på alle felter: vindmøller, solceller, solvarme, biogas, kraftvarme, flydende biobrændsler mv. Der opstår masser af nye industrier, som er parat til at gå ud på verdensmarkedet med velafprøvede produkter og med et solidt hjemmemarked som rygstød.

Det er samtidig den vej, Tyskland har valgt som sit bidrag til at reducere forbruget af fossile brændsler og uran. Under den fossile epoke er der blevet brugt umådelige militære og økonomiske ressourcer på at sikre sig råstoffer. I det solare samfund kan man lægge alt dette bag sig. Den nødvendige energi kan frembringes med ny, menneskeskabt teknologi. Og her er der stort ingen begrænsninger for industrisamfundenes formåen. Hvad vi har oplevet indenfor bilindustrien og IT, kan gentages indenfor vedvarende energi. Det er den vej Tyskland betræder, når det gælder fremtidens energiforsyning med grønne markeder og energiformer, der reelt er ubegrænsede. Det skaber frihed for konflikter, et nyt menneskeligt råderum og den lige vej til et bedre miljø.

I kraft af den vedvarende energis decentrale natur, styrker omstillingen ikke mindst udviklingen i landdistrikterne. Udbygningen sker med lokal, folkelig deltagelse, hvorimod international kvotehandel skaber et virtuelt og fremmedgørende samfund. Med den tyske model opfylder man internationale miljø- og klimaaftaler og får i tilgift arbejdspladser og nye industrier. Indtil nu er det i høj grad lykkedes. Næsten halvdelen (16.000 MW) af alle verdens vindmøller er opstillet i Tyskland og 100.000 tagsprogrammet for solceller er opfyldt. I 2004 opstillede man i Tyskland 300 MW solceller; det er mere end i noget andet land og sker ikke, fordi Tyskland har specielt gode vindforhold eller megen solskin. Tværtimod.

Ved at opdyrke et hjemmemarked med et bredt udsnit af VE-teknologier opnår man at blive leveringsdygtig til det kommende verdensmarked for miljøvenlige energiprodukter. Strategien har været at sigte på de erhvervsmæssige muligheder mere end på det miljø- og energipolitiske. Det skaber samtidig forudsætningerne for en grundlæggende fornyelse af energisektoren, som er den primære kilde til miljø- og klimaproblemerne. Den politiske aftale om lukning af atomkraft i Tyskland er utænkelig uden en høj profil indenfor vedvarende energi.

Ved at satse på det erhvervspolitiske og ved at danne nye alliancer indenfor industrien, manøvrerer man udenom de gamle energimonopoler. Den skal jo afgive markedsandele til den nye decentrale sektor med dens mange tusinde uafhængige producenter af elektricitet. I Tyskland taler man åbent om, at omstillingen fra fossile brændsler til vedvarende energi indebærer et aktørskift.

Man har gennem målrettet lovgivning skabt markedsgrundlaget for de nye teknologier, hvilket har skaffet landet afgørende komparative fordele. Den første lov, Einspeisungsgesetz fra 1991, svarede til de daværende danske ordninger med garanterede priser. EEG-loven (Erneuerbare Energie Gesetz) fra 2000 var mere vidtgående med rammebetingelser til fremme af mange forskellige energiformer og et stærkt differentieret tarifsystem. EEG blev fornyet og udvidet i 2004. Det skete på trods af, at der var stærke kræfter i det tyske socialdemokrati, som ville begrænse vedvarende energi og fremme anvendelsen af kul.

EEG-loven blev af et tysk elselskab indklaget til EU’s konkurrencekommissær som stridende imod EU’s konkurrenceregler. Sagen blev i 2001 afgjort ved EU-domstolen i Luxembourg, som bestemte, at miljø og vedvarende energi skal prioriteres højere end konkurrence mellem de forskellige energiformer. Derfor kan andre lande også indføre lovgivning efter de samme principper som EEG-loven, hvilket en række har gjort i mellemtiden. I dag ved vi, at den rigtige lovgivning er bestemmende for succes indenfor vedvarende energi. I praksis er kvoter et dårligt princip i sammenligning med garanterede priser. 80% af alle vindmøller i Europa er opstillet i lande med afregningspriser, der er garanteret af staten. Det fører tilmed til de laveste elpriser. I kraft af, at Danmark har 45% af den globale vindmølleproduktion, er det ubetinget i en dansk interesse, at flest mulige lande indfører lovgivning efter EEG-lovens principper. Den fulde lovtekst kan findes på www.folkecenter.dk i tysk og engelsk version.

Det er et princip i den tyske lovgivning, at producenter af miljøvenlig elektricitet skal have en pris, der er så attraktiv, at de vil investere i energianlæg. Eftersom prisen er garanteret af staten i 20 år, kan investorerne, som er mindre virksomheder, husejere, landmænd etc. i deres bank opnå lån på vilkår, der er rimelige og ligner energisektorens lånevilkår. Med et markedsbestemt prissystem med kvoter og grønne certifikater kan man som uafhængig producent ikke stille særligt gode garantier for investeringen, og det gør lånene korte og dyre. Med diskriminerende finansieringsvilkår har man svært ved at konkurrere på et frit el-marked, hvilket kan belyses med udviklingen i en række lande.

For at genskabe en stærk dansk position indenfor fremtidens energiformer, skal Danmark satse på bredden af vedvarende energiformer og ikke bare på vindmøller og brint som hjælpeteknologi. Foruden egen forskning skal Danmark også anvende udenlandske forskningsresultater gennem aftaler om teknologioverførsel på felter, hvor udlandet er forud for Danmark. Her vil det ofte være spild af anvende danske forskningsmidler.

Vi skal endvidere samle op på, hvorfor Danmark ikke har fået stærke industrier indenfor biogas, forgasning, solceller, solvarme, bølgekraft, flydende biobrændsler, brint til transport mv. Det teknologiske udgangspunkt var i 1990’erne ligeså godt for flere af disse energiformer, som det var for vindkraften femten år tidligere. Med udgangspunkt i et solidt hjemmemarked kunne være skabt en stor eksport, sådan som det skete for vindmøllerne. Eftersom kun Tyskland, Japan og nogle få andre lande har ambitiøse programmer indenfor vedvarende energi, har en fremtidig dansk indsats gode kommercielle chancer. Derimod vil forskning indenfor IT og nanoteknologi, hvor alle de store lande og koncerner sætter massivt ind, ikke bringe Danmark komparative fordele.

Landene omkring Danmark, såsom Sverige, Norge, Finland, UK, Holland, m.fl. har ikke fået en VE-industri med mange tusinde arbejdspladser. Indflydelse fra den etablerede energisektor, skyggepristænkning, liberalisering, konsensus mellem aktørerne mv. har blokeret for en politik, der kunne danne grundlaget for en miljøorienteret energipolitik som forudsætning for nye erhvervssektorer. Her er Tyskland som nævnt gået en anden vej. Med en målrettet forvaltningskultur er der skabt de fornødne alliancer og innovation specielt i dynamiske små og mellemstore virksomheder - både i fabrikation at energiudstyret og som ejere af de miljøvenlige energianlæg.

Man har i 2004 med ny lovgivning videreført erfaringerne fra EEG til transportsektoren. Der er skabt nye rammebetingelser og iværksat ambitiøse programmer for biobrændsler til transport. Landbruget samarbejder med de store tyske bilfabrikker, som er interesseret i et forspring indenfor CO2-neural bilkørsel. Det blev demonstreret i praksis på regeringskonferencen Renewables2004 i Bonn. VIP-gæsterne blev transporteret rundt i 90 topmoderne biobrændselsbiler af seks forskellige fabrikater. Det skaber grundlaget for en ny energi- og miljøpolitik. En progressiv linje af samme karakter vil kunne føre Danmark tilbage på verdensscenen med tusindvis af nye arbejdspladser indenfor vedvarende energi.

Sidst redigeret 14-02-2005

Januar 2002

NY BOG FRA FOLKECENTERET

ENERGIEN FRA THY

FRA DET LOKALE TIL DET GLOBALE

Til virksomheder, samarbejdspartnere, medier og andre interesserede,

Vi har netop udgivet en bog om de seneste ti års aktiviteter på Folkecenteret. Ideer er taget op og er blevet fuldt kommercielle. Derefter har vi overdraget resultaterne til erhvervslivet og er gået i lag med nye lovende udfordringer.

Vi er i 2001 gået mere massivt ind i nye områder. Et eksempel: Sammen med en række mindre virksomheder har vi øget indsatsen indenfor brint-energi til transportformål. Vi har landets første tankstation til brint. Vi har pilotanlæg, der dækker hele kæden vindmølle-elektrolyseanlæg-lager-tankstation. Snart vil der være en eller flere biler, som kan køre på brinten, der laves af vindmølle-strøm. Det er den vej, vi skal med den såkaldte overløbsstrøm.

På grundlag af de hidtidige erfaringer er der udarbejdet og til myndig-hederne indsendt et ambitiøst brintprojekt med det lokale elselskab, kommunen, universiteter og virksomheder på området. Foruden at dække hele elforbruget kan vindmøllerne i Thy idag også dække en stor del af energiforbruget til transport. Men det kræver omstilling til en helt ny teknologi, som da vi stillede om fra kul til vindenergi.

Tilsvarende kan berettes om vores langsigtede arbejde indenfor planteolie til transport, gårdbiogas, bølgeenergi, husstandsmøller og projekterne i udlandet. Men det må I læse om i bogen.

Bogen fortæller også om de mange, der besøger os og om de besøg, vi aflægger verden rundt som ambassadør fra dansk vedvarende energi, der fejrer triumfer på verdensmarkederne.

Medlemmer af vores støttekreds - også nye - får automatisk bogen tilsendt. Man kan blive medlem ved at indbetale kr. 65.- på giro 6 36 96 85.

Yderligere oplysninger om aktiviteter eller projektsamarbejde kan fås hos

Jane Kruse, tlf. 9795 6600 og 4060 4551, og Preben Maegaard, tlf. 9795 6600 og 2127 6677 samt de energifaglige medarbejdere.

Kontakt Folkecenteret for at bestille bogen.

 

Læs bogen online i PDF format

Sidst redigeret 24-10-2002

 

P R E S S E M E D D E L E L S E

31. oktober 2000

 

De bedes optage nedenstående. Yderligere oplysninger ved henvendelse til Jane Kruse, tlf. 9795 6600 eller 4060 4551.

Officiel indvielse af test-site for bølgekraft

Lørdag den 4. november 2000 er der officiel indvielse af den nye test-site for bølgekraft-anlæg. Den ligger ved Nissum Brednings nordlige kyst, tæt ved Helligsø Teglværk.

Der findes i Danmark over 40 opfindere af bølgekraftmaskiner, som med den nye test-site får opfyldt behovet for at gøre forsøg med deres anlæg.

Da vindmølleudviklingen startede for 25 år siden, foregik mange af forsøgene i baghaven. Det kan man af gode grunde ikke, når det gælder eksperimenter med bølge-energimaskiner. Derfor udfylder den nye test-site eller kravlegården, som den populært kaldes, et reelt alternativ til afprøvning i de store professionelle bølgetanke, som kan koste flere tusinde kroner i timen.

På den nye test-site arbejder man så at sige for egen regning. Opfinderne kan gennem Bølgekraftforeningen få tilskud hos Energistyrelsen til at bygge modeller for, som så må afprøves i Nissum Brednings bølger.

De mest vellykkede går videre til næste fase. Det er dog for tidligt endnu at spå om, hvornår de første bølgekraftanlæg kan fremstille elektricitet. Og det vil næppe ske i Nissum Bredning, men i Vesterhavet. Og på meget større anlæg. Men alt skal have sin begyndelse.

Bølgekraft kom på finansloven i 1997 på initiativ af SF og Enhedslisten.

Energistyrelsen har støttet test-siten med 900.000 kr., hvortil kommer diverse udstyr.

Til indvielsen er der udsendt invitationer til Bølgekraftforeningens 450 medlemmer. Men alle interesserede er velkomne på lørdag, 13.00-16.00. Dersom forholdene tillader det, vil der være udlagt et par modeller.

Det er Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi, der står for driften af den nye test-site. Efter indvielsen inviteres til kaffebord i SkibstedFjord kursusbygning, det såkaldte jordhus, på Folkecenteret. Her bliver der mulighed for at stille spørgsmål og debattere om bølgekraft.

Sidst redigeret 01-11-2000
 

01.12.99

Vellykkede forsøg med ringgenerator til vindmøller

af Preben Maegaard, forstander, Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi.
Vicepræsident for EUROSOLAR, den europæiske forening for vedvarende energi.

Den hidtil største mangepolgenerator til vindmøller i Danmark er nu afprøvet på Folkecenteret for Vedvarende Energi i Thy. Generatoren er på nominelt 100 kW, men prøvekørslerne har vist, at den yder 135 kW ved normal belastning. Generatorens potentiale er dokumenteret, og man kan gå til næste fase frem imod en egentlig produktionsmodning. Den højeste virkningsgrad er målt til 96% med dellast. Ved fuldlast falder den en smule. Men eftersom vindmøller det meste af tiden kører ved dellast, er høj virkningsgrad ved dellast et virkelig fremskridt.

100 kW generatoren har et poltal på 84. Omdrejningstallet er variabelt imellem 0 og 45 o/m. Den kan i senere versioner bygges op med to eller flere moduler med samme diameter, hvorved effekten kan komme op på 500-1.000 kW og dermed gradvis udvikles til en størrelse, der er realistisk for nutidens vindmøller. Der foreligger et skitseprojekt for en 1 MW generator. Vægten af den vil ligge på ca. 11 tons.

Enorm tysk succes
Mangepolgeneratorer findes i to grundversioner: med elektromagneter eller med permanente magneter. Til vindmøller er den elektromagnetiske type stadigvæk mest udbredt. Det vil indebære, at elektroingeniørerne kommer til at dominere udviklingsarbejdet i stedet for som nu maskiningeniørerne. Den største tyske vindmøllefabrik Enercon har i 90erne skaffet sig en formidabel succes ved at levere over 1.600 styk af model E40 på 500 kW. Men fabrikken er gået videre; har en 1.500 kW vindmølle med mangepolgeneratorer i serieproduktion og udvikler for tiden en 4 MW vindmølle. Så Enercon giver de danske producenter kamp til stregen med sin nye teknik, som man også kan tjene penge på.

Tiden skal vise, hvor længe de danske vindmøllefabrikker med deres førende markedsposition kan undgå et teknologiskift.

At branchen iøvrigt tager udfordringen fra de nye generatorer yderst alvorligt, ser man af, at den største leverandør af gearkasser til vindmøller, Flender i Bocholt i Tyskland, er igang med at udvikle et komplet 5 MW mekanisk drive-train med aksel, gear og det hele som en integreret leverance. Flender siger herom i tidsskriftet "New Energy" 2/99, at man ikke ønsker at blive taget på sengen af konkurrence fra de fremtrængende ringgeneratorer. Flender er storleverandør af vindmøllegear til Danmark.

Nye materialer
Den allernyeste type ringgeneratorer er med permanente magneter. Men heller ikke her står udviklingen stille. Indtil for få år siden var det utænkeligt at bruge såkaldte neodynmagneter, som er magneter af sjældne jordarter. De var alt for dyre, hvorfor det var almindeligt at benytte ferritmagneter. Men de seneste år er magneter af sjældne jordarter raslet ned i pris , som i kombination med store konstruktionsmæssige fordele fører til, at man utvivlsomt fremover vil foretrække den type magnet. En ferritmagnet fylder og vejer nemlig ved samme magnetstyrke som en underarm, hvor magneten af sjældne jordarter er som en finger! Det giver mulighed for kompakte, elegante konstruktioner, som også kan gøres intelligente.

Ringgeneratorer på vindmøller
Alle større vindmøller med asynkrongenerator skal have en gearkasse, en komponent, som ofte har givet støjproblemer og hurtig slitage, hvilket branchen netop nu bringer eksempler på. Med mangepolgeneratorer eller ringgeneratorer, som de også kaldes, kan gearkassen og den asynkrone generator spares væk. Til gengæld får man en generator, der er væsentligt større og tungere end den oprindelige asynkrongenerator. Men erfaringer fra avancerede ringgeneratorer i udlandet fortæller, at der samlet set kan opnås vægtreduktion ved at gå over til den nye mangepolteknik.

Der findes i udlandet flere vindmøllefabrikker, som bruger den nyeste ringgeneratorteknik. I Holland således Lagerwey med en 750 kW vindmølle, i Tyskland GENESYS med en 600 kW og i Frankrig er Groupe Schneider, stor industrikoncern, på banen med en 750 kW vindmølle, som Electricité de France er interesseret i. Det er alle nye aktører, som henter forskningsmæssig hjælp hos førende institutter i primært Tyskland og Rusland.

Optimale driftsforhold på vindmøller
En ringgenerator vil ikke som konventionelle vindmøllegeneratorer blive koblet direkte til nettet. Der vil blive skudt en inverter ind imellem generator og elnet. Inverteren vil omdanne ringgeneratorens fluktuerende spænding, strøm og frekvens til el af normal netkvalitet. Inverteren giver mulighed for at køre rotoren med variabelt omdrejningstal og dermed på en simpel måde konstant tilpasse hastigheden til optimale driftsforhold. Ved ekstreme vinde, hvor andre vindmøller af sikkerhedsmæssige årsager bliver standset, vil man med den nye driftsform kunne tvinge rotoren ned på et ukritisk omdrejningstal.

På vindmøller vil anvendelse af ringgeneratorer indebære helt nye konstruktioner, men de udvidede operationelle muligheder bliver utvivlsomt også vigtige for fremtidens vindmølledesignere.

Andre anvendelser af ringgeneratorer
Foruden på vindmøller er det oplagt at forvente mangepolgeneratorer anvendt på fremtidens bølgeenergimaskiner som roterende generatorer, men også lineærgeneratorer vil utvivlsomt komme i anvendelse.

Mangepolgeneratorer vil også finde mange andre anvendelser som en integreret del af ventilatorer, pumper og direkte indbygget i bilernes hjul. Det findes der allerede eksempler på.

Det historiske forløb i Danmark
Omkring 1983 præsenteredes på DTU den første danske ringgenerator. Den var på 20 kW og var udviklet af professor Ulrik Krabbe, som efter egne oplysninger også var manden bagved de mindre 1-3 kW generatorer med Transmotor som producent. De findes på små stand-alone vindmøller i Grønland, hvor de under ekstreme forhold forsyner telekommunikationsanlæggene med energi. Der har været lavet en del forsøg med tilsvarende type generator på småmøller i Danmark men med vekslende teknisk resultat. Der har ikke været tale om et markedsgennembrud.

I 1988 indledtes på Folkecenteret forsøg med ringgeneratorer efter oplæg fra opfinderen, civilingeniør Niels Abildgaard. Til de første forsøg blev benyttet en 10 kW generator, som blev installeret i en pitchreguleret Svaneborg-mølle. Generatoren var købt i Bremen og levede ikke op til forventningerne. Den var mekanisk for kleint bygget, så magneterne raslede løs. Også fra andre danske forsøg berettes der om lignende problemer.

Dansk forsøgsprojekt
I 1990 blev der på Folkecenteret indledt udvikling af en 20 kW danskkonstrueret ringgenerator med deltagelse af stort set al den ekspertise, som fandtes i Danmark dengang. Kort tid efter opnåedes 25% tilskud fra EUs forskningsdirektorat til en 100 kW maskine. Projektets gennemførelse var naturligvis afhængig af, at restfinansieringen på ca. 3 mio. kroner kom på plads. Den stillede Energistyrelsen i udsigt på det vilkår, at 20 kW generatoren skulle afprøves og dokumenteres, forinden ENS ville tillade brug af bevilingen til 100 kW maskinen, hvilket vi fandt sagligt rigtigt.

Men mange ting gik anderledes end planlagt. En projektleder sagde op og dannede eget firma med ringgeneratorer som speciale. En af de deltagende virksomheder frasolgte generatorsektionen, og den nye ejer ville ikke udvikle. Endelig skete der et teknologiskift fra ferritmagneter til sjældne jordarter, hvilket også indebar forsinkelser, hvorfor dokumentationen for 20 kW generatoren først forelå i januar 1997.

Indenfor stort set samme periode havde virksomheden Belt Electric med professor Krabbe som deltager udviklet en 25 kW maskine. Også vindmøllefabrikken Nordtank har vist interesse for mangepolgeneratorer og valgte Siemens som leverandør. Det førte dog ikke til et kommercielt produkt.

EU trak sig
EU mistede tålmodigheden med det af Folkecenteret ledede projekt og trak sig i februar 1997 helt ud af 100 kW projektet. Indenfor kontrakten, var omend forsinket, konceptudvikling og konstruktion af 100 kW prototypen, som nu er afprøvet, allerede gennemført. Et EU-krav om tilbagebetaling af ca. 400.000 kroner er derfor tilbagevist. EU nåede at betale ca. 10% af det samlede projekt. Det er vanskeligt at forestille sig, at EU kan få penge retur. De er anvendt i henhold til kontrakten, og generatoren er velfungerende. Man påstod også, at generatoren ikke var bygget, men "glemte" de vilkår, de 75% af finansieringen var givet på. Det danske tilskud skulle overvejende bruges til prototypen, som ikke måtte bygges, førend 20 kW maskinen var dokumenteret.

Man fortsatte herefter for 100% danske midler med en større nordjysk maskinfabrik som bevillingsmodtager og producent og Folkecenteret som konstruktør og ansvarlig for afprøvningen. Ingeniør Niels Vilsbøll og dr. ing. Andrei Pinegin var de drivende kræfter m.h.t. koncept og konstruktion.

Dansk generatorproduktion
Den pågældende maskinfabrik har planer om, når 100 kW generatoren er produktionsmodnet, at gå på markedet med generatorer som en komponent ligesom vinger, styringer m.v., der som regel kommer fra virksomheder, der betjener hele vindmøllebranchen. Eftersom gearkasser og asynkrongeneratorer altid importeres, vil overgang til ringgeneratorer gøre vindmøllerne mere "danske".

Iøvrigt er opmærksomme læsere bekendt med de mange usaglige klager og tvister i det omtalte udviklingsforløb, som har forsinket og bestemt ikke givet Danmark en førerplads på området. Der måtte endog på et tidspunkt stilles spørgsmål til Energiministeren for at få det korrekte sagsforløb stadfæstet.

Det må konstateres, at vi i Danmark halter slemt bagefter udlandet, hvor store ringgeneratorer har været serieproduceret i mange år. Så vindmøllelandet Danmark mangler fremdeles erfaringer på dette felt. Heller ikke på det forskningsmæssige område er der megen hjælp at hente på de danske institutter, hvorfor det er nødvendigt at benytte tysk, hollandsk og russisk ekspertise. Miseren skyldes også, at Danmark ikke længere har en selvstændig generatorproduktion af betydning.


Medlem af Folketingets Energipolitiske Udvalg, Aase Madsen, MF (DF), får den nyudviklede ringgenerator præsenteret af ingeniør Lars Chr. Christensen, som forestår projektet. Imens producerer generatoren i simuleret vindmølledrift 135 kW, som via varmelegemer blæses direkte ud til gråspurvene. Afprøvningen foregår på Folkecenterets prøvemark for vindmøller.

 


Ringgeneratorens store diameter betyder, at vindmøllerne vil ændre design. Generatoren kan anbringes direkte på navet eller som i denne skitse bagerst i nacellen. Forenklingen er markant. En vægtreduktion af nacellen på 30% kan forventes.

Hurup 22/12 1999

Folkecenteret renset 100% i EU sag

Læs brev fra Statsadvokaten For Særlig Økonomisk Kriminalitet (Bagmandspolitiet), 20/12 1999

Læs artikel i Jyllandsposten Erhverv, 22/12 1999

Læs Thisted Dagblad, 23/12 1999

Læs debat indlæg af Jens-Peter Bonde 22/02/2000, Retssikkerheden krænkes i EU

--------------------------------------------------------------------------------


 

Kendelse fra Pressenævnet

Politiken bragte på den 4. april 1999 på forsiden af tillægget PS og på side 2 i tillægget en reportage om svindel med EU-tilskud. På forsiden blev bragt en artikel med overskriften "Farvel til uskylden". Over denne artikel blev på den øverste halvdel af siden bragt et billede af forstanderen for Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi, Preben Maegaard.

Forstanderen og Folkecenteret har klaget til Pressenævnet over denne anvendelse af billedet, som de finder er i strid med god presseskik.

Tre medlemmer - Axel Kierkegaard, Tage Clausen og Ole Askvig - har udtalt: Billedet af klageren Preben Maegaard dækker halvdelen af tillægget PS' forside og vedrører ikke den artikel, som er gengivet på den nederste halvdel af siden. Udformningen af sektionsforsiden er egnet til at give læseren det indtryk, at det er klagernes forhold, der er omtalt i forsideartiklen. Den omstændighed, at der er tale om et to-siders tema, og at der nederst på side 2 er bragt en artikel om klagerne, kan ikke føre til en anden vurdering.

Bladet har derfor tilsidesat god presseskik.

Et medlem - Aage Lundgaard - har udtalt: Der er tale om et tosiders tema, der behandler et væsentligt samfundsrelevant emne om danske forhold til EU-midler. Da billedet har den fornødne sammenhæng med den problematik, der behandles på sektionsforsiden, og da klageren såvel i billedteksten som i artiklen på side 2 får lejlighed til at afvise de beskyldninger, der rejses, er god presseskik ikke tilsidesat.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og Pressenævnet udtaler sin kritik af Politiken.

København, den 10. august 1999.

Axel Kierkegaard, Aage Lundgaard, Tage Clausen og Ole Askvig"