Back to index

 

Konference: Vindmøller som løftestang for udvikling i yderområderne

februar 2013

 

 

Den 18. april 2013 fra kl. 09:30 til 15:00 afholder Folkecenter i samarbejde med Adventure.dk og Vestjyllands Energi- og Miljøforening opfølgningskonference ”Vindmøller som løftestang for udvikling i yderområderne”

Program:

 

Læs rapporten Vindmøller som løftestang for udvikling i udkantsområderne

Hvide Sande Havn får vindmølleprisen år 2013

Se citat fra Naturlig Energi, marts 2013 om den rådne banan som potentiel vækstmotor

Se øvrig omtale af rapporten.

 

Konference:
”Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i yderområderne”.
Fra den rådne banan til den grønne agurk

Tid: torsdag, 18. april 2013 kl. 09:30 til 15:00
Sted: Hotel Fjordgården, Vester Kær 28, 6950 Ringkøbing
Arrangører: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Adventure.dk,
Vestjyllands Energi–og Miljøforening.

Baggrunden for konferencen:
De næste seks år skal der opstilles 600 til 900 store vindmøller med i gennemsnit 20 til 30 vindmøller i hver af de ca. 30 kommuner i yderområderne, hvor vindressourcerne er bedst.

Det årlige økonomiske afkast vil med almennyttige ejerformer blive en saltvandsindsprøjtning til nye lokale aktiviteter, idet overskuddet, viser erfaringerne, pr. vindmølle på steder med gode vindforhold over en tyve års periode ligger på årligt 3 til 5 millioner kroner. Det vil samtidig give vindmølleprojekterne den nødvendige accept hos den berørte lokalbefolkning.

Det er baggrunden for, at Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har bedt Rambøll om at udarbejde en rapport om vindmøllers betydning for vækst og arbejdspladser i yderområderne ud fra tre konkrete eksempler. Rapporten belyser hvorledes lokalt, almennyttigt ejerskab af vindmøllerne kan føre til nye indkomster og arbejdspladser især i de dele af landet, hvor indkomstudviklingen halter efter resten af landet.

Rapporten gennemgår 3 forskellige almennyttige ejerskabsformer, som lokale myndigheder, organisationer og borgere kan anvende ved etableringen af nye, store vindmøller, hvor det økonomiske potentiale er stort.

”Jeg vil gerne takke Nordisk Folkecenter for at gå meget aktivt ind i arbejdet med at få etableret flere vindmøller i Danmark. Rapporten giver en række spændende bud på, hvordan man kan sikre lokal opbakning i landdistrikterne til opsætning af vindmøller. Det er et vigtigt bidrag til arbejdet på vindmølleområdet”, udtaler minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen.

”De 1800 MW nye store vindmøller på land kan blive rygraden i regeringens ambitiøse plan, at 50 % af det danske elforbrug i 2020 skal komme fra vinden. Erfaringerne viser, at den direkte, folkelige inddragelse fører til resultater, når de lokale energiressourcer skal udnyttes. Eksterne investorer derimod møder ofte afvisning og protester. De kommunale beslutningstagere foretrækker naturligvis vindmølleprojekter, som deres egne vælgere aktivt går ind for”. siger Preben Maegaard, forstander emeritus, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Rapporten kan downloades her: http://www.folkecenter.dk/dk/news/fc/vindmoeller-som-loeftestang/ Konferencen er arrangeret under Folkecenterets projekt Aktiv Vidensformidling.

Program:
Kl. 09:30 Velkomst, Michael Plesner, forstander og Jane Kruse, informationsleder, Aktiv Vidensformidling, Folkecenter

Kl. 09:40 Niels Jørgen Mau, afdelingschef i økonomi- og indenrigsministeriet: ”Lokale indtægter – økonomisk balance”.

Kl. 10:00 Preben Maegaard, forstander emeritus, Nordisk Folkecenter, ”Folketingets energiplan siger, at der skal opstilles 1800 MW landplacerede vindmøller. For at opfylde målet, er det nødvendigt, at der er accept hos den berørte lokalbefolkning”.

Kl. 10:20 Kasper Brejnholt Bak, arkitekt, Rambøll, ”Rapporten: ”Vindmøller som løftestang for udvikling i yderområderne” hoved konklusioner”.

Kl. 10:40 til 10:55 Kaffepause


Kl. 10:55 til 11:55. Nye ejerformer: 4 eksempler på lokalområder hvor kommunen, el- eller varmeforsyningsselskabet og erhvervsfonde ejer vindmøllerne og lader provenuet gå i en grøn pulje til energibesparelser og nye initiativer:

1. Henning Davidsen, iværksætter, Hvide Sande, ”3 x 3 MW vindmøller på Hvide Sande Nordhavn, 80 % ejerskab til Den erhvervsdrivende Fond Hvide Sande Erhvervsudvikling. Lokalt ejerskab skaber forståelse for vindmøller på land”.

2. Søren Stensgaard, chef for teknisk afdeling, Samsø kommune, ”Samsø kommune som vindmølleejer”.

3. Flemming Poulsen, direktør, NOE, Holstebro, ”Et andelsejet elselskabs engagement i ejerskab af vindmøller”.

4. Henning Holm, formand for Miljø og Teknikudvalg, Thisted kommune, ” Thisted kommunes politik på vindmølleudbygning i kommunen”.

Kl. 12:00 til 12:50 Frokost

Kl. 12:50 Steffen Husted Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd, ”Lokal accept af vindmøller med udgangspunkt i lokal udbytte/ejerskab herunder almennyttigt ejerskab. Nye indkomster og arbejdspladser i landdistrikterne” 

Kl. 13:10 Carsten Sohl, Vestjyllands Energi-og Miljøforening, ”Hvordan får vi den lokale folkelige deltagelse tilbage og herved skabe nye arbejdspladser?”.

Kl. 13:30 Camilla Rosenhagen, konsulent, Kommunernes Landsforening, ” Kommunernes rolle som planlæggere i forbindelse med opstilling af vedvarende energi anlæg”.

Kl.13:50 Michael Plesner, forstander og økonom, Nordisk Folkecenter, ”Vindmøller som økonomisk løftestang for yderområderne”.

Kl. 14:10 Birgitte Juhl, havnedirektør, Hanstholm Havn, ”10 vindmøller på den kommunale havn organiseret i en lokal erhvervsfond”.

Kl. 14:30 Lars Grundahl, Projektgruppe, Aalborg Universitet, Rural Development and ownership models of wind turbines, ”Rapport fra case studie, 10 vindmøller lokalejet, finansiering og brug af strøm fra fluktuerende energikilder”. 

Kl. 14:40 Frede Hvelplund, Professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet, ”Omstilling til Vedvarende Energi, befolkningens deltagelse, og regional udvikling”.

Kl. 15:00 Kaffe og kage

I princippet har alle adgang til konferencen, men af hensyn til det begrænsede deltagerantal har repræsentanter for landdistrikter og kommuner i yderområderne samt medierne forrang. Derfor er kun bekræftede tilmeldinger gyldige.

Tilmelding til ns@@.comfolkecenter.dk senest den 10. april kl. 15:00

 

Adventure.dk logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Vestjyllands Energi- og Miljøforening logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Thisted kommune logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Hanstholm Havn logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Hvide Sande Nordhavn Møllelaug logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Nordvestjysk elforsyning logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Logo for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Back to index

 

Pressemøde: Præsentation af Vindmøller som løftestang

januar 2013 

 

 

Ministeren for By-, Bolig- og Landdistrikter Carsten Hansen (S) vil mandag den 4. februar kl. 15:00 og ca. en time frem afholde pressemøde om rapporten
Vindmøller som løftestang for udvikling af udkantsområderne ”.

Dagsorden for pressemødet:
Carsten Hansen og Preben Maegaard byder velkommen.
Oplæg ved Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter.
Oplæg ved Kasper B Bak, Rambøll

Adressen er: Gammel Mønt 4, 1117 København K

 

 

Back to index

 

Kursus: Byg selv vindmølle

 

Den internationalt anerkendte vindmøllepioner, Hugh Piggott, kommer til Folkecentret for at undervise i hvordan man bygger en vindmølle

Byg selv vindmølle kursus på Folkecenteret i uge 21

Nordisk Folkecenter henvendte sig i februar måned 2012 til Hugh Piggott efter at have fulgt hans imponerende arbejde gennem flere år.

Hugh Piggott indvilgede i at lede en workshop på Folkecenteret, hvor man kan lære at bygge en husstandsvindmølle.

Hugh Piggotts kone er dansk, så han har flere gange tidligere været i Danmark.

Vindmølle workshoppen vil finde sted i uge 21, år 2013.

Hugh Piggott underviser normalt hold på mellem 7 og 25 deltagere og alle kan være med; man behøver ikke en speciel uddannelse for at være med – interesse og gå på mod er tilstrækkeligt.

Hugh Piggott har udarbejdet en manual til selv byg af vindmølle, som i forbindelse med kurset kan købes til en pris af £ 7.50 (normalpris £ 10).

Efter Hugh Piggotts kursus vil Folkecenteret arrangere ekskursioner i Thisted kommune, som er selvforsynende med vedvarende energi, hvoraf størstedelen kommer fra netop vindmøller.

Pris for deltagelse i workshoppen er endnu ikke helt fastlagt, men interesserede kan blive skrevet på venteliste til deltagelse i workshoppen ved at sende e-mail til ns@@.comfolkecenter.dk

Optagelse på ventelisten er ikke bindende.

Læs mere om Hugh Piggott

Se også Hugh Piggotts blog

 

 

Back to index

 

Energy Europe 2013

januar 2013


23. – 25. maj 2013 afholdes Energy Europe i Bellacenter, København

Energy Europe er en international energimesse og –konference, hvor der forventes over 250 udstillere fra 15 lande og udstillinger, der dækker over 10.000 m2.

Der forventes 10 til 15.000 besøgende fra 10 lande.

ENERGY EUROPE varer tre dage og er planlagt til at finde sted igen i maj 2014, maj 2015, maj 2016 osv.

Sideløbende med udstillingerne vil der være flere konferencer på bade dansk og engelsk.

Blandt emnerne er:
Vindenergi, solenergi, bioenergi, grønt byggeri, vandkraft, bølgeenergi, geotermi, energieffektivitet, e-mobilitet, brint, brændselsceller og meget mere.

Læs mere om Energy Europe

 

Energy Europe 2013, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Back to index

 

4. Fossil Frie Thy konference

december 2012

 

 

4. Konference, ”Fossil frie Thy” transport
Tid: torsdag, 28. februar 2013 kl. 09:30 til 15:30
Sted: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgaardsvej 16, 7760 Hurup Thy.

En dialogkonference, hvor udfordringen for en omlægning af transportsektorens forbrug fra fossil brændsel til vedvarende energi. Det er ambitionen med konferencen at inspirere til, at andre lokalsamfund i Danmark kan blive fossil frie også på transporten.  De mange indlæg der giver tanker, skal gøre at der skabes et pilotprojekt. Konferencen er arrangeret under Folkecenterets projekt Aktiv Vidensformidling.

Konferencen vil dække tre hovedområder:
Transportsektorens udfordringer at gå fra det fossil brændsel til sol, vind og biomasse. Brancheforeningerne giver oplæg og gør status.

Lokalområdets udfordringer og muligheder, oplæg fra lokale aktører.

Universiteternes og forskningens inddragelse.

1. Hovedområde: Transportsystemets omlægning til forbrug af vind, sol og biomasse i en kombination af omlægning af transportvaner og transportbesparelse. Teknologirådet har lavet fremskrivninger for Thy. Der er nok at tage fat på, den kollektive transport skal forøges og den individuelle biltransport skal formindskes.  Hvor ligger problemerne og hvor er løsningerne? Nationale og regionale aktører arbejder for at nå målene.
Kl. 09:30 Velkomst, Michael Plesner, forstander, Preben Maegaard, Jane Kruse, informationsleder, Aktiv Vidensformidling, Folkecenter

Kl. 09:50 Henrik D. Kristensen, Transportminister, ”Om samspillet mellem kollektiv og individuel transport. Kan vi være 100 % Vedvarende Energi kørende i år 2050?”.

Kl. 10:00 til 12:35. Nye brændstoffer til transport.

Kl. 10:00 Jonny Trapp Steffensen, senior manager, Bionaturgas Danmark A/S, ”Gas i transportsektoren”.

10:20 Ole Schleemann, underdirektør, Nordjyllands Trafikselskab, ”Nordjyllands trafikselskabs strategi for at den kollektive busdrift bliver fossil fri”.

Kl. 10:40 Christian Theisen Schmidt, konsulent, Dansk Energi Gas, Dansk Energi, ”Biler på gas, mulighederne og udfordringerne”.

Kl. 11:00 kaffepause

Kl. 11:15 Lærke Flader, branchechef, Dansk Elbil Alliance, Dansk Energi, ”Fremtidens biler kører på el. Hvornår ser vi at halvdelen af vores bilpark kører på el?”

Kl. 11:35 Aksel Mortensgaard, direktør, Partnerskabet for brint og brændselsceller, ”Brinten skal produceres og bilerne skal have brændselsceller”.

Kl. 11:55 Steen Vestervang, forskningskoordinator, Energi/Net.dk, ”VE-gasser til gasnettet”.

12:15 John Lindbom, formand, Dansk Taxa Råd, ”Taxa vil køre grønt”. Præsentation af Lars Kjeldtoft, formand Thisted taxaforening.

2. hovedområde: 12:35 til 12:55 De lokale aktørers arbejde for at gøre Thy fossil frit

Leif Gravesen, formand for Planter og Miljø, LandboThy ”Hvad skal landbrugets traktorer og andre maskiner have i tanken i fremtiden?”.

Egon Sørensen, formand, Thy Vognmandsforening 
 
12:55 til 13:45 Frokost

13:45 til 14:15 De lokale aktørers arbejde for at gøre Thy fossil frit (fortsættelse)
NN, Hanstholm fiskeriforening,

Birgitte Juhl, adm. direktør, Hanstholm Havn NLG Gas

NN, Arriva Tog A/S, Thisted Station

14:15 Rune Noack, chefkonsulent, DI Transport, ”Transportsektoren - grøn omstilling - mulighedernes land?”

14:35 til 14:55 De lokale aktørers arbejde for at gøre Thy fossil frit (fortsættelse)
Lene Kjelgaard Jensen, borgmester og Torben Juul Olesen, teknisk direktør, Thisted kommune, ”Kommunens indsats for at også transport kan udføres uden brug af fossilt brændstof”.

Leif Amby, projektingeniør, Daninco, Thisted, “Biogas til transport”

3.hovedområde: Universiteternes og forskningens inddragelse
15:00 Morten Skou Nicolaisen, postdoctoral Researcher, Aalborg Universitet, “Hvordan får man befolkningen med i omstillingen fra den ene type køretøjer til den anden. Og hvordan mindskes behovet for transport?” 

15:20 Afslutning, kaffe og kage. Udstillingen besøges

   

Læs mere om de 3 tidligere Fossil Frie Thy konferencer.

 

Se liste over udstillede el-køretøjer i forbindelse med konferencen.

 

Aalborg Universitet logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Dansk Elbil Alliance logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Dansk Energi logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

NT logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Landbo Thy logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Thisted kommune logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Daninco logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Dansk Taxi Råd logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 

 

 

Danmarks Cyklistforbund logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi logo

 

Thisted Bryghus logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Back to index

 

Julefrokost på Folkecenter

december 2012

 

 

Julen 2012.

Julefrokost på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Kære støttekredsmedlemmer, medarbejdere og samarbejdspartnere.

I inviteres hermed til julefrokost den 21. december kl. 14 i SkibstedFjord bygningen.

Vi beder om tilmelding senest onsdag den 19. dec. kl. 16 på jk@@.comfolkecenter.dk eller 9795 6600.

Ser frem til samværet.

De bedste hilsner og på gensyn
Preben Maegaard, forstander

 

 

Julefrokost på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Back to index

 

Bølgeenergitræf november 2012

november 2012

 

Det halvårlige Bølgetræf afholdes lørdag den 24. november 2012

Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet, Niels Bohrs Alle 1,
5230 Odense M

Alle interesserede er velkomne.

Registrering og kaffe fra 9.30.

Mødestart kl. 10.00.

Deltagerpris 60 kr.

Tilmelding nødvendig af hensyn til frokostbestilling til sekretariatet på telefon 3697 3670 eller til formanden på telefon 2162 2347 eller mail: wave@@.comwaveenergy.dk 

Se program for bølgeenergitræf november 2012.

Der indkaldes samtidigt til den årlige generalforsamling, kl. 15:00.

Kun medlemmer har stemmeret.

Se mere om Bølgekraftforeningen.
 

 

Bølgekraft, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Back to index

 

Fossil Frie Thy 3. konference - emne: Affald

november 2012

 

 

Program for 3. dialog konference ”Fossil frie Thy” emnet affald:

Tid: torsdag den 29. november 2012 kl. 09:30 til 14:15
 
Sted: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgaardsvej 16, 7760 Hurup Thy.
 
Kl. 09:30 Velkomst ved Jane Kruse, informationsleder, Aktiv Vidensformidling, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.
 
Kl. 09:35 Preben Maegaard, forstander, Folkecenter, ”Håndtering af affald, den historiske baggrund, hvad sker der internationalt”.
 
Kl. 09:55 Bruno Sander Nielsen, chefkonsulent, Landbrug og Fødevarer, ”Landbrugets forpligtigelse for håndtering og samarbejde med affaldets-aktører i det danske samfund”.
 
Kl. 10:15 Inge Werther, konsulent, Dansk Kompetencecenter for Affald, DAKOFA, ”Affaldsanlæggenes rolle i håndtering af madaffald”.
 
Kl. 10:35 til 11:05
”Fossil frie Thy og lokal håndtering af affald”
Lars Toft Hansen, formand for Thisted Varmeforsyning
Morten Yde, formand, Landbo Thy
Torben Juul-Olsen, Teknisk direktør, Thisted kommune
 
Kl. 11:05 til 11:20 kaffepause
 
Kl. 11:20 Kent Skaaning, formand for Combigas, ”Decentrale biogasanlæg betyder væk med gylletransporten, sådan gør vi i Ringkøbing-Skjern Kommune”. 
 
Kl. 11:40 Bjarne Bro, miljøsagsbehandler, Billund kommune, ”Håndtering af madaffald / sortering til biogasanlæg”.
 
Kl. 12:00 Per Thostrup, agronom, Nordic BioEnergy, ”Erfaringer internationalt med fokus på Tyskland i håndtering af den grønne fraktion, separation og videre til biogas”.
 
Kl. 12:30 Frokost
 
Kl. 13:15 Thisted kommunes nabokommuner, hvordan vil I løse samfundets opgave med affald?
Arne Kirk, Natur og Miljøchef, Morsø kommune, ”Bud på hvordan Morsø kommune vil løse affaldsproblemet.”
Anders Holm, Udviklingschef, Lemvig Kommune, ”Høste plastaffald i havet til plast genbrug”.
 
Kl. 13:55 Arne Remmen, professor, Aalborg Universitet, ”Universitets rolle i fremtidens håndtering af affald”. 
 
Kl. 14:15 kaffe med kage. Der arrangeres rundvisning på Nordisk Folkecenter til konferencedeltagerne.

 

Billund kommune logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Combigas logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

DAKOFA logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Landbo Thy logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Landbrug og fødevarer logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Nordic Bio Energy logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

 

 

Thisted kommune logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Thisted Kraftvarme logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi logo

 

 

 

 

Thisted Bryghus logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

 

 

 

Back to index

 

Foredrag om solenergi

oktober 2012

 

Dansk Meteorologisk Selskab afholder et gratis arrangement om solenergi med fem eksperter med meget forskellige faglige baggrunde

Dansk Meteorologisk Selskab (DaMS) har inviteret fem eksperter inden for solenergi til at komme og holde foredrag ved samme møde.

Alle kan kvit og frit møde op og høre om et af tidens samfundsaktuelle emner.

Arrangementet finder sted:

lørdag den 3. november fra klokken 13 på DTU RISØ Campus (det gamle Forskningscenter RISØ) nord for Roskilde.

De fem foredrag belyser emnet solenergi fra en ikke-kommerciel vinkel.

Fem forskellige eksperter forholder sig i deres foredrag til de forskellige aspekter i solenergidebatten, som de har stor viden inden for.

Blandt foredragsholderne er Preben Maegaard fra Nordisk Folkecenter.


Se hele programmet på hjemmesiden for Dansk Meteorologisk Selskab

 

Fakta:

Dansk Meteorologisk Selskab arbejder for at fremme kendskabet til meteorologi og henvender sig til alle med interesse for vejret, klima eller meteorologi i bredere forstand.
 

 

Dansk Meteorologisk Selskab, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

 

Back to index

 

New Energy Husum messe 2013

oktober 2012

 

Danmark deltager for tredje år i træk med en fællesstand ved Husum New Energy messen 21.-24. marts 2013

New Energy Husum Messen er Tysklands største fagmesse for mindre vedvarende energianlæg.
 
For 3. år i træk organiserer den danske ambassade i Berlin to danske fællesstande på New Energy Husum Messen i Tyskland den 21. – 24. marts 2013.

Den ene stand fokuserer på vindenergi, mens den anden stand er forbeholdt de øvrige ”New Energy”-produkter.

De danske fællesstande arrangeres i et tæt samarbejde mellem:

  • Den danske ambassade
  • Brancheforeningen for Husstandsvindmøller
  • Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
  • FURGY/Udviklingsråd Sønderjylland samt
  • DS Håndværk & Industri

Om Husum New Energy messen
Messen havde i 2012 i alt 16.000 m2 udstillingsareal og 15.000 besøgende samt omkring 300 udstillere fra 15 lande. Husum Messen har for 2013 sat målet endnu højere.

Messen trækker besøgende fra mange relevante brancher i både Tyskland og Danmark. Det har vist sig, at selv små og mellemstore danske energivirksomheder virkelig har noget at tilbyde den målbevidste besøgsskare.

Læs mere om Husum New Energy messen.

Læs mere om dansk deltagelse i Husum messen på DS Håndværk og Industri.

 

 

Back to index

 

Parlamentarisk høring på Folkecenteret

september 2012

 

Omstillingen til vedvarende energi er ved at vinde frem i flere forskellige EU-medlemsstater, men der er alligevel mange centrale udfordringer, såsom hvordan mængden af vedvarende energi øges bedst muligt, graden af offentlig deltagelse og meget mere

The World Future Council sammen med Climate Service Center og Nordisk Folkecenter vil derfor være vært for en parlamentarisk høring om "Regional Udvikling og Vedvarende Energi i Europa: Bedste Politikker for 100% vedvarende energi i de europæiske regioner."

Mødet har som formål at diskutere mulighederne for decentraliseret og lokalt ejet vedvarende energiforsyning.

Høringen samler politiske beslutningstagere og parlamentarikere fra alle forvaltningsniveauer samt eksperter fra inden for den europæiske energipolitik.

Workshoppen vil give en platform til at dele viden, udveksle ideer, udvikle strategier og opbygge netværk med det overordnede mål om at gennemføre 100 % vedvarende energi på tværs af europæiske regioner.

Målet er at give mulighed for kapacitetsopbygning ved at præsentere politiske instrumenter og strategier der har fungeret godt, såsom (feed-in tariffer, kraftvarme (CHP) baseret på fjernvarmesystemer mm).

Nordisk Folkecenter er valgt som vært for høringen, da Folkecenter giver mulighed for interaktive diskussioner i et miljø, hvor 100 % vedvarende energi er allerede en realitet.

 

Se konferencens program her.

Målgruppen for denne workshop er beslutningstagere for den europæiske regionale udvikling, herunder repræsentanter for:

-Ministerier for regional udvikling i EU-medlemsstaterne

-Statslige / regionale myndigheder

-Lokale myndigheder

-Europa-Kommissionen

-Kommuner

Deltagere fra 15 europæiske lande har allerede bekræftet deres deltagelse.

Blandt dem er:

-Viceminister for energi og naturressourcer fra Georgien,

-Stedfortrædende leder af økonomi, energi og turisme udvalget, Skotland,

-Medlem af den norske Stående Komité for energi og miljø,

-Leder af den miljøpolitiske afdeling af det østrigske ministerium for landbrug, skovbrug, miljø og vandforvaltning,

-Eksperter fra lokalsamfundets energiproduktion fra Belgien, England, Tyskland og Canada

-samt repræsentanter fra kommuner som Barcelona (Spanien), Aberdeen (Skotland), Bistrita (Rumænien), Modena (Italien), Skellefteå (Sverige), Tallin (Estland) og provinsen Gelderland (Nederlandene), Milton Keynes (UK).

Links

World Future Council

Climate Service Center

 

Back to index

 

Konference 22. aug, Fossil Frie Thy, hvori energiminister Martin Lidegaard deltager

 

2. Konference, ”Fossil frie Thy”
Tid: Onsdag, 22. august 2012 kl. 09:30 til 14:50
Sted: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgaardsvej 16, 7760 Hurup Thy.

En dialogkonference om integreret forsyning af el og varme baseret på vedvarende energi, herunder de rigelige mængder lokalt produceret vindenergi. Det er ambitionen med konferencen at inspirere til, at andre lokalsamfund i Danmark kan blive fossil frie. Tanker der skal skabe et pilotprojekt. Konferencen er arrangeret under Folkecenterets projekt Aktiv Vidensformidling.

Konferencen vil dække tre hovedområder:
1. El og varme, herunder fra fluktuerende energiformer; hvor ligger problemerne og løsningerne .
2. Lokalområdets udfordringer og muligheder, oplæg fra lokale aktører.
3. Universiteternes og forskningens inddragelse.

1. Hovedområde: El- og varmeforsyning med fluktuerende energiformer; hvor ligger problemerne og løsningerne

Kl. 09:30 Velkomst, Preben Maegaard, forstander og Jane Kruse, informationsleder, Aktiv Vidensformidling, Folkecenter

Kl. 09:40 Martin Lidegaard, Klima-, Energi- og Bygningsminister, ”Om samspillet mellem el og varme efter udbygningen af vindenergiproduktionen”.

Kl. 10:00 til 11:00. Nye ejer former: 3 til 5 eksempler (15 til 20 minutter til hver) på lokalområder hvor kommunen, el- eller varmeforsyningsselskabet og erhvervsfonde ejer vindmøllerne og lader provenuet gå i en grøn fond til energibesparelser og nye initiativer:

Niels Pedersen, Klima og energikoordinator, Morsø kommune, ”5 nye vindmøller på Mors hvor ejerskab skal være kommune og borger. Der oprettes en grøn fond.”
Flemming Poulsen, direktør, NOE, Holstebro, ”Et andelsejet elselskabs engagement i ejerskab af vindmøller”.

Henning Davidsen, iværksætter, Hvide Sande, ”3 X 3MW vindmøller på Hvide Sande Nordhavn, 80 % ejerskab til Den erhvervsdrivende Fond Hvide Sande Erhvervsudvikling. Lokalt ejerskab skaber forståelse for vindmøller på land”.

Kl. 10:45 til 11:00 kaffepause.

Kl. 11:00 Søren Schmidt Thomsen, afdelingsleder, Dansk Fjernvarme, ”Fjernvarmens rolle i balanceringen af energisystemet”.

Kl. 11:20 Kim Behnke, sektionschef, Miljø og Forskning, Energinet.dk, "Vind til varme - vi skal bruge mere el".

Kl. 11:40 Jesper Koch, chefkonsulent, Dansk Energi, ”Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektoren".

Kl. 12:00 Henrik Lilja, energipolitisk medarbejder, Håndværksrådet, ”Energibesparelser i boligerne, herunder hvad boligejeren kan gøre for at producere til egen forsyning med husstandsvindmøller, solceller, varmepumpe. Hvad er de politiske redskaber til det”?

Kl. 12:20 dialog - debat

Kl. 12:30 til 13:30 frokost

2. Hovedområde: Lokalområdets udfordringer; oplæg fra lokale aktører.
Kl. 13:30 til 14:30 (10 minutter hver)

• Erik Mathiesen, formand, Hanstholm Varmeværk A.m.b.a.

• Peter Melgaard, teknisk chef, Thy-Mors Energi A/S

• Henrik Gregersen, næstformand, Miljø og Teknikudvalget, Thisted kommune.

Paneldebat mellem de lokale aktører: Pilotprojektet Fossil Frie Thy

3. Hovedområde: Universiteternes og forskningens inddragelse.
Kl. 14:30 Frede Hvelplund, Professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet, ”Uddannelses opgaven, involvering af studerende i projekt Fossil frie Thy.
Kl. 14:50 Afslutning, Kaffe og kage, udstillingen besøges.

 

 

Back to index

 

LS Stoker præsenterer ny 7,5 kW husstandsvindmølle

juli 2012

 

Den 28. juli 2012 kl. 9.30- 16.00 er der åbent hus på adressen Holtevej 218 ved Brønderslev, hvor en nyudviklet Windspot mølle på 7,5 kW bliver præsenteret

LS stoker er den danske forhandler af Windspot husstandsvindmøllen, som fåes i en størrelse på 3,5 kW og nu også 7,5 kW.

Den nye 7,5 kW husstandsvindmølle skal levere 6 kW til el-nettet og den overskydende produktion skal anvendes til en varmepatron, varmtvandstank eller et batteri.

Dermed får man både varme og elektricitet du af sin husstandsvindmølle.

Læs mere om LS Stoker og Windspot husstandsvindmøllen:

LS Stoker

Windspot


 

 

Windspot husstandsvindmølle, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Windspot husstandsvindmølle opsat på Folkecenteret.

 

 

Back to index

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi holder ÅBENT HUS

 

 

Fredag den 22. juni kl. 9 – 16, guidede ture kl. 9, 11 og 14, start ved Folkecenterets P-plads

Lørdag den 23. juni kl. 9 – 12 guidet tur kl. 9
Gratis adgang. Alle er velkomne – også børnefamilier. Tilmelding ikke nødvendig.

Åbent hus har specialudstilling med:
Solceller
Solcelle direkte i stikkontakt
Husstandsvindmøller
Elkøretøjer 2- og 3 hjulede
Solvarme
Varmepumper
Passivhus, lavenergivinduer
Solcellelegetøj
Energibesparelser
Robot græsslåmaskine
Medbragt madpakke kan spises, kaffe og kage kan købes i Cafe Solaire. 


 
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi logo

 

Back to index

 

Konference: Fossil Frie Thy

juni 2012

 

 

Konference ”Fossil frie Thy” 21.juni 2012 kl. 09.30 til 15.30.
på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
under Folkecenterets projekt ”Aktiv Vidensformidling”.

En konference der kan inspirere lokale samfund til at Danmark kan blive fossil fri. 
Konferencen vil dække tre hovedområder:
1. El, varme, affald med oplæg fra de deltagende organisationer på det område.
2. Oplæg om lokalområders udfordringer og muligheder, tilbagemelding fra de lokale aktører.
3. Universiteterne og forskningens inddragelse.

1. hovedområde el, varme, affald.
Kl. 09.30 Velkomst, Jane Kruse, informationsleder, Aktiv Vidensformidling, Folkecenter
Kl. 09.40 Carsten Hansen, minister By, Bolig og Landdistrikter, ”Er det fossil frie samfund en ny måde at skabe udvikling i yderdistrikterne på”.
Kl. 10.00 Birthe Rytter Hansen, kommunernes Landsforening, ”Kommunernes rolle i omstilling til et fossil frit Danmark”.
Kl. 10.15 Jesper Koch, chef konsulent, Dansk Energi, ”Et energisystem fri af fossile brændsler - el og elsektorens rolle".
Kl. 10:30 Suzanne Arup Veltzé, direktør, DAFOKA, ”Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald”.
Kl. 10.45 til 11.05 Pause kaffe, frugt
Kl. 11:05 Jens Astrup Madsen, Energichef, Landbrug & Fødevarer, ”Det biobaserede samfund og landbruget og fødevaresektorens rolle i omstilling til et grønt energisystem”.
Kl. 11:20 Søren Schmidt Thomsen, afdelingsleder, Dansk Fjernvarme, ”Fjernvarmen er væsentlig i omstillingen til vedvarende energi og vil skulle indgå i nye fællesskaber, er man parat til det”
Kl. 11:35 Erik Nørgaard Hansen, direktør, Foreningen Danske Kraftvarmeværker, ”Decentrale Kraftvarmeværkers fremtidige rolle”. 
Kl. 11:50 Henrik Lilja, energipolitisk medarbejder, Håndværksrådet, ”Energibesparelser, NegaWatt er bedre og billigere end Megawatt”.
Kl. 12:05 Preben Maegaard, forstander, Nordisk Folkecenter, ” Lokalt ejerskab: kommunalt eller samvirkende energiselskab med en grøn fond”.
Kl. 12:20 til 13:20 Frokost

2. hovedområde: Lokale aktører.
Kl. 13:20 til 14:20
Lene Kjelgaard Jensen, Borgmester, Thisted kommune
HC Krøjer, formand Thy & Mors Energi
Lars Toft Hansen, formand, Thisted varmeforsyning
Per Kristensen, formand, Snedsted varmeværk
Torben Nielsen, Hurup Fjernvarmeværk
Morten Johannes Yde, formand, Landbo Thy.

3. hovedområde: Universitetets rolle.
Kl. 14:20 Frede Hvelplund, Professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet, ”De hjemløse problemer og universitetets rolle i omstilling fra de fossile brændsler til den solare fremtid. Fokus kantområder”.
14:35 Paneldebat mellem de lokale aktører: Pilotprojektet ” Fossil frie Thy”. Dialog deltagere
15:30 Afslutning og kaffe og kage. Udstillingen besøges.

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter logo

Foreningen Danske Kraftvarmeværker logo

Dansk Fjernvarme logo

DAKOFA logo

Energinet.dk logo

Folkecenter logo

 

Back to index

 

Preben Maegaards rejseaktiviteter

 


Folkecenterets leder Preben Maegaard er en efterspurgt foredragsholder og deltager derfor i adskillige konferencer verden over. Her ses et udpluk af rejseaktiviteten:

2012

1.–5. apr. Taler ved konference i Brasilien
 
 
15.–18. mar. Husum New Energy messe, Tyskland
 

 

 

27. feb.–2. mar. Toronto, Canada
 
 
9.–14. jan. Præsentation på universitet i Marokko
 
 
6.–7. jan. Fells fødselsdag i Hammelburg, Tyskland
 
 

 


2011

5.–10. dec. Studietur i Tyskland
 

 

 

28. nov.–3. dec. Berlin til EUROSOLAR møde
 

 
29. okt.–4. nov. WWEC 2011 i Cairo, Egypten
 


 
6.–9. okt. Konference i Tyrkiet
 
 
27.–30. sep. Møder i Sydkorea
 
 
21.–26. sep. Konference i Nanjing, Kina
 

 
15.–18. sep. Oplæg på konference i Bingen, Tyskland
 
 
26.–27. aug. Internationalt energimøde i Vechelde, Niedersachsen
 
 
8. aug. Konference i Wismar, Tyskland
 
 
5.–7. maj Luxembourg Young Greens
 
 
12.–13. apr. Sverige, Svensk Vindkraftforening
 
 
1.–3. apr. EUROSOLAR møde i Bonn, Tyskland
 

 

 

22.–31. mar. RE and Grid Conncetion conference i Beijing Kina
 

 
17.–20. mar. Husum New Energy messe, Tyskland
 

 

 

15.–20. jan. Konference i Abu Dhabi, Zayed Future Energy Price
 

 


2010

   

 


2009

 
 

  


2008 

 

Preben Maegaards rejseaktivitet 2008


 

5. dec. Wind Energy Seminar i Recife
   
23.–26. nov. Konference i Berlin Eurosolar
   
20.-21. nov. China Wind Power Summit
   
2.-7. nov. Besøg i Shanghai, Kina Læs mere >>>
   
okt. Besøg i Wuhan, Kina Læs mere >>>
   
7.-12. okt. Konference Solar Energy Asia 2008
   
9.-13. sep. Husum vindenergimesse
   
20. jun.–7. jul. Flere konferencer i Canada
  First North American World Wind Energy Conference
7th World Wind Energy Conference 2008
 
11.-14. apr. Den 12. internationale konference om Passiv huse i Nürnberg
   
18.-22. feb. Konference i Norge
   

 
 

 

 

Back to index

 

Solar Days 2012

april 2012

 

European Solar Days fejres i Danmark i dagene d. 10-12. maj 2012. Solenergidagene bliver fejret samtidigt i 16 europæiske lande og der er planlagt 7000 events, hvor der forventes mere end 500.000 deltagere. Lige som sidste år får danskerne mulighed få at være med i en stribe af events, hvor der er adgang til at se på solenergi rundt om i landet

Solenergi har i lang tid været en langt mere upåagtet energikilde i Danmark end i de fleste andre europæiske lande.

Selvom solceller og solvarme til fjernvarme har været i stor fremgang de seneste år fylder udnyttelsen af solenergi stadigt meget lidt i danskernes bevidsthed.

Der er ingen tvivl om, at med de nye klimamål vil der blive behov for meget mere fokus på solenergi som en af de få uudtømmelige vedvarende energikilder.

Solardays vil i år blive åbnet af Steen Gade ved en central begivenhed i Købehavn den 10. maj i Arkitekternes Hus. Åbningen vil blive efterfulgt af en busekskursion til solenergianlæg i København.
 

I dagene 10-12. maj 2012 vil der lige som sidste år derudover blive afholdt en mængde arrangementer (events), hvor publikum kan møde op og se og høre om udnyttelsen af solenergi.

Der vil således bl.a. være mulighed for at besøge installerede solenergianlæg samt besøge solenergiproducenter.

Endvidere vil der være temadage i skoler samt arrangementer i kommuner.

Afsæt 10-12. maj 2012 til at få endnu mere at vide om solenergi i Danmark.

For mere information kontakt venligst:
Projektleder Klaus Ellehauge tlf. 86 13 20 16 eller mail ke@@.comekolab.dk.

Læs mere på:
http://solardays.dk/

 

 

 

Back to index

 

Seminar den 14. april på Folkecenter

februar 2012

 

 

Program til seminar den 14. april 2012 på Nordisk Folkecenter
Sted: Nordisk Folkecenter, Kammersgaardsvej 16, 7760 Hurup.

Tidspunkt: 11 - 16

Titel: Klimapolitik ”Fra udkant til energicentrum med fokus på Danmark og Uganda”.

Undertitel: Hvorledes kan EU’s politik inden for energi og landbrugsudvikling imødekommes.

Deltagelse: Tilmelding nødvendig ns@@.comfolkecenter.dk telefon 9795 6600. Deltagelse er gratis.

Velkomst ved Jane Kruse, Nordisk Folkecenter.

Introduktion til seminaret ved Lene Høgh, projektkoordinator, Nordisk Folkecenter.

Oplæg:
Vedvarende energi – de lovgivningsmæssige rammebetingelser, herunder på EU-niveau ved Ellen Margrethe Basse, forfatter og professor dr. jur.

Imødegåelse af klimaændringer. Implementering og vedvarende energi og energibesparelser i Uganda ved Paul Muganga, JEEP Folkecenter, Uganda.

Erfaringer, udveksling og nye muligheder.
Billedoplæg fra kursus hos JEEP, Folkecenter Uganda ved Nicolaj Stenkjær, informationsmedarbejder, Nordisk Folkecenter

Udveksling og træning fra Danmark og Tyskland ved Lene Høgh.

EU politik i forhold til Afrika ved Jane Kruse.

Ugandisk mad, kaffe, te og sødt.

På hjemmesiden www.folkecenter.net vil dele af seminaret være video tilgængeligt.

Seminaret er arrangeret i samarbejde med Morsø U-landsforening, Uganda Netværket og Nordvestjysk Institut for Vedvarende Energi, NIVE.

Derforuden har Vedvarende Energi, Noah, Samsø Energiakademi og Inforse Europa samarbejdet om seminariets tilrettelæggelse. 

Projektet er støttet af Europa Nævnet.
 

Europa nævnet logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Paul Muganga og familie, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Paul Muganga med kone, tvillinger og gæst.

 

 

Back to index

 

Bestyrelsesmøder på Folkecenteret 2012

februar 2012

 

 


Mandag den 16. april 2012, kl. 15.00
 

Mandag den 11. juni 2012, kl. 15.00
 

Lørdag den 23. juni 2012, kl. 14.00 – generalforsamling i støttekredsen.
 

Sommerferie
 

Mandag den 20. august 2012, kl. 15.00

 

 

Back to index

 

New Energy Husum Messe 2012

februar 2012

 

Folkecenteret deltager hvert år i New Energy Husum Messe, der er Nordeuropas førende messe indenfor vedvarende energi 

Husum ligger tæt på den danske grænse i Sydslesvig og har åbent 15. – 18. marts 2012.

New Energy Husum messen har alle former for vedvarende energi på ét sted.

Messens fokusområder er: solenergi, bioenergi, geotermisk energi, energi fra små vindmøller, elektromobilitet, energilagring, intelligente net, energirådgivning og energibesparende bygninger samt finansieringsrådgivning.
 
Med næsten 70 internationale udstillere fra branchen inden for vindkraft med små vindmøller og flere foredragsarrangementer fordelt på fire messedage var New Energy Husum 2011 det vigtigste arrangement inden for vindkraft med små vindmøller på globalt plan.

I 2011 præsenterede omkring 250 udstillere fra 14 lande fra alle områder inden for vedvarende energi aktuelle nyheder inden for strøm- og varmeproduktion.

Udstillerne fra Tyskland, Østrig, Schweiz, Danmark, Finland, Sverige, Spanien, Litauen, Nederlandene, Storbritannien, Korea, Japan, Indien, USA og Kina præsenterede deres innovative produkter.

Der forventes at komme 300 udstillere i 2012.

Læs mere på http://www.new-energy.de/

 

Husum New Energy Messe 2012, Nordisk Folkecenter

 

Husum New Energy Messe 2012, Nordisk Folkecenter

I Tyskland er mange tage fyldt med solceller.

Husum New Energy Messe 2012, Nordisk Folkecenter

Der var mange spændende vertikale vindmølledesigns.

Husum New Energy Messe 2012, Nordisk Folkecenter

Udstyr til rengøring af solcelleanlæg.

Husum New Energy Messe 2012, Nordisk Folkecenter

Folkecenterets stand.

Husum New Energy Messe 2012, Nordisk Folkecenter

E-mobilitet.

 

 

Back to index

 

Bolig & indretningsmesse

februar 2012

 

 

Thyhallen 18. – 19. februar 2012 kl. 10 – 17 lørdag og søndag

Nordisk Folkecenter deltager i bolig og indretningsmesse i Thyhallen i Thisted i weekenden 18. – 19. februar 2012.

Se programmet for bolig og indretningsmessen.

 

 

 

 

Back to index

 

Tour De Future

januar 2012


Tour De Future er Danmarks største cykelkaravane, der har som formål at få Helle Thorning-Schmidt til at gå i spidsen for en grøn og retfærdig fremtid ved topmødet i Rio til sommer

Cykelkaravanen finder sted fra 11. april og starter i Skagen til 16. maj på Christiansborg.

Der er i alt 27 etaper rundt i Danmark.

Man kan tilmelde sig i sin hjemby og cykle med karavanen rundt, hvis Tour De Future kommer forbi. Man vælger selv, om man vil cykle med videre på ruten.

Alle er velkomne og deltagelse er gratis.

Formålet med Tour De Future er at påvirke verdens ledere til at afskaffe sult og fattigdom, omstille til vedvarende energi og sikre at kloden udvikler sig grønt og bæredygtigt.

Tour De Future er et samarbejde mellem Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Cyklist Forbund, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Den Økologiske Produktionsskole, Globale Gymnasier, FOA Ungdom, Efterskoleforeningen og ildsjæle rundt om i landet.
 
Læs mere om Tour De Future og download materialer på http://www.tourdefuture.dk/

 

Tour De Future logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Tour De Future logo.

 

 

Back to index

 

Stiftende generalforsamling i foreningen for solcelleejere

januar 2012

 

 

Der er stiftende generalforsamling i en ny forening for ejere af solcelleanlæg den 31. januar.

Foreningen har foreløbigt over 50 medlemmer, men flere er velkomne. Jo flere medlemmer solcelleforeningen har, jo mere indflydelse vil den få.

Foreningen for solcelleejere optager kun privatpersoner som medlemmer og ikke firmaer.

Program for den stiftende generalforsamling til Foreningen for Solcelleejere
Tid: Tirsdag d. 31. januar 2012 kl. 19.30
Sted: Tømmerupvej 20, 4400 Kalundborg.
Bemærk: Første del af aftenen er et offentligt møde med gratis adgang. Derefter en kort pause, hvor man kan indmelde sig i foreningen.
Anden del af aftenen er kun for medlemmer!

Program:
Første del
19.30 Statsautoriseret revisor Steffen Møller Jensen gennemgår skatteforholdene. og besvarer efterfølgende spørgsmål.
20.30 Pause.

Anden del
20.45 Den stiftende generalforsamling indledes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent & 2 stemmetællere.
2. Beslutning af navn. Forslag: Foreningen af solcelleejere.
3. Beslutning af formål. Forslag: det beskrevne under visionen.
4. Medlemmer. Forslag: alle private ejere eller interesserede, men ikke virksomheder.
5. Udmeldelse: Via mail til kasserer.
6. Kontingent: Forslag max 100 kr. / år.
7. Bestyrelse: forslag 3 personer (formand, kasserer & sekretær) for 2-årig periode. Sekretær og kasserer vælges ulige år, formand lige år.
8. Vedtægtsændringer: forslag mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for.
9. Opløsning af foreningen kan ske hvis 2/3 af medlemmerne stemmer for.

I pausen og efter generalforsamlingen bliver der rig lejlighed til at udveksle erfaringer med de øvrige medlemmer.
Vi har ingen penge, men vi låner lokalerne gratis mod at folk køber drikkevarer. Så det vil vi hermed opfordre til at I gør.

 

 

Back to index

 

Folkecenter julefrokost 2011

december 2011

 

Julen 2011.
 
Medlemmer af Folkecenterets støttekreds og øvrige venner af huset inviteres hermed til julefrokost på Folkecenteret i SkibstedFjord bygningen (Jordhuset) torsdag
den 22. december kl. 14.00.
 
 

 

Vi beder venligst om tilmelding senest tirsdag den 20. december kl. 12.00

Telefon 9795 6600 eller på  e-mail: ns@@.comfolkecenter.dk
 

Venlig hilsen
Preben Maegaard
forstander

 

Folkecenter julekort

 

Folkecenter julekort

 

 

 

Back to index

 

Kursus i masseovn bygning.

 

 

Fjordvang, Skyum, Thy

Bygger finsk  masseovn

fra den 10. til 13. november 2011.

Projektleder Agner Thulesen, ovnbygger.

 

Pris for deltagelse i kurset 2.000 DKK inkl. overnatning og kost.

 

Kontaktperson:

 

Allan 3023 6685

eller

Jane Kruse, Nordisk Folkecenter 9795 6600 info@@.comfolkecenter.dk

 

 

 

 

 

 

 

Back to index

 

Solvarme arrangement

august 2011

 

 

Mød 5 producenter af solvarme
 
25. AUGUST KL. 15 - 19
 
ENERGISPIREN
Løversysselvej 2, 7100 Vejle

Interessen for solvarmeprodukter er stigende, og antallet af produkter 
bliver stadig flere. D. 25. august inviterer NetforByg montører, 
projekterende og større bygherrer til en eftermiddag, hvor 5 producenter
vil fortælle om konstruktion, effektivitet, monteringsforhold og økonomi  i
forhold til deres solvarmeprodukt.

Oplæg ved:  
►VELUX solvarme, som har udviklet en metode til at nedfælde solfangerne i taget i
kombination med ovenlysvinduer
 
►BATEC Solvarme, som er en af de ældste producenter i Danmark, kommer med deres verdenspatent: Cu-strip 
 
►Nordic Energy Group, specialiseret i tagintegrerede solfangerløsninger, præsenterer verdens første solfanger med bølget overflade
 
►SUN-PRO.dk vil fortælle om deres Vacuumsolfanger
 
►SONNENKRAFT, med indlæg om solvarmeanlæg, der kan bruges til alt fra villa til
større anlæg

Arrangementet er gratis for medlemmer af NetforByg. 
For ikke-medlemmer koster det 250 kr. - prisen fratrækkes en evt. indmelding i netværket NetforByg. 
 
Herefter oplæg og workshop om:
PR muligheder, der på en gang vil skabe flere lokale arbejdsopgaver og samtidig erstatte brugernes nuværende energiforbrug med en vedvarende- og miljøvenlig energikilde.

I løbet af arrangementet serveres sandwich samt drikkevarer.
 
Vedelsgade 6, 7100 Vejle
Tlf: 22 45 38 65
www.netforbyg.dk
Af hensyn til servering er tilmelding nødvendig på 
www.energispiren.dk 
 
For yderlige oplysninger ring på tlf.: 22 45 38 6

 

 

Back to index

 

IRENEC 2011

juli 2011

International 100 % vedvarende energi konference og udstilling i Türkan Saylan Kultur Center. 6. til 8. oktober 2011, Maltepe - Istanbul

EUROSOLAR Tyrkiet har organiseret IRENEC, der er en international 100 % vedvarende energi konference og udstilling, der sigter mod at fremme omstilling fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder og til at bidrage til at målet om de 100 % skal nås uden atomkraft eller lagring af CO2.

IRENEC 2011 vil være det første skridt i rækken af IRENEC konferencer, som skal finde sted fortløbende.

 

IRENEC 2011 vil dække de væsentligste emner inden for vedvarende energi og hvordan man kan ændre tankegangen i en verden, som i overvejende grad er afhængig af fossile brændstoffer.

Se konferencens program.

Læs videre på IRENEC 2011 web site: http://www.irenec2011.com/
 

IRENEC 2011, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Back to index

 

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2011

juni 2011

 

 

Dagsorden til generalforsamling i Folkecenterets støttekreds

Sdr. Ydby, den 9. juni 2011.

Vi inviterer hermed til ordinær generalforsamling i Støttekredsen

Lørdag, den 18. juni 2011, kl. 14.00

på Nordisk Folkecenter, i SkibstedFjord Bygningen, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab for støttekredsen forelægges til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er:
Bestyrelsesmedlemmerne: Thorkil Boye Olesen, Jens Jensen og Ole Vagn Christensen.
Suppleanterne: Per Thostrup og Ian Jordan.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Formandens post adresse er: Thorkil Boye Olesen, Bygmarken 161 D, 7730 Hanstholm.
E-mail: thorkil@@.compip.dknet.dk

Der er frokost før generalforsamlingen i SkibstedFjord Bygningen kl. 12.30.
Prisen for frokost er 50 kr. pr. person.

Kontingentet bedes venligst indbetalt inden generalforsamlingen på støttekredsens konto i Merkur Bank reg. nr.: 8401 konto nr. 000 10 79 575 eller på girokonto 6 36 96 85.
Kontingentet er: 150 kr. pr. medlem, 200 kr. for par og 65 kr. for pensionister samt studerende.
Yderligere støttebeløb modtages med tak og må gerne indbetales ved at forhøje indbetalingen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen og kaffepause:
Præsentation af Metoder og Resultater i forbindelse med Kapacitetsopbygning hos FC´s samarbejdspartner JEEP Folkecenter, Kampala, Uganda.


Venlig hilsen
Bestyrelsen
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Læs Årsberetning til støttekredsen 2010.

 

Back to index

 

Temamøde om husstandsvindmøller

maj 2011

 

 

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller inviterer til møde om fremtidige energisystemer med husstandsvindmøller som en del af energiforsyningen mandag den 6. juni 2011 kl. 14 – 18 hos DS Håndværk & Industri i Odense SV

Temadagen kommer omkring husstandsvindmøller i relation til regeringens Energistrategi 2050, kommunernes arbejde med husstandsvindmøller og drøftelser af husstandsvindmøllernes plads i fremtiden.

Der er over 140.000 fritliggende ejendomme i Danmark, og såfremt bare 10% af disse får opstillet en husstandsvindmølle vil det være et godt udgangspunkt for en ny industri. Til sammenligning har England planer om 600.000 husstandsvindmøller. England har ca. 12 gange så mange indbyggere som Danmark og dersom man skulle overføre de engelske tal til Danmark ville det svare til ca. 50.000 husstandsvindmøller.

Dermed kan husstandsvindmøller blive et nyt vigtigt eksporteventyr, idet ca. 90% af de store vindmøller eksporteres.

Husstandsvindmøller kan bidrage til decentrale energiløsninger med forbedring af lokal beskæftigelse, økonomi og energiforsyning.

Ved samme lejlighed afholdes Brancheforeningen for Husstandsvindmøllers ordinære generalforsamling.

Af hensyn til arrangementets afvikling anmodes der om tilmelding/afbud senest mandag den 30. maj 2011 til sekretær Hanne Groth på e-mail hgr@@.comds-net.dk eller tlf 6617 3333.

Læs mere om arrangementet på www.ds-net.dk

Se indbydelse til temamøde om husstandsvindmøller.

 

 

Back to index

 

Givskud energibevidst landsby

maj 2011

Tirsdag den 24. maj kl. 15 – 20 giver flere håndværkere i Givskud ideer til, hvordan man kan spare på energien.

Til stede på udstillingen er også to uafhængige energirådgivere Grønt Forum og Energitjenesten.

Adressen er:

Givskudhallen, Løveparken 4, Givskud

EnergiMidt deltager med en stand, hvor de fortæller om, hvordan det er muligt at modtage tilskud helt op til 25 % på en energirenovering.

Flere af Givskuds virksomheder arbejder med energibesparelser. Eksempelvis fik Harresøe huse som nogen af de første i verden certificeret et passiv hus.

Andre firmaer i Givskud forhandler solceller, solvarme, tilbyder efterisolering, termofotografering, genbrug af regnvand og meget mere.

På selve dagen er der særlige kampagnetilbud på både solcelleanlæg, solvarme og termografering, samt få god information generelt om energibesparelser.

Se mere på http://www.groentforum.dk/
 

 

Back to index

 

Åbent hus for solceller

 

 

Kom og se hvor let det er!

Tænker du af og til på fordelene ved at være selvforsynende med strøm?
Eller har du allerede planer om det? Så kom og se, hvor let det at blive selvforsynende!

Vi holder åbent hus for alle, der gerne vil vide mere!

FREDAG DEN 20. MAJ KL. 15.00-18.00

  • Buen 18, Stagstrup, 7752 Snedsted
  • Burhøjgårdvej 2, Boddum, 7760 Hurup
  • Visbyvej 14, Grurup, 7755 Bedsted
  • Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby, 7760 Hurup

Arrangeret af

  

 Thy-Mors Energi

 

NIVE Energikontor    

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

Back to index

 

Fokus på Vestafrika

Invitation til fest, information og oplysning søndag d. 29. maj kl. 12:00 – 22:00

marts 2011

Living-Village har, sammen med VerdensKulturCentret på Nørrebro, taget initiativ til at arrangere en fest- og informationsdag, som sætter fokus på Vestafrika.

Dagen skal bidrage til, at flere får kendskab til, hvordan livet tager sig ud i Vestafrika med foredrag, film, musik, dialog og andre aktiviteter.

Living-Village vil forsøge at give den brede befolkning et billede af, hvordan det er at leve i de 17 lande, der hører til Vestafrika.

Flere organisationer er inviteret til at opstille boder, hvorfra de kan fortælle om deres projekter, sælge brugskunst eller lignende, hverve medlemmer til deres foreninger, eller hvad man ellers finder relevant for at udbrede budskabet om regionen Vestafrika.

Dagen giver rige muligheder for at få nogle gode, inspirerende og underholdende timer, hvor man kan få kendskab til mange ulandsorganisationers arbejde og ikke mindst netværke.

Arrangementet er et non-profit fortagende og derfor accepteres kun salg med henblik på indtjening til NGO aktiviteter / projekter i vest Afrika.

Living-Village og VerdensKulturCentret sælger, som de eneste, mad og drikke til at dække udgifter til lydmand, scene o.a. i forbindelse med arrangementet.

Man kan støtte arrangementet ved at stille frivillig arbejdskraft til rådighed – der er brug for 60 personer, der kan fordeles ud over dagen.

Genbrug til syd
Living-Village ønsker desuden at gøre opmærksom på Genbrug til syd ordningen, der giver enkeltpersoner og foreninger økonomisk støtte til renovering og forsendelse af indsamlet brugt udstyr til partnerorganisationer i fattige lande. Det kan være alt lige fra hospitalssenge og brandslanger til skolehæfter og blyanter.

Læs mere om Genbrug til syd.

Vestafrika i Fokus holdes søndag d. 29. maj kl. 12:00 – 22:00 i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N Arrangør: Living-Village.com Adresse: Hyldestubben 1, 2730 Herlev, Telefon 23 26 93 66 /44 44 44 80

Læs mere om Living-Village.

 

Back to index

 

Grøn Teknologi Tour 2011

marts 2011

Grøn teknologi tour besøger 10 energibevidste kommuner i perioden fra 29. april til og med 1. juli.

Grøn teknologi tour er sammensat af både alvor og underholdning og viser både private og kommunale tiltag for at begrænse energiforbruget og forureningen.

Man kan møde op de dage Grøn teknologi tour besøger en by i nærheden af hvor man bor, eller man kan se programmerne på DR TV.
 
Tour Plan
Klokken 14.00 åbner GRØN Teknologitour i nedenstående byer: 

Fredag den 29. april   

           
Fredag den 6. maj                 
 

Fredag den 13. maj               
 

Torsdag den 19. maj             
 

Fredag den 27. maj             

 
Onsdag den 1. juni              

 
 
Fredag den 10. juni             

 
Fredag den 17. juni             

 
Fredag den 24. juni    

           
Fredag den   1. juli               

Hobro, Nordre Kaj
 

 

Thisted, Torvet
 

Ringsted, Torvet
 

Ikast, Torvet
 

Frederikshavn, Rådhustorvet


Albertslund, Torvet

 

Ringkøbing, Torvet
 

Svendborg, Torvet
 

Bornholm, Rønne, Torvet 
 

Skive,

Posthus Torvet

 

Læs mere om Grøn Teknologi Tour 2011

 

 

Back to index

 

Åben mølle dag

februar 2011

LS Stoker fremviser lørdag den 26. februar 2011 kl. 10 – 17 deres Windspot husstandsvindmølle.

Adressen er Tolstrupvej 66 Hjallerup i Vendsyssel og alle er velkomne til at komme forbi og se en husstandsvindmølle i aktion.

LS Stoker vil præsentere deres Windspot husstandsvindmølle og den spanske fabrikant vil også være til stede.

Der vil være kaffe på kanden og som et tegn på at Brønderslev kommune ser positivt på husstandsvindmøller vil formanden for Teknik og Miljø i Brønderslev kommune, Mikael Klitgaard indvie møllen.

www.lsstoker.dk 

Windspot møllens produktion kan ses her:

www.tolstrupmoellen.dk
 

 

Windspot, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Windspot husstandsvindmølle.

 

 

Back to index

 

Energy Camp på Nordisk Folkecenter

januar 2011

 

 

På Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi bliver 45 personer ”lukket inde” i 24 timer på en energi camp for at få nye ideer og modeller, der kan føre frem til nye arbejdspladser i region nord.

Der skal fokuseres på vind, sol, vand og jord og de 45 der skal diskutere i 24 timer er personer fra erhvervslivet, universitetet, institutter og studerende fra Aalborg Universitet.

I morgen fredag den 28. januar ca. kl. 10 skal grupperne, der har arbejdet i hele døgnet komme med deres bud på de forskellige tiltag.

Det er NIK-VE = Nordjysk Innovations- og Kompetencecenter for Vedvarende Energi, som har til huse ved Aaborg Universitet, der står bag arrangementet.

NIK-VE har valgt at placere arrangementet på et af de mest naturskønne områder i region nord. I Thy på Nordisk Folkecenter, hvor man som noget helt unikt kan se eksempler på hvordan man kan være selvforsynende med vedvarende energi, da alt vores energiforbrug er baseret på vedvarende energi både transport, varme og el. Derudover er Folkecenteret placeret i en kommune med et stort antal mennesker, 46.000, som er et referenceområde for hele Europa, da kommunen er selvforsynende med elektricitet fra vindmøller.

For yderligere information kontakt Jane Kruse på 4060 4551.

Arrangementet finder sted fra kl. 12 torsdag den 27. januar til kl. 12 fredag den 28. januar.

Læs mere om NIK-VE her: http://www.nikve.aau.dk/

Læs mere om Nordisk Folkecenter her: http://www.folkecenter.net/dk/

 

 

Back to index

 

Gratis kursus i solceller i Skanderborg

- første gang den 25. januar 2011 kl. 19

 

 

Vega A/S afholder kursus i egen produktion af el med solceller. Første gang er tirsdag den 25. januar 2011. Fremover forventer Vega at afholde 1- 2 solcellekurser om måneden.

Kurserne er gratis og der vil blive serveret kaffe og kage.

Adressen er: Horsensvej 91, Tebstrup, 8660 Skanderborg.

Tilmelding er nødvendig.

Programmet er:
Velkommen og info om VEGA A/S ved Kurt Basse
Derefter vil teknik og salgschef Steen Hansen tage jer med ind i solenergiens verden:
• Hvad betyder den vedtagne lov af 4. juni 2010?
• Hvorfor skal man investere i et solcelleanlæg?
• Hvad er økonomien i en investering?
• Hvilke muligheder er der?
• Hvor stort kan/skal anlægget være?
• Placeringsmuligheder?
• Forskellige typer solceller?
• Fordele og ulemper?
• Montage principper/metoder?
og meget mere.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og man kan se Vega A/S’ showroom, hvor der er forskellige solceller og montageudstyr.

Tilmelding på mail: kurt@@.comvega-as.dk, eller tlf.: 2171 0390

Læs mere på om: Gratis solcellekursus ved VEGA A/S

Solcellekursus, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

 

 

Back to index

 

Folkecenter julefrokost 2010

december 2010

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi afholder onsdag den 22. december kl. 14 - 18 julefrokost. Medlemmer af støttekredsen er inviterede.

Kære Støttekredsmedlemmer.

I år har vi sat 2 solcelleanlæg på 4 kW op. Det ene er tyndfilmsanlæg og det andet er mono krystallinsk. Anlæggene producerer aldeles tilfredsstillende og besøgene kan følge produktionen på opsatte udendørs skærme og via vores hjemmeside www.folkecenter.net. Vi har ligeledes gennemført 2 meget velbesøgte solcelle selvbyg kurser hen over sommeren. Vi skal igen 8. maj næste år have et kursus om samme emne. Der er så stor interesse for emnet, at vi vil forsøge at hente midler til 3 kurser mere.

Projektet ”Klimaløsninger Thy og Mors” blev afsluttet ved udgangen af marts. Der er blevet opbygget et fagligt vedvarende energi netværk i vores lokalområde og der arbejdes fortsat på at området kan blive 100 % vedvarende energi forsynet. På opvarmningsbehovet mangler der 15 % for at være helt forsynet med vedvarende energi, på elforbruget er vi allerede 100 % forsynet, men på transporten er vi slet ikke gået i gang med en omstilling fra den fossile energi til den solare fremtid. Med et indbyggertal på 72.000 personer er Thy & Mors det område i Europa, der er nået længst med hensyn til vedvarende energi brug.

Efter 3 dages konferencen 24. til 26. september og fejring af forstander Preben Maegaards 75 års fødselsdag blev der indsamlet et pengebeløb (75.000 DKK) til solcelleelektricitet til Mali, Vestafrika. Så nu kan 10 skoler få belysning til aftenundervisning for de voksne i 10 landsbyer. Fra Folkecenteret er vi de mange givere taknemlige for pengebeløbet og vil løbende informere via Folkecenterets hjemmeside om landelektrikernes arbejde med at sætte lys over Mali. 

I år har 10.000 besøgt Folkecenteret. Vi har 1,2 millioner der i år har været på vores hjemmeside for at hente informationer om energibesparelser og vedvarende energi. Besøgene er ca. 4,1 minut pr. gang. Centerets hjemmeside er helt i top vedr. Google rangliste. Oplæg uden for Folkecenteret i Danmark og internationalt, vi kalder os Folkecenterets rejsehold, har talt 46 gange for 5.696 personer. Vi giver også via telefonen råd og viden og det benyttede 540 sig af i år. Projektet er støttet af Dansk Energi og sikrer Folkecenterets økonomisk.

På Folkecenter er der fast 3 til 4 trainees fra hele verden for i en periode af 3 til 6 måneder opbygge viden inden for Folkecenterets kompetencer både praktisk og teoretisk. Vi har 22 på venteliste til at få et sådant studieophold.

Vi medsender pamfletten ”Tid til energidemokrati i Danmark”. I er velkomne til at få flere tilsendt.
Folkecenter vil gerne hermed takke for jeres opbakning til Folkecenterets arbejde for energibesparelser og vedvarende energi.

De bedste hilsner også fra Preben Maegaard der i disse dage er formand for en konference i Cairo.

Jane Kruse, informationsleder.
 

 

 

Back to index

 

Den bæredygtige familie

Messe i Frederia den 13. og 14. november 2010

november 2010

Den Bæredygtige Familie sætter fokus på bæredygtighed, miljø og økologi.

På messen kan familier finde praktiske og konkrete produkter og løsninger, som kan hjælpe dem til en grønnere levevis – og måske endda samtidig spare penge,

Der vil være 110 udstillere på det 5500 kvadratmeter store udstillingsområde i Fredericia Messecenter, som også rummer scene, legeområde, Segway-bane og meget mere.

Den Bæredygtige Familie er delt op i fem temaområder: Transport, bolig, familie, fødevarer og energi.

Desuden er der en lang række konkurrencer, foredrag med blandt andre Anders Lund Madsen, testkørsler, events som Den Økologiske Madkaravane, legeområde, inspirerende indlæg om blandt andet etablering af husstandsvindmøller og meget andet.

Den Bæredygtige Familie er en familie-begivenhed, hvor alle aldre kan få en oplevelse.

Åbningstider er lørdag og søndag den 13. og 14. november 2010 klokken 10-17.

Entré: Voksne 75 kroner, børn under 16 år gratis ifølge med en voksen.

Se mere på www.denbaeredygtigefamilie.dk.
 

 

 

Back to index

 

Husstandsmøller og solenergi

oktober 2010

Foredrag ved Jane Kruse Nordisk Folkecenter, Lars Campradt, Energitjenesten i Kolding, Jane Kruse fra Nordisk Center for Vedvarende Energi og Carl Jacobsen, Ingeniørhøjskolen i Århus om husstandsvindmøller og solenergi.

Foredraget finder sted på Elmuseet i Tange i samarbejde med Merkur Bank tirsdag den 19. oktober fra kl. 18.30 - 20.00.

Samme dag er der vind- og solenergimesse fra kl. 12 - 20, hvor 15 forhandlere og rådgivere inden for sol og vind udstiller deres produkter.


 

På Merkurs hjemmeside kan man bestille gratis billetter til messe, museum og foredrag. Unge under 18 år har gratis adgang.

Se mere om tilmelding på Merkur Banks hjemmeside her.

Elmuseets adresse:
Elmuseet
Bjerringbrovej 44
8850 Bjerringbro
www.elmuseet.dk

 

Husstandsvindmølle, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Hustandsvindmølle på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

 

Back to index

 

Åbent hus

september 2010

Åbent hus den 24. september 2010 fra kl. 12 til 17 på Nordisk Folkecenter i SkibstedFjord bygningen - arrangeret i samarbejde med Thy-Mors Energi og NIVE energikontor

Udstilling:
Energibesparelser ved Thy & Mors Energi

Solvarme, vakuum rør ved Arnsol
Djurs Solvarme præsenteres af NIVE

Solceller ved Vega, Jysk Solenergi og Zeteco

Små møller ved Vega, Thy møllen, ECOWind og Zeteco

Opsætning af en Folkemølle på 1,4 kW med fundament (tegning udleveres) og genbrugstårn fra Thy & Mors Energi

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller er repræsenteret ved formand Morten Victor Petersen

Biomasse installation og masseovn ved N IVE

Åben gruppe mødes for igangsætning af teknologi for minikraftvarme op til 6 kW.

Preben Maegaard fylder 75 år og derfor er der reception fra kl. 12 til 15 i SkibstedFjord bygningen.

Kl. 15 til 17 Konference i sal: Oplæggene vil være på engelsk
Præsentation af Tvind møllen, historien om den 32 år gamle 2 MW mølle. Tvind møllens tidligere vinge opsat på Folkecenteret præsenteres.
Folkecenter Mali præsenteres af Preben Maegaard
Jeep Folkecenter, Uganda præsenteres af Edna Nassali. Samtidig fremvises energibesparende komfur til Afrika.

2 guidede ture kl. 14 og kl. 17.