Rapsplakat

Plakaten viser hvordan rapsplanten indgår i et naturligt kredsløb. Plakaten (42x60cm) kan rekvireres fra Folkecenteret for 20 kr./stk.