Publikationer & Downloads

Aktuelt

Center for e-mobility

Elbilens historie

Polsk rapport om Folkecenterets energisystem

Brief History of Nordic Folkecenter 

Velkommen i vort grønne univers!

Prøvestationen for vindmøller

Solcelle testning finder du her hos os!

Historiens vingesus

alternaTHY!

Trainees på Folkecenteret

Hvem står bag Folkecenteret?

What We Are

What We Do

Folkecenter kort

Capacity Building of JEEP Folkecenter, Uganda 

Energi til tiden - og til fremtiden

Information om Folkecenteret på tysk

Energi Revue juni 2010 

Ledelsesberetning 2009

Klimaløsninger Thy & Mors

The Folkecenter Technology Transfer to the Countries Around the Baltic Sea

 

Diverse

The Debate over Fixed Price Incentures for Renewable Electricity (marts 2007)

Engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne (marts 2007)

The transition from Fossil Fuels to the Renewable Energies (marts 2007)

Rapport om Folkecenteret på engelsk (januar 2007)

Afslutningsrapport vedr. fysiske rammer (januar 2007)

Disaster Cartoons (januar 2007)

Vedvarende energi kræver nye politiske koste (januar 2007)

Vedvarende energi et håb - en nødvendighed (januar 2007)

Rapport om udviklingen i elektricitet produceret fra vedvarende energikilder (december 2006)

Information om Folkecenteret på tysk (november 2006)

Assisting the Progress of Soft Technologies to the Market Place (november 2006)

Vedvarende modvind - portrætartikel i Jyllands-Posten om Preben Maegaard

Kampen om den sidste olie

Produktion uden affald

Brochure om Folkecenteret på Engelsk

ECOLINK: Ecocentres as a tool for local sustainable development and for environmental research implementation

FOLKECENTERET - ET BESØG VÆRD

Memorandum for the Establishment of an International Renewable Energy Agency

RE-System For Rural Application In Romania

Sensational German Renewable Energy law and its innovative tariff principles

Scenarios on high oil and gas prices


 

Biomasse/Biogas

Brændeovne, faktaark om biobrændsel - Mærkeplade på brændeovn giver vigtige oplysninger (Energitjenesten)

Forsyning med og forbrug af træpiller 2004 Læs rapporten i PDF udgave her

Rokai Pig Farm Demonstration Biogas Plant, Kaunas, Lithuania
Final Report

Termisk Forgasning i Sydthy
Forprojekt vedrørende etablering af pilotanlæg til termisk forgasning af gylle i stor skala.

 

Brint som energibærer
 

Focus på brint - Folkecenteret præsenterer første Danske bil med forbrændingsmotor
Læs præsentationsbrochure

Brintbil med forbrændingsmotor.
Brintbilen kører. Læs den afsluttende rapport for projektet "Brintbil med forbrændingsmotor", marts 2003.

 

Energibesparelser

Lavenergibygninger (januar 2007)

Hvad er et dansk passiv hus? (januar 2007)

Energibesparelser i boligsektoren (januar 2007)

Lov om fremme af energibesparelser

Fremme af energibesparelser - baggrundsrapport

Energy efficiency of buildings 

 

Generator
 

100kW Permanent Magnetiseret Generator.

 

Halmhus

Halmhus - fuldskala beboelseshus (januar 2007)

Inspirationsmanual for halmbyggeri (januar 2007)

 

Sol

Solar Energy to Uganda - a working method

Til Folketingets energipolitiske udvalg

Solar and wind energy combined for the "African house" 

How to build your own solar heating system 

Lys over Mali

Til Folketingets energipolitiske udvalg

 

Solceller
 

Der er solceller i fremtidens facader (Slutrapport November 2004)

Der er solceller i fremtidens facader (Brochure)

Alu-PV tag på Remisen, beboer- og aktivitetshus i Randers (Brochure)

Der er solceller i fremtidens tage

 

Solvarme
 

Solvarme i Østrig - Hvad kan Danmark lære?

Solar termisk system i Sopron, Ungarn (på engelsk)

 

Vind

New World Record in Wind Power Capacity (2006)

Final results of bird studies at the offshore wind farms at Nysted and Horns Rev, Denmark

Wind turbines connected to grids with voltages below 100 kV

Vindmøller skaber fremtiden, artikel fra Global Økologi juni 2002

Danish wind co-ops can show us the way
 

 


Kapitler af vindkraftens historie i Danmark, 2. årgang, 2006

Klik her for at bestille

Pris 30 DKK inklusiv forsendelse

 

Windmills for Kaliningrad - final report

Tre vinger, et gear, et tårn og du har en vindmølle
Beretningen om, hvordan inspiration fra en 40 år gammel vindmølle, kombineret med moderne ƒOnsk gearteknologi blev basis for en lokal dansk mølleproduktion i 1980’erne.

 

Rapsolie til transport
 

 

Rapsolie rapport  

Rapport:

Udstyr for decentral koldpresning af olieholdige frø
Engelsksproget.
Download rapporten som PDF dokument

EMBIO  

Rapport:

Anvendelighed af rapporten EMBIO
Download rapporten som PDF dokument, 505k


Vand for livet
 

 

Water for life  

Slutrapport:

Water for Life
Spildevand som ressource i vedvarende kredsløb,
Download rapporten som PDF dokument, 4539k

 

Informationsbrochure om rapsolie til transport

4 sider koncentreret information om emnet.

Pure plant oil: Clean engine fuel today & tomorrow

Unmodified Vegetable Oil as an Automotive Fuel - The IPTS Report.

Der er forskel på planteolie - Dansk Bioenergi 66/2002, om kvalitetskrav til planteolie.

EU: Tank rapsolie på bilen.

Kan 1 liter rapsolie erstatte mindst 8-12 kg kul? 

Dieselmotor kan køre på fritureolie, Ingeniøren 23/11/00, Motorer fra MAN B&W Holeby.

Linolja skyddar bilen, Sveriges Natur 4/99, Rustbeskyttelse med linolie.
 

Høringssvar

Høringssvar af 5. august 2007 vedrørende PPO til transport 

Høringssvar vedrørende udarbejdelse af en Dansk Strategi for Biobrændstoffer.

Kommentar til Energistyrelsen vedr. "Strategi for forskning og udvikling vedr. fremstilling af flydende biobrændstoffer", deres forslag af 24. november 2004.

Høringssvar vedr.: Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af ledningsført vand og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., indsendt til Skatteministeriets Departement.

Raps det selv - artikel om det første selvbygger kursus i at konvertere diesel biler til også at kunne køre på rapsolie.

Artiklen blev bragt i Vedvarende Energi & Miljø nr. 4 2002.

Folkecenterets høringssvar til
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer til transport

Download svaret som PDF dokument, 126k
 


Folkecenterets høringssvar til
Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/81/EØF for så vidt angår muligheden for at anvende en reduceret punktafgiftssats på biobrændstoffer og på visse mineralolier, der indeholder biobrændstoffer

Download svaret som PDF dokument, 130k
 
Oplæg til Høring om biobrændsel og transportsektoren
Planteolier til transport - med udgangspunkt i koldpresset rapsolie
Download oplæget som PDF dokument, 224k
 
Notat vedrørende emissioner fra forbrændingsmotorer,
planteolie sammenlignet med diesel.
Download notatet som PDF dokument, 59k
 
NOTAT: RAPSOLIE TIL TRANSPORT 1:

ENERGIBALANCE OG CO2-BALANCE

Download notatet som PDF dokument, 168k 
 
NOTAT: RAPSOLIE TIL TRANSPORT 2:

LANDBRUG OG ENERGI
MARKEDET FOR RAPSOLIE TIL ENERGIFORMÅL

Download notatet som PDF dokument, 161k
 
NOTAT: RAPSOLIE TIL TRANSPORT 3:

ØKOLOGISK RAPSDYRKNING ER EN REALITET

Download notatet som PDF dokument, 44k
 
Plakat - Rapsplantens kredsløb
 

 

The Folkecenter Technology Transfer to the Countries Around the Baltic Sea

Die Kraft der Sonne in den Dienst der Menscheit stellen - af Preben Maegaard

Solvarme i Østrig - Hvad kan Danmark lære? af Preben Maegaard

Installation of Solar Collector

Vedvarende energi i 5 milliarder år

Møller i modvind

Why did Danish entrepreneurs take the lead in the wind turbine industry and not the Dutch?

Aktiv vidensformidling - Vedvarende energi og energibesparelser

Integration of renewable energy in Europe: a transferable approach for success

Small Scale Renewable Energy Control Systems

 

Kapitler af vindkraftens historie i Danmark, 3. årgang, 2007