PRISER til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

De frie fugles årspris 2007

Folkecenterets leder Preben Maegaard har i år 2007 modtaget De frie fugles årspris.

Begrundelsen er, at:

"Prisen tilfalder dig for dit utrættelige, ihærdige og enestående engagerede arbejde for vedvarende energi og energibesparelser ved Folkecenteret".

 

Se billeder fra prisoverrækkelsen her.

Læs mere om De frie fugle her.

Læs deres pressemeddelelse her.

 

 

 

 

De frie fugles årspris, Preben Maegaard Nordisk Folkecenter

 

El sello Cujae 2006

Folkecenterets leder Preben Maegaard har i år 2006 modtaget El sello Cujae.

Prisen er tildelt af Cubas tekniske universitet, La Ciudad Universitaria José Antonio Echeverria (Cujae).

Der er tale om et diplom, der er givet som en anerkendelse af den mangeårige indsats, som Preben Maegaard har ydet indenfor vedvarende energi generelt og særligt i forhold til Cuba.

Læs mere om prisen her (på spansk).

Klik her og se diplomet i fuld størrelse.

 

 

 

The World Bank Development Marketplace - Certficate of Recognition.

Folkecenteret har 9. maj 2006 modtaget en pris som anerkendelse for bygningen af et biogasanlæg i forbindelse med et slagteri i den afrikanske stat Guinea.

Folkecenteret har leveret know how til projektet i samarbejde med den afrikanske NGO "Center for the Promotion of Agriculture and Adapted Technology" (CePATA).

Læs mere om CePATA her (på engelsk).

Pris til Folkecenteret

 

Læs mere om The World Bank Development Marketplace her.

 

Nuclear-Free Future Award 2005

Preben Maegaard modtog den 24. september 2005 Nuclear-Free Future Award for livs lang indsats for løsninger indenfor Vedvarende energi.

Prisuddelingen fandt sted på Nobel-instituttet i Oslo. Med prisen fulgte et beløb på USD 10.000.

Læs mere om Nuclear-Free Future her.

Danmarks Radios program, Domino, bragte i september 2005 et interview med og portræt af Preben Maegaard i anledning af, at han var blevet tildelt prisen ”NUCLEAR-FREE FUTURE  AWARD 2005”.

Klik her og hør nærmere.

 

Nuclear-Free Future Award til Folkecenteret 2005

 

Gaia prisen til Folkecenteret 2002 

Gaia Prisen Danmark 2002

Forstander Preben Maegaard, Folkecenteret, modtager en nyindstiftet pris på 25.000 kr., som uddeles af Gaia Trust til personer, der engageret arbejder for en mere bæredygtig verden – såvel økologisk som socialt og spirituelt. Prisen blev givet som anerkendelse for et utrætteligt arbejde med alternativ energi.

Læs mere om Gaia her.

 

Merkur Pionerprisen 2002

Merkur Banks nyindstiftede pionerpris tilfalder Folkecenteret, som modtager 10.000 kr. Prisen gives for en stor og original indsats til gavn for samfundet. Folkecenteret får prisen for mangeårigt arbejde med udvikling og udbredelse af vedvarende energi i Danmark og udlandet, ikke mindst den 3. verden, som supplement til og erstatning af fossilt brændsel.

Læs mere om Merkur bank her.

Merkur pioner prisen til Folkecenteret 2002

 Merkur pioner prisen til Folkecenteret 2002

 

Den Europæiske Solpris 1998

I 1998 modtog Folkecenteret Den Europæiske Solpris, som gives for en enestående indsats for vedvarende energi. I begrundelsen fremhæves information, uddannelse og initiativer til projekter i østeuropæiske lande til introduktion af vedvarende energi.

Læs mere om Den Europæiske solpris her.

  Den Europæiske Solpris 1998 til FolkecenteretDen europæiske solpris til Folkecenteret 1998

 

Vindmølleprisen til Folkecenteret 1992 

Vindmølleprisen 1992

Danmarks Vindmølleforenings pris blev dette år tildelt forstander Preben Maegaard, Folkecenteret, for mangeårig indsats for teknologisk udvikling, organisatoriske og erhvervsmæssige initiativer samt medvirken til bred folkelig accept af vindenergi i Danmark og udlandet.

Læs mere om Danmarks Vindmølleforening her.

Miljøpris 1987

I anledning af det europæiske miljøår 1987 modtog Folkecenteret en miljøforbedringspris inden for kategorien ”Eksport af tillempet miljøteknologi”. Hensigten med prisen er at opmuntre til europæisk eksport af miljøteknologi, som er specielt tilrettet behovene i udviklingslande. Folkecenteret fik prisen for sin indsats for at udvikle og afprøve teknologier til fremme af energiforsyningen i fjerntliggende egne i tredje verdens lande.

Prisen blev givet af Danmarks Ingeniørforening, læs mere her.

 
 
 
  Miljøpris til Folkecenteret 1987Miljøpris 1987 til Folkecenteret

OVE-prisen til Folkecentret 1978 

OVE-PRISEN 1978

Prisen fra Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) blev givet til forstander Preben Maegaard, Folkecenteret, for udvikling og udbredelse af vedvarende energi – specielt i lokalsamfundet, men også som inspirationskilde for resten af landet. Prisen blev overrakt ved en ceremoni på Torvet i Skive.

Læs mere om Organisationen for Vedvarende Energi her.