MF Mette Gjerskov

Januar 2009.

 

Folkecenteret var tirsdag den 20. januar 2009 på besøg hos Folketingsmedlem for Socialdemokraterne Mette Gjerskov.

Mette Gjerskov er klima- og energiordfører for Socialdemokraterne og sidder desuden i miljøudvalget.

På mødet blev der foretaget en politisk drøftelse vedrørende en omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi.

MF for Socialdemokraterne og medlem af Folkecenterets bestyrelse Ole Vagn Christensen havde formidlet kontakten.

Se Mette Gjerskovs hjemmeside her.

Mette Gjerskov og Folkecenteret

Preben Maegaard og Mette Gjerskov.

Mette Gjerskov og Folkecenteret

Fra venstre ses Mete Gjerskov, Ole Vagn Christensen og Preben Maegaard.