Definitioner på vedvarende energi.

 


Vedvarende energi er en fællesbetegnelse for energiformer, der ikke har begrænsede reserver men dog er begrænsede i deres øjeblikkelige forekomst. De fleste vedvarende energiformer stammer fra solen, med undtagelse af nogle få energiformer, der stammer fra Månens påvirkning af Jorden (især tidevandsenergi). Eksempelvis er vind og bølger et resultat af solstråling, der opvarmer jord og luft, og al energi opsparet i liv stammer fra solen.

Vindenergi, solenergi, bølgeenergi, saltkraft, vandkraft, jordvarme og biobrændsel er eksempler på vedvarende energiformer.

Lille kinesisk vindmølle

Geotermisk energi.

Om geotermisk energi skal medregnes til vedvarende energikilder er omdiskuteret. Geotermisk energi udnyttes typisk ved, at man anvender jordens naturlige adskillelse af varme til produktion af elektricitet (eksempelvis ved geysere). Før eller siden vil en geyser afkøles. Nogle mener, at der teknisk set ikke kan være tale om vedvarende energi. Andre fremfører, at mængden af geotermisk energi på jorden er nogenlunde konstant, og at det derfor er misvisende at tale om, at geotermisk energi ikke skulle være vedvarende.

Teoretisk set vil fossile brændstoffer også gendannes efter meget lang tid. Den hastighed, fossilt brændstof gendannes med står dog slet ikke mål med vores nuværende forbrug. Ud fra enhver praktisk definition kan fossilt brændstof derfor ikke betegnes som en vedvarende energikilde.

Bølgeenergi på Folkecenteret

Brintenergi

Brintenergi bliver ofte nævnt som en alternativ energikilde. Imidlertid er forekomsterne af brint så små, at der ikke er basis for at udvinde disse. Brinten skal derfor fremstilles, eksempelvis ved elektrolyse, og det koster mere energi at fremstille brint end der ultimativt kan genudvindes af brinten. Brint er altså en energibærer og ikke en energikilde. Brintbiler kræver altså, at man kan producere strøm ved hjælp af andre metoder (fossile brændstoffer, geotermisk energi eller vedvarende energi) og derefter anvender denne energi. At fremstille brint er i sig selv et energitab (da der skabes varme ved fremstillingen af brint, jfr. Termodynamikkens 1. og 2. lov).

Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi.