Brev til støttekredsen julen 2006.

 

Til Støttekredsen og andre, der følger vores arbejde. Et tilbageblik på 2006. 

Julen 2006.

Vi kan se tilbage på et år med mange aktiviteter. Livet er vendt tilbage på Folkecenteret  efter fire vanskelige år. Vi har kunnet ansætte fire nye medarbejdere, forbedre bygninger og forsøgsanlæg. Med de forbedrede ressourcer kan vi igen tage os af de mange daglige besøg og henvendelser om rådgivning og hjælp via telefon og e-mails. Det fortæller vi mere om nedenfor. 

Heldigvis modtager vi også igen trainees; det er udenlandske studerende, som kommer til Thy i 6 til 10 måneder for at hente viden og skaffe sig konkrete erfaringer indenfor vedvarende energi og energibesparelser. I 2006 har der været trainees fra Frankrig, Canada, Italien, Ungarn og England. Nogle skriver deres speciale under opholdet.

De tilfører hverdagen et friskt og internationalt pust og værdifuld ny viden, som ikke uden videre kan købes for penge. En trainee har i de sene nattetimer lavet verdens første katalog over mindre vindmøller og registeret over 200 af dem. Det katalog er nu udgivet og sælger godt. Den 11. december 2006 lancerede vi et internationalt uddannelsesprogram indenfor vindenergi, som har været under forberedelse i flere år. En 100% engageret og dygtig trainee har gjort det muligt. Der er bygget en ny organisation op med sekretariat på Folkecenteret. Se det flotte resultat på www.wwei.nu.

Teknisk udvikling og afprøvning har altid været hjørnestenen i Folkecenterets arbejde og dets berettigelse. Selv om ressourcerne til disse opgaver er små, er det lykkedes at få opstillet en 7,5 KW UNI vindmølle og flere helt små vindmøller, som der er stor interesse for. Vi modtager også igen udefra små vindmøller til afprøvning, hvor vi har opbygget et måleprogram. Der er også øget aktivitet på vores prøvestation for bølgekraftanlæg, ligesom der er kommet en bevilling til at lave en fyldestation til brintbiler. Vi er stadig det eneste sted i Danmark med et anlæg, hvor der med vindelektricitet kan laves brint.

Endelig har vi i 2006 kunnet slukke for oliefyret. I fremtiden vil vi forsyne os selv 100% med varme og elektricitet fra træpillefyr, vindmøller, solceller, solvarme og et kraftvarmeanlæg på planteolie. Denne buket af vedvarende energiformer er ved at blive bundet sammen i en helt ny form for elektronisk styring. Vi er ved at opbygge et ægte og banebrydende hybridanlæg, som kan bruges til målinger, forskning og som inspiration til de mange besøgende: Gå hjem og gør ligeså!

Alt dette har kunnet lade sig gøre fordi vi siden 1. juni 2005 modtager et ”drifttilskudslignende” projekt, ”AKTIV VIDENSFORMIDLING”. Den politiske opposition havde i 2004 held til at komme igennem med en bevilling i en regeringsperiode, hvor der ellers er meget sparsomme midler til nye energiformer. Projektet strækker sig over fire år, hvor vi skal give information om og demonstrere vedvarende energi, energibesparelser og energibesparelsesteknologier. Projektet er finansieret af Energisparepuljen i  regi af danske elværker. Vi modtager 2½ millioner kroner om året; det er, om man vil godtage den sammenligning, det samme som det koster at drive en enkelt gymnasieklasse. I 2001 modtog vi 8 millioner kroner.

Besøg.

Som nævnt er besøgsvirksomhed i dag den primære aktivitet på Folkecenteret. Man kommer på et 2 til 4 timers besøg, bliver vist rundt til de mange demonstrationsanlæg og får et foredrag baseret på viden og holdninger til energiforsyning og energibesparelser. Ca. 7.500 personer har deltaget i vores besøgsvirksomhed.

Det har været 1 ½ år med besøg af beslutningstagere, klubber (Rotary, Y-mens, pensionistgrupper, efterløns-), bestyrelser fra energisektoren (fjernvarme, kraftvarme, vindmøllelaug), tekniske skoler, gymnasier, efterskoler, folkeskoler på alle trin, højskoler, børnehaver, pengeinstitutter, grønne familier, handicapinstitutioner, personaleorganisationer inden for kommune og amt. Ligeledes kommer der besøg fra virksomheder - dog mest lokale virksomheder. Grupperne får en ”guidet” tur med en eller to guider afhængig af gruppens størrelse.

Der er også besøg af folk, der går rundt på egen hånd og orienterer sig i området. Når de møder Folkecenterets ansatte ude eller inde, bliver der udvekslet yderligere informationer.

For nogle – især udenlandske -  besøgsgrupper har vi arrangeret studieture til energiselskaber og vedvarende energianlæg, der ligger indenfor en radius  på ca. 40 km. I den forbindelse har vi et godt og konstruktivt samarbejde med landmænd med biogasanlæg, Thy Mors Energi, der styrer de mange vindmøller i området, samt fjernvarmeværkerne i Hurup, Vestervig og Thisted, som demonstrerer 100% varmeforsyning med lokal vedvarende energi. I Thy er vision blevet til daglig virkelighed. Det vækker opsigt og til eftertanke i en tid, hvor forbruget af fossile brændsler stiger foruroligende og verdenssamfundet er handlingslammet, når det gælder løsninger på truende klimaforandringer.

Vi har også  indledt samarbejde med Thy Turisme om at holde åbent længere og på bestemte dage i sommerperioden. Dermed kan turister med særlig interesse for energibesparelser og vedvarende energi komme og få inspiration på tidspunkter, der passer dem bedst. Også i efterårsferien stod vi parat til at byde velkommen til personer, der benyttede en af feriedagene til et energitjek.

Vi har fået ros for denne form for besøg, der var en del af en ”Limfjordsfortællingerne”. Vi er blevet opfordret til også at være med i 2007 på samme betingelser, og det har vi sagt ja til. Man vil til næste år igen via annoncer melde ud med, hvilke arrangementer, på hvilket tidspunkt og hvor mødestedet er.
 
Endelig har vi på Folkecenteret holdt kurser, klassisk koncert og symposium og har været indbudt som talere til konferencer i Danmark, Europa og det øvrige udland. Ligeledes vedligeholdes vores store internationale netværk med mange besøg hos os og deltagelse i konferencer i udlandet.

Forlaget Hovedland’s udgivelse af en bog om Prebens liv og virke, ”Vedvarende Modvind”, samt præsentationen af Hermann Scheer’s nyeste bog på dansk, ”Energi Autonomi” gav anledning til et symposium og omfattende omtale i medierne. Begge bøger kan i øvrigt købes på Folkecenteret til en favorabel pris og anbefales som julegaver!

Telefonen og e-mail
bliver benyttet af rigtig mange energiinteresserede. Vi laver optegnelse over telefonopkald og e-mail, opdelt i emner og hvorfra i Danmark eller udlandet, man henvender sig. Vi har i gennemsnit 15 henvendelser pr. dag. Emnerne for henvendelserne har i den pågældende periode typisk været:

• Hvorledes der kan ske besparelser i husholdningen ved opsætning af vedvarende energianlæg.
• Energibesparelser: hvordan og hvor får man fat i mulighederne.
• Hvordan udformer man et hus med et meget lille energibehov.
• Hvor mange solceller skal der bruges på skolen, hvis det skal dække 20% af skolens elektricitetsbehov.
• Hvor mange m2 solceller skal der til for at dække vores elbehov?
• Biobrændsler til opvarmning med brug af vedvarede energi specielt brug af træpiller og rapsolie.
• Ligeledes ønsker mange mennesker at vide noget om rapsolie til traktorer, privat biler og lastbiler. 
• Solvarme; hvor stort, hvad kan det dække.  
• Reglerne for installation af små vindmøller og hvor kan man købe dem.

Vi har to hjemmesider. De har tilsyneladende hver sin målgruppe og besøges næsten lige meget. Besøgstallene er ret overvældende med tilsammen 30 til 40.000 besøg hver måned. Begge hjemmesider finder man på side ét på Google, når man skriver ”vedvarende energi”. Det kan alle i støttekredsen forvisse sig om. Vi er faktisk både beærede og overraskede over at rangere så højt på Google – meget højere end store selskaber og institutter med mange flere ressourcer end Folkecenteret.

Hjemmesiden www.folkecenter.net er løbende under udbygning med information omkring energibesparelser, vedvarende energi og besparelsesteknologier. De aktuelle nyheder og aktiviteter, der foregår på og udenfor centret – med vores involvering – bliver oplyst på hjemmesiden. Følg denne side regelmæssigt. Der sker noget ny hver uge. Vi tager således billeder af besøgsgrupperne og lægger dem, så vidt muligt samme dag, ind på hjemmesiden med en tekst ved; eksempler herpå kan ses på hjemmesiden www.folkecenter.net.

Brugen af vore hjemmesider vil vi underbygge med nogle statistiske oplysninger. Brugen af hjemmesiden www.folkecenter.dk viser vi som et eksempel for august 2006 på sidste side.

Vi begiver os også ud af huset. Nedenstående er eksempler på sådanne arrangementer, som Folkecenterets Rejsehold har udført i årets løb.

• 25. juli udstilling om Energibesparelser, Energiteknologier og Vedvarende Energi på Thisted Torv.
• I Fredericia i august.
• 31. august til 1. september på Ærø. Konference om ”Energi til landdistrikter”.
• 6. september ”Hvad kan jeg gøre for miljøet” oplæg for 90 elever på Skyum Idrætsefterskole.
• 26. september Efterskole i Ålborg.
• 28. september foredrag for Geografiforbundet på deres årsmøde afholdt på Askov Højskole.
• I udlandet for at holde foredrag og organisere: I februar i Shanghai og Xiangtan, Kina om teknologioverførsel. I april til vindkraftkonference i Falkenberg, Sverige. I maj til workshop om uddannelse indenfor vedvarende energi i Kingston, Canada. I maj til konference i Hannover om passivhuse. I september konference om Vedvarende Energi til ørkenstater i Amman, Jordan. I august i Ningbo, Kina, om vindkraft. I oktober om hybridanlæg i Beijing. I november om uddannelse indenfor vedvarende energi i Delhi. I november i Gelsenkirchen om energilagring. I december i Bamako, Mali, om forberedelse af nye projekter. I december til den årlige solpris ceremoni i Berlin.


Også på Folkecenteret er arrangeret kurser om energibesparelser og vedvarende energi med juli til september som eksempler:
          
• 9. til 10. juli kursus for personer fra Somaliland og Texas, ”Små vindmøller”.
• 21. til 25. august kursus for 9. klasse i energi og samfundsspørgsmål. Kursus var arrangeret i samarbejde med Nørrelandsskolen, Holstebro.
• 26. august blev der afholdt klassisk koncert i samarbejde med Thy Master Class.
• 15. september udgivelse af to Vedvarende Energi bøger, hvor der også på samme tid blev afholdt seminar og rundvisning.

Vi har pr. 1. september fået et nyt projekt

fra Viborg Amt. Projektet vil gå frem til slutningen af år 2007. Projektet er for videre udvikling af Prøvestationen for Bølgeenergi og genopbygning af Brintstation for påfyldning af brint til biler. Det er i samarbejde med Hydrogenlink skabt nordisk samarbejde om brinttankstationer.

Også Uganda, Østafrika skal have et Folkecenter.

Vi er fra Projektrådgivningen i Århus blevet udstyret med midler, så der kan laves forundersøgelse i Uganda for et sådant projekt. Rejse dertil vil finde sted i begyndelsen af 2007.


Medierne

er fortsat interesserede i Folkecenterets arbejde og vi får megen og positiv omtale i aviser, fagblade og radio. Det er let for Folkecenteret at få kontakt til pressen, da vi altid via artikler, pressemeddelelser og bøger har formuleret den nødvendige omstilling til vedvarende energi baseret på folkelig deltagelse. Det er pressen lydhør overfor.

Vi vil til sidst gerne sige tak for jeres medlemskab af støttekredsen, som nu tæller 376 medlemmer. Mange har trofast støttet os – også i de år, hvor fremtiden så mørk ud for Folkecenteret. Også tak til bestyrelsen og de ansatte.

Vi inviterer til julefrokost den 22. december og håber at mange af jer igen i år tager mod indbydelsen. Tilmeld jer venligst af hensyn til tilrettelæggelsen. Endelig: Vi har vedlagt en seddel om de nye bøger, som kan købes til en favorabel pris. Måske en julegave ide.

Venlig hilsen

Preben Maegaard, forstander
Jane Kruse, besøg & information.


Statistik for brug af hjemmesiderne www.folkecenter.net og www.folkecenter.dk


Monthly Site Activity Analysis
Statistics Report for folkecenter.dk.
Analysis for the Month of Sep, 2006.
Server Activity Totals for Period:
Total sessions served: 30531  
Total hits made on server: 209280  
Total page view hits: 62222  
Total non page view hits: 147058  
Total time spent by all sessions:    2553268 seconds
Total bandwidth: 791866.61 kilobytes 

For www.folkecenter.net ser statistikken således ud:

Page Loads Unique Visitors First Time Visitors Returning Visitors
Total 100,174 21,095 17,599 3,496
Average 33,391 7,032 5,866 1,165
 
Month Page Loads Unique Visitors First Time Visitors Returning Visitors 
Sep 2006 51,064 10,248 8,630 1,618 
Aug 2006 31,800 6,906 5,686 1,220 
Jul 2006 17,310 3,941 3,283 658 

Samlet set er der ca. 37.000 besøgende pr. måned på vore 2 hjemmesider. Tilsvarende tal er gældende for juli og september.