Til Støttekreds, bestyrelse og interesserede

 

Fra Folkecenteret ønsker vi et godt nytår!

Mange gode kræfter har sørget for at få Folkecenteret tilbage som en aktiv medspiller på energiområdet og støttekredsens 378 medlemmer skal også have TAK!

Igen har vi mange bolde i luften og har en stor glæde over, at være lagt fra kaj og på ny ude på det store hav. Her skal vi med baggrund i bevillingen fra ELFOR de næste  fire år arbejde for, at fremtidens energiforsyning bliver 100 % baseret på vedvarende energi og energieffektive løsninger i Danmark og  -  den øvrige verden. Vi får som tidligere dagligt henvendelser fra andre lande, som efterspørger viden og gode råd. Nu er vi i gang med at omsætte Elfor-bevillingen i praksis. 11 personer har deres daglige virke - nogle er fuldtids- og andre er på deltid. Vi tager os af de mange opgaver om vedvarende energi, energibesparelse og energibesparelsesteknologier, besvarer de mere end 20 opringninger og i snit 18 e-mails pr. dag, viser besøgende rundt, giver oplæg på læreanstalter og skoler og er i dialog med studerende, der har valgt energibesparelse og vedvarende energi som hovedemne.

Olieprisen stiger og husejeren vil gerne kende mulighederne for, hvad man kan gøre selv for at spare på lys og varme og se de praktiske løsninger. Virksomhederne kontakter os for at vide, hvordan man kan spare ved at skifte fra fossilt brændsel til solare energiløsninger, men fremsynede virksomheder er også på jagt efter inspiration og viden om nye produkter. Vores hjemmesider www.folkecenter.net og www.folkecenter.dk besøges af 30.000 pr. måned, så når nogle derefter henvender sig i telefonen, er det med velovervejede spørgsmål.

Vi opstiller en række nye energianlæg til demonstration og forsyning, bygger om og renoverer bygninger og installationer, som får en tiltrængt ansigtsløftning. I er velkommen til at besøge os og beder om undskyldning for, at der endnu i nogle måneder vil være en del byggerod. Mange siger, ”nu går det den rigtige vej igen”.

Min 70 års fødselsdag i september og åbent hus arrangementet i oktober sidste år gav anledning til mange besøg. Der var henholdsvis 200 og 350 personer, der tog imod invitationerne. 

Billederne kan ses på www.folkecenter.net, hvor I i øvrigt kan følge vores daglige arbejde. Jeg benytter lejligheden til at takke bestyrelse, støttekreds og talrige andre for stor opmærksomhed  og mange gaver. Det glædede mig meget. I kan stadig se TV Midt-Vest’s indslag fra fødselsdagen

Vi vedlægger følgende:

  • I vedlagte hæfte ”Kapitler af vindkraftens historie i Danmark” har jeg skrevet artiklen ”Vingerne er kernen i det hele”, som bringer nyt til historien om, hvorledes Danmark ved de folkelige kræfters indsats skabte sig en international førerposition og grundlaget for en moderne storindustri indenfor vindkraft. Hæftet er nr. to af en fortløbende udgivelse, der kommer hvert år ved nytårstid. Det laves  i samarbejde med  tre andre organisationer og redigeres af Benny Christensen. Yderligere hæfter kan fås til en pris af 20,- DKK pr. hæfte + porto. Sig til og vi vil sende til jer.
  • Een brochure, der fortæller om samarbejdet om tekniske udstillinger af vindmøller.
  • En brochure om et Danida sponsoreret projekt i Mali fra 2001. Indenfor dette projekt har vi installeret  70 solcelleanlæg ude i landsbyer, som ligger flere hundrede kilometer fra det almindelige elnet. Projektet har været meget vellykket og er nu afsluttet.

Vi startede i Mali i 1998 for egne midler og på det tidspunkt var der i Danmark ikke meget kendskab til forholdene i det land, som er et af de allerfattigste i verden. I mellemtiden er Mali kommet på dagsordenen, og det har vi i høj grad været med til igennem vores arbejde dernede og kontakt til talrige politikere og organisationer. Mali er nu oven i købet blevet et  dansk program land. Vi forventer, at det vil styrke vores afdeling i Vestafrika,  Mali Folkecenter og dets  banebrydende arbejde for  vedvarende energi i Afrika.

Vi beder om at få jeres e-mail adresse, så vi kan benytte den ved udsendelse af forskelligt materiale. Send dem til jk*folkecenter.dk.

Den årlige generalforsamling bliver den 24. juni kl. 14, med frokost fra kl. 12-14. Indbydelse udsendes senere.

Med venlig hilsen

Preben Maegaard, forstander 

Sdr. Ydby den 31. januar 2006.