Æ verdensuniversitet.

November 2008.

 

I efteråret 1962 åbnede der en ny international uddannelsesinstitution i Thy, hvor både de studerende og lærerne kom fra alle dele af verden.

Skolen blev kaldt for Verdensuniversitetet eller Æ verdensuniversitet og tog udgangspunkt i det enkelte menneske, fordi alle mennesker har et enormt potentiale.

Der var meget vide rammer for hvad der skulle undervises i, men der blev udbudt flere forskellige fag: litteratur, filosofi, moderne sprog, kunst, historie, sociologi, antropologi, arkitektur og voksenundervisning.

Kunst havde dog forrang og det var planen, at man ville invitere udøvende kunstnere fra hele verden til skolen for at give workshops.

Ifølge skolens filosofi var utallige bidrag til verdens civilisation sket på baggrund af mennesker som kunne og turde tænke anderledes og derfor kunne studerende som ikke passede ind andre steder også få adgang.

Udover de ovennævnte fag var der i lighed med mere traditionelle højskoler mulighed for at lære dansk eller et andet skandinavisk sprog på skolen.

Prisen for et semester var 5.000DKK eller US $ 735, men studerende uden finansielle midler kunne også komme i betragtning.

Skolen var et alternativ til den almindelig undervisning, og alternativer til det etablerede var en del af tidsånden i 1960erne og 1970erne. Skolen fik en del omtale, særligt da skolens kendeste elev, John Lennon, kom dertil i januar 1970.

Som fredsaktivist var Lennon helt enig med et af skolens formål: at mennesker fra hele verden skulle finde sammen, lære hinanden og hinandens kultur at kende og dermed forebygge krig.

Fra midten af 1980erne blev skolens elevgrundlag og økonomi dårligere og skolen lukkede endeligt i 1991.

Læs pressemeddelelsen i forbindelse med opstarten af Verdensuniversitet her.

 

Nedenfor ses portræt af Aage Rosendal Nielsen, grundlæggeren af Æ verdensuniversitet.

Æ Verdensuniversitet, Aage Rosendal Nielsen