Aage Rosendal Nielsens første tale.

 

Aage Rosendal Nielsen holdt sin første offentlige tale ved et KFUM stævne i Thisted i 1941.

Talen er renskevet udfra Aages håndskrevne notater af arkivformidler Inge Søe Larsen.

Talen kan læses nedenfor eller i PDF format her.

 

Tale ved KFUM stævne i Thisted 1941

Af Aage Rosendal Nielsen

Indledning til 17 – 20 åringers stævne i Thisted søndag d. 25. maj 1941

Emnet: Hvad får jeg ud af min Bibel?

Bøn!
Vi takker dig Gud vor Far, fordi du har givet os de hellige
skrifter, vor Bibel, som kan gøre os vis til frelse. Og vi
beder dig, om at den ikke kun skal være os til trøst, også
det, beder vi om, men også, at du igennem den vil tugte
og revse os, når vi trænger til det, for at Gudsmennesket,
vi, der har givet os over til dig, må blive fuldkommen og
dygtiggjort til al god gerning. Amen


I Bibelen selv er der klart og tydeligt givet udtryk for, hvad der kan fås ud af B. (Skriftstedet).
Men i dag er spørgsmålet imidlertid: Hvad får jeg så ud af B.
Ja, det er sikkert forskelligt hvad de forskellige får ud af B. og jeg formoder at forhandlingen i dag netop har dette emne, for at vi kan få lejlighed til at høre, hvad vore kammerater hver for sig får ud af B. og derved også udbytte.
Men jeg er sikker på at der er noget som vi alle sammen får ud af vor Bibel, noget som er vor fælles udbytte ved Bibellæsning. Det er, at Gud er god, og ønsker at vi alle skal frelses.
Det er hvad enhver kan få ud af Bibelen, hvordan han så end stiller sig overfor den.
Men jeg er sikker på, at mange af os ikke alene har nøjedes med at konstatere denne kendsgerning, men også virkelig er nået til at modtage det og at tro det, og er blevet Kristen. Og det er jo det bedste og det egentligste udbytte Bibelen kan give os.
Og jeg er selv så lykkelig, at jeg kunne påstå, at det har jeg fået ud af Bibelen, at jeg er blevet overbevist Kristen.
Hvad får jeg da, som Kristen, ud af Bibelen hver dag, hvilken nytte drager jeg af den i det daglige liv?
Jo, i min Bibel får jeg opmuntring, der svarer Gud mig på mange ting, der svarer Gud mig på mange bønner, der går jeg hen, når jeg er i tvivl om et eller andet. Og alt hvad der angår ydre form og lære vil Gud vise mig gennem min Bibel.
Og er jeg en sand Kristen, vil jeg ikke alene finde trøst, opmuntring og anvisning, men jeg vil også lade mig tugte og revse gennem B. Det er jo ikke så vanskeligt at bruge sin Bibel, når man kun ser på den som et trøstemiddel mod livets sorger og bekymringer, eller i hvert fald kun vil søge efter og kun vil modtage opmuntring og forjættelse, men vi skal vide, at Bibelen også bør tugte os og revse os; der vil Gud optugtelse møde mig.
Nu er der måske nogen, der vil spørge: ”Hvordan skal vi bære os ad med at få det ud af vor Bibel?”.
Jeg tror, at det er en temmelig udbredt misforståelse, at man, for at forstå og få noget ud af Bibelen, absolut skal gå hen i kirken eller missionshuset, for at høre det fortolket af en prædikant.
Man skal gøre det, naturligvis, forstå mig endelig ret, og betydningen af at vi daglig kan høre Guds Ord fortolket kan ikke overvurderes.
Men jeg vil, rent praktisk, stærkt anbefale, at enhver først og fremmest selv læser og studerer sin Bibel, trænger ind i den og bliver fortrolig med den. Thi når vi sætter os og læser i Bibelen med bøn og et åbent sind, har vi Guds forjættelse, om hans Helligånd vil gøre Ordet forståeligt og levende for os, og det er sikkert lige så godt og udbytterigt som den bedste fortolker.

Her får vi så tydelig at vide, hvorfor Gud har givet os vor Bibel. For at jeg, synderen skal blive vis til Salighed ved Kristus Jesus, for at blive et frelst menneske, en Kristen.

Når emnet i dag er: Hvad får jeg ud af min Bibel, er det formodentligt fordi at vi ved forhandlingen her skal høre, hvad de forskellige får ud af deres Bibel, og på den måde, alle kan komme til at få mere ud af den, også praktisk nytte.
Men et er jeg sikker på, som er fælles for os alle, nej ikke for os alle, men for mange af os, og det er dette at kunne sige: Det vigtigste og bedste jeg har fået fra min Bibel, er at jeg ved Jesus er blevet vis til frelse, med andre ord, jeg er blevet Kristen, og det har Guds Ord, min Bibel bevirket.
Dog tror jeg ikke, det er alle Kristne, som kan sige at det er ved læsning af deres Bibel, de er blevet Kristne, og især ikke unge Grundtvig.
Og jeg tror det gælder for mange, at de har mødt Gud for første gang f. eks. i naturen, musik, kunst o.s.v. Men for alle Kristne bør det gælde, at Bibelen det er deri jeg har fået kraft til dag for dag at leve med min Gud, thi der står videre, at den hellige skrift er indblæst af Gud.
At skriften er indblæst af Gud vil sige, at Guds ånd er deri. Det er derfor ikke død tale jeg hører, når jeg læser i min Bibel. Det er Guds levende Ord.
Levende Ord, det vil sige, at de gælder mig, kan trænge ind, så jeg hører og gør derefter. Der får jeg opmuntring, der svarer Gud mig på mange bønner. Der går jeg hen når jeg er i tvivl om et eller andet. Der vil Guds optugtelse møde mig og alt hvad der angår ydre form og lære vil Gud vise mig igennem min Bibel.
Og er jeg en sand Kristen, da vil jeg også lade mig tugte og revse gennem Bibelen, det er jo ikke så vanskeligt at bruge sin Bibel, når man kan få opmuntring og forjættelser derigennem, men Gud vil også tugte mig igennem Biblen.

Og jeg er sikker på, hvis vi bad Gud opdrage os gennem Bibellæsning hvordan vi skulle være og stille os i alle forhold, så var der intet der hed strid mellem Kristne partier og sekter.
Og når i dag Danmarks Kristne unge er delt, er det fordi den enkelte ikke vil følge Guds rettelse som han får gennem sin Bibel. Jeg vil nok, når jeg er i nød, komme til Bibelen og få hjælp, men når jeg er i strid med min broder, vil jeg så gå til min Bibel, og der få at vide, hvad jeg skal gøre, for at undgå misforhold? For det er lettere selv at være dommer og sige det er den anden der har fejlen, men det er det bare ikke, for en kristen har aldrig ret.

Altså, det jeg daglig får ud af min Bibel, hvis jeg er en Kristen, er lærdom til overbevisning til rettelse til optugtelse i retfærdighed for at Gudsmennesket bliver fuldkommen og dygtiggjort til al god gerning.

Hvordan får jeg så det ud af min Bibel?
I vore dage er der gjort meget for at hjælpe til at forstå og læse Bibelen ret. Disse vejledninger kan være til stor hjælp, men jeg siger ligesom Vilhelm Beck engang sagde: ”Hvor er det en vederkvægelse; læse Guds Ord uden fortolkninger så Guds Ord selv kommer til gode hos mig uden indblanding af menneskevrøvl”.
Vi kan desværre ikke alle læse Bibelen på grundsproget, men vi har så gode oversættelser og kommer vi med bøn, så behøver vi hverken ordbog eller fortolkning, thi Guds Ord er et levende Ord.
Der får jeg det, jeg trænger til, selv i de små ting.
Der har jeg fået svar så mange gange, når jeg var i tvivl.
”Min søn, hør din faders undervisning og forlad ikke din moders lov”.
Men der har også været mange gange hvor jeg har gået til min Bibel uden at få svar eller direkte svar.
Bibelen er vor største skat på jorden.
I Bibelen finder jeg svar på de spørgsmål og gåder i tilværelsen, som jeg har brug for at være klar over; jeg finder alt det som er tilstrækkeligt for mig til at leve et Kristent liv.

Aage Rosendal Nielsen