Aage Rosendal Nielsen og Folkecenteret.

Af Nicolaj Stenkjær, februar 2008.

Folkecenterets SkibstedFjord bygning indeholder blandt andet NEC’s (New Experimental College) bibliotek med en sofa som John Lennon har siddet i.

NEC var grundpillen i Verdensuniversitetet, et anderledes skoleprojekt, der fandt sted i Thy fra 1969 og de næste 25 år frem. Også forløberen for Folkecenteret, Asgaard, var en del af Verdensuniversitetet og et af de oprindeligt 20 læresteder.

Tankerne bag byggede på Grundtvigs højskole og på Kolds friskole - et skolesystem, hvor det ikke er indlæring og eksamen, der er de bærende elementer, men engagement gennem fællesskab og samtaler.

"Nordenfjord World University" blev grundlagt af Aage Rosendal Nielsen, født og opvokset i Thy. Han havde en vision om en fredelig sameksistens mellem verdens folkeslag.

"Jeg tror ikke, at der i dag er mere ufred i verden end tidligere - vi er bare mere oplyste i dag. Konflikter kan kun løses gennem forståelse og accept af hinanden, og det sker gennem samvær og udveksling af synspunkter. Det var netop det, der var hensigten med Verdensuniversitetet - at mennesker fra alle verdenshjørner kunne samles og med baggrund i et studium og et fællesskab forsøge at opnå en forståelse af hinanden på trods af forskellige holdninger, kultur og religion".

Mange spændende mennesker lagde i de år vejen forbi Thy. Bl.a. John Lennon og Yoko Ono fik interesse for skoleprojektet og blev Rosendals personlige venner.

Aage døde i 2003, 81 år gammel, men mange af hans spændende projekter lever videre.

Se blandt andet Association for World Education, http://www.world-education.dk/, der har til formål at ”fremme et uddannelsessyn og uddannelsesaktiviteter, der støtter udviklingen af de enkelte menneskers muligheder for at lære af hinandens forskelligheder med henblik på at virke for en fælles samhørighed til at sikre bedre levevilkår for alle.

Scandinavian seminar, http://www.scandinavianseminar.org/, arbejder med livslang uddannelse med rødder i den skandinaviske højskole bevægelse.

Se også artikel om Aage Rosendal Nielsen fra J.A.K. bladet her.

Læs også en artikel fra Thisted lokalhistoriske arkiv om Æ Verdensuniversitet.

Nedenfor ses et maleri af Aage Rosendal Nielsen og i forgrunden en sofa som John Lennon ofte sad i. Kvinden på sofaen er en besøgende på Folkecenteret.

Aage Rosendal Nielsen, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi