Aage Rosendal Nielsen 90 år

juli 2011

 

Den 30. juni 2011 var det 90 år siden, at Aage Rosendal blev født. Han døde i 2003, 82 år gammel. Aage Rosendals 90 årsdag blev markeret i kraft af et initiativ af Inge Søe Larsen, som har fulgt Aage Rosendal gennem mange år

Arrangementet startede kl. 10, hvor deltagerne samledes ved skulpturen af Aage Rosendal  ved Skyum Bjerge.

Derefter gik turen til Fjordvang, hvor Verdensuniversitetet tidligere lå.

 

Mindehøjtideligheden endte på Nordisk Folkecenter, hvor Inge søe Larsen har indrettet en mindestue over Aage Rosendal med blandt andet bogsamling og effekter fra John Lennons besøg i Thy januar 1970.

 

Aage Rosendal Nielsen 90 år, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Inge Søe Larsen holder tale om Aage Rosendal. I forgrunden ses Folkecenterets forstander, Preben Maegaard.

Aage Rosendal Nielsen 90 år, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Aage Rosendals søn Rasmus takkede for Inges tale og nævnte at den måske vigtigste egenskab ved Aage Rosendal var at han opfordrede alle til at sige deres mening.