Energibesparelser

 

Energibesparelser, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Energibesparelser

Effektiv anvendelse af energi og energibesparelser er vigtige metoder til at reducere energiforbrugernes og virksomhedernes omkostninger. De fleste virksomheder og især husholdninger kan typisk spare væsentlig mere på energiregningen ved energibesparelser end ved at handle på et liberaliseret energimarked.

Et mindre energiforbrug nedsætter samtidig sårbarheden overfor stigende energipriser og øger forsyningssikkerheden. Desuden er energibesparelser et effektivt middel til at reducere miljøbelastningen fra energisektoren, idet det betyder et mindre behov for energiproduktion.

Energibesparelser
hos private

31% af Danmarks energiforbrug anvendes i husholdninger.

Ved nybygning, renoveringer og ombygninger af huse kan man let og billigt opnå besparelser på omkostninger til opvarmning, f.eks. ved udskiftning af vinduer og varmeinstallation eller ved efterisolering.

Der kan opnås betydelige besparelser ved at købe energieffektive apparater og udstyr til hjemmet, når der alligevel skal købes nyt.

En anden mulighed for at spare på energien er at ændre den daglige adfærd, f.eks. slukke unødvendigt lys og hænge tøj til tørre udenfor i stedet for at bruge tørretumbleren, når solen skinner.

KILDE: Energistyrelsen

 

Indsend kommentarer eller forslag angående energibesparelser til Nicolaj Stenkjær: ns@@.comfolkecenter.dk