Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
 Økologisk økonomi
 Karbidlamper
 Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
 Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
 Danmarks el-historie
 Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
 Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
 Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
 Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
  Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
 Biodynamisk fødevareproduktion
 Ørkenbekæmpelse
 Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
 Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
 Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
 Energiens historie
 Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
 Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
 Økologi
 ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

 

Vedvarende energi giver udvikling

af Nicolaj Stenkjær, marts 2010

 

 

Der er 2,4 milliarder mennesker over hele kloden, som må forlade sig på traditionel biomasse når de skal lave mad og 1,6 milliarder mennesker, det vil sige en fjerdedel af verdens befolkning, har ikke adgang til elektricitet.
Denne mangel på energi er en vigtig forklaring på den store forskel mellem rige og fattige lande og de sociale problemer, som fattige lande har.

De fattigste lande i verden har ofte kun offentlig energiforsyning i de store byer, mens der i landsbyer og landdistrikter for det meste slet ikke er adgang til offentlig energi. Dette er medvirkende til at mange unge søger mod byerne og samtidig skader det den økonomiske udvikling på landet.

Mange af de fattigste lande i verden importerer olie og er nødt til at subsidiere energipriserne, da de ellers ville være for høje for befolkningen. Disse tilskud bevirker imidlertid at der er færre penge til rådighed til uddannelse, sygehuse, rent drikkevand med videre. Vedvarende energi kan afhjælpe dette, idet energien kan produceres lokalt, hvorved importudgifter spares. Desuden er vedvarende energi af natur decentral, hvilket vil sige at det ikke er nødvendigt at anlægge store, dyre kraftværker, i stedet kan man anlægge eller opsætte mindre solcelleanlæg, små vindmøller, biogasanlæg mm., hvilket er langt enklere og mere økonomisk at opsætte.

Vedvarende energi til tilberedning af maden kan reducere den tid som børn, især piger bruger uden for skolen på at indsamle brænde. Desuden kan udskiftningen af traditionelle ovne med moderne energibesparende reducere sundhedsproblemerne med indendørs luftforurening forårsaget af brændstoffer. Et åbent ildsted forbruger langt mere brænde end selv en meget simpel ovn, som man selv kan opbygge af ler. Energibesparende komfurer kan spare 15 – 30 % brænde og kræver kun en beskeden investering.

En moderne energiforsyning er et godt instrument til at bekæmpe ekstrem fattigdom. Selv en mindre forbedring af energiforsyningen kan give dramatiske forbedringer af livskvaliteten. Energiforsyning er tæt forbundet med velfærd såvel som økonomisk vækst. Moderne energiforsyning kan reducere hårdt arbejde, forbedre sundhed og uddannelse, og stimulere små virksomheder.

De fattigste mennesker i verden er henvist til traditionel biomasse som eksempelvis brænde og dyregødning som brænde. Afbrænding af traditionel biomasse over åben ild indendørs er særdeles sundhedsfarligt og er ansvarlig for så mange som to millioner dødsfald om året. Alligevel stiger antallet af mennesker som er afhængige af traditionel biomasse, fordi befolkningstallet i den fattigste del af verden stiger.

Flere studier viser, at moderne energiformer og elektricitet er tæt forbundet med BNP, gode helbredsforhold, alfabetisering og andre forhold for menneskelig udvikling.

Mangel på energi rammer i særlig grad de fattige, idet de ikke har råd til at købe energi i større mængder og skal bruge en forholdsvis stor del af deres indkomst til energi og desuden har de ikke råd til moderne, effektive ovne, lamper mm.

Konventionelle energiformer modtager store tilskud, mere end 200 milliarder US dollars om året på verdensplan, hvilket gør det meget svært for vedvarende energi at opnå god økonomi.

Vedvarende energi er med til at variere et lands portefølje af energikilder og dermed reducere landets afhængighed af olie og andre fossile brændstoffer.
En stigning i energipriser påvirker fattige lande mere end de rige lande, fordi fattige lande bruger en større andel af deres indtægter på energi end de rige lande gør.

Fattige bruger i gennemsnit ca. 20 % af deres månedsindkomst til brænde i forbindelse med madlavning. Hertil kommer de mange timer der går med at tænde ild mm. og sundhedsproblemerne ved den indendørs forurening fra brændet. I landene syd for Sahara bruges der op til fem timer om dagen på at samle brænde. Denne tid kunne anvendes meget bedre til eksempelvis uddannelse eller at skabe indkomst. En løsning på dette problem kunne være biogas, som især bliver anvendt i Kina og Indien af i alt 16 millioner husholdninger, så der er tale om velkendt og velafprøvet teknik. Særligt kvinder bruger også meget tid og energi på at transportere vand fra en brønd og til madlavning og vask for familien.

En anden mulighed er solkogere, som anvendes af omtrent 1 mio. husholdninger, men denne teknik har visse begrænsninger, idet det tager længere tid at koge maden, maden smager anderledes og tilberedningen skal finde sted udendørs. Desuden virker denne teknik kun i sollys og ikke når det er overskyet eller mørkt.

Selv små mængder energi kan give store forbedringer af levestandarden, især inden for landbruget. Elektricitet og andre former for energi kan lette opbevaringen af fødevarer, hvilket kan gøre en stor positiv forskel for de fattigste bønder. Energi i landbruget kan også med fordel anvendes til vanding, transport og maskiner, som kan øge udbyttet.

Der er mange arbejdspladser i vedvarende energi, også i fattige lande. I Brasilien arbejder 400.000 med biobrændstoffer i form af ethanol, 250.000 arbejder i Kina med solvarme og 11.000 i Nepal med biogasproduktion.

Fordele ved moderne vedvarende energi:
- Reducerer den andel af husstandsindkomsten som bliver brugt til madlavning, lys og opvarmning
- Reducerer tab af fødevarer
- Skaber lys, så der kan produceres når det er mørkt
- Giver energi til maskiner, som øger produktiviteten
- Giver lys, så der kan studeres eller læses uden dagslys
- Giver lys til skoler
- Frigør arbejdskraft til andre, nyttigere formål end eksempelvis at samle brænde, passe ildsted mm.
- Giver et sundere indeklima med færre helbredsproblemer
- Giver lys til offentlige steder, så det er mere sikkert at færdes ude
- Giver bedre forhold til læger og sygehuse, hvilket giver bedre sundhedsforhold
- Medicin kan opbevares i køleskabe
- Øger landbrugets produktion
- Reducerer fældning af skov og dermed jordskred og ørkendannelse
- Reducerer forurening
- Kan skabe arbejdspladser

Vedvarende energi kan fremme nye iværksættere og stimulere den økonomiske udvikling. Derudover fremmer vedvarende energi sundheden og ikke mindst miljøet. De tekniske muligheder er til stede – det eneste der mangler er viljen til at udføre ideerne.

PDF fil her.

Kilde: REN21: Energy for Development, http://www.ren21.net/
REN21 er et globalt politisk netværk inden for vedvarende energi, der har til formål at fremme vedvarende energi på verdensplan.