Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
 Økologisk økonomi
 Karbidlamper
 Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
 Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
 Danmarks el-historie
 Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
 Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
 Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
 Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
 Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
 Biodynamisk fødevareproduktion
 Ørkenbekæmpelse
 Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
 Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
 Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
 Energiens historie
  Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
 Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
 Økologi
 ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

 

Vedvarende Energi skaber arbejdspladser

Januar 2009

 

Vedvarende energi skaber arbejdspladser ligesom al anden industri, men det er svært at opgøre nøjagtigt hvor mange. Blandt kan man diskutere om man skal medtage underleverandører til de forskellige virksomheder eller ej.

Arbejdspladser i vindmølleindustrien
Den europæiske vindenergisammenslutning vurderer, at vindmølleindustrien beskæftiger 23.500 personer i Danmark, dette tal dækker over direkte beskæftigede, så dertil skal lægges underleverandører med mere. (Kilde: European Wind Energy Association: Wind at Work, http://www.ewea.org/).

Lolland kommune
Lolland kommune var i mange år et udkants område, der var hårdt ramt af arbejdsløshed, derfor besluttede man blandt andet at satse på vedvarende energi, hvilket gav gode resultater.

Kommunen har forsøgt at vurdere, hvor mange arbejdspladser, der rundt regnet er etableret. Her er der både tale om etablering af arbejdspladser, der direkte beskæftiger sig med vedvarende energi- og klimaløsninger og etablering af arbejdspladser i andre brancher, som følge af satsningerne.

Grønne vækstpakker skaber jobs

Tænketanken Concito har fået udarbejdet en rapport, der viser at de største gevinster både for miljøet og med hensyn til økonomisk vækst og arbejdspladser ligger i elbesparelser og dyrkning af energipil.

Såfremt det offentlige investerer 1 milliard kroner i elbesparelser giver det en O2 besparelse på 2,25 mio. tons og 750 nye arbejdsplaser.

1 milliard investeret i dyrkning af energipil giver 1.700 nye jobs og en CO2 reduktion på 2,2 mio. tons.

Generelt vil investering i grøn teknologi kaster på sigt mere af sig end andre former for investering, fordi de er mere innovativ drevne. Især kan der opnås en stor effekt, hvis man kombinerer grøn investering med eksport af dansk teknologi til udlandet.

Læs Concitos rapport her.

 

Ansatte inden for vedvarende energi i Lolland kommune primo 2009:

Blue Water Shipping  4 ansatte
BSG i Nakskov   50 ansatte
Bølge satsning  5 ansatte
Brint satsning 10 ansatte
Dansk Solenergi, etablering i Holeby i foråret 2009  30 ansatte
Onsevig Klimapark 3 ansatte
Projektansatte i Bass, Lolland Kommune mv. 20 ansatte
Raps satsning 6 ansatte
Vestas Blades i Nakskov  635 ansatte

 

                                                                                I alt 753 ansatte