Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
 Økologisk økonomi
 Karbidlamper
 Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
 Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
 Danmarks el-historie
 Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
 Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
 Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
 Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
 Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
 Biodynamisk fødevareproduktion
 Ørkenbekæmpelse
  Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
 Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
 Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
 Energiens historie
 Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
 Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
 Økologi
 ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

 

Slow Money

af Nicolaj Stenkjær, januar 2010

 

Mange har hørt om slow food bevægelsen, der handler om at tage sig god tid og nyde mad af høj kvalitet.

Den tidligere amerikanske venture kapitalist Woody Täsch står bag bevægelsen Slow Money, som skal kombinere social virksomhed med at tage hensyn til en bæredygtig økonomi med lokalt dyrkede fødevarer. Der skal skabes et marked som værdsætter det miljø og lokalsamfund som er en forudsætning for virksomheders og privates økonomiske vækst.

 

Ifølge slow money bevægelsen bevæger pengene sig alt for hurtigt i verden i dag, idet enorme beløb hver eneste dag investeres verden over uden at almindelige mennesker aner hvor eksempelvis deres pensionspenge er eller hvad de er investeret i.

Men det kan ændres hvis man følger Slow Money bevægelsens grundprincipper, der blandt andet indebærer, at man investerer sine penge inden for en radius af 75 km fra sit hjem i lokale virksomheder.

Efter Slow Moneys mening har investorer krav på at vide, hvad deres penge bliver brugt til og derfor skal afstanden mellem investorer og deres penge forkortes.

Slow Money vil muligvis på kort sigt give et lavere afkast, men i stedet vil det give en anden form for afkast som eksempelvis bedre sammenhold og ansvarlighedsfølelse i lokalsamfundet.

Udover at opfordre til lokale, bæredygtige investeringer er Slow Money bevægelsen også fortaler for at oprette en national, nonprofit frø fond, som skal støtte og udvikle lokale familielandbrug og andre fødevarevirksomheder.

Täsch mener ikke at den nuværende intensive dyrkning af landbrugsjorden er holdbar og han sammenligner blandt andet genmodificerede planter og organismer (GMO) med finansielle derivater. GMO anvendes på samme måde til at opnå et højere afkast på en unaturlig måde, ifølge Täsch. Men i det lange løb kan man ikke snyde naturen og derfor frygter han et økologisk kollaps på samme måde som vi lige har set en økonomisk boble punktere.

Indtil videre er Slow Money bevægelsen ikke stor: der er ca. 700 medlemmer (primo 2010), men målet er at videreudvikle Slow Money ideerne, samle mange flere medlemmer og dermed opbygge kapacitet.

Links
Slow Money Alliance

MSNBC