Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
 Økologisk økonomi
 Karbidlamper
 Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
 Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
 Danmarks el-historie
 Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
 Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
 Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
 Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
 Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
 Biodynamisk fødevareproduktion
 Ørkenbekæmpelse
 Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
 Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
 Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
 Energiens historie
 Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
 Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
  Økologi
 ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

Økologi.

Af Nicolaj Stenkjær, oktober 2008.

 

Økologi er videnskaben om forholdet mellem alle levende væsner og det miljø de lever i og hvordan de gensidigt påvirker hinanden. Begrebet blev skabt i 1866 af den tyske biolog Ernst Haeckel ud fra de græske ord oikos (som betyder "hus" eller "husholdning") og logos (der betyder "kundskab om" eller "videnskab om").

I dag er økologi først og fremmest en betegnelse for dyrkning af fødevarer, hvor der lægges vægt på at jordens frugtbarhed bevares, samtidig med at der tages hensyn til miljøet.

Inden for det danske landbrug har man eksperimenteret med økologi siden slutningen af 1970erne og i 1981 blev der stiftet en landsforening for økologisk jordbrug, som opsatte regler for hvordan økologisk fødevareproduktion skulle foregå.

Disse regler bliver konstant strammet og udbygget, så de økologiske fødevarer hele tiden bliver bedre.

Økologiske fødevarer bliver kontrolleret af det statslige Ø-mærke, som der føres omfattende kontrol med.

Fordele ved økologi:

Økologisk mad er sundere end traditionelle fødevarer.
Flere undersøgelser indikerer at økologiske fødevarer er sundere end konventionelle, på grund af et højere indhold af vitaminer og færre tilsætningsstoffer og dermed skulle de være mere naturlige.
Læs mere her.

Økologiske dyr har bedre livskvalitet, fordi dyrene lever under bedre betingelser – de har større bevægelsesfrihed, får bedre foder, tilbageholdes længere inden slagtning efter medicinsk behandling for at undgå medicinrester i kødet og transporten til slagtningen sker også under forhold som er mere skånsomme for dyrene end traditionelt.

Der er store miljøfordele ved økologi:
Økologiske landmænd anvender ikke kemiske sprøjtemidler, som kan sive ned i grundvandet og give forurening. Udover at være forurenende er selve produktionen af sprøjtemidler meget energikrævende og giver en stor CO2 udledning. Istedet anvender økologiske landmænd udelukkende organisk gødning.

Desuden anvender økologiske landmænd ikke gensplejsede planter, fordi de langsigtede miljøkonsekvenser af dem ikke er kendt endnu.

På Folkecenteret er økologi en del af hverdagen og tænkes ind i næsten alt hvad vi foretager os - vi spiser økologisk og lever i det hele taget så økologisk som det er muligt.

Biodynamisk landbrug

Biodynamisk landbrug minder meget om økologisk, men har endnu skrappere krav til anvendelsen af gødning, tilsætningsstoffer og dyrenes levevilkår. Desuden har de nogle lidt mere eksotiske teorier om at månens stilling påvirker planterne.

Links

Ecofoods

Ecoweb

Foreningen for biodynamisk jordbrug

Praktisk økologi

Wikipedia

Økologi.dk