Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
 Økologisk økonomi
 Karbidlamper
 Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
 Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
 Danmarks el-historie
 Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
 Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
 Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
 Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
 Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
 Biodynamisk fødevareproduktion
  Ørkenbekæmpelse
 Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
 Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
 Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
 Energiens historie
 Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
 Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
 Økologi
 ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

 

Ørkenbekæmpelse

januar 2010

 

I Afrika og Kina er man ved at bygge "grønne mure" for at bekæmpe ørkendannelse, der truer store arealer frugtbart landbrugsjord.

 

Afrikas grønne mur

Op til en tredjedel af Afrika er alvorlig truet af ørkendannelse og derfor er man ved at bygge ”en grøn mur”, det vil sige et bælte af træer, som skal gå tværs over Sahara igennem Senegal, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Tchad, Niger, Sudan, Etiopien, Eritrea og Djibouti.

Ikke alle steder er det nødvendigt at plante nye træer, nogle steder kan man nøjes med at beskytte de eksisterende træer med hegn.

De nyplantede træer skal indhegnes i tre år for at blive beskyttet mod dyr.

Det er et meget stort og ambitiøst projekt og opførelsen af muren er kun lige begyndt. Afrikas grønne mur skal være 7.000 km lang og 15 km bred og formålet er at stoppe Saharas udbredelse mod syd.

Det levende grønne hegn vil forbedre jordkvaliteten og give bedre afgrøder og græsning til dyrene. Udover træer vil muren bestå af buske og mange tusinde damme, som skal opsamle regnvand. Træerne skal for en stor dels vedkommende være nytteplanter, som eksempelvis gummitræer og dermed kan den grønne mur blive meget værdifuld for beboere tæt på muren. De lokale har selv været med til at udvælge nytteplanterne, fordi de ved hvilke planter der er bedst.

Det vil dog tage meget lang tid før den ambitiøse mur er opført – 82 år med den nuværende hastighed. Muren er dyr at bygge: en km grøn mur koster i ca. fem millioner DKK og et regnvandsbassin koster ca. 700.000 DKK.

Ophavsmanden til den grønne mur er Senegals præsident, Abdoulaye Wade og projektet er da også kommet længst i Senegal. Organisationen Agence Nationale de la Grande Muraille Verte er placeret i Senegal og koordinerer projektet.

Tidligere store træplantningsprojekter i Afrika har ikke haft stor effekt, blandt andet fordi man ikke har inddraget lokalbefolkningen. Senegaleserne ser det lokale ejerskab som helt afgørende og har forsøgt at tage de lokale med på råd i valg af planter for at sikre det bedst mulige resultat.

Kinas grønne mur

Kineserne har også forsøgt sig med en grøn mur - et 4480 kilometer langt grønt bælte langs kanten af Gobiørkenen, som hvert år rykker fire kilometer nærmere Beijing og hvert år sender ørkensand helt til USA. Dette projekt er blevet kritiseret for ikke at bekæmpe årsagerne til ørkendannelsen: intensivt landbrug, overgræsning, træfældning med mere. Ørkendannelsen er hovedsageligt menneskeskabt, så mennesker burde kunne vende udviklingen.

Kineserne ser også inddragelse af de lokale som afgørende for at bekæmpe ørkenen – bønderne skal kunne se en fordel i at plante træer og tjene flere penge, ellers lykkes projektet ikke. Det er også vigtigt, at tilpasse træerne til de forskellige egne og pante flere forskellige sorter af træ, da de ellers er meget udsatte for sygdomme og skadedyr.

En tredjedel af Kina er dækket af ørken og hvert år øges ørkenarealet med ca. 2.460 km2, hvilket koster det kinesiske samfund 30 – 50 mia. DKK årligt. Kina har i forvejen mangel på landbrugsjord, idet kun 7 % af arealet egner sig til dyrkning.

Links
Kristeligt Dagblad

U-web

Infolink

Information

Agence Nationale de la Grande Muraille Verte

Wikipedia