Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
 Økologisk økonomi
 Karbidlamper
 Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
  Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
 Danmarks el-historie
 Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
 Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
 Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
 Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
 Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
 Biodynamisk fødevareproduktion
 Ørkenbekæmpelse
 Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
 Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
 Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
 Energiens historie
 Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
 Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
 Økologi
 ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

 

Økosamfund

af Nicolaj Stenkjær, januar 2012


Et økosamfund er bosætninger, hvor beboerne forsøger at leve bæredygtigt og økologisk

Økosamfund er bo- og arbejdsfællesskaber i mange forskellige former og størrelser.

Økosamfund kan være mindre bosætninger omkring nedlagte gårde, større økologiske landsbyer, eventuelt med tilknyttet erhverv, eller fællesskaber omkring et spirituelt center.

Den vigtigste fællesnævner for økosamfund er ønsket om at leve så bæredygtigt som muligt.

Økosamfund historisk
Historisk har økosamfund rødder i traditionelle landsbymiljøer, men de første økosamfund startede i 1960erne som kollektiver og fællesskaber.

Medstifter af Landsforeningen for Økosamfund Troels Dilling-Hansen har opdelt udviklingen af økosamfund i tre bølger:

Den første bølge af økosamfund var løst organiserede kollektiver af unge, som ønskede at bo sammen under uforpligtende former.

Anden bølge stammer fra 1960erne og 1970erne, hvor mange ønskede at skabe alternativer til det bestående samfund. Dette tog mange forskellige former og kunne være kulturelle fristeder som Christiania, landbrugskollektiver som Svanholm og skolefællesskaber som Tvind.

Den tredje bølge begyndte i 1980erne og er dels baseret på økologisk bæredygtighed og dels på spiritualitet og åndeligt fællesskab.

I 1993 blev Landsforeningen for Økosamfund (LØS) stiftet.

Landsforeningen for Økosamfund (LØS)
Landsforeningen for Økosamfund (LØS) er en medlemsorganisation, der varetager økosamfunds interesser ved at tilbyde rådgivning og vejledning til mennesker, som ønsker at etablere økosamfund, udgive bøger, DVD og tidsskriftet LØSNET, samt udbyde og formidle kurser og uddannelser inden for området.

 

Besøg et økosamfund
Det er muligt at besøge økosamfund over hele verden. Nogle steder kan man få en rundvisning, andre steder har man mulighed for at arbejde og overnatte i en længere periode.

På Svanholm, der er et økologisk gods, kan man bo og arbejde i en længere periode og på den lære livet i et økosamfund nærmere at kende.

På Landsforening for Økosamfund http://økosamfund.net/ kan man se en liste over økosamfund i Danmark og deres kontaktoplysninger.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er også et økosamfund og modtager dagligt mange besøgende for kortere eller længere ophold.

Økosamfund internationalt
http://gen.ecovillage.org/ kan man finde internationale økosamfund fra alle dele af verden.

Eksempler på økosamfund
Her er nogle eksempler på økosamfund i Danmark:

Svanholm økologisk gods 

Hertha Levefællesskab

Friland 

Den Selvforsynende Landsby

Købmandsgården

Øvrige links

Landsforening for Økosamfund 

Ecovillage.org

Gaia Trust

Wikipedia

 

Landsforeningen for Økosamund logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Logo for Landsforeningen for Økosamfund.