Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
  Økologisk økonomi
 Karbidlamper
 Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
 Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
 Danmarks el-historie
 Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
 Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
 Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
 Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
 Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
 Biodynamisk fødevareproduktion
 Ørkenbekæmpelse
 Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
 Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
 Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
 Energiens historie
 Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
 Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
 Økologi
 ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

Økologisk økonomi

juni 2014


Økologisk økonomi er en gren af økonomien, som er et alternativ til vækstøkonomien

Økologisk økonomi tager udgangspunkt i at menneskets udvikling hænger sammen med adgang til energi, hvilket vil sige at mennesket har udviklet sig i takt med at det har forbrugt stadig mere energi.

I de første millioner år voksede menneskets energiforbrug kun beskedent i takt med at der blev stadigt flere mennesker, men efter den industrielle revolution er energiforbruget vokset eksponentielt.

Økologisk økonomi stiller derfor spørgsmålet om denne udvikling kan fortsætte, da det bliver stadigt sværere at finde og udvinde fossil energi.

Begrebet Energy Return On Investment (EROI) stiger, hvilket vil sige at andelen af hvor meget energi, det kræver for at finde, udvinde, forarbejde, levere og forbruge en enhed af energi stiger.

Ifølge økologisk økonomi skyldes lav vækst i de industrialiserede lande ofte, at der ikke er adgang til billig energi.

 

Danmarks første professor i økologisk økonomi
Inge Røpke blev i 2012 udnævnt til den første professor i økologisk økonomi i Danmark ved Aalborg Universitet og tilknyttet universitetets nye Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling, DIST, der har til huse i København.

Ifølge Inge Røpke har den økologiske økonomi rødder tilbage i fysiokraterne, som var franske naturfilosoffer, der i 1700-tallet mente, at naturlovenes gyldighed også måtte omfatte menneskesamfundene.

Den moderne økologiske økonomi blev udviklet i 1970’erne, hvor miljøbevidstheden vågnede, og handlede især om at der var grænser for vækst.

I 1989 blev The International Society for Ecological Economics grundlagt med fokus på at opbygge et eget forskningsfelt.

Links
Aalborg Universitet: Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling, DIST

Information: Første professor i økologisk økonomi: Vi kommer med et uønsket budskab

The International Society for Ecological Economics
 

 

Verdens energiforbrug, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Verdens energiforbrug, kilde: http://www.iiasa.ac.at/