Oh oh, database connection failed. If you have installed Dropkick already, check your settings in config.php.
Otherwise, browse to the install folder. Modvækst
 Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
 Økologisk økonomi
 Karbidlamper
  Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
 Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
 Danmarks el-historie
 Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
 Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
 Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
 Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
 Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
 Biodynamisk fødevareproduktion
 Ørkenbekæmpelse
 Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
 Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
 Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
 Energiens historie
 Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
 Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
 Økologi
 ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

 

Modvækst

af Nicolaj Stenkjær, juni 2013


Økonomien er baseret på vækst, men Modvækst bevægelsen hævder, at vækst nedslider kloden og at vi derfor bør omstille til modvækst

I stedet for traditionel økonomisk vækst vil modvækst bevægelsen skabe vækst i det, som er vigtigt for mennesker og samfund. Det vil sige et samfund, der tager ansvar for at bevare en mangfoldig og bæredygtig natur.

Ifølge modvækst bevægelsen er økonomisk vækst ikke bæredygtigt, da vi udover miljøproblemer har fået et arbejdsliv, hvor tempoet stadig skrues i vejret, og hvor de som ikke kan følge med udstødes fra arbejdsmarkedet.

Derfor bør vi overgå til et bæredygtigt samfund, hvor vækstsamfundet erstattes med en anden samfundsudvikling. Omstilling til et bæredygtigt samfund vil kræve en betydelig reduktion i det materielle forbrug og dermed den økonomiske aktivitet i den rige del af verden. Det vil i praksis sige mindre arbejdstid, mindre løn og mindre forbrug.

Kritikken af vækst- og forbrugssamfundet er ikke ny og har rødder langt tilbage i historien. Der er dog først og fremmest i sidste halvdel af 1900-tallet og i årene efter årtusindeskiftet, at kritikken for alvor vinder udbredelse i samfundsdebatten.

Den mest kendte modvækst udgivelse er fra 1972, hvor Rom-klubben udsendte bogen "Grænser for vækst". Bogen viser, at det er umuligt at fortsætte væksten i ressourceforbrug og befolkning i en verden med begrænsede naturlige ressourcer.

I Danmark etableredes i forbindelse med Danmarks Sociale Forum i 2007 en vækstkritisk gruppe, som siden er blevet en del af Miljøbevægelsen NOAH. Gruppen bidrager på forskellig vis til debatten om vækstsamfundet, blandt andet gennem hjemmesiden Modvækst.dk.

Links
Modvækst

Modvækst er omstilling til fremtiden
 

 

Modvækst logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Modvækst logo.