Oh oh, database connection failed. If you have installed Dropkick already, check your settings in config.php.
Otherwise, browse to the install folder. Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
 Økologisk økonomi
 Karbidlamper
 Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
 Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
 Danmarks el-historie
 Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
  Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
 Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
 Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
 Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
 Biodynamisk fødevareproduktion
 Ørkenbekæmpelse
 Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
 Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
 Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
 Energiens historie
 Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
 Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
 Økologi
 ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

 

Miljøbevægelsens historie i Danmark

af Nicolaj Stenkjær, november 2010

Danmarks Naturfredningsforening startede tilbage i 1911 og er dermed en af verdens ældste natur- og miljøorganisationer. I slutningen af 1960erne kom mere aktivistiske miljøorganisationer til som en reaktion på den stigende forurening.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for bevarelse af naturen og er Danmarks største miljøbevægelse med ca. 135.000 medlemmer og 2.000 frivillige, se mere om Danmarks Naturfredningsforening

Biologen Rachel Carson udsendte i 1962 bogen The Silent Spring, (Det tavse forår), hvori hun offentliggjorde sine naturvidenskabelige undersøgelser om farerne ved brug af kemiske giftstoffer og dermed blev hun inspirator for den moderne miljøbevægelse, som arbejder for et godt miljø med et rigt plante- og dyreliv.

NOAH startede den moderne miljøbevægelse i Danmark i 1969 med en diskussionsgruppe på Københavns Universitet som en reaktion på den stigende forurening i Danmarks natur.

Navnet NOAH kommer af diskussionsgruppen Naturvidenskabelige OnsdagsAftener; med tilføjelse af et h bliver det forkortet til NOAH, som også var navnet på den første kendte miljøaktivist.

NOAH eksisterer fortsat i dag og er en landsdækkende miljøbevægelse med formålsparagraffen:

NOAH arbejder for at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager – og anvise alternativer.

Se interview med Carl Herforth, der var med til at starte NOAH på Klima TV

Se NOAHs hjemmeside

Senere kom andre miljøbevægelser til Danmark, mest kendt er Greenpeace, der startede i USA og kom til Danmark i 1980. Læs mere om Greenpeace.

Se liste over græsrodsorganisationer og miljøbevægelser