Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
 Økologisk økonomi
 Karbidlamper
 Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
 Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
 Danmarks el-historie
 Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
 Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
  Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
 Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
 Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
 Biodynamisk fødevareproduktion
 Ørkenbekæmpelse
 Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
 Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
 Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
 Energiens historie
 Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
 Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
 Økologi
 ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

Kul

af Nicolaj Stenkjær, april 2010

Kul er et fossilt brændstof, der er dannet af forhistoriske planter, som er kommet under tryk i et iltfattigt miljø. Kul ligger i lag i jorden af varierende tykkelse ned til en kilometers dybde. Kul er et fossilt brændstof, der frigiver CO2 når det bliver brændt af.

Kul står for 20 – 25 % af det samlede energiforbrug i Danmark, 60 % af danskerne får deres varme vand fra et kulfyret kraftværk og i gennemsnit bruger hver dansker 1,3 ton kul om året.

På verdensplan er det omtrent 40 % af elektriciteten, der er baseret på kul.

Danmark producerer ikke kul selv og skal derfor importere alt det kul der forbruges.

Kul bliver ikke brugt til at fyre med i private husholdninger (kun som grill kul), men på store centrale kraftvarmeværker. I Danmark er der 16 store centrale kraftvarmeværker, som alle er placeret ved havet, så der er let adgang for skibe lastet med kul. Således ligger Nordeuropas største kulhavn ved Enstedværket i Aabenraa fjord.

Derudover er der omtrent 600 mindre decentrale kraftvarmeværker i Danmark, der fyrer med forskellige former for brændsel.

Afhængigheden af kul er faldet i de senere år i Danmark, men internationalt vokser forbruget kraftigt især i Kina og Indien, som har behov for energi til deres voksende økonomier.

Kul er relativt billigt og der er formentlig kul nok til de næste 200 – 300 års forbrug.

Kul forurener, men der laves forsøg med dels at rense røgen bedre og dels at opfange røgens CO2 indhold og lagre det. Dette kaldes for Carbon Capture and Storage (CCS). CCS er endnu på forsøgsstadiet og en meget dyr og usikker teknik, som ligger mange år ude i fremtiden, såfremt det nogensinde bliver til noget.

Links

Berlingske Tidende

Skoleduel

Wikipedia