Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
 Økologisk økonomi
 Karbidlamper
 Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
 Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
 Danmarks el-historie
 Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
 Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
 Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
 Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
 Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
 Biodynamisk fødevareproduktion
 Ørkenbekæmpelse
 Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
  Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
 Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
 Energiens historie
 Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
 Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
 Økologi
 ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

 

Geo engineering

Af Nicolaj Stenkjær, september 2009

 

Geo engineering er betegnelsen for forslag til bevidst at manipulere jordens klima for at modvirke virkningerne af den globale opvarmning fra udledningen af drivhusgasser.

Der er flere forskellige geo engineering teknikker, hvoraf nogle lyder meget fantasifulde.

- Eksempelvis har britiske forskere foreslået at opstille "kunstige træer" og opstille dem ved siden af motorveje for effektivt at opfange luftens CO2. I træerne er der et filter som skal renses og tømmes med jævne mellemrum, hvorefter CO2’en skal lagres.

- En anden metode kunne være at gøde havene med jern for at stimulere produktionen af alger, som kan optage CO2.

- En tredje ide er enorme spejle i rummet, som skal reflektere solens stråler fra jorden for at reducere drivhuseffekten.

- Hustage og andre overflader på selve jorden kunne også bortlede solstrålerne, læs mere om denne ide her.

- Klimaskibe, som sprøjter saltvand op i luften for at skabe skyer, og dermed afskærmer jorden fra solens stråler.

Nogle af projekterne forsøger at reducere mængden af sollys som rammer jorden, og dermed modvirke den globale opvarmning. De forsøger ikke at reducere koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren, og således kan de ikke løse problemerne med forurening, men udelukkende konsekvenserne af den. Dette er velkendt fra naturen og forekommer som følge af vulkanudbrud og store skovbrande.

Endnu er der er ikke blevet gennemført geo engineering projekter i stor skala, blandt fordi der er uenighed om hvorvidt geo engineering er godt eller skadeligt.

Nogle mener, at geo engineering vil resultere i at forureningen og udledningen af CO2 vil fortsætte i samme tempo, fordi det politiske og folkelige pres vil blive mindre. Dermed behandler man kun symptomerne og ikke årsagerne til selve problemet. Fortalerne hævder at geo engineering kan være et supplement til reduktion af forureningen.

Desværre er mange af geo engineering ideerne endnu kun teoretiske og kan være meget dyre at gennemføre i praksis. Endelig er konsekvenserne af geo engineering svære at gennemskue og det kunne frygtes at teknikkerne på længere sigt ville være skadelige for naturens skrøbelige balance og at det derfor ville være bedre ikke at manipulere med klimaet.

Den mest realistiske geo engineering teknik på nuværende stade er albedo manipulation projekter, det vil sige at male tage hvide, eller sætte spejle op for at nedkøle jorden. Dette er en teknik som fungerer og som private selv kan udføre i mindre målestok.

Links
Berlingske Tidende

Wikipedia

Ingeniøren

Institution of Mechanical Engineers

Rapport of Royal Society