Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
 Økologisk økonomi
 Karbidlamper
 Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
 Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
 Danmarks el-historie
 Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
 Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
 Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
  Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
 Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
 Biodynamisk fødevareproduktion
 Ørkenbekæmpelse
 Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
 Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
 Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
 Energiens historie
 Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
 Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
 Økologi
 ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide

af Nicolaj Stenkjær og Rob Avis, april 2010

 

 

Mange lande, især i den tredje verden bruger store summer på at støtte fossil energi for at gøre det billigere for befolkningen. Det lyder umiddelbart tillokkende med billige energipriser, men realiteten er at det er en meget dårlig ide.

Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Ingeniør Rob Avis har været i Egypten i anledning af et kursus, som Folkecenteret havde arrangeret for at uddanne egyptiske ingeniører inden for vindmølleteknologi. Det følgende er en bearbejdet udgave af hans observationer fra denne tur.

Cairo er en enorm storby med 18 millioner mennesker og en diameter på 15 kilometer. De lever to slags mennesker i byen: de rige og alle de andre. De fleste mennesker bor i boliger, som er i meget dårlig stand og en halv million lever som hjemløse på kirkegårde i det centrale Cairo. Leveomkostningerne er meget lave, så det er muligt at leve for en ganske lille indkomst.

Manipulation af markedet i form af skatter og støtteordninger anvendes af regeringer alle vegne for at fremme en ønsket udvikling. I Danmark kendes dette eksempelvis med meget høje afgifter på cigaretter og alkohol, for at reducere forbruget. I Egypten bruger staten store beløb på at holde olieprisen kunstigt nede med det formål at beskytte indenlandske jobs, stimulere af økonomien og beskytte de fattige mod høje priser.

Udgifterne til disse statstilskud resulterer imidlertid i at der er færre midler til uddannelse, sundhed og miljø. Mht. miljø er tilskud til fossile brændsler negativt på mindst tre måder: regeringen har færre penge til at gøre noget godt for miljøet, den øgede brug af fossile brændsler giver mere forurening og der er et mindre økonomisk incitament til at anvende vedvarende forureningsfri energi.
 
Der er over 2 millioner køretøjer, som overfylder Kairos veje, mange af dem er af ældre model og luften i byen er utrolig forurenet. Forureningen ligger som en tung dyne over byen og gør alt gråt. Røgen er så tæt, at man ikke kan se himlen på en vindstille dag og det er umuligt at få en mundfuld frisk luft noget sted, hvilket giver store problemer med lungesygdomme.

Det er svært at se, at støtten til fossile brændsler skulle have bragt velstand til den almene befolkning, da der er stor arbejdsløshed og mange er meget fattige. I realiteten går støtten dog mest til de rigeste i udviklingslandene, da det er dem der har råd til at have bil; dermed betales statsstøtten i virkeligheden af de fattigste i ulandene.

Desuden er det meget dyrt for den egyptiske statskasse at skulle give store tilskud til olie, men problemet er, at man frygter sociale uroligheder, hvis støtten skulle bortfalde.

Afskaffelse af statssubsidierne kunne også tænkes at medføre højere inflation, idet alt hvad der har med transport at gøre vil blive tvunget til at forhøje deres priser.

Stigende oliepriser gør dette problem værre og den egyptiske regering er nødt til at fjerne afgifterne langsomt for at undgå økonomiske problemer. Egypterne bliver nødt til at betale prisen for olietilskuddene før eller siden.

Iran har det samme problem selv om landet selv er olieproducerende. I Iran bliver priserne ligeledes holdt kunstigt lave med statstilskud, hvilket har ført til overforbrug. Såfremt det nuværende forbrug fortsætter vil Iran ikke kunne eksportere olie og gas om fem – ti år, hvilket vil være en katastrofe for den iranske økonomi, der er fuldstændig afhængig af olie. Derfor er den iranske regering begyndt på en udfasning af tilskuddene, hvilket har medført en stigende inflation har muligvis været medvirkende til sociale uroligheder.

Iran ønsker derfor at stille om til vedvarende energi og mindst 30 % af det beløb, der spares i tilskud skal gå til energibesparelser og energioptimering.

I Danmark og resten af den vestlige verden er problemet ikke helt så stort, men vi vil også blive ramt. Det er ganske enkelt en uundgåelig følge af at fossile brændsler er begrænsede ressourcer som på et tidspunkt vil slippe op og efterhånden vil udbud og efterspørgsel presse priserne op.

Derfor er vedvarende energi af afgørende vigtighed for udviklingslandene, da de ved at satse på fossile brændsler vil komme endnu mere bagud i forhold til de vestlige lande.

Kilder:

Udenrigsministeriet

Information