Oh oh, database connection failed. If you have installed Dropkick already, check your settings in config.php.
Otherwise, browse to the install folder. ESCO - Energy Service COmpany
 Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
 Økologisk økonomi
 Karbidlamper
 Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
 Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
 Danmarks el-historie
 Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
 Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
 Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
 Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
 Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
 Biodynamisk fødevareproduktion
 Ørkenbekæmpelse
 Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
 Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
 Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
 Energiens historie
 Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
 Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
 Økologi
  ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

Energy Service COmpany (ESCO)

Af Nicolaj Stenkjær, juli 2008

 

Energy Service Company (ESCO) er et nyt virksomhedskoncept.

ESCO firmaer tilbyder tekniske løsninger, så kunderne kan opnå energibesparelser. Kunderne betaler ESCO virksomheden med en del af den besparelse som de har opnået.

Konceptet sikrer at entreprenøren er interesseret i at opnå så stor en energibesparelse som muligt lige som kunden er det. Dette koncept har hidtil været mest udbredt i udlandet, men er så småt på vej i Danmark.

En stor del af besparelserne opnås ved at få medarbejderne til at ændre adfærd, så de tænker mere energibevidst.

Filosofien bag konceptet er, at man skal gøre det man er bedst til. En virksomhed eller forbruger har ikke tid til at tænke over deres energiforbrug og de besparelser man selv ville kunne opnå vil alligevel ligge på et niveau, så det sjældent vil kunne betale sig at bruge tid på. Derfor skal der en specialist til, som kan opnå større besparelser på en mere effektiv måde, endda uden at kunden skal læge penge ud.

En ESCO virksomhed kan både tilbyde finansiering og tekniske løsninger indenfor energibesparelser.

ESCO virksomheder kan typisk anvendes til at udføre energibesparelser i forbindelse med renoveringsopgaver uden økonomisk risiko for bygherren. Et ESCO kan være sammensat af flere forskellige firmaer, men kan også bestå af et enkelt firma.

Der findes to former for ESCO projekter:

- Shared saving, hvor ESCO firmaet garanterer for besparelserne og selv finansierer projektet.
- Guaranteed saving, ESCO firmaet garanterer for en aftalt energibesparelse og kunden finansierer projektet.

Links:

Korsbæk & Partnere

Information

Ingeniøren

Elforsk

Carl Bro

COWI

NRGI

SparEnergi.dk