Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
 Økologisk økonomi
 Karbidlamper
 Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
 Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
 Danmarks el-historie
 Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
 Miljøbevægelsens historie i Danmark
  Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
 Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
 Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
 Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
 Biodynamisk fødevareproduktion
 Ørkenbekæmpelse
 Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
 Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
 Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
 Energiens historie
 Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
 Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
 Økologi
 ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

Energikrise

af Nicolaj Stenkjær, november 2010

 

Energikrisen i 1970erne
I 1970erne blev Danmark ramt af to energikriser, som fik danskerne til at spare på energien, da priserne på olie blev mangedoblet på et øjeblik.

Den første energikrise
Den første energikrise er betegnelsen for begivenhederne i oktober 1973, da de olieproducerende lande firedoblede oliepriserne fra 3 til 12 US dollars fra den ene dag til den anden.

Dette medførte, at danskerne skulle lære at spare på energien – der skulle slukkes for lyset, skrues ned for radiatorerne, tage brusebad i stedet for karbad, hver anden gadelygte blev slukket, bilernes hastighedsbegrænsning blev sænket og meget mere.

Den anden energikrise
Den anden energikrise kom i 1979, hvor de olieproducerende lande brat øgede priserne fra 13 til 36 US dollars.

Den anden energikrise medførte, at kravene til boligernes isolering blev strammet og senere blev der indført energiafgifter, som skulle gøre det rentabelt at spare på energien.

Fordelene ved energikrisen
Det gode ved energikrisen var at Danmarks afhængighed af olie faldt drastisk. I 1973 udgjorde olien 92 % af Danmarks energiforbrug, i dag (år 2010) er olieandelen nede på omtrent 40 %.

Energikriserne i 1970erne bevirkede, at danskerne lærte at spare på energien og ikke mindst blev der lavet forsøg og forskning med vindmøller, hvilket blev starten på en industri, som i dag beskæftiger tusinder og omsætter for milliarder.

Energikriser i fremtiden
Energikriser har ramt verden flere gange op gennem historien i form af mangel på olie eller kul. Fossile brændstoffer er begrænsede ressourcer, som på et eller andet tidspunkt vil slippe op, og desuden er olieproduktionen koncentreret i få lande, som kan styre prisudviklingen i eksempelvis interesseorganisationen af olieproducerende lande, OPEC.

Nogle mener, at produktionen af olie har toppet, dette kaldes for peak oil teorien, læs mere her.

Vedvarende energi er bedre stillet end fossile brændsler i forhold til energikriser og mangelsituationer, fordi sol og vind findes alle steder og ikke kun er koncentreret i få lande, som det er tilfældet med fossile brændsler.

Links
Wikipedia

Kristeligt Dagblad 
 

 

 

Små vindmøller, Nordisk Folkecenter for Vedvarende energi

Små vindmøller.