Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
 Økologisk økonomi
 Karbidlamper
 Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
 Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
 Danmarks el-historie
  Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
 Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
 Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
 Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
 Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
 Biodynamisk fødevareproduktion
 Ørkenbekæmpelse
 Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
 Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
 Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
 Energiens historie
 Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
 Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
 Økologi
 ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

Energiforsyning i ulande

af Nicolaj Stenkjær, februar 2011

Energiforsyningen er afgørende for den økonomiske udvikling i alle lande verden over, hvilket ikke mindst udviklingslande kan mærke.

I de fleste udviklingslande er det kun hovedstaden og enkelte andre større byer, som er forsynet med elektricitet, mens landsbyerne næsten aldrig har elektricitetsforsyning. Energiforsyning er en meget væsentlig faktor i udviklingen af en god økonomi og dermed bedre levevilkår for den almene befolkning.

I mange udviklingslande er der ca. 10 % af befolkningen, som har el, mens det overvejende flertal på ca. 90 % ikke har adgang til offentligt el-net.

I mange udviklingslande går man derfor i seng når solen går ned, det vil sige ca. kl. 19 om aftenen. De fleste bruger petroleumslamper, men brændstoffet er dyrt og ofte skal man gå langt for at købe det. Lamperne afgiver også en tyk røg, som er sundhedsskadelig og giver hoste og det lys, som lamperne giver, er tilmed dårligt.

Alle udviklingslande har el-selskaber, men det er dyrt at købe strøm hos dem. Først skal man tage ind til energiselskabets hovedkontor og betale mange penge, aflevere en ansøgning, tegne et kort over ens hjem, så selskabet kan finde det. Dernæst skal man betale for el-master og ledninger og så har man strøm – undtagen når der er strømafbrydelser og det er der ofte.

Denne problemstilling er levende beskrevet i William Kamkwanbas bog: Drengen der tæmmede vinden, som handler om en afrikansk dreng, der byggede en vindmølle, da hans familie manglede elektricitet.

Se mere om William Kamkwanba.

Lokalt kraftværk i byen Arua
Selv om en by formelt set er forsynet med elektricitet er det ingen garanti for at beboerne rent faktisk får glæde af det, som det fremgår af dette eksempel:

I byen Arua i det nordvestlige Uganda med ca. 60.000 indbyggere er der et kraftværk på 1 MW, der kører på diesel, som er importeret og transporteret til Uganda langvejs fra.

Kraftværket er ejet af et privat firma som i sagens natur skal tjene de investerede penge hjem igen fra dag et. Derfor er prisen for strøm høj og der er meget få private husholdninger og mindre virksomheder, der har råd til at have elforsyning. Dermed står man i den absurde situation, at byen er komplet elektrificeret med eget kraftværk, master og ledninger, men meget få har råd til elektriciteten. Denne situation kunne muligvis være undgået, hvis det var et offentligt firma, som ikke behøvede at tjene penge med det samme.

Energiselskabet der ejer dette kraftværk hedder West Nile Electrification Company forkortet WENRECO.

Energipriser i Uganda og andre udviklingslande er på omtrent samme niveau som i Europa, men det er borgernes indtægter bestemt ikke, så det er en forholdsvis meget større andel af indkomsten, der går til energiforsyning i udviklingslande end i industrilande.

Elektricitetsprisen i Uganda er på 385 UGX pr. kWh, hvilket er ca. 1 DKK. Benzinpriserne i Uganda er på ca. 3.150 UGX eller ca. 8 DKK pr. liter.

Diesel generator
Den enkelte husholdning eller virksomhed kan også købe en dieselgenerator til at producere elektricitet. Fordelen er, at man med en dieselgenerator kan blive selvforsynende med elektricitet, men ulemperne er, at en dieselgenerator larmer meget og er dyr i brændstof. En liter diesel til en generator koster ca. 2.750 UGX og en brugt generator på 3-6 kW ca. 2-4 mio. UGX i Uganda.

Planteolie installationer
Mali Folkecenter har lavet flere projekter, hvor de har elektrificeret landsbyer ved at installere store generatorer, som ikke bruger diesel, men planteolie som brændstof. Ideen er, at de lokale bønder skal dyrke planter, hvorfra der kan udvindes olie, som så kan drive generatorerne. Dermed slipper man for at importere dyr dieselolie fra udlandet og pengene bliver i stedet i lokalsamfundet samtidig med at der er tale om vedvarende og forureningsfri energi.

Læs mere om elektrificering med planteolie.

Solcelleinstallationer
En anden oplagt mulighed i udviklingslande for at blive selvforsynende med elektricitet er solceller. Solceller kræver stort set ingen vedligeholdelse, har ingen løbende udgifter til brændstof og er forureningsfri vedvarende energi. Ulempen er, at et anlæg kan være dyrt, men de falder konstant i pris.
Et lille anlæg til to lamper og mobiltelefonopladning koster i Uganda 150-200.000 UGX (ca. 400 – 500 DKK).
 

Energiforsyning i ulande, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Prisskiltet viser energipriserne i Kampala i Uganda Shilling januar 2011.

Energiforsyning i ulande, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Simpelt solcelleanlæg.

Energiforsyning i ulande, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Meget støjende dieselgenerator.