Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
 Økologisk økonomi
 Karbidlamper
 Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
 Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
 Danmarks el-historie
 Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
 Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
 Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
 Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
 Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
 Biodynamisk fødevareproduktion
 Ørkenbekæmpelse
 Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
 Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
 Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
  Energiens historie
 Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
 Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
 Økologi
 ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

 

Energiens historie

Af Nicolaj Stenkjær, marts 2009

 

Energi er en forudsætning for alt liv, men alligevel er energiens historie et emne, der ikke er skrevet meget om og som der sjældent bliver lagt meget vægt på i historieskrivningen.

Ligesom menneskets historie overordnet er opdelt i stenalder, bronzealder, jernalder og så videre er menneskets energihistorie i det følgende opdelt i:

1 Vand- og vindenergi alderen
2 Dampenergi alderen
3 Elektricitets alderen
4 De fossile brændslers alder
5 Atomenergi alderen
6 Vedvarende energi alderen

1 Vand- og vindenergi alderen
I begyndelsen af menneskets historie måtte mennesket nøjes med den energi, der findes i maden og sollyset. Efter at ilden blev tæmmet blev det muligt at udnytte den energi som er bundet i biomasse såsom træ. Da landbruget blev indført fandt man på at udnytte husdyrene som trækkraft.

Efter dette opfandt mennesket vand- og vindmøller og udnyttede dermed energien fra vandet og luften. Vandmøller blev kendt i Danmark omkring 400 tallet, men bliver først for alvor udbredt omkring 1100 tallet. Vandmøller var op gennem middelalderen den væsentligste kilde til energi og der blev bygget dæmninger og kanaler for at lede vandet hen til møllerne. På grund af den lette adgang til energi og transportmulighederne bosatte mange mennesker sig ved havet eller langs floder, elve og åer, hvilket stadig kan ses af bydannelserne i hele verden.

Vindmøller vides med sikkerhed at have eksisteret siden det 7. århundrede, hvor mennesker i det nuværende Iran og Afghanistan fandt på at udnytte vindens energi til især at male korn. Vindmøllerne bredte sig til Europa omkring år 1200.

2 Dampenergi alderen
Menneskets behov for energi voksede voldsomt som en følge af industrialiseringen, der ikke kunne lade sig gøre uden energi til de mange nye maskiner.

Energien der gjorde industrialiseringen mulig kom fra dampmaskiner. Allerede i det første århundrede efter Kristus opfandt den græske vidneskabsmand Heron den første dampmaskine. Den fungerede ved at man bragte vand i kog i en beholder, som var ophængt i en aksel, og dampen kom ud gennem fire dyser, som fik beholderen til at dreje rundt. Men den fik aldrig nogen praktisk betydning.

Den moderne dampmaskine blev opfundet af James Watt (1736 - 1819) og blev først anvendt til at pumpe vand op fra minerne og senere i tekstilfabrikkerne. Den første dampmaskine kom til Danmark i år 1790.

Den store fordel ved dampenergien var at den var geografisk uafhængig i modsætning til vandenergien, som var afhængig af at der var et vandløb i nærheden.

Dampmaskinen og industrialiseringen blev til sammen begyndelsen på de fossile brændstoffers æra. Først anvendte dampmaskinerne træ, siden kul og senere blev også olie anvendt som brændstof.

3 Elektricitets alderen
I slutningen af 1800 tallet stod opfindere som Thomas Edison og Nicola Tesla bag flere opfindelser som udbredte elektriciteten over hele verden. Især med hensyn til belysning var elektricitet et kæmpe fremskridt, som ulandene stadig mangler at drage fordel af.

Før elektricitet anvendte man olielamper som var meget sundhedsskadelige på grund af røgen fra olien. Elektricitet derimod giver klart og røgfrit lys. Elektricitet har dog visse mangler med hensyn til lagring, hvilket er en af de fossile brændslers fordele.

4 De fossile brændslers alder
Fossile brændsler som kul, gas og olie blev udbredt i forbindelse med industrialiseringen, fordi der var forholdsvis let adgang til dem og de var mere effektive end træ, der tidligere var det foretrukne brændsel. Ulempen ved de fossile brændsler er at de forurener meget og at fremskaffelsen af især kul er yderst sundhedsskadelig for minearbejderne.

De fossile brændsler blev udbredt fra fabrikker til private da biler blev en realitet for almindelige mennesker og fortsatte sin fremgang indtil oliekrisen i 1970erne, hvor oliepriserne steg dramatisk på kort tid. Desuden blev flere og flere opmærksomme på forureningsproblemerne, som fossile brændstoffer forårsager og mange interesserede sig derfor for atomenergi.

5 Atomenergi alderen
Den enorme energi, der er i atomkraft blev tydelig med amerikanernes opfindelse af atombomben og sprængningerne i Hiroshima og Nagasaki i 1945. i årene derefter og op i 1970erne var mange optaget af atomenergi som svaret på energibehovet. Imidlertid blev man opmærksom på sikkerhedsproblemerne i forbindelse hermed og atomenergi er i dag upopulær i vide kredse.

Udover problemerne med sikkerheden og bortskaffelsen af affaldet fra energiproduktionen er der også det problem, at uran, som anvendes i forbindelse med atomenergi, er en begrænset ressource.

6 Vedvarende energi alderen
Derfor er svaret på fremtidens energibehov vedvarende energi, som hverken er begrænset eller forurener.

Den nuværende energi alder kan kaldes for vedvarende energi alderen, eftersom vedvarende energi overtager stadig mere af energiproduktionen.

Dermed er energihistorien tilbage ved begyndelsen, idet vand- og vindenergi sammen solenergi og CO2 neutralt brænde igen er de vigtigste energikilder, men denne gang er teknikken dog langt mere udviklet end da mennesket oprindeligt satsede på disse energikilder og vil formentlig være den dominerende energiform i fremtiden.

Links
Wikipedia

History of Energy

Energy Timeline