Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
 Økologisk økonomi
 Karbidlamper
 Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
 Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
 Danmarks el-historie
 Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
 Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
 Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
 Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
 Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
 Biodynamisk fødevareproduktion
 Ørkenbekæmpelse
 Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
 Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
  Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
 Energiens historie
 Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
 Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
 Økologi
 ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

Energibyen Frederikshavn

april 2009

 

Som den første by i verden vil Frederikshavn i år 2015 have omlagt sin energiforsyning til at være baseret på 100 % vedvarende energi. Det mest bemærkelsesværdige er måske at Frederikshavn også inkluderer transport i denne beregning.

Ideen til Energibyen Frederikshavn blev fostret på Energy Camp 2006, hvor Danmarks førende eksperter indenfor energisektoren mødtes for at inspirere hinanden til nytænkning i forhold til at gøre Danmark førende inden for vedvarende energi. Frederikshavn blev udvalgt, fordi det er en by af en vis størrelse (ca. 25.000 indbyggere) og byen skulle vise at det var muligt at omlægge energiforbruget til 100 % vedvarende energi i løbet af få år. Energiforbruget i Frederikshavn fordelte sig i år 2008 således:

Elforbrug       164 GWh
Varmeforbrug 263 GWh
Transport      165 GWh

I dag (år 2009) består 24 % af Frederikshavns energiforsyning af vedvarende energi, men i år 2010 vil det være 40 %. For at nå de 100 % i år 2015 vil Frederikshavn satse på flere forskellige kilder til energiforsyning, som kan supplere hinanden. Energikilderne er: affald, gylle, halm, vind og sol.

I år 2015 skal energien fordeles på følgende måde:
34 % affald (en fordobling af den nuværende kapacitet)
30 % vindenergi (svarende til 35 store vindmøller)
28 % gylle (svarende til 200.000 ton)
6 % halm (svarende til 10.000 ton)
2 % solenergi (svarende til 27.500 kvadratmeter solfangeranlæg)

Elektriciteten skal komme fra vindmøller, på varmesiden skal fjernvarmen udbygges og der skal installeres flere varmepumper og solvarmeanlæg, samt satses på biomasse. Transporten er traditionelt det vanskeligste punkt at få omstillet til vedvarende energi og Frederikshavn satser både på elektricitet, biogas, brændselsceller og især biomethanol. Derfor vil Frederikshavn kommune bygge Danmarks første biomethanolanlæg, hvor biomethanolen bliver fremstillet af affald, halm og gylle.

Den samlede investering for at nå målet vurderes at være på omtrent 1 milliard kr., men planen er at anlæggene skal fungere på kommercielle vilkår og finansieres af investorer, så borgerne i Frederikshavn kommune ikke kommer til at mærke noget til det.

Der er stiftet en fond med formålet at omdanne Frederikshavn til vedvarende energiby, som samarbejder med flere virksomheder, og hele projektet er meget erhvervsrettet. Frederikshavn har valgt at se klimaforandringerne som en chance med en mulighed for at udvikle ny viden, ny teknologi og dermed nye virksomheder og nye arbejdspladser. Virksomheder skal bruge Frederikshavn som et testcenter, hvor de kan markedsføre sig og være de første til udvikle løsninger til omstillingen til et vedvarende energisamfund og dermed få et forspring i forhold til andre virksomheder. Der er allerede eksempler på dette samspil, idet der er blevet udviklet nogle nye fundamenter til havvindmøller, som Frederikshavn håber vil give arbejdspladser i kommunen.

Vedvarende energi har et stort potentiale for vækst i lokalsamfundet, fordi det som oftest er decentralt, lokalt produceret og dermed erhvervsfremmende. Desuden mindsker vedvarende energi importen af fossile brændsler.

Ideen er at Frederikshavn skal klare sig som energiby i samspil med erhvervslivet, men det er dog også nødvendigt med lidt hjælp fra politikerne for eksempel ved at ændre på nogle skatter og afgifter.

Links

Energibyen Frederikshavn

Oplæg til energibyen

Energitjenesten

Ingeniøren

111 ideer til energibyen

 

Energibyen Frederikshavn, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi