Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
 Økologisk økonomi
 Karbidlamper
 Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
 Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
  Danmarks el-historie
 Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
 Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
 Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
 Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
 Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
 Biodynamisk fødevareproduktion
 Ørkenbekæmpelse
 Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
 Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
 Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
 Energiens historie
 Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
 Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
 Økologi
 ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

 

Danmarks el-historie

marts 2011

Det er kun få år siden at Danmark ikke havde elektricitet og måtte undvære et gode vi i dag tager for givet. I begyndelsen af perioden med elektricitet var Danmark afhængig af fossile brændsler fra udlandet til el-produktionen, men for hver dag der går, bliver Danmarks el-produktion mere og mere selvforsynende og miljøvenlig først og fremmest takket være vindmøllerne.

Den første gang der sås elektricitet i Danmark var helt præcist den 27. august 1857 i København. Større bygninger og virksomheder fik elektricitet i 1880erne, og derudover var det især forsvaret, som var interesserede i elektricitet.

Egentlige elektricitetsværker kommer til Danmark i år 1891, da det første elværk åbner i Odense med fire dampdynamoer med ca. 300 kW og en spænding på 1 x 110 V. I år 1892 kommer elektriciteten til København, som også får gadebelysning det samme år. Elværket i København blev kaldt for en ”elektrisk station” og havde maskiner på 1.400 HK med en spænding på 2 x 110 V.

Elektriciteten var en vigtig forudsætning for Danmarks økonomiske fremgang og udvikling til et moderne industrisamfund. I starten fulgte elektrificeringen jernbanenettet, hvor de største stationsbyer først fik el. Fyn var også et område der hurtigt fik el, da Fyn havde god landbrugsjord og var tættere befolket end eksempelvis Vestjylland.

Indtil omkring år 1900 gik det langsomt med elektricitetsudbygningen, men herefter steg Danmarks el-produktion og el-forbrug hurtigt, kun afbrudt af første og anden verdenskrig, hvor der blev skåret ned på produktionen og indført rationering, hvilket var nødvendigt, da Danmark var afhængig af fossile brændsler fra udlandet til el-produktionen.

Under krigene benyttede Danmark derfor det brændsel, der kan produceres inden for landets grænser, såsom tørv. 

Omkring 1930 var der ca. 500 små elværker fordelt over hele Danmark, hvoraf de fleste var små jævnstrømsværker, som blev nedlagt efter 2. verdenskrig, hvor elforsyningen blev overtaget af store kraftværker.

På el-museet kan man se, hvordan elektricitet tidligere blev produceret og med hvilke energikilder.

Elmuseet.
 
I begyndelsen var den danske el-produktion baseret på udenlandske råstoffer såsom kul og olie, men der blev også lavet forsøg med vindelektricitet. Poul la Cour var foregangsmand indenfor dette område med en forsøgsmølle i Askov. Der eksperimenteres med vindkraft under både første og anden verdenskrig, men der kommer først for alvor gang i dansk vindmølleindustri, da oliekrisen rammer Danmark i 1970erne.

I løbet af få år udviklede Danmark sig til at være verdens førende nation inden for el-producerende vindmøller, hvilket i dag giver danskerne forureningsfri el produceret inden for landets grænser.

Links
Danmarks elektrificering

Wikipedia

Historie online