Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
 Økologisk økonomi
 Karbidlamper
 Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
 Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
 Danmarks el-historie
 Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
 Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
 Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
 Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
 Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
 Biodynamisk fødevareproduktion
 Ørkenbekæmpelse
 Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
 Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
 Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
 Energiens historie
 Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
  Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
 Økologi
 ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

 

Hvordan bliver jeg CO2 neutral?

Af Nicolaj Stenkjær, oktober 2008.

 

Alle mennesker på kloden udleder forurening hver eneste dag. Men heldigvis er der mange ting man kan gøre for at undgå at forurene, blandt andet kan man forsøge at blive CO2 neutral.

Hvad er CO2? - Læs mere om CO2 her.

I Danmark udleder vi i gennemsnit 10 ton CO2 pr indbygger. Heraf skyldes de 6 ton vores personlige forbrug af el, transport, varme og varer.

Klima- og energiministeriet har lavet en hjemmeside, hvor det blandt andet er muligt at beregne sit CO2 forbrug, klik her.

Der er flere strategier til at undgå forurening og blive CO2 neutral:

man kan spare på energien og udelukkende anvende vedvarende energikilder og man kan kompensere for sit CO2 udslip ved at støtte forskellige projekter som eksempelvis træplantning.

CO2 neutral elektricitet:
Elektricitet produceret af vedvarende energikilder så som vindmøller og solceller er CO2 neutrale. Flere elselskaber tilbyder at man kan købe strøm, som er garanteret CO2 neutral, eller man kan få sin egen vindmølle eller egne solceller.

Investering i vedvarende energi:

Desuden kan man investere i vedvarende energi ved eksempelvis at købe andele i vindmølleparker og solcellefarme, som producerer store mængder vedvarende energi.

CO2 neutral opvarmning:
Fjernvarme, som dækker de fleste større byer, er ofte CO2 neutral eller meget tæt på. Såfremt man bor i landområder kan man skifte sit oliefyr ud med træpillefyr, brændeovn, jordvarme eller varmepumper og dermed få opvarmning som er tæt på at være CO2 neutral.

CO2 neutral transport:
Transport er den vedvarende energis ømme punkt, men det er muligt at transportere sig CO2 neutralt, ved eksempelvis at køre i elbiler, på elknallerter, elcykler eller planteolie biler.

Over mindre afstande kan man cykle eller gå og dermed få motion og transportere sig fuldstændigt uden CO2 udslip.

Læs mere om CO2 neutral transport her.

Energibesparelser:
Energibesparelser er en vigtig metode til at mindske sit CO2 udslip på og der er mange muligheder for det, se mere her.

Kompensering af CO2 forbrug:
Træplantning: Et træ optager i gennemsnit 12kilo CO2 om året, så for at blive CO2 neutral ved at plante træer skal man plante 834 træer (10.000/12).

Nogle firmaer eller organisationer tilbyder klimaprojekter, typisk i udviklingslandene, som privatpersoner og virksomheder kan støtte og dermed kompensere for deres personlige CO2 udledning.

Se for eksempel her.