Gaslys i København
 Hvad er PSO midler?
 Da elektriciteten kom til Vangsaa
 Radiatorens historie
 Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
 Deleøkonomi
 Økologisk økonomi
 Karbidlamper
 Modvækst
 Energimuseet
 Vedvarende Energi malebøger
 Gasmuseet
 Dråben - Tvinds energibesparende bil
 Film om vedvarende energi
 Køling i ulande
 Nyheder om energi, miljø og økologi
 Upcycling
 INFORSE
 Økolariet
 Samdyrkning af planter
 Økosamfund
 Tvindkraft
 Grøn og miljøvenlig rengøring
 Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
 Miljøvenlig maling
 Danmarks el-historie
 Energiforsyning i ulande
 Trækul til ulande
 Cob byggeri
 Latrin
 Naturlig sæbeproduktion
 Flyrejser og forurening
 Miljøbevægelsens historie i Danmark
 Energikrise
 Kunstigt kød
 Renewables 2010 Status Report
 Økologisk fodaftryk
 Pedalkraft
 Frivilligt miljøarbejde
 Guerilla Gardening
 Klimaflygtninge
 Flaskevand
 Tjæresand
 Kul
 Vulkanenergi
 FSC mærkning
 Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
 Vedvarende Energi giver udvikling
 Fusionsenergi
 Uddannelser inden for vedvarende energi
 Feed-in tarif system i England
 Greenwashing
  Biodynamisk fødevareproduktion
 Ørkenbekæmpelse
 Slow Money
 Carrotmob
 Atomkraft
 Hormonforstyrrende stoffer
 Livet uden penge - det pengeløse samfund
 Lodret landbrug
 Transition Towns
 Friganer
 Jatropha
 Geo engineering
 Flaring
 Energihøst
 Selvforsyning
 Energibyen Skive
 Carbon Capture and Storage (CCS)
 Cleantech
 Friland
 Fødevarer og CO2
 Træ
 Vugge til vugge
 Simple Living
 Energiøen Samsø
 Energibyen Frederikshavn
 Stirlingmotor
 Energiens historie
 Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
 Hvad er CO2 kvoter?
 Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
 Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
 Møller i modvind
 REN21 - globalt netværk
 Fremtidens olie- og gaspriser
 Fransk rapport om Folkecenteret
 EU kommissionens vedvarende energi oplæg
 Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Peak Oil 2006
 FNs klimarapporter
 Dansk peak oil
 Dansk Energipolitik 2008-2011
 2008 BP Statistical Review of World Energy
 VE 2007 global status rapport
 Ny bog udkommet om Preben Maegaard
 ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
 CO2 og drivhuseffekten
 www.energien.dk - Bogen om energien
 Økologi
 ESCO - Energy Service COmpany
 Tarifsystemer for vedvarende energi
 Retscreen
 Danmarks el-forbrug 2006
 EUs el-forbrug
 Nordisk Energiplan 2006
 Kampen om den sidste olie

Biodynamisk fødevareproduktion

af Nicolaj Stenkjær, januar 2010.

 

Biodynamik betyder livskraft og biodynamisk landbrug bygger på en holistisk opfattelse af naturen og landbruget med mere vidtgående krav til dyrehold og dyrkning end økologisk landbrug.

Principperne bag biodynamisk landbrug blev udtænkt af Rudolf Steiner i 1924. På den tid var der ikke mange miljøproblemer i landbruget, men Steiner ønskede at forbedre dyrs og menneskers sundhed ved hjælp af den rette dyrkningsmetode.

Rudolf Steiner var østrigsk filosof og social tænker, som også står bag Rudolf Steiner skolerne. Disse skoler lægger stor vægt på at børnene lærer at spille et musikinstrument og får praktisk erfaring med deres hænder. I øjeblikket er der ca. 15 Rudolf Steiner skoler og omtrent 60 Rudolf Steiner børnehaver og vuggestuer i Danmark. Der er ca. 40 biodynamiske landbrug.

Biodynamiske landbrugsprodukter opfylder kravene til økologiske fødevarer og derudover lever de op til deres egne Demeter krav, der blandt andet er:

- dyrene må kun få biodynamisk og økologisk foder
- køer må ikke afhornes
- ingen brug af gylle fra konventionelt landbrug
- der er kun ti tilladte tilsætningsstoffer (til sammenligninger der 40 i økologiske produkter og 374 i konventionelle)
- brug af kompost
- sædskifte
- sikring af et kunstnerisk og socialt miljø på gården

I det biodynamiske landbrug ses gården som en levende organisme, som bliver styrket af at der er mange forskellige levende dele, det vil sige forskellige husdyr, afgrøder og mennesker.

Mangfoldighed er vigtig. Mange biodynamiske gårde er således tilknyttet institutioner som for eksempel udviklingshæmmede eller andre som har glæde af at beskæftige sig med planter og dyr. Mange biodynamiske landbrug forsøger desuden at skabe nære bånd til deres kunder, som kan støtte gården, eksempelvis ved rentefrie lån eller arbejdskraft. Mange biodynamiske gårde er fondsejede, så landmanden ikke behøver at stifte så meget gæld som traditionelle landmænd.

Demeter
Demeter er en kvalitetsbetegnelse for varer, der opfylder de biodynamiske krav. Biodynamiske landbrug kontrolleres desuden af den statslige kontrolordning for økologisk jordbrug.

Fordele ved biodynamisk landbrug
Videnskabelige forsøg har vist, at biodynamisk landbrug opbygger biologisk diversitet og organiske stoffer og dermed forbedrer jorden.

Kritik
Rudolf Steiner og hans teorier kritiseres generelt for at være inspireret af det okkulte. Selv siger biodynamikerne at de forstår og anvender de kosmiske krafter, der virker mellem himlen, jorden og planten. Nogle biodynamiske landmænd anvender således stjernernes stilling på himlen, når de skal plante og så. Hvert år udkommer kalenderen Sådage af Maria Thun, som anviser de dage det skulle være bedst at så.

Links
Foreningen for biodynamisk jordbrug

Wikipedia

Urtegartneriet

Rudolf Steiner.dk

Biodynamisk forskning

Den store danske

 

 

Demeter logo, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Demeter logo. Kilde: http://organicrules.org/1408/