Nordic Folkecenter

for Renewable Energy

DK-7760 Hurup Thy   •  energy@@.comfolkecenter.dk
tel +45 9795 6600  •  fax +45 9795 6565


Giv visionen vinger

Bliv medlem af Folkecenterets støttekreds

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi blev oprettet i 1983 for at bane vej for en øget anvendelse af vedvarende energi gennem en decentral indsats. Vi udfører forsøg, udvikling og formidling med mindre og mellemstore virksomheder som den primære målgruppe.

Centeret udvikler anlæg til lokal energiforsyning med vedvarende energi og en dansk energiproduktion, udfører forsøg og fremmer oplysnings- og vidensformidling om vedvarende energi og energibesparelse. 


 Læs mere her!

 

Læs vedtægterne for Folkecenterets Støttekreds.

Generalforsamling i Støttekredsen år 2014 er:

Lørdag den 21. juni 2014,
kl. 13.00.

Vil du være medlem?

 

Prisen for medlemsskab af Folkecenterets støttekreds er:

Private personer: 200 kr.

Pensionister og studerende 100 kr.

Virksomheder: 1.000 kr. 

Uddannelsessektoren: 1.000 kr.

Foreninger og folkelige organisationer:  1.000 kr.
 

Beløbet kan indbetales til Merkur bank på registreringskonto nr.

8401

konto nr.
000 10 79 575

Husk at oplyse dit navn og din adresse. Som medlem af støttekredsen vil du i årets løb blive orienteret om Folkecenterets aktiviteter.

Tilmeld dig nu og får bogen "Energien fra Thy" samtidigt.