Nordic Folkecenter

for Renewable Energy

DK-7760 Hurup Thy   •  energy@@.comfolkecenter.dk
tel +45 9795 6600  •  fax +45 9795 6565


Biomasse/Biogas

Biomasse er plantemateriale, der i forskellige former kan anvendes til energiformål.

Biomasse var i form af træ menneskets oprindelige energikilde til lys, varme og madlavning, og bioenergi er stadig den mest betydningsfulde form for vedvarende energi på globalt plan.

I Danmark udgør biomasse også en stor del i form af bionedbrydeligt affald, halm, træ og biogas.

Biogas kan anvendes til produktion af el og varme og dannes ved en biologisk nedbrydningsproces af organisk affald.
 

Biogas, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Biogasanlæg ved landmand i Jylland.