Nordic Folkecenter

for Renewable Energy

DK-7760 Hurup Thy   •  energy@@.comfolkecenter.dk
tel +45 9795 6600  •  fax +45 9795 6565


Forsøg & Udvikling

Formålet med Nordisk Folkecenter for vedvarende energi (FC) er, at levere forskning, udvikling af teknologi, træning og information om muligheder, produktion og implementering af teknologier inden for vedvarende energi og energibesparelse i Danmark og over hele verden. Folkecenteret er et uafhængigt, non-profit forsknings- og træningscenter, der ønsker at opnå en forøgelse af anvendelsen af vedvarende energikilder, og dermed at reducere den miljøforurening, som er forbundet med energiforbrug i Danmark og andre steder, med støtte fra lokale myndigheder, nationale og internationale grupper, samt industrien.
Forbedring af miljøet og udviklingen af vedvarende energikilder er hjørnestenene i Folkecenterets filosofi. Vejen til implementeringen af teknologi inden for vedvarende energi kan lettes ved at bringe forskellige interesser fra den offentlige og den private sektor sammen, med det formål at opnå resultater gennem ny industriel udvikling og skabelsen af jobs i den vedvarende energisektor. Folkecenteret arbejder tæt sammen med dynamiske mindre og mellemstore virksomheder, institutter og organisationer, både i Danmark og i udlandet. Dette giver gode muligheder for direkte implementering af teknologi inden for vedvarende energi.

Klik og se engelske sider under R & D

 

 

FC logo