Nordic Folkecenter

for Renewable Energy

DK-7760 Hurup Thy   •  energy@@.comfolkecenter.dk
tel +45 9795 6600  •  fax +45 9795 6565


Thy 100 % Vedvarende Energi

 

Nordisk Folkecenter ønsker at gøre Thy fossil fri hurtigst muligt. Derfor har vi arrangeret flere konferencer under fællestitlen Fossil Frie Thy

 

 

 

Fossil Frie Thy 1. konference

Fossil Frie Thy 2. konference

Fossil Frie Thy 3. konference - affald

Fossil Frie Thy 4. konference - transport

Fossil Frie Thy 5. konference - Vindmøller som løftestang

Fossil Frie Thy 6. konference

Fossil Frie Thy 7. konference

Fossil Frie Thy 8. konference

Fossil Frie Thy 9. konference 

Fossil Frie Thy 10. konference - 6th ICSA Conference

 

 Fossil Frie Thy konference, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Carsten Hansen, minister for By, Bolig og Landdistrikter afprøver en elcykel.