Nordic Folkecenter

for Renewable Energy

DK-7760 Hurup Thy   •  energy@@.comfolkecenter.dk
tel +45 9795 6600  •  fax +45 9795 6565Pressemeddelelse fra Folkecenteret og EnergiVagt ApS 23. juni 2016

 

Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden


Opfinder og thybo Anker Mardal har udviklet en unik og yderst klimavenlig generator. Mardals Solgenerator udnytter udelukkende solens energi og fungerer helt uden miljøbelastende batterier og fossile brændstoffer. 

Den 24.-25. juni 2016 afholder Anker Mardal i samarbejde med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi en workshop, hvor Solgeneratoren præsenteres og bygges.

 

Anker Mardal underviser interesserede fra Folkecentret i at bygge en Solgenerator.

På workshoppen vil deltagerne lære præcis hvordan de selv kan bygge en solgenerator til et 200 Watt solcellepanel.

Anker Mardal mener, at der er brug for at bryde med vanetænkning, når det gælder løsninger på verdens klimaproblemer. ”Vi sidder fast i idéer om, at alt skal fungere som det gør her hos os”, siger han. ”Det gælder både i forhold til elektronik og i forhold til, hvordan vi deler viden globalt”. 

Solgeneratorens hemmelighed er en unik inverter. Ifølge Mardal udnytter den et gammelt princip, som er blevet glemt i moderne tid. Og så bygger den på en idé, som på vores breddegrader er ret revolutionerende: Tanken om, at elektriske apparater kan være meget nyttige i mange sammenhænge, selv om de kun fungerer ved en vis mængde dagslys.

”Jeg har simpelthen vendt tingene på hovedet og spurgt: Hvorfor skal elektronik egentlig altid kunne fungere maksimalt døgnet rundt? Det er en standard, vi har vænnet os til, og det er blevet en stopklods for den måde, vi tænker på, når vi søger nye løsninger. Til mange formål er det faktisk slet ikke nødvendigt”, forklarer Anker Mardal. Når der er mindre sollys, vil Solgeneratoren stadig fungere, men vil blot levere mindre energi.  For eksempel kan en lille mængde sol fint holde en radio eller en bærbar computer kørende, uden at man kan mærke forskel. 

Solgeneratoren er ualmindeligt klimavenlig, fordi den slet ikke anvender hverken batterier eller fossile brændstoffer. Samtidig er konstruktionen enkel og billig at producere, og forbrugeren sparer dyre batterier og brændstoffer.  Det gør Solgeneratoren til en oplagt løsning i fattige egne uden adgang til elnet, men til gengæld med masser af sol, f.eks. store områder af Afrika.

Anker Mardal håber at inspirere danske organisationer til at viderebringe konceptet til deres samarbejdspartnere i udviklingslande. Han er selv ejer af mikrovirksomheden EnergiVagt ApS og håber nu, at hans opfindelse kan give næring til andre bæredygtige mikrovirksomheder rundt om i verden, som vil producere Solgeneratoren til deres nærområder. 

Samtidig tyder foreløbige analyser på, at opfindelsen også har mange anvendelsesmuligheder i Danmark og andre industrilande.

For at afdække mulighederne testes Solgeneratoren på Folkecenteret. P.t. testes en større Solgenerator, hvor en prototype lige nu holder temperaturen i en kummefryser og et køleskab. Ifølge forstander for Folkecenteret Jane Kruse har Solgeneratoren vist sig at være særdeles effektiv til forskellige former for køl.   

Workshoppen afholdes i samarbejde med Morsø U-landsforening og Seniorer Uden Grænser.

> Læs mere om workshoppen


Kontakt

Jane Kruse, forstander for Nordisk Folkecenter: Mobil 40 60 45 51 / jk@@.comfolkecenter.dk.

Opfinder Anker Mardal er thybo og har brændt for elektronik, siden han var 11 år gammel. I dag er han specialiseret inden for energioptimering. Han ejer og driver virksomheden EnergiVagt ApS, som samarbejder med sine kunder om gode energiløsninger og yder teknisk førstehjælp, når der går koks i elektronikken f.eks. i systemer til varmestyring, ventilationsanlæg osv. Læs mere om EnergiVagt ApS.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er beliggende i Thy. Folkecenteret er en selvejende institution, som igennem 30 år har arbejdet med folkelig forankring og decentral udbredelse af vedvarende energi. Små og mellemstore virksomheder er en vigtig målgruppe for organisationen. Læs mere på www.folkecenter.dk

 

BAGGRUND

OM SOLGENERATOREN

Solgeneratoren består af solpaneler og en unik, specialkonstrueret inverter.  Den kan i mange tilfælde erstatte en brændstofdrevet generator og batterier. 

Derfor er solgeneratoren unik:

1)Den bygger på en nyskabende konstruktion, som giver strøm afpasset såvel forbrug som tilgængelig solenergi. Det gør den ved at regulere det tilkoblede udstyrs forbrug/hastighed efter den aktuelt tilgængelige solenergi.

2)På grund af den unikke konstruktion er den helt uafhængig af brændstoffer og batterier.

3) Konstruktionen er relativt simpel og produktionsomkostningerne lave.

4) Den kan bygges med genbrugsmaterialer, f.eks. dele fra en gammel radio.

5) Open Access: Opfindere har valgt at dele teknologien verden.
 

I samarbejde med Folkecenteret søger Anker Mardal midler til at videreudvikle og teste Solgeneratoren. Ønsket er at prøve det af i større skala, både i Danmark og i Afrika. Indtil videre har projektet opnået 25.000 kroner i støtte fra Miljø- og Energifonden til indkøb af materialer. Målet er 100.000 kroner.

 

SÅDAN GØR SOLGENERATOREN EN FORSKEL FOR MILJØET

•  Solgeneratoren er batterifri. Batterier indeholder tungmetaller og andre problematiske stoffer, som belaster miljøet både ved produktion og bortskaffelse.  Alene i EU forbruges der over 1 milliard ton batterier årligt. Miljøgevinsten er endnu større i udviklingslande, hvor batterier typisk forurener mere og har kortere holdbarhed.

• 100 % vedvarende energiSolgeneratoren danner vekselstrøm direkte via solpaneler. De gængse generatorer på markedet i dag benytter batterier eller fossile brændstoffer som benzin eller diesel, med belastning af miljøet og klimaet til følge. Selv klimavenlige ’microgrids’, der bygger på vedvarende energi, opererer stadig med batterier og dieselgeneratorer.

• Produktet kan konstrueres ud fra genbrugsmaterialer. Solgeneratoren består af enkle dele, som kan holde til genbrug mange gange. Nogle komponenter kan f.eks. hentes fra en ældre kasseret radio.

 

SOLGENERATORENS POTENTIALE

•  Miljø- og klimavenlighed i superklasse. Produktet er særdeles miljøvenligt sammenlignet med kendte alternativer – brændstofdrevne generatorer og batterier. Selv lokale løsninger, der bygger på vedvarende energi i lille skala, er i dag stadig afhængige af klassiske generatorer og/eller batterier til oplagring af strømmen.

•  Billig strøm. Batterier er dyre. Det er et særligt problem for fattige lokalsamfund i udviklingslande uden adgang til elnet. Tilmed har batterierne selv et eget strømforbrug og svære at håndtere miljømæssigt, når de ikke længere fungerer.

•  Produktet bygger på et relativt simpelt koncept. Personer med teknisk snilde kan lære at samle og vedligeholde solgeneratoren. Det giver et godt afsæt for, at der kan opstå mikrovirksomheder, som lever af at producere og reparere den i lokale områder.

• Hjælp til lokalsamfund i udviklingslande. Ca. 1.4 mia. mennesker i verden lever uden adgang til elnet. Derudover oplever ca. 1 mia. mennesker hyppige strømsvigt i hverdagen.  Solgeneratoren tilbyder billig og klimavenlig strøm, som er uafhængig af el-net og batterier. Det vil sætte marginaliserede lokalsamfund i stand til at skabe bedre vilkår for sig selv.

• Potentiale i Danmark og andre industrilande. Solgeneratoren er et ekstremt klimavenligt alternativ i mange sammenhænge. F.eks. på camping- eller sejlturen, ved havearbejde og andre gøremål, som finder sted langt fra en stikkontakt – eksempelvis spejderlejre og andre friluftsarrangementer.  En større del af indbyggerne i flere europæiske lande mangler desuden aktuelt adgang til en stabil elforsyning.

> Download pressemeddelelsen i PDF format