Nordic Folkecenter

for Renewable Energy

DK-7760 Hurup Thy   •  energy@@.comfolkecenter.dk
tel +45 9795 6600  •  fax +45 9795 6565


 

Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi

Muligheden for en lokalt drevet omstilling til vedvarende energi er temaet for et seminar, som en række folkelige energiorganisationer afholder på

Af Jane Kruse

Christiansborg fredag den 9. september 2016

EU forbereder et direktiv baseret på udbud og auktioner for vedvarende energi. Seminaret får en særlig aktualitet, fordi Margrethe Vestager, EU-kommissær for konkurrence, vil tale om, hvorledes EU's konkurrenceregler kan støtte omstillingen til vedvarende energi med lokal deltagelse.

Andre indlæg på seminaret vil belyse direktivforslagets konsekvenser for forskellige former for ejerskab til især vindmøller på land. Hvordan skal de vedvarende energi løsninger se ud, der kan bliver alternativer til auktioner, udbud, certifikater og andre former for kommercielle modeller, som EU-kommissionen arbejder med? Vil de give plads til demokratiske og almennyttige initiativer med lokalt udspring, der økonomisk set kommer de berørte lokalsamfund til gode, og dermed skaber den nødvendige brede accept af de mange vindmøller, der forventes at blive grundpillen i fremtidens energiforsyning.

 

Christiansborg1

Leire Gorroño (Nordic Folkecenter) forklarer hvordan man kan bruge
vindmøllerne til at bringe udvikling i landdistrikterne

 

Thomas Danielsen MF, energiordfører for Venstre, vil på seminaret præsentere regeringens forslag og ideer om udvikling af energiafgifter og tilskud i lyset af EU’s konkurrenceregler. Regeringens tilbageholdenhed overfor offshore vindkraft lægger i sig selv op til overvejelser over, hvorledes man kan erstatte den dyrere offshore vindkraft med vindmøller på land og samtidig reducere produktionspriserne for elektricitet.

For yderligere kommentarer kan man kontakte Jane Kruse på 4060 4551, Nordisk Folkecenter, som repræsentant for de arrangerende organisationer.

 

Christiansborg2

Publikum. Til højre, Jens Joel, Energi- og Klimaordfører (S)

 

De arrangerende organisationer er: International Network for Sustainable Energy (INFORSE-Europe), Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Miljøorganisationerne VedvarendeEnergi og NOAH, Alliancen for Community Power, EUROSOLAR Danmark. Arrangementet er støttet af Europa-Nævnet.

Udsendt 7/8 september 2016

 

Fra venstre, Thomas Danielsen (V) og Margrethe Vestager, Kommissær i EU